Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Abaúj Bútoripari Dolgozók Társtulajdonosi Egyesülete

(egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Csurkó László elnök ... >>

Abaúj Leader Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi út 62.
képviselő: Bratu László alelnök, Füzesséry József elnök
Abaúj és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek fejlesztése.
Abaúj és az Észak-magyarországi régió, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó települések, értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
A térségben történő előremutató változások támogatása a gazdasági tevékenységnek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonozóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. ... >>

Abaúj Térségi Gazdasági- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

3860 Encs, Bem J utca 3
képviselő: Mercz Dániel
A régió összehangolt gazdaság- és vállalkozásfejlesztésének segítése, támogatása. Közös területfejlesztési programok kialakításának koordinálása. A fejlesztések megvalósításához szükséges pénzalapok kialakításának segítése. A térség kis- és középvállalkozásai létrehozásának támogatása jogi és szaktanácsadással. A térségen belüli települések gazdasági fejlődésének elősegítése és összehangolása. A környezetfejlesztés koordinálása. A térségi fejlesztési programok megvalósításának elősegítése szakember gárda kiközvetítésével. Az idegenforgalom és fejlesztésének támogatása és segítése. Az országon belüli és külföldi erőforrások térségbe vonzása és azok koordinál felhasználásának elősegítése. Információ biztosítása a térségen belül és kívül egyaránt a gazdaság valamennyi elemére. Szakmai konferenciák, tapasztalatcserék szervezése, gazdasági együttműködések szervezése különböző szinteken. Kapcsolattartás más térségi gazdaságfejlesztő szervezetekkel. ... >>

Abaújdevecseri Polgárőr Egyeseület

(közbiztonság,egyéb)

3860 Encs, Petőfi utca 75
képviselő: Bratu Ferenc
ember- és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetk által igénybe vehető -szolgáltatások. ... >>

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3860 Encs, Bem József út 3.
képviselő: Rakaczki Zoltán elnök ... >>

Borsodi Roma Kerek Asztal Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Muskátli út 39.
képviselő: Garami Antal elnök
Elősegítené a nemzeti és etnikai kisebbségek köztük a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságágért folytatott törekvéseket, és erősíteni tartós és visszafordíthatatlan beilleszkedésüket egyként a nemzet testébe, valamint az európai népek közösségbe oly módon, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek mindeközben megőrizzék, ápolják és fejlesszék nemzeti identitástudatukat, hogy minden kisebbség büszkén vállalja, és ismertesse meg a rá jellemző kultúrát, hagyományokat és a nyelvet. ... >>

Edisz Encsi Demokratikus Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

3861 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Dojcsák Mihály ... >>

Encs Városi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3860 Encs, Vasút út 11.
képviselő: Tóth László elnök
Az egyesület alapvetően a bűnmegelőzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetőséget teremteni. A működési területén található közösségi és magántulajdonban lévő tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közti bizalom, és együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Beke József
A BUBÍV Abaúj Bútorgyártó és Értékesítő Kft. dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása; a nehéz helyzetbe került dolgozók tulajdonossá válásának segítése, végkielégítésének kiegészítése. A dolgozók és nyugdíjasok kultúrális életének támogatása, és a dolgozók továbbképzésének, a dolgozók és gyerekeik továbbtanulásának segítése. ... >>

Encsi LIONS Klub

(egyéb)

3860 Encs, Bem J. u. 3.
képviselő: Dr. Sulyok jános ... >>

Forrói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Radnóti utca 13
képviselő: Buda Éva
a.) Az óvodáskorú gyermekek testi , szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A gyermekek részére az egészséges életmód szemléletének fejlesztése, ezzel kapcsolatos alternatívák ismertetése.
b.) A roma kisebbség kulturájának ápolása, gyakorlásának elősegítése.
c.) A gyermek számára elméleti és gyakorlati eszközök útján rávilágítani a környezetvédelem fontosságára, az erre történő figyelemfelhívás, ezen célok , programok és közvetlen tevékenységek biztosításával történő megvalósítása.
d.) Szabadidő-, sporttevékenységek, talákozók elősegítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
révén.
e.) Az előzőekben felsorolt célokat a kulturális örökség megóvása érdekében tűzi ki alapító.
... >>

Fügödi Romák Független Szervezete

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3867 Encs-Fügöd, Fő út 9.
képviselő: Terebesi Gábor elnök
Az encsi kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete és a munka világába történő vissza kapcsolása. A célcsoportba tartozó emberek gyermekei támogatása úgy, mint oktatás és felkészítés a tanulásra főiskolai és egyetemi szinten. Adományozás és támogatás. A térségben ellátni az emberek érdekképviseletét. Küzdünk az alkoholizmus és a drogok ellen. A gyermekek céltudatos nevelése. Karitatív szolgálatot végzünk. A telepeken élő embereknek mentálhigiéniás segítséget nyújtunk. Járőrszolgálatot hozunk létre. Környezetvédelmi és egyészségügyi prevenciós tevékenységet látunk el. ... >>

Hazafias Népfront Városi Szervezete Encs

(egyéb)

3860 Encs, Petőfi utca 24.
képviselő: Szabó László ... >>

Magyarországi Roma Parlament Encsi Tagszervezete

(egyéb)

3860 Encs, Béke út 22.
képviselő: Lázi Ernő, Molnár Erzsébet, titkár Lázi Ernőné
A roma származású emberek, illetve a szociálisan rászoruló egyének jogainak és társadalmi érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elősegítése. A cigányság általános társadalmi felemelkedésének elősegítése. ... >>

"Mi magunk - sajátmagunkért "

(egyéb)

3860 Encs, Rákóczi u.18.
képviselő: Lakatos Kálmán ... >>

MINDEN NAP AJÁNDÉK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

3860 Encs, Deák Ferenc út 1. 2/1.
képviselő: Kavasánszki Mónika, Sztodola Mónika
A májat és az epét érintő fejlődési rendellenességgel született, vagy ezen szerveket érintő szerzett betegségben, továbbá a veleszületett vagy szerzett más szervi fejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek gyógykezeléseinek támogatása, gyógyszereik finanszírozása, a családjaik életminőségének a javítása, az orvosi eljárásokat kiegészítve minél több gyermeknek segíteni abban, hogy a kórházban töltött időt testileg és lelkileg könnyebben átvészeljék. Arra törekedni, hogy a gyógykezelés idején is a lehető legjobb életminőség legyen biztosítva a betegséggel küzdő gyermekeknek. ... >>

Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete

(szociális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi S. utca 20-22
képviselő: Madácsi Bálint elnök ... >>

PHRALIPE Független Cigány Szervezet Encsi Tagszervezete

(egyéb)

3890 Encs, Muskátli u. 39.
képviselő: Garami Antal elnök ... >>
1. oldal