Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

Alapítvány az idős és sérült állatokért

(egészségügyi,környezetvédelmi)

Érd, Emil u. 68.
képviselő: Skobrák Terézia
Az idős és beteg állat lakóhelyén való segítésével megelőzni az utcára, gyepmesteri telepre, illetve menhelyre történő bekerülését vagy elpusztulását. ... >>

Egészséges Jövőnkért Egyesület

(egészségügyi)

2030 Érd, Sóskúti u. 41.sz.
képviselő: dr. Szentesi Andrásné elnök ... >>

Egészségről Mindenkinek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Szilváni u. 3.
képviselő: Szerdi Szilárd János
Egy szakmai bizottság létrehozásával az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmód-változtatást elősegítő információk összegyűjtése és közérthető módon történő propagálása, közvetítése elsősorban a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (pl. a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedéllyel összefüggő megbetegedések, a szenvedélybetegségek és a lelki egészség tekintetében. ... >>

Egészségünkért a XXI.Században Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya u. 65.
képviselő: Ambrus Károly, Döbrössy Lajos, Dr. Méhész Magdolna
A magyar nemzet egészségének védelme, egészségi állapotának és életminőségének javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemében, az egészségmegőrzés szemléletének és korszerű módszereinek elterjesztésével, illetve szakmai és intézményi háttere kialakításának támogatásával, ezen belül: a./ egészségvédelmi szakmai anyagok elkészítésének, valamint szak- emberek továbbképzésének támogatása b./ egészségvédelmi programok támogatása c./ nemzetközi egészségvédelmi szervezetekkel való kapcsolatterem- tés és fenntartásának támogatása ... >>

Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

2030 Érd, Festő utca 73 a.
képviselő: Winklerné Hiripi Irén
holisztikus szellemiségű segítő központ, mozgalom és szolgálat működtetése, kiemelten a fogyatékkal élők, testi-lelki problémáikban segítséget várók támogatása. ... >>

Érd Első Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

2030 Érd, Fehérvári u. 63-65.
képviselő: Baracskayné Komonyi Angela ( önállóan )
Fokozott gondot fordítson egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységre, a társadalom számára szociális tevékenységet fejtsen ki, segítse a családokat, az elesett és arra rászoruló időskorú személyeket és gondozza őket. Az egyesület fokozott gondot fordít arra, hogy az ifjúság nevelésében és oktatásában részt vegyen. A fiatalok képességét fejlessze, ismeretterjesztő tevékenységet, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lásson el. Mind a magyar, mind a nemzetközi kultúra terjesztésében vegyen részt, fordítson különös gondot a környezetvédelemre és nem utolsó sorban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét segítse elő. ... >>

Érdi Vöröskereszt Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Bagoly u.47.sz.
képviselő: Minár Jenő
Érden kórház létesítése és fenntartása ... >>

HELP Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

2030 Érd, Ányos u.10.sz.
képviselő: Mokosényi Elek
Természetes gyógyító, megelőző tevékenység magyarországi elterjesztésére, állami gondozott.beteg gyermekek kezeltetése. ... >>

Két kicsi hód Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Hárslevelű u 31.
képviselő: Bereczkey Nikoletta (elnök)
Gyermekek nevelése, oktatása, napközbeni ellátása, egészségügyi ellátása, továbbá a gyermekek szociális és kulturális ismereteinek bővítése. ... >>

Köz-Pont Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Mester u. 39.
képviselő: Kocsis Gabriella elnök
A cukorbetegségben és táplálkozási allergiában szenvedő betegek megfelelő étrendjének kialakítását, az ezzel kapcsolatos akadályok elhárítását, közösségi programok szervezését elősegíteni. ... >>

Leukémiások rehabilitációjáért Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Gyöngyvirág u. 46.sz.
képviselő: Kecskés Norbert
A csontvelőtranszplantáción átesett betegek rehabilitációját, az utókezelé- költségeinek fedezése, testi nevelést az egészséges életmódra való felkészí- téssel. ... >>

Magyar Dorkas Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Buda u.77.sz.
képviselő: Vándor Gyula
Szociális egészségügyi gondok megoldásához hozzájárulni. Szeretet- otthon, kórházi ágyak, menekültek, kisnyugdijasok, nagycsaládosok támogatása. ... >>

Magyar Nemzetért Mozgalom Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

2030 Érd, Katalin u.3.
képviselő: Balogh Béla elnök önállóan, Kamarás Gergely alelnök önállóan, Mayer József tikár önállóan
A magyar történelem és hagyományok tisztelete, ápolása, ismeretterjesztése, az ifjúság hazafias nevelése, programok szervezése a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltése érdekében, ismeretterjesztés és figyelemfelhívás az egészséges életmód, természeti értékek, műemlékek, területén, kórházak megőrzése, emberközpontú gyógyítás védelme, hátrányos helyzetűek, rokkantak, fogyatékkal élők segítése, támogatás, emberi és állampolgári jogok, valamint a magyar nemzeti érdekek és értékek védelme, művészeti tevékenység felkarolása, támogatása. ... >>

Magyar Szívsebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Cserhalmi utca 10.
képviselő: dr. Sugár Tamás, dr. Szabolcs Zoltán
A magyar szívsebészet színvonalának emelése, helyzetének javítása. Az alapítvány támogatni kívánja a szívsebészeti centrumok működését (pl. személyi, tárgyi feltételek megteremtésével), új szívsebészeti eljárások bevezetését, az ellátás mind magasabb szintű és mind több személyre történő kiterjesztését. Az alapítvány támogatást kíván nyújtani továbbá a szívsebészet területén vagy a kapcsolódó területeken dolgozók szakmai fejlődésének elősegítésére és támogatására (pl. hazai vagy külföldi tanulmányutakon, továbbképzéseken, konferenciákon vagy kongresszusokon való részvétel támogatása.) ... >>

Martin Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Földmunkás utca 129.
képviselő: Veres József
Az 1991.március 6-án született Kiss Martin gyógykezelésének és életvitelének segítése, megkönnyítése az egészségügyi költségek csökkentése. ... >>

Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Fácán köz 15/3.
képviselő: Balogh László
Az országos onkológiai központok műszerparkjainak fejlesztése, támogatása. Életmentő műszerek beszerzésének támogatása, nehéz helyzetben lévő kórházaknál. Rákkutatás támogatása. ... >>

Patrik Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Kadarka u. 4.sz.
képviselő: Lajosné Szombati Ibolya, Sövényi Jenő
Lajos Patrik 5 hónapos kisgyermek máj- transzplantációjához szükséges anyagi támogatás megszervezése, megszerzése és felhasználása. ... >>

PRO-MAN Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Csurgó u.2.sz.
képviselő: Krausz József
Egészségügyi magánvállalkozások, szociális célu vállalkozások támogatása, téritésmentes tanácsadás. ... >>

Rad-In Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Füdő utca 20/A.
képviselő: Pajor Ákos ( elnök )
Érd Megyei Jogú Város 7. és 8.sz. felnőtt háziorvosi körzeteibe bejelentkezettek egészségi állapotának javítása, megőrzése. ... >>

Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

(egészségügyi)

2030 Érd, Keserűfű u. 10/a.
képviselő: Kaderják Gyula ( önállóan ) ... >>

Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszú u. 26.
képviselő: dr. Bodóné Németh Csilla Rita, Gidófalvi-Popgeorgijeva Márta, Mag Lászlóné
A Kongói Demokratikus Köztársaságban élő, anyagilag hátrányos helyzetű betegek műtéti és gyógyszeres kezelésének, a Kongói Demokratikus Köztársaság területén működő orvosi, egészségügyi intézmények felszerelésének, gyógyszeres- és fogyóeszköz-ellátásának, a magyar-kongói orvosi együttműködés előmozdításának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság területén munkát végző orvosok és szakápolók képzésének támogatása. ... >>

Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

2030 Érd, Júlia u. 49.
képviselő: Böjtös Andrea Rita elnök
Elhagyott és kóbor kisállatok részére állatotthon létesítése. A befogadott állatok gyógykezelése, étkeztetése. Állategészségügyi felvilágosító munka. ... >>

Sorsdöntő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Hortenzia u. 52.
képviselő: Rádai Dorottya
Családok és nagycsaládosok támogatása, közöttük kapcsolat létesítése, közös programok szervezése. Nagycsaládban élő továbbtanuló gyermekek részére pályaválasztási tanácsadás, felvételire való előkészítés. Jogi tanácsadás nyújtása. Idősek, rászorultak, betegek, valamint fogyatékosok szociális gondozása, részükre anyagi és tárgyi segítségnyújtás megszervezése, otthoni ápolásának, gondozásának koordinálása. A nyugdíjasok érdeklődési körének megfelelő programok szervezése. Kutyák és más háziállatok, haszonállatok elhelyezésének, gondozásának megszervezése. ... >>

Szeretet a Válasz Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2030 Érd, Gyula u 48.
képviselő: Bergner Andrea (elnök önállóan, Kátai Ildikó együttes, Nagy Pál együttes
A rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek, fiatalkorúak valamint idős, beteg felnőttek felkarolása és támogatása, valamint kulturális, sport, szórakoztató rendezvények és táborok szervezése. Szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

"Táplálkozás és Egészség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya utca 46.
képviselő: Dr. Hajnal Ágnes Borbála elnök
A lelki eredetű zavarokban szenvedő betegek szűrésének, kezelésének, tartós gondozásának, valamint a táplálkozási zavarok kutatásának, oktatásának támogatása. A rejtett táplálkozási zavarok felismerésének segítése: tanintézetekben ismeretterjesztő anyagok terjesztése, előadások tartása, videoanyagok készítése, szűrővizsgálatok végzése iskolákban, kérdőíves felmérésekkel. A kiszűrt betegek ellátásának megszervezése, a járóbeteg ellátástól a kórházi kezelésig, mely a Borsod Megyei Kórház I. Pszichiátriai Osztályán biztosítása (videorendszer, családlátogatások). A kezelésben részt vevő szakemberek képzésének biztosítása. A táplálkozási zavarok kutatásának elősegítése: kutatási együttműködések szervezése nemzetközi részvétellel, kongresszusok szervezése, kongresszusi utazások támogatása, kutatási eszközök, személyi feltételek biztosítása. A táplálkozási zavarok oktatásának támogatása: oktatófilmek, oktató kiadványok készítése, tanfolyamok szervezése. ... >>
1. oldal