Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3860 Encs, Táncsics út 6ú
képviselő: Baksy Mária Margit
-református oktatás, hitbéli nevelés református gyermekek és ifjak részére,
-helyi népi kultúra felkutatása és ápolása,
-református oktatás, természeti hitéleti nevelés elősegítésére,
-református emlékhelyek gondozása,
-templom és gyülekezeti épületek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségek és szociális intézmények létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelése,
-egyházi rendezvények szervezése és az egyházközség anyagi szükségleteinek támogatása,
-református egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése, ifjúsági táborok és összejövetelek segítése, azok anyagi feltételeinek megteremtése,
-biztosítja a folyamatos hitoktatás feltételeit és eszközeit,
-a gyülekezet vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek üdültetése, táboroztatása, ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása,
-az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra,
-szociális tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és ifjúság érdekképviselete,
-integrált hitoktatás elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Forrói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Radnóti utca 13
képviselő: Buda Éva
a.) Az óvodáskorú gyermekek testi , szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A gyermekek részére az egészséges életmód szemléletének fejlesztése, ezzel kapcsolatos alternatívák ismertetése.
b.) A roma kisebbség kulturájának ápolása, gyakorlásának elősegítése.
c.) A gyermek számára elméleti és gyakorlati eszközök útján rávilágítani a környezetvédelem fontosságára, az erre történő figyelemfelhívás, ezen célok , programok és közvetlen tevékenységek biztosításával történő megvalósítása.
d.) Szabadidő-, sporttevékenységek, talákozók elősegítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
révén.
e.) Az előzőekben felsorolt célokat a kulturális örökség megóvása érdekében tűzi ki alapító.
... >>

Fügödi Romák Független Szervezete

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3867 Encs-Fügöd, Fő út 9.
képviselő: Terebesi Gábor elnök
Az encsi kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete és a munka világába történő vissza kapcsolása. A célcsoportba tartozó emberek gyermekei támogatása úgy, mint oktatás és felkészítés a tanulásra főiskolai és egyetemi szinten. Adományozás és támogatás. A térségben ellátni az emberek érdekképviseletét. Küzdünk az alkoholizmus és a drogok ellen. A gyermekek céltudatos nevelése. Karitatív szolgálatot végzünk. A telepeken élő embereknek mentálhigiéniás segítséget nyújtunk. Járőrszolgálatot hozunk létre. Környezetvédelmi és egyészségügyi prevenciós tevékenységet látunk el. ... >>

" GONDVISELÉS KÉKED 25 + " Alapítvány

(szociális)

3860 Encs, Jókai u.18.
képviselő: Dr. Basista Erika
Minden törvényes módon és fellelhető eszközzel dolgozzék keresztyén missziós közhasznú, humanitárius, emberbaráti, karitatív célkitűzések megvalósításán. Szükségben lévő, hitben élő, egyedülálló fiatalok, idősek anyagi, lelki támogatása, a KÉKED 25 + egyedülálló fiatalok találkozójának szervezése, előadók költségeinek fedezése, ill. mindazon fiatalok támogatása, akiknek részvétele anyagi okok miatt akadályozott. özvegyek, árvák, krízis helyzetben lévő családok anyagi, lelki támogatása, az ifjúság, főként a családi háttér nélkül felnövekvő fiatalok erkölcsi és egészséges hitre és életmódra nevelése, ill. anyagi támogatása,a vidéki Babtista szórvány gyülekezetekbe letelepedni szándékozó fiatalok anyagi támogatása, megélhetésük, beilleszkedésük elősegítése, fiatal teológusok, misszió-munkások, nyugdíjas lelkipásztorok támogatása, fentnevezett csoportok részére szociális, keresztyén programjai érdekében akciókat, rendezvényeket szervez, ápolja segítő kapcsolatait, valamint új kapcsolatokra törekszik, bel- és külföldi segítő partnerekkel, megszervezi és végzi ezek adományainak elosztását, ugyanezen célokért munkálkodó más alapítványok támogatása. ... >>

Jószándék Karitász Szervezet

(szociális)

3860 Encs, Petőfi u. 60.
képviselő: Restyánszki Bertalanné ... >>

Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete

(szociális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi S. utca 20-22
képviselő: Madácsi Bálint elnök ... >>
1. oldal