Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3860 Encs, Táncsics út 6ú
képviselő: Baksy Mária Margit
-református oktatás, hitbéli nevelés református gyermekek és ifjak részére,
-helyi népi kultúra felkutatása és ápolása,
-református oktatás, természeti hitéleti nevelés elősegítésére,
-református emlékhelyek gondozása,
-templom és gyülekezeti épületek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségek és szociális intézmények létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelése,
-egyházi rendezvények szervezése és az egyházközség anyagi szükségleteinek támogatása,
-református egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése, ifjúsági táborok és összejövetelek segítése, azok anyagi feltételeinek megteremtése,
-biztosítja a folyamatos hitoktatás feltételeit és eszközeit,
-a gyülekezet vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek üdültetése, táboroztatása, ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása,
-az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra,
-szociális tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és ifjúság érdekképviselete,
-integrált hitoktatás elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3860 Encs, Petőfi út 75.
képviselő: Mercz Dániel
infrastruktúra fejlesztés - épített és természeti környezet védelme - Encs Város zölt területeinek karbantartása (kiemelten temetőgondozás, parkgondozás, parképítés, játszóterek kialakítása) - a település köztisztaságról való gondoskodás ... >>

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

(természetvédelem)

3860 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Zsibai Zsolt
Encs Város Önkormányzata 13/1994. (VIII.25.) sz.r.1.§. /1/ bekezdésben foglalt feladatok végrehajtásának bonyolítása a ráutalt személyek természetbeni ellátása érdekében ingyenes földhasználat és talajelőkészítés biztosítása. Szaporítóanyagok biztosítása. Állattartás támogatása. ... >>

Méra Műemlék Református Templomáért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3860 Encs, Gagarin utca 14.
képviselő: Ujvári Nóra Ilona
A több, mint 500 éves mérai műemlék református templom felújításának anyagi támogatása és a templomba orgona építése vagy vásárlása, az ott folyó istentisztelet színvonalának emelése érdekében. Ezen cél kielégítése érdekében az alapítvány közhasznú tevékenységet fejt ki a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem területén.
Az árvíz, belvíz, vihar és tűz által okozott károkat vagy egyéb természeti katasztrófákat elszenvedett abaúji lakosok otthonának felújításához, nyújtott pénzbeli támogatás és/vagy részükre az újjáépítéshez, lakásaik komofrtosabbá tételéhez tárgyi eszközök vásárlása, adományozása. ... >>
1. oldal