Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Abaúj Leader Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi út 62.
képviselő: Bratu László alelnök, Füzesséry József elnök
Abaúj és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek fejlesztése.
Abaúj és az Észak-magyarországi régió, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó települések, értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
A térségben történő előremutató változások támogatása a gazdasági tevékenységnek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonozóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. ... >>

Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Petőfi utca 18
képviselő: Evva Margit ... >>

Az Encsi Evangélikus Templomért Alapítvány

(kulturális)

3860 Encs, Gagarin utca 4 B
képviselő: Dankó Béla
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - az Encsi Evangélikus Templom felépítése, fenntartása, - parókia felépítése - lelkiélet biztosítása az encsi evangélikus hívők részére, kulturális rendezvények, vallási jellegű találkozók szervezése, - szükségben lévő, hitben élő egyedülállóak és idősek anyagi és lelki támogatása, - a gondokkal küzdő, illetve családi háttér nélkül felnövekvő fiatalok erkölcsi és egészséges hitre és életmódra nevelése és anyagi támogatása. ... >>

Borsodi Roma Kerek Asztal Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Muskátli út 39.
képviselő: Garami Antal elnök
Elősegítené a nemzeti és etnikai kisebbségek köztük a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságágért folytatott törekvéseket, és erősíteni tartós és visszafordíthatatlan beilleszkedésüket egyként a nemzet testébe, valamint az európai népek közösségbe oly módon, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek mindeközben megőrizzék, ápolják és fejlesszék nemzeti identitástudatukat, hogy minden kisebbség büszkén vállalja, és ismertesse meg a rá jellemző kultúrát, hagyományokat és a nyelvet. ... >>

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3860 Encs, Táncsics út 6ú
képviselő: Baksy Mária Margit
-református oktatás, hitbéli nevelés református gyermekek és ifjak részére,
-helyi népi kultúra felkutatása és ápolása,
-református oktatás, természeti hitéleti nevelés elősegítésére,
-református emlékhelyek gondozása,
-templom és gyülekezeti épületek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségek és szociális intézmények létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelése,
-egyházi rendezvények szervezése és az egyházközség anyagi szükségleteinek támogatása,
-református egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése, ifjúsági táborok és összejövetelek segítése, azok anyagi feltételeinek megteremtése,
-biztosítja a folyamatos hitoktatás feltételeit és eszközeit,
-a gyülekezet vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek üdültetése, táboroztatása, ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása,
-az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra,
-szociális tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és ifjúság érdekképviselete,
-integrált hitoktatás elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3860 Encs, Petőfi út 75.
képviselő: Mercz Dániel
infrastruktúra fejlesztés - épített és természeti környezet védelme - Encs Város zölt területeinek karbantartása (kiemelten temetőgondozás, parkgondozás, parképítés, játszóterek kialakítása) - a település köztisztaságról való gondoskodás ... >>

Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Beke József
A BUBÍV Abaúj Bútorgyártó és Értékesítő Kft. dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása; a nehéz helyzetbe került dolgozók tulajdonossá válásának segítése, végkielégítésének kiegészítése. A dolgozók és nyugdíjasok kultúrális életének támogatása, és a dolgozók továbbképzésének, a dolgozók és gyerekeik továbbtanulásának segítése. ... >>

" Encsi Gondozási Központért " Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3860 Encs, Táncsics u.2.
képviselő: Rivnyák Istvánné
Az Encsi Gondozási Központ által ellátásban részesülő idős emberek életvitele szebbé, jobbá tételének támogatása, szociális és egészségügyi ellátásuk segítése. Kultúrális és művelődési igényeinek kielégítléséhez hozzájárulás. ... >>

Fiatalok Abaújért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Május 1 út 16
képviselő: Bolobás Viktor, Kovács László, Weingartner Gábor ... >>

Forrói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Radnóti utca 13
képviselő: Buda Éva
a.) Az óvodáskorú gyermekek testi , szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A gyermekek részére az egészséges életmód szemléletének fejlesztése, ezzel kapcsolatos alternatívák ismertetése.
b.) A roma kisebbség kulturájának ápolása, gyakorlásának elősegítése.
c.) A gyermek számára elméleti és gyakorlati eszközök útján rávilágítani a környezetvédelem fontosságára, az erre történő figyelemfelhívás, ezen célok , programok és közvetlen tevékenységek biztosításával történő megvalósítása.
d.) Szabadidő-, sporttevékenységek, talákozók elősegítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
révén.
e.) Az előzőekben felsorolt célokat a kulturális örökség megóvása érdekében tűzi ki alapító.
... >>

MAGYAROK a MAGYARSÁGÉRT Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Radnóti u.5.
képviselő: Popják József ... >>

Méra Műemlék Református Templomáért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3860 Encs, Gagarin utca 14.
képviselő: Ujvári Nóra Ilona
A több, mint 500 éves mérai műemlék református templom felújításának anyagi támogatása és a templomba orgona építése vagy vásárlása, az ott folyó istentisztelet színvonalának emelése érdekében. Ezen cél kielégítése érdekében az alapítvány közhasznú tevékenységet fejt ki a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem területén.
Az árvíz, belvíz, vihar és tűz által okozott károkat vagy egyéb természeti katasztrófákat elszenvedett abaúji lakosok otthonának felújításához, nyújtott pénzbeli támogatás és/vagy részükre az újjáépítéshez, lakásaik komofrtosabbá tételéhez tárgyi eszközök vásárlása, adományozása. ... >>

Összevont Tanulócsoportokban Tanítók Egyesülete

(kulturális)

3860 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Juhászné Kmetz Katalin ... >>

"Petőfi díj" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3860 Encs, Petőfi u. 18.
képviselő: Takács László, titkár Ferencziné Kanipusz Katalin
Oktatási jellegű, ezen belül az Encsi Petőfi Sándor Általános Iskola Végzős tanulóinak támogatása, elsősorban a tanóulmányi és sportbersenyeken való kiemelkedő szereplés figyelembe vételével. A Petőfi Sándor Általános Iskola Művészeti Iskolájában tanuló rászoruló gyermekek tandíjának átvállalása. ... >>

"Street-Club" Könnyűzene Kedvelők Köre Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Gárdonyi G.u.38.
képviselő: Gazdafi Rita ... >>
1. oldal