Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger tűzoltó civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Almárvölgyi utca 3/1.
képviselő: enök Kovács József
Közúti, vízi balesetek megelőzése, tűzmegelőzés, természetkárosítások megelőzése, valamint a működési területén igény szerint azon kívül szervezett formában önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési feladatok végzése, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. ... >>

Eger és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis Péter
Támogatni a tűzoltóság, tűzvédelmi szervezetek tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási, kárelhárítási, esetleges katasztrófaelhárítási feladatainak hatékonyabb ellátását. Ezen belül: A hivatásos tűzoltóság technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás a tűzoltólaktanya, valamint az oktatóbázis bővítéséhez, tűzvédelem érdekében ingatlanvásárlás, korszerű létravásárlás, a balesetet szendvedett teherautók, tartálykocsik elszállításához daruvásárlás; a hivatásos tűzoltóság híradó forgalmazó rendszerének anyagi finanszírozása; tűzvédelmi technológiák, jelző- és védelmi rendszerek fejlesztése. Eger vonzáskörzetében lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények tűz- és katasztrófavédelmének fejlesztése. A tűzvédelmi képzésben és felkészítésben résztvevő szakemberek támogatása, tűzvédelmi propaganda tevékenység növelése, tűzvédelmi vetélkedők, kiállítások finanszírozása. Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek támogatása, esetleges helyi tűzoltó múzeum létrehozása és a tűzoltózenekar támogatása. Helyi Tűzoltó Múzeum anyagi finanszírozása, tűzoltó hagyományörző tevékenységek támogaása, tűzoltó relikviák gyűjtése - azok felújítása ... >>

Heves Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
képviselő: Boros Attila (titkár), elnök Csontos Ambrus ... >>

Magyarország Felemelkedéséért Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szent János u. 11.
képviselő: Tarsoly Csaba (kuratóriumi elnök)
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi réteg részére munkahelyteremtő, lakásépítő programok kidolgozása, támogatása. Hátrányos helyzetű tehetségek felkarolása, kibontakoztatása, támogatása. Szociális otthonok, családsegítő szervezetek élelmiszerrel, tárgyi eszközökkel való támogatása. Társadalomkutató szervezetekkel, alapítványoakkal folyamatos konzultációk, megbeszélések szervezése. Falusi általános iskolákban pályáválasztási tanácsadó előadások szervezése, meghívott előadók segítségével képességfejlesztő szakkörök tartása. Etnikai kisebbségi népszokásokkal foglalkozó személyek, szervezetek részére nyilvánosság biztosítása, előadások szervezése. Rendszeres konzultációk folytatása a nevelőotthonok vezetőivel, nevelőivel, anyagi eszközök biztosítása a nevelőotthoni férőhelyek bővítéséhez. Munkaügyi központok tevékenységének figyelemmel kísérése, az etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés észlelése esetén azonnali jelzés a munkaügyi központ vezetőjének, illetve a kisebbségi jogok országgyűlési biztosának. Találkozók, kulturális rendezvények szervezése, a nemzeti és etnikai kisebbségek másságának elfogadtatására, a határon túli magyarság képviselői köréből vendégelőadók meghívása. A kisebb rendőrkapitányságok, rendőrörsök tárgyi eszközzel való ellátottságának fejlesztése, a polgárőrségek, az önkéntes tűzoltó- illetve mentéssel foglalkozó szervezetek részére szponzorok felkutatása. Rendszeres konzultációk munkaügyi központokkal a hátrányos helyzetű rétegek részére megfelelő szakmai képesítést nyújtó tanfolyamok indításáról, kapcsolatfelvétel a Vöröskereszt és a jótékonysági egyletek helyi szervezeteivel ruhaneműk biztosítására. A veszélyeztetett területeken az ár- és belvízvédelem fejlesztésének hangsúlyozása, az önkormányzatok illetékes szerveivel történő rendszeres kapcsolattartás. A rossz állapotban lévő utak, hidak állapotának javítására a helyi erők összefogása, állami önkormányzati szervektől céltámogatások igénylése, fejlesztési célú hitelekhez való hozzájutás segítése. A téma szakértőivel tervek kidolgozása a szociális közmunkák, lakáséíptő programok fejlesztésére, támogatások igénylése a minisztériumok, más közhasznú alapítványok illetékes szerveitől, tanácsadási tevékenység a rászorulók részsére a hozzáférhető állami támogatások, segélyek igényléséhez, megfelelő felhasználásához. A rossz társadalmi helyzetben lévő tehetséges fiatalok számára szponzorok felkutatása, segítség nyújtása ösztöndíjak megpályázásához, illetve elnyeréséhez, előadóművészi tevékenység esetén fellépési lehetőségek biztosítása a tehetségek szélesebb körben való megismertetésére. 11. SZÁMÚ VÉGZÉSSEL + KIEGÉSZÜL: - ösztöndíj, kutatási ösztöndíj nyújtása, - etnikai kisebbségi népszokásokkal foglalkozó kiállítások szervezése, tartása, lebonyolítása, - a Magyarország múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos tudományos konferenciák, kiállítások, előadások szervezése, tartása, lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó költségek biztosítása, - a társadalomba történő be ... >>

Tűzoltó Múzeum Alapítvány

(tűzoltó,kulturális)

3300 Eger, Vincellériskola út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Csaba
Az 1874-ben alakult Egri Önkéntes és Mentő Egyesület hagyományaira építve Észak-Magyarország tűzoltó emlékeinek a bemutatása. A mindenkori közéleti tevékenység középpontjában álló tűzoltó munka népszerűsítése, újraélesztése, a nevelői és felvilágosító munka feltételeinek további bővítése. A városi hivatásos és a községi önkéntes tűzoltóságok életének, felszereléseinek és dokumentumainak bemutatása. A tűzoltói emlékek levéltári felkutatása, a tárgyi eszközök további gyűjtése. Az Eger, Tűzoltó tér 5. sz. alatti - Műemlék - 1897-ben Wind István tervei alapján épült őrtorony és szertárépület eredeti funkciójának visszaállítása, múzeumi célú berendezése, s mindezekhez az anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Tűzoltók Egri Szakszervezete

(tűzoltó,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
képviselő: Kormos Csaba (elnök) ... >>
1. oldal