Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Viola u. 35.
képviselő: Isépyné Badics Gyöngyi elnök
a nagycsaládosok egymást segítő közösséggé szervezése ... >>

Az Emberi Kreativitásért Alapítvány

(érdekképviselet)

2030 Érd, VIII.ker. Szekfű u. 9.
képviselő: Kiss Ferenc
Támogatást nyujtani mindazoknak a szer- vezeteknek,intézményeknek, csoportoknak, szövetségeknek,alapítványoknak,akik olyan tevékenységet folytatnak,amellyel hozzásegítik az embert a szellemi szabadgondolkodás kialakításához, az alkotói képesség kifejlesztéséhez,a mikro- és makro környezetben való har- monikus beilleszkedéshez. ... >>

Cigány Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

2030 Érd, Ébenfa u. 7.
képviselő: Bogdánné Sárközi Ildikó ... >>

Civil Érdek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Szép Ilonka u. 21/A.
képviselő: Jakab Béla társelnök, Leszák Ferenc ( társelnök )
érdekképviselet ... >>

Delta Röplabda Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Cankó u. 27.
képviselő: Ifj. Dömötör László elnök
Sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, érdekvédelem. ... >>

Érd és Térsége Viziközmű KFT Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Fehérvári u.63/b.sz.
képviselő: Békés István, Kotroczné Klopfer Teréz ... >>

Érd Városi Ifjusági Szövetség /EMISZ/

(érdekképviselet)

2030 Érd, -bzdau z,4,st,
képviselő: Bagó László elnök, Frits Gábor titkár ... >>

Érdi Ipartestület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Alispán u.8.sz.
képviselő: Csóli Csaba titkár, Major Emil alelnök, Pataki János elnök, Szabó István alelnök ... >>

Érdi Motorsport Racing Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Kócsag u. 12.
képviselő: Vid Ferenc ( elnök )
A Magyar Motorsport Szövetség által rendezett enduro, endurocross és motocross versenyeken való részvételt, a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket, valamint az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetőségeket biztosít. ... >>

Érdi Társasházak Kiemelten Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Emőke u. 1/a. VII/30.
képviselő: Angyal Erzsébet, Ba Ferenc, Corazza Judit, Szűcs Erika
Társasházak együttműködésének megszervezése. Közös képviselők érdekvédelme. Az Érd Város tulajdonában lévő Emőke u.l. és Enikő u.1. és 2.sz. előtti közterület fenntartása, a köztisztaság biztosítása. ... >>

Érdy János Honismereti Egyesület - Pest megye

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Kaktusz utca 15.
képviselő: Halminé dr. Bartó Anna, Mándli Gyula
Közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló kulturális tevékenység, amely a hagyományok tiszteletét, gyarapítását, megismerését és megismertetését szolgálja. A honismereti mozgalomban tevékenykedő helyi egyesületek, klubok, szakkörök, helytörténet-kutatással foglalkozó, hagyománygyűjtő és hagyományápoló együttesek, ill. egyének akcióinak, rendezvényeinek, szervezeti feladatainak önkéntes társuláson alapuló összefogása. Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában. ... >>

Front Engined Porsche Club

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Platánfa u. 58.
képviselő: Hamar Ákos elnök
Porsche tipusú gépkocsik tulajdonosainak érdekvédelme. e körben információcsere,kapcsolattartás, összejövetelek szervezése. ... >>

Fundoklia Szövetség

(érdekképviselet)

2030 Érd, Bajcsy Zs.u.135.sz.IU.em.102
képviselő: Veres Sándor elnök ... >>

Horgászok Érdekvédelmi Társasága

(érdekképviselet)

2030 Érd, Kossuth L.u.83.sz.
képviselő: Quarini Ernő ... >>

Karosszériajavítók és Fényezők Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Iparos u.1-3.sz.
képviselő: Horváth József társelnök, Szilágyi Tamás elnök ... >>

Konyhastúdiók Szövetsége

(érdekképviselet)

2030 Érd, Platánfa u. 48/A.
képviselő: Kövespataki Zoltán elnök
a konyhastúdiók országos szakmai érdekvéfelme ... >>

Kőbánya Autóbusz Szakszervezet

(érdekképviselet)

2030 Érd, Fehérvári út 9.
képviselő: Vadicska László önállóan
A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Magyar Agarász Egylet

(érdekképviselet)

2030 Érd, Gépész u.70.sz.
képviselő: Dr. Miklós Levente elnök, Lex Péter alelnök ... >>

Magyar Baba-, és Gyermekfotós Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Fürdő u. 42.
képviselő: Pelikán Gábor ( elnök )
A magyar baba- , és gyermekfotós tevékenységüket végző fotósok összefogása, valamint munkájuk szakszerű végzéséhez szüksége szabályzat létrehozása. További célja a társadalom esztétikai értékrendjének befolyásolása, jó kapcsolatok kialakítása azonos célokért dolgozó hazai és külföldi szervezetekkel, a különböző hatóságokkal, valamint a külföldön élő és alkotó fotósokkal. ... >>

Magyar Dragon Szövetség Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Csenkesz u. 4.
képviselő: Zenthe Ferenc
A magyarországi dragontulajdonosok és - vitorlázók érdekeinek védelme és a hajóosztály iránti közérdeklődés fenntartása, fokozása, a dragonversenyzés előmozdítása, a dragonos túravitorlázás fejlesztése. ... >>

Magyar Gokart Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Búvár u. 10.
képviselő: Pénzes József önállóan ... >>

Magyar Gokartversenyzők Országos Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Búvár utca 10.
képviselő: Hargitai Győző
Elsődleges célja a magyar fitnessversenyzők jogi-, etikai-, és szakmai érdekképviseletének ellátása. Feladatául tűzi ki a fitness spotrág utánpótlás bázisának megteremtését, folyamatos képzésének, fejlesztésének gyakorlati feltételeinek megteremtését. Kiemelt céljának tekinti a fitness sportág honi népszerűsítését, az írott és elektronikus sajtóval történő folyamatos együttműködés megszervezését, valamint annak folyamatossá tételét. Céljául tűzte ki, hogya jövőben - a Magyar Fitness Szövetség tagjaként és engedélyével, a szövetség képviseletével - bekapcsolódva a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségbe elősegíti a felsőoktatásban résztvevő hallgatók sportoktatását, egészséges életmódra nevelését, valamint igény esetén fitness versenyt hirdet meg és bonyolít le részvételükkel. ... >>

Magyar Hírlap Egyesület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Murányi u. 34.
képviselő: Popovics Gizella elnök
A Magyar Hírlap napilap újságíróinak érdekvédelme és szakmai támogatása. Együttműködés hasonló szervezetekkel. ... >>

Magyar Iskolai Labdarugó Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Lőcsei u. 5.sz.
képviselő: Tóth Géza Károly elnök ... >>

Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

2030 Érd, Alsó u. 5.
képviselő: Bálint-Ábrahám Edit elnök, Soós László elnökhelyettes
A mozgáskorlátozottak érdekvédelme, képviselet erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Alsó u.9.sz.
képviselő: Kerezsi Csilla elnök, Szatmári Éva elnökhelyettes
Élet és anyaság tiszteletére nevelése, a házasságért való felelőség erősítése, a nagycsaládosok érdekvédelme, képviselete. ... >>

Országos Gazdaszövetség

(érdekképviselet)

2030 Érd, Felső u. 101.
képviselő: Brummer Gábor
A magángazdálkodók és azok termelő, értékesítő, vásárlási szövetkezeti érdekeinek védelme, mennyiségi, minőségi, gazdaságossági vonatkozásban. ... >>

Összefogás Egyesület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Alsó út 8.sz.
képviselő: T. Mészáros András ... >>

Rhino Tours Motoros Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Dagály u. 10.
képviselő: Szimcsák Attila ( elnök )
A tagok motoros tevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, érdekvédelem. A tagok részére motoros túrák szervezése, közösségi élet kibontakoztatása, motoros kapcsolatos létesítése, fejlesztése. ... >>

Romano Trajo Cigány Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Iparos út 73.
képviselő: Jákovics Melinda elnökhelyettes együttesen, Kárpáti Katalin elnök önállóan, Sárközi Krisztián titkár együttesen
A cigányság helyzetének a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, a közéleti képviselet és a gazdaság eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Tekercselő u. 17.
képviselő: Huszti László elnök
Hazai közlekedési szakember, járművezető-képzés színvonalának emelése, érdekképviselet képzési rendszer fejlesztése, szakmai módszertanokra, protokollokra vonatkozó szabályok kidolgozása, bevezetésének szorgalmazása, szakoktatói és vizsgabiztosi hivatás színvonalának növelése, szakmai jogi tanácsadás, továbbképzés, fejleszteni, javítani a szakoktatói munka szakmai színvonalának feltételeit stb. ... >>

Teleházak Világszövetsége, Global Telecenter Alliance GTA

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Rózsa u. 14.
képviselő: Gáspár Mátyás
A Szövetség célja az információs társadalom eszközeihez helyi kisközösségi hozzáférést biztosító teleházak egyes országokban alakult szövetségeinek egy közös, az egész világot átfogó hálózatba szervezése, ezáltal a teleházak többszintű hálózati együttműködésének megszervezése, fenntarthatóságuk elősegítése a globális feltételek javításával, a teleházak segítése a helyi köüzösségek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlesztésében, a teleházak bekapcsolása a globális gazdasági és társadalomfejlesztési folyamatokba, rendszerekbe. ... >>
1. oldal