Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

Alapítvány a Zöld Kereszt Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Riminyáki út 17.sz.
képviselő: Tóthné Csömör Andrea
Az óvoda gyermekeinek szellemi, testi és lelki fejlődését szolgáló támogatás, tárgyi eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány az Uniós Integrációért

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fenyőfa u.66.sz.
képviselő: Dr. Antal Zoltán
Az euróatlanti integráció elősegítése keretében nevelés, oktatás, képesség- fejlesztés, ismeretterjesztés támoga- tása. ... >>

Autófília Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Kerék u 15.
képviselő: Prokop Gábor (elnök együttes, Rényi Tamás (főtitkár) együttes
Az autó- és motorkerékpár rajongók, fanatikusok összefogása, a kulturális közlekedés szorgalmazása és előmozdítása, a technikai és technikatörténeti érdekességek felkutatása és bemutatása, autós hagyományok ápolása. ... >>

Avis Cantrix Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Radnai u. 76.
képviselő: Illés Árpád elnök
A tehetséges fiatal művészek és művészeti csoportok művészeti tevékenysége feltételeinek javítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, művészeti tevékenységhez szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, idegen nyelvű kommunikációjának fejlesztése nemzetközi kóruscserékkel, a magyar ének alapú zenei nevelés hagyománya ápolásának, fenntartásának, a magyar kórusmuzsika nemzetközi megismertetésének, a hazai és nemzetközi karirodalom remekművei bemutatásánek aktív énekléssel az érzelmi intelligencia fejlesztésének, a Kodály-koncepció megismertetésének és nemzetközi elismertsége növelésének támogatása. ... >>

Balázs Dénes Múzeumbarát Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2030 Érd, Budai út 4.
képviselő: dr. Kubassek János /elnök/
A Magyar Földrajzi Múzeum szakmai tevékenységének támogatása, múzeumbartát köri rendezvények, előadóülések és tudományos konferenciák elősegítése, szakmai kiadványok, katalógusok, könyvek tájékoztató anyagok megjelentetése, múzeumpedagógiai programok támogatása, a múózeumhoz kötödő kulturális és közművelődési rendezvények elősegítése. Kiemelt figyelem fordítása Érd helytörténeti, természeti és műemléki értékeinek kutatásásra, megismertetésére, megóvására. A Magyar Földrajzi Múzeumot létrehozó Balázs Dénes emlékének ápolása, szellemiségének megismertetése, munkássága értékeinek terjesztése. ... >>

Bíró András Alapítvány-a szép magyar vers és prózamondásért

(kulturális)

2030 Érd, Zagyva u. 1/A.
képviselő: Dr. Takáts Erika
Az évente megrendezendő vers és próza- mondó versenyek támogatása. Az ifjúság körében - a magyar vers és prózairoda- lom értékeinek felmutatása. A verseny győzteseinek jutalmazása. ... >>

Dialógus Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Selmeci u. 53.
képviselő: dr. Kiss Zoltánné ( elnök )
A szabadság, szolidaritás, verseny, öngondoskodás, a társadalmi igazságosság elvének, a polgári demokrácia érvényesülésének elősegítése, képviselete. A tagok és szimpatizánsai számára az egymás közötti párbeszéd kulturált körülményeinek biztosítása, kulturális gazdagodásuk, a közügyekben való tájékozottságuk elősegítése, a dialógus, ill. a véleménycsere lehetőségének biztosítása. ... >>

Diósd-Érd-Százhalombatta Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Alsó u. 8.sz.
képviselő: Tas Mária elnök
Környezetvédelem, vidéken élők és mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítása, paraszti kultúra, nemzetközi hagyományok ápolása. Közreműködni a nemzettudat erősítésében, a nemzeti polgári értékek, hagyományok ápolása. ... >>

DOMINIUM Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Árpád u.16.sz.
képviselő: László Balázs Gergely
Hagyományőrző napok rendezése, régi magyar mesterségek felelevenítésének, építészeti örökségünk helyreállításának támogatása, ősi kulturális értékeink nészerűsítése és terjesztése. ... >>

Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Földmunkás u. 66.
képviselő: Hidas Endre (elnök)
Az egyesület működési területén segíti, koordinálja, irányítja és szervezi a tagság társadalmi tevékenységét, és népszerűsíti a Zsidó Kultúra értékeit, elsősorban az alábbi célok tekintetében: Széles körű összefogással közösségi és imaház létrehozása több településen. Holokauszt megemlékezések folyamatos szervezése. Kulturális rendezvények és programok szervezése. Nemzetközi és hazai, Zsidó szervezetekkel való kapcsolattartás és ápolás
A Dunamenti-településeken lévő Zsidó emlékhelyek felkutatása és gondozása. A Zsidó identitású ifjúsági és diák korosztály kulturális programjainak szervezése és támogatása. Szociális és karitatív tevékenység szervezése. Korosztályos klubok működtetése ... >>

Eötvös Lóránd Fotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mecseki u. 21.
képviselő: Korb Hajnalka elnök (önállóan, a bankszámla felett a gazdasági elnökhelyettessel együttesen)
Művészi alkotások készítése, önképzés, fotókultúra ismertetése, terjesztése. ... >>

Építőipari Dolgozók Kulturális Centruma Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Blanka u. 2.
képviselő: Enyedi Ferenc
Az építőipari dolgozók kultúrális életének, szellemi és szakmai fejlődésének a támogatása. ... >>

Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Római u. 20.sz.
képviselő: Ábbel András elnök
Érd város hagyományainak ápolása kö- zösségi tevékenység útján. Épített kör- nyezet, különösen a műemlék jellegű é- pületek védelme, karbantartásuk segí- tése. ... >>

Érdi Kamarazenekar

(kulturális)

2030 Érd, Felső u. 33.
képviselő: Czidorné Kerecsányi Erika, Mátyásiné Kállai Zsuzsanna, Rédai Erzsébet önállóan ... >>

Érdi Közéleti és Kulturális Társaskör

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u.3.sz.
képviselő: Ács Mihály titkár, Antunovits Antal elnökh., Dr.Fóthi Ákos elnök
A nemzeti kultúrális és humanista értékek terjesztése. ... >>

Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
képviselő: Rege Béláné elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Érdi Német Kultúr Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u. 1-3.
képviselő: Falusné Matics Zsuzsanna elnök
Érd város németségi kulturális emlékeinek megismertetése, felelevenítése, stb. ... >>

Érdi Polgárok Népfőiskolája

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Alsó u.30.sz.
képviselő: Szedlacsek Emilia
Helyi társadalmi élet részére hagyományápolásra, kultúrálódásra, helyes életmódra, életszemléletre szellemi műhely létrehozására. ... >>

Érdy János Honismereti Egyesület - Pest megye

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Kaktusz utca 15.
képviselő: Halminé dr. Bartó Anna, Mándli Gyula
Közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló kulturális tevékenység, amely a hagyományok tiszteletét, gyarapítását, megismerését és megismertetését szolgálja. A honismereti mozgalomban tevékenykedő helyi egyesületek, klubok, szakkörök, helytörténet-kutatással foglalkozó, hagyománygyűjtő és hagyományápoló együttesek, ill. egyének akcióinak, rendezvényeinek, szervezeti feladatainak önkéntes társuláson alapuló összefogása. Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában. ... >>

Fenyves Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Erkel F. u. 4.sz.
képviselő: Csubik Jánosné ( elnök )
Az Érdi 2.számú Óvodában folyó nevelő és oktató munka magas szinvonalú ellá- tásának fejlesztése. ... >>

FOR-FA Csemete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fácán köz
képviselő: Varga János Istvánné
Érd 4. sz. Fácán közi óvoda tevékenységének, működésének segítése. ... >>

Gensi Aikido Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Hóvirág u. 21.
képviselő: Kövesi Márton ( elnökségi tag ), Lajkó Csaba ( elnökségi tag ), Tasnádi Balázs ( elnök )
Célja és fő feladata az aikido harcművészet gyakorlása, népszerűsítése, annak elérhetővé tétele bárki számára.
Ennek megvalósítása érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket látja el: a./ tagjai részére a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségének biztosítása, b./ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Az egyesület ? céljainak megvalósítása érdekében, megállapodás alapján ? kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

Gyökerek Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Barackfa u. 35.
képviselő: Makkos Albert Sándor elnök
A magyarságtudat erősítése itthon és határon túl. Kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése. A magyarság hagyományainak és jelentős személyiségeinek népszerűsítése. ... >>

Harmónia Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u. 89.
képviselő: Erdőközi Sándorné ( elnök ), Horváth Imre elnökhelyettes, Péter Tamásné elnökhelyettes együtt ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fő u.12.sz.
képviselő: Pócsiné Sivák Erzsébet
Az oktatás, nevelés szinvonalának fej- lesztése az Érd, 8-as számú óvodában. ... >>

HUNNIA Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Dévényi u.16.sz.
képviselő: Kunszabó Ferenc
Sajtó és elektronikus kiadványok, todományos és művészeti munkák kidolgozása, támogatása, nemzeti tartalmú művek propagálása. ... >>

Kék Duna Táncművészeti Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Ungvári u. 42.
képviselő: Tóth Attila elnök
Társastánc népszerűsítése, táncosok versenyre való felkészítése, versenyeztetés. ... >>

Két kicsi hód Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Hárslevelű u 31.
képviselő: Bereczkey Nikoletta (elnök)
Gyermekek nevelése, oktatása, napközbeni ellátása, egészségügyi ellátása, továbbá a gyermekek szociális és kulturális ismereteinek bővítése. ... >>

Kincsem 54. Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

2030 Érd, Szendrői u. 32.
képviselő: Dénes Péter (önállóan)
A "Kincsem a magyar csodakanca" című film elkészítésének anyagi és erkölcsi támogatása, a film népszerűsítése, a lovas hagyományok, a ló-és lovas sportok népszerűsítése, a lóra alapozott aktív pihenés, szabadidő eltöltése. ... >>

Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Facélia utca 9. II/2/A.
képviselő: Tóth Tamás
A magyar nemzet kulturális örökségének részét képező történelmi kisgazda levéltári anyag védelme, valamint ennek folytonos gyarapítása és jelenkori levéltári anyaggal, a kisgazda kulturális örökség megóvása. ... >>

Közérdek Közéleti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Fátyolvirág u 11.
képviselő: dr. Döcsakovszky Béla (elnök)
Érd Város területén és érdekében közéleti és kulturális tevékenység végzése. ... >>

Magyar Anime Társaság

(kulturális)

2030 Érd, Napvirág utca 3.sz.
képviselő: Zsámboki Gergely ( elnök )
A japán rajzfilm- és képregénykutúra,valamint a távol-keleti film-, zenei- és egyéb kultúra magyarországi népszerűsítése és terjesztése. ... >>

Magyar Baba-, és Gyermekfotós Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Fürdő u. 42.
képviselő: Pelikán Gábor ( elnök )
A magyar baba- , és gyermekfotós tevékenységüket végző fotósok összefogása, valamint munkájuk szakszerű végzéséhez szüksége szabályzat létrehozása. További célja a társadalom esztétikai értékrendjének befolyásolása, jó kapcsolatok kialakítása azonos célokért dolgozó hazai és külföldi szervezetekkel, a különböző hatóságokkal, valamint a külföldön élő és alkotó fotósokkal. ... >>

Magyar Kastélyszállodák Egyesülete

(kulturális)

2030 Érd, Facélia u. 50.
képviselő: Glaser Gyula elnök, Kollár László elnökhelyettes
a magyar kastélyszállodákhoz kötődő kulturális örökség megóvása ... >>

Magyar Nemzetért Mozgalom Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

2030 Érd, Katalin u.3.
képviselő: Balogh Béla elnök önállóan, Kamarás Gergely alelnök önállóan, Mayer József tikár önállóan
A magyar történelem és hagyományok tisztelete, ápolása, ismeretterjesztése, az ifjúság hazafias nevelése, programok szervezése a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltése érdekében, ismeretterjesztés és figyelemfelhívás az egészséges életmód, természeti értékek, műemlékek, területén, kórházak megőrzése, emberközpontú gyógyítás védelme, hátrányos helyzetűek, rokkantak, fogyatékkal élők segítése, támogatás, emberi és állampolgári jogok, valamint a magyar nemzeti érdekek és értékek védelme, művészeti tevékenység felkarolása, támogatása. ... >>

Magyar Zarándokút Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u. 11.
képviselő: Lőrik Szilvia, Rumi Imre ( elnök ), Szabó László
Létrehozni a Magyar Zarándokutat, népszerűsíteni a zarándoklatot. Szervezni a zarándoklattal kapcsolatos feladatokat, létrehozni a zarándoklathoz szükséges feltételeket. Összefogni és koordinálni a zarándokút létrehozásában és működtetésében résztvevő magánszemélyek, cégek, intézmények, egyházak, és társadalmi szervezetek munkáját. ... >>

Mefiszto Független Művészeti Társaság

(kulturális)

2030 Érd, Diófa u 18.
képviselő: Darabos Istvánné titkár, Koldus Nagy László elnök (együtt), Szakálos Dénes elnökh. (együtt)
Fiatal pályakezdő vagy kevésbé ismert művészek, alkotók tevékenységének támogatása, fórumok, művészeti, kulturális programok, rendezvények szervezése, művészek érdekképviselete. ... >>

Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete

(kulturális)

2030 Érd, Fűrészelő utca 8.
képviselő: Katona Melinda
Az egyesület minden, szakmájában aktív nőt az alábbi módon támogat: fórumot kínál a szakmai fejlődéshez; a kapcsolatteremtéshez és egymás jobb megismeréséhez; az egyesület és tagságának népszerűsítésre a helyi közösségben. ... >>

Navitas Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Béga u. 2.
képviselő: Berczi-Dobrádi Kálmán elnök
a táncsport népszerűsítése ... >>

Országút Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2030 Érd, Molnár u. 54.
képviselő: Lukács András elnök önállóan, Szőnyi Zsuzsanna kuratóriumi tag önállóan
Olyan művészeti alkotóműhely létrehozása és fenntartása, amely lehetőséget biztosít fiatal, pályakezdő színészek, színházi emberek, filmesek, zenészek, képzőművészek munkásságának kiteljesítésére. Az alapítvány célja továbbá, hogy az alkotásai elérhetőek legyenek azon emberek számára is, akinek anyagi- és társadalmi helyzetük nem ad lehetőséget arra, hogy a kultúra eszközeit - és eredményeit megismerhessék. ... >>

Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2030 Érd, Gépész u. 11/a.
képviselő: Pető Sándor ( önállóan)
Érd Parkváros óvodás korú gyermekei oktatása-nevelése tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek részére történő segítségnyújtás. ... >>

Pest megyei Eszperantisták Egyesülete

(kulturális)

2030 Érd, Alsó utca 10.
képviselő: Harangozó Lajos, Horváth Józsefné, Laczkovich Vilmosné, Solymár Árpád
az eszperantó nemzetközi nyelv elsajátításának elősegítése. ... >>

Poly-Art Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Bajcsy Zs. 111.
képviselő: Somfai István
A művészet támogatása, a tehetséges érdi gyermekek művészeti célú közép és felsőoktatási tanulmányainka elősegítése. Kiállítások megjelenésének támogatása. ... >>

Pro Hungaricum Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mária utca 22.
képviselő: Szabó Ildikó az egyesület elnöke
Egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel és oktatással összefüggő minőségi termékek Magyarországon és külföldön történő megismertetése, népszerűsítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

RÉV Kulturális és Karitatív Alapítvány

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Erzsébet u.4/A.I.em.6.
képviselő: Süveges Zoltán
Szociális, kulturális tevékenység szer- vezése, támogatása, anyagilag nehéz helyzetben lévő emberek felkutatása, támogatása. ... >>

Roma Novus Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Turul utca 15.
képviselő: Farkas Zsolt elnökségi tag, Illés Barbara titkár, Nagy Gusztáv
A cigányság kultúrájának megerősítése. ... >>

Romano Trajo Cigány Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Iparos út 73.
képviselő: Jákovics Melinda elnökhelyettes együttesen, Kárpáti Katalin elnök önállóan, Sárközi Krisztián titkár együttesen
A cigányság helyzetének a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, a közéleti képviselet és a gazdaság eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Alsó u. 41.
képviselő: Somlai György elnök
Kóruséneklés, érdi hagyományok ápolása, terjesztése, megőrzése. ... >>

SaPi Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Szövő u. 106.
képviselő: Buza Sándor (önállóan)
Hazai és nemzetközi motoros rendezvények, és versenyek szervezése, a motoros rendezvények esetében a nemzetközi és nemzeti szervezetek kapcsolatának építése és gondozása. A hasonló tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. A motorozáshoz kapcsolódó történelmi hagyományok ápolása, gondozása, motor márkától függetlenül. ... >>

Scuderia Coppa Amici Klasszikus Autók Sportegyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

2030 Érd, Szajkó u. 5.
képviselő: Mekler László (elnök)
Nemzetközi veterán és klasszikus autó versenyek szervezése, a veterán autósport esetében a nemzetközi és nemzeti szervezetek kapcsolatának építése és gondozása. A hasonló tevékenységet folytató nemzetözi szervezetekkel való együttműködés. A veterán autókhoz kapcsoló történelmi hagyományok ápolása, gondozása, autó márkától függetlenül. A veterán autókkal kapcsolatos hasznos tevékenység segítése, amely szolgálja a veterán autók történelmi hagyományainak fenntartását. ... >>
1. oldal 2. oldal