Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

ABAÚJI GYERMEKFOCI ENCSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

3860 Encs, Emődi D. u. 3.
képviselő: Mészáros László
A Borsod-Abaúji labdarúgást szerető gyermekek nevelésének segítése, szakszerű és normatív oktatásuknak a kialakítása. Segítségnyújtás a felfelé áramlások lehetőségeinek kereséséhez. ... >>

Abaúji Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

3860 Encs, Táncsics u.4..
képviselő: Tímár László elnök ... >>

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

"Az Abaúji Egészségügyért " Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3860 Encs, Gagarin u.3.
képviselő: Rozim Jánosné
Abaúj térség orvosainak továbbképzési támogatása. Hosszú betegségben szenvedő vagy elhunyt egészségügyi dolgozók csládtagjainak támogatása. Abaúj térség egészségügyi dolgozóinak rehbilitációs és üdültetési támogatása. Orvosi műszer és orvosi géppark vásárlásának támogatása.A térség egészségügyi intézményeinek üzemeltetési támogatása. Betegségmegelőző programok szervezése, támogatása ( szűrés, felvilágosítás, egészségnevelés). Fiatal egészségügyi dolgozók támogatása. Abaúj egészségügyi dolgozóinak egészségügyi költségeihez való hozzájárulás.Az egészségügy finanszírozásával, fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások figyelemmel kísérése és pályázat szerkesztése. Más, hasonló célú alapítványok támogatása. ... >>

Az Abaúji Szakmunkástanulók Tanműhelyéért Alapítvány

(oktatási)

3860 Encs, Rákóczi út 59.
képviselő: Bratu László
Az intézmény tanulói gyakorlati képzése feltételeinek megteremtése, javítása, a felszereltség növelése, javítása a kőműves és géplakatos szakmában, a tanműhelyi képzés feltételeinek kialakítása a ruhakészítő és bútorasztalos szakmában, az üzemi, munkahelyi szakmai képzésben tantervi anyagként előírt, de a munkáltatóknál eszközök hiányában meg nem oldható, a gyakorlati képzés szempontjából fontos feladatok kiegészítő végzés keretében való feltételeinek megteremtése. Encs városában és vonzáskörzetében jelentkező szakirányú át- és továbbképzési feladatok tanműhelyi bázisának megteremtése. ... >>

Az Encsi Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Gagarin u.1.
képviselő: Zsibai Béláné
Az intézmény nevelési, oktatási feltételeinek folyamatos javítása. Oktatási eszközök beszerzése. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezeti és technikai tevékenységek kiegészítő finanszírozása. Új módszerek, adaptációk elindításához anyagi segítség nyujtása. ... >>

"Az Encsi Váci Mihály Gimnázium Diákjaiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Petőfi út 60.
képviselő: Ferencsák Sándorné
A Váci Mihály Gimnázium oktatási feltételeinek folyamatos javítása, a tanulók támogatása, ösztöndíj, szociális segély, tanulmányi versenyeken, iskolai, iskolán kívüli pályázatokon elért teljesítmények ösztönzése. Külföldi szakmai gyakorlatokhoz hozzájárulás. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3860 Encs, Táncsics út 6ú
képviselő: Baksy Mária Margit
-református oktatás, hitbéli nevelés református gyermekek és ifjak részére,
-helyi népi kultúra felkutatása és ápolása,
-református oktatás, természeti hitéleti nevelés elősegítésére,
-református emlékhelyek gondozása,
-templom és gyülekezeti épületek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségek és szociális intézmények létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelése,
-egyházi rendezvények szervezése és az egyházközség anyagi szükségleteinek támogatása,
-református egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése, ifjúsági táborok és összejövetelek segítése, azok anyagi feltételeinek megteremtése,
-biztosítja a folyamatos hitoktatás feltételeit és eszközeit,
-a gyülekezet vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek üdültetése, táboroztatása, ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása,
-az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra,
-szociális tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és ifjúság érdekképviselete,
-integrált hitoktatás elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Beke József
A BUBÍV Abaúj Bútorgyártó és Értékesítő Kft. dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása; a nehéz helyzetbe került dolgozók tulajdonossá válásának segítése, végkielégítésének kiegészítése. A dolgozók és nyugdíjasok kultúrális életének támogatása, és a dolgozók továbbképzésének, a dolgozók és gyerekeik továbbtanulásának segítése. ... >>

Forrói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Radnóti utca 13
képviselő: Buda Éva
a.) Az óvodáskorú gyermekek testi , szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A gyermekek részére az egészséges életmód szemléletének fejlesztése, ezzel kapcsolatos alternatívák ismertetése.
b.) A roma kisebbség kulturájának ápolása, gyakorlásának elősegítése.
c.) A gyermek számára elméleti és gyakorlati eszközök útján rávilágítani a környezetvédelem fontosságára, az erre történő figyelemfelhívás, ezen célok , programok és közvetlen tevékenységek biztosításával történő megvalósítása.
d.) Szabadidő-, sporttevékenységek, talákozók elősegítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
révén.
e.) Az előzőekben felsorolt célokat a kulturális örökség megóvása érdekében tűzi ki alapító.
... >>

Fügödi Romák Független Szervezete

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3867 Encs-Fügöd, Fő út 9.
képviselő: Terebesi Gábor elnök
Az encsi kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete és a munka világába történő vissza kapcsolása. A célcsoportba tartozó emberek gyermekei támogatása úgy, mint oktatás és felkészítés a tanulásra főiskolai és egyetemi szinten. Adományozás és támogatás. A térségben ellátni az emberek érdekképviseletét. Küzdünk az alkoholizmus és a drogok ellen. A gyermekek céltudatos nevelése. Karitatív szolgálatot végzünk. A telepeken élő embereknek mentálhigiéniás segítséget nyújtunk. Járőrszolgálatot hozunk létre. Környezetvédelmi és egyészségügyi prevenciós tevékenységet látunk el. ... >>

"Petőfi díj" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3860 Encs, Petőfi u. 18.
képviselő: Takács László, titkár Ferencziné Kanipusz Katalin
Oktatási jellegű, ezen belül az Encsi Petőfi Sándor Általános Iskola Végzős tanulóinak támogatása, elsősorban a tanóulmányi és sportbersenyeken való kiemelkedő szereplés figyelembe vételével. A Petőfi Sándor Általános Iskola Művészeti Iskolájában tanuló rászoruló gyermekek tandíjának átvállalása. ... >>
1. oldal