Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

Alapítvány a gyermekek egészséges neveléséért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, László tér 1.sz.
képviselő: Czindrich Erika ( elnök )
A László téri napközi otthonos óvoda körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány a kis Kincses Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Cseresznyefa u. 12.
képviselő: Tóthné Csömöri Andrea elnök
Az óvoda gyermekeinek testi, értelmi és érzelmi fejlődését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és programok támogatása. ... >>

Alapítvány a Zöld Kereszt Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Riminyáki út 17.sz.
képviselő: Tóthné Csömör Andrea
Az óvoda gyermekeinek szellemi, testi és lelki fejlődését szolgáló támogatás, tárgyi eszközök beszerzése. ... >>

Angyalfia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Fácán Köz /4.sz.Ált.Iskola/
képviselő: Rozgonyi János
az iskola kiemelkedő diákjainak karácsonyi jutalmazása ... >>

AVAR-OVI Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Avar u.2.sz.
képviselő: Szabó István
Az érdi Avar utcai óvoda tárgyi feltételeinek javítása, sport és oktatási eszközök beszerzésének támogatása. Az óvodában folyó nevelő és oktató munka magas színvonalának fejlesztése, az óvoda üzemeltetése és működtetése. ... >>

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány

(intézményi)

2030 Érd, VIII. Balatoni u.52.sz.
képviselő: Werner József
A cigányság kultúrájának megőrzése, színház létesítése és működtetése. ... >>

Csanád Óodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Csanád u. 7.
képviselő: Budai Erika elnök, Budai Sándorné titkár
Új óvodai intézmény létrehozása. Az óvodai nevelésben korszerű nevelési módszerek és technikák bevezetése. ... >>

Együtt, Egészségesen Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Kutyavári u.10,sz.
képviselő: dr. Vallyonné dr. Tóth Laura elnök
Az óvodás koru gyermekek egészséges é- letmódra nevelése, szellemi és fizikai képességek fejlesztése, kirándulások, sportesemények szervezése. ... >>

Együtt, értük Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Tárnoki u.58-62.sz.
képviselő: Nagyné Szilva Katalin
Az érdi Tánoki uti óvoda gyermekeinek nevelését, oktatását elősegítő eszközök beszerzésének támogatása, egyéb érdi oktatási intézmények támogatása. ... >>

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 33.
képviselő: Farkas Sándor elnök, Orbán Péter, Szabóné Bán Ildikó
Az érdi ifjúság zenei nevelésének elősegítése, a tehetséges, de rossz anyagi körülmények között élő fiatalok zenei pályán való tanulásának anyagi támogatása, illetve elősegítése, az érdi Városi Zeneiskola hangszerparkjának bővítése, illetve hangszerállomány felőjításának támogatása, a zeneiskola épülete felújításának, új tantermek kialakításának a támogatása, a hangszerekhez való jutás megkönnyítése, az iskola épületében működő vonós zenekar és népzene együttes működési feltételének a biztosítása. ... >>

Érdi Polgárok Népfőiskolája

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Alsó u.30.sz.
képviselő: Szedlacsek Emilia
Helyi társadalmi élet részére hagyományápolásra, kultúrálódásra, helyes életmódra, életszemléletre szellemi műhely létrehozására. ... >>

Érdi Vöröskereszt Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Bagoly u.47.sz.
képviselő: Minár Jenő
Érden kórház létesítése és fenntartása ... >>

Érdligeti Református Templom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Őszirózsa u 5/b
képviselő: Kalydy István
Az Érdligeti Református Egyház templomának felújítása, bővítése és a közösség elsősorban karitaív célú tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezése. Érden és Diósdon lakó időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, a szociálisan rászorultak támogatása, a családok lelki, szellemi, anyagi segítése, a hitoktatás tárgyi és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, iskolai hitoktatás támogatása, hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés. ... >>

Fenyves Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Erkel F. u. 4.sz.
képviselő: Csubik Jánosné ( elnök )
Az Érdi 2.számú Óvodában folyó nevelő és oktató munka magas szinvonalú ellá- tásának fejlesztése. ... >>

FOR-FA Csemete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fácán köz
képviselő: Varga János Istvánné
Érd 4. sz. Fácán közi óvoda tevékenységének, működésének segítése. ... >>

Green Pony Családi Napközi és Magánóvoda Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 8-10.
képviselő: Paterson Katalin, Radics Rudolf elnök, Vágvölgyi Anikó
Családi napközi és magánóvoda működtetése, kimagasló tehetségek gondozása, korai fejlesztés, tanulási nehézségekkel, beilleszkedési nehézséggel küzdő kisgyermekek megsegítése rehabilitációs célú foglalkozások keretében, dyslexiában, dysgraphiában, dyscalculiában szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. ... >>

Gyermekünk Álma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Vereckei u. 134.
képviselő: Fodor Sándorné elnök, Nagy Lászlóné titkár
A gyermekek képesség-, személyiség- és szociális fejlesztése érdekében az alábbiakban megjelölt tevékenységek végzése: játékos foglalkozások, gyermekek táboroztatása, oktatása, óvodai nevelése, játszóház, családsegítés- és támogatás. Ezen tevékenységekhez, célokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés. Nem engedélyköteles terápiás foglalkozások, fotó-szakkör, ezen célokkal összefüggő terjesztő és kiadó tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fő u.12.sz.
képviselő: Pócsiné Sivák Erzsébet
Az oktatás, nevelés szinvonalának fej- lesztése az Érd, 8-as számú óvodában. ... >>

Hóangyal Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Holló tér 1.
képviselő: Sátori Boglárka elnök
Az érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai szolgálat segítése. Az anyagi, technikai feltételek javítása. Szabadidős, sportolási programok szervezése. Az arra érdemes tanulók jutalmazása. ... >>

Jovicza Ignác Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Fő u.42.sz.
képviselő: Kóboryné Szabó Ildikó
Érd, II.Lajos Ált.Iskola diákjainak támogatása, a képességfejlesztéshez szükséges segédeszközök beszerzése. ... >>

Kis Herceg - Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Béke tér /VI.sz.Napk.Óvoda/
képviselő: Trum Erika
Az óvoda munkájának segítése, támogatása. Az érdi Óvodák pedagógiai (nevelő-ok- tató) munkájának elősegítése, a dife- renciált nevelés feltételeinek, minő- ségének fejlesztése, a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, az óvodapedagógiai ki- sérletek, innovációk, rendezvények tá- mogatása, a pedagógiai eredmények ju- talmazása, az óvoda szakmai munkaközös- ségének munkájának segítése. ... >>

Liberális Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Ferenc u. 4.
képviselő: Ónody Tamás
A liberális elvek népszerűsítése, egy liberális eszmei iskola létrehozása és működtetése. ... >>

Magyar Dorkas Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Buda u.77.sz.
képviselő: Vándor Gyula
Szociális egészségügyi gondok megoldásához hozzájárulni. Szeretet- otthon, kórházi ágyak, menekültek, kisnyugdijasok, nagycsaládosok támogatása. ... >>

Magyar Gokartversenyzők Országos Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Búvár utca 10.
képviselő: Hargitai Győző
Elsődleges célja a magyar fitnessversenyzők jogi-, etikai-, és szakmai érdekképviseletének ellátása. Feladatául tűzi ki a fitness spotrág utánpótlás bázisának megteremtését, folyamatos képzésének, fejlesztésének gyakorlati feltételeinek megteremtését. Kiemelt céljának tekinti a fitness sportág honi népszerűsítését, az írott és elektronikus sajtóval történő folyamatos együttműködés megszervezését, valamint annak folyamatossá tételét. Céljául tűzte ki, hogya jövőben - a Magyar Fitness Szövetség tagjaként és engedélyével, a szövetség képviseletével - bekapcsolódva a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségbe elősegíti a felsőoktatásban résztvevő hallgatók sportoktatását, egészséges életmódra nevelését, valamint igény esetén fitness versenyt hirdet meg és bonyolít le részvételükkel. ... >>

Magyar Iskolai Labdarugó Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Lőcsei u. 5.sz.
képviselő: Tóth Géza Károly elnök ... >>

Magyar Nemzetért Mozgalom Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

2030 Érd, Katalin u.3.
képviselő: Balogh Béla elnök önállóan, Kamarás Gergely alelnök önállóan, Mayer József tikár önállóan
A magyar történelem és hagyományok tisztelete, ápolása, ismeretterjesztése, az ifjúság hazafias nevelése, programok szervezése a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltése érdekében, ismeretterjesztés és figyelemfelhívás az egészséges életmód, természeti értékek, műemlékek, területén, kórházak megőrzése, emberközpontú gyógyítás védelme, hátrányos helyzetűek, rokkantak, fogyatékkal élők segítése, támogatás, emberi és állampolgári jogok, valamint a magyar nemzeti érdekek és értékek védelme, művészeti tevékenység felkarolása, támogatása. ... >>

Meseház Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Gellért u. 2.
képviselő: Kádár Andrea ( elnök )
Az óvodás gyermekek körülményeinek javítása. ... >>

Multunk és Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Hivatalnok u.14.sz.
képviselő: Dr.Kelényi István
Az érdi Csuka István városi könyvtár tevékenységének támogatása. ... >>

Országút Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2030 Érd, Molnár u. 54.
képviselő: Lukács András elnök önállóan, Szőnyi Zsuzsanna kuratóriumi tag önállóan
Olyan művészeti alkotóműhely létrehozása és fenntartása, amely lehetőséget biztosít fiatal, pályakezdő színészek, színházi emberek, filmesek, zenészek, képzőművészek munkásságának kiteljesítésére. Az alapítvány célja továbbá, hogy az alkotásai elérhetőek legyenek azon emberek számára is, akinek anyagi- és társadalmi helyzetük nem ad lehetőséget arra, hogy a kultúra eszközeit - és eredményeit megismerhessék. ... >>

Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Fácán köz 15/3.
képviselő: Balogh László
Az országos onkológiai központok műszerparkjainak fejlesztése, támogatása. Életmentő műszerek beszerzésének támogatása, nehéz helyzetben lévő kórházaknál. Rákkutatás támogatása. ... >>

Parkváros Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Törökbálinti u.1.sz.
képviselő: Kiss Lajosné tikár, Ságiné Solymossy Szilvia elnök
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, ösztönző rendszer alkalmazásával növelni a gyermekek és oktatók érdekeltségét. ... >>

Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2030 Érd, Gépész u. 11/a.
képviselő: Pető Sándor ( önállóan)
Érd Parkváros óvodás korú gyermekei oktatása-nevelése tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek részére történő segítségnyújtás. ... >>

Polihisztor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Ercsi u. 8.sz.
képviselő: Barits Pál
Az Érdi Kós Károly Szakiskola pedagó- gigai munkájának elősegítése, a dife- renciált oktatás feltételeinek, minősé- gének fejlesztése, a tanulást segítő eszközök, módszerek feltárása, a tanu- lás és oktatás tárgyi feltételeinek ja- vítása, a tantárgy-pedagógiai kisérle- tek rendezvények, a pedagógiai innová- ció konferenciák, versenyek, továbbkép- zések támogatása, a pedagógiai eredmé- ményesség jutalmazása, öntevékeny diák- csoportok munkájának segítése, a rászo- ruló diákok támogatása. ... >>

Pro Schola et Juventute Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Diósdi u.95-101.sz.
képviselő: Leszák Ferenc
Iskolai nyelvoktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Sportiskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, IV.Fácán köz
képviselő: Szügyi Sándor
Az általános iskolai korosztály sport iránti szeretetének fejlesztése, testnevelés tagozat kifejlesztése a felső tagozatban. ... >>

Szent Imre Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Karolina u.1.sz.
képviselő: Szalma István
egyházi iskola támogatása ... >>

"Táplálkozás és Egészség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya utca 46.
képviselő: Dr. Hajnal Ágnes Borbála elnök
A lelki eredetű zavarokban szenvedő betegek szűrésének, kezelésének, tartós gondozásának, valamint a táplálkozási zavarok kutatásának, oktatásának támogatása. A rejtett táplálkozási zavarok felismerésének segítése: tanintézetekben ismeretterjesztő anyagok terjesztése, előadások tartása, videoanyagok készítése, szűrővizsgálatok végzése iskolákban, kérdőíves felmérésekkel. A kiszűrt betegek ellátásának megszervezése, a járóbeteg ellátástól a kórházi kezelésig, mely a Borsod Megyei Kórház I. Pszichiátriai Osztályán biztosítása (videorendszer, családlátogatások). A kezelésben részt vevő szakemberek képzésének biztosítása. A táplálkozási zavarok kutatásának elősegítése: kutatási együttműködések szervezése nemzetközi részvétellel, kongresszusok szervezése, kongresszusi utazások támogatása, kutatási eszközök, személyi feltételek biztosítása. A táplálkozási zavarok oktatásának támogatása: oktatófilmek, oktató kiadványok készítése, tanfolyamok szervezése. ... >>

TUSCULANUM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Gárdonyi G.u.1/B.sz.
képviselő: Erdélyi János elnök
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola, illetve egyéb érdi oktatási intémények nevelő, oktató munkájának támogatása. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Felsú út 51.sz.
képviselő: Bányay Zoltánné
Az alapítvány által támogatni kívánt Óvodában nappali elhelyezésre és ellá- tásra jogosult gyermekek fizikai,lelki és szellemi fejlődéséhez - a sport és egészséges életmódra nevelés valamint a nevelés, oktatás és képességfejlesz- tés szemelőtt tartásával - támogatást nyújtson. ... >>

Vincellér Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u.19-21.sz.
képviselő: Volfné Micheller Ildikó elnök
Az Érd, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Iskola tanulóinak nevelését, oktatását segítő eszközök beszerzéséhez, külföldi nyelvgyakorláshoz és egyes érdi oktatási intézmények támogatása. ... >>
1. oldal