Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Eger Városőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3300 Eger, Sas út 88.
képviselő: elnök Kada Gábor, elnökségi tag Ligetfalvai János, elnökségi tag Ligetfalvi Jánosné
A bűnmegelőzés, ifjúságvédelem, a köztulajdon védelme, a közbiztonság fenntartása, fokozása és megőrzése, a temetői rend felügyelete és mevalósítása, az éjszakai járőrözés, a műemlékek védelme, a köztéri alkotások óvása. ... >>

Felnémeti Polgárőrség

(közbiztonság)

3304 Eger, Kovács Jakab utca 35.
képviselő: Barta János (ügyvezető elnök), Bóta László (ügyvezető elnök) ... >>

Heves Megyei Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Maklári út 60. II/5.
képviselő: elnök Andrási Miklós
Bűncselekmények megelőzése Heves megyében,
- Bűnmegelőzési és kábítószer elleni programok megvalósításának támogatása,
- A rendőrség, a környezetvédelmi hatóság és az ifjúságvédelemmel foglalkozó hatóságok munkájának hatékony támogatása,
- Az ifjúság hazafias nevelésének elősegítése,
- Katasztrófa esetén kárelhárítási és kármentesítési tevékenyég végzése,
- Tagjai alapvető honvédelmi ismeretekkel való oktatása,
- Háborús veszély, szükséghelyzet esetén a Magyar Honvédség társszervezeteként, paramilitáris egységeként való fellépése,
- A társadalom elvárásainak megfelelően az állampolgárok hazaszeretete érvényesülésének elősegítése. ... >>

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság)

3300 Eger, Rákóczi u. 8-10.
képviselő: alelnök Csala Ferenc, elnök Bögös Zoltán, elnökhelyettes Fazekas Jenő ... >>

Magyarország Felemelkedéséért Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szent János u. 11.
képviselő: Tarsoly Csaba (kuratóriumi elnök)
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi réteg részére munkahelyteremtő, lakásépítő programok kidolgozása, támogatása. Hátrányos helyzetű tehetségek felkarolása, kibontakoztatása, támogatása. Szociális otthonok, családsegítő szervezetek élelmiszerrel, tárgyi eszközökkel való támogatása. Társadalomkutató szervezetekkel, alapítványoakkal folyamatos konzultációk, megbeszélések szervezése. Falusi általános iskolákban pályáválasztási tanácsadó előadások szervezése, meghívott előadók segítségével képességfejlesztő szakkörök tartása. Etnikai kisebbségi népszokásokkal foglalkozó személyek, szervezetek részére nyilvánosság biztosítása, előadások szervezése. Rendszeres konzultációk folytatása a nevelőotthonok vezetőivel, nevelőivel, anyagi eszközök biztosítása a nevelőotthoni férőhelyek bővítéséhez. Munkaügyi központok tevékenységének figyelemmel kísérése, az etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés észlelése esetén azonnali jelzés a munkaügyi központ vezetőjének, illetve a kisebbségi jogok országgyűlési biztosának. Találkozók, kulturális rendezvények szervezése, a nemzeti és etnikai kisebbségek másságának elfogadtatására, a határon túli magyarság képviselői köréből vendégelőadók meghívása. A kisebb rendőrkapitányságok, rendőrörsök tárgyi eszközzel való ellátottságának fejlesztése, a polgárőrségek, az önkéntes tűzoltó- illetve mentéssel foglalkozó szervezetek részére szponzorok felkutatása. Rendszeres konzultációk munkaügyi központokkal a hátrányos helyzetű rétegek részére megfelelő szakmai képesítést nyújtó tanfolyamok indításáról, kapcsolatfelvétel a Vöröskereszt és a jótékonysági egyletek helyi szervezeteivel ruhaneműk biztosítására. A veszélyeztetett területeken az ár- és belvízvédelem fejlesztésének hangsúlyozása, az önkormányzatok illetékes szerveivel történő rendszeres kapcsolattartás. A rossz állapotban lévő utak, hidak állapotának javítására a helyi erők összefogása, állami önkormányzati szervektől céltámogatások igénylése, fejlesztési célú hitelekhez való hozzájutás segítése. A téma szakértőivel tervek kidolgozása a szociális közmunkák, lakáséíptő programok fejlesztésére, támogatások igénylése a minisztériumok, más közhasznú alapítványok illetékes szerveitől, tanácsadási tevékenység a rászorulók részsére a hozzáférhető állami támogatások, segélyek igényléséhez, megfelelő felhasználásához. A rossz társadalmi helyzetben lévő tehetséges fiatalok számára szponzorok felkutatása, segítség nyújtása ösztöndíjak megpályázásához, illetve elnyeréséhez, előadóművészi tevékenység esetén fellépési lehetőségek biztosítása a tehetségek szélesebb körben való megismertetésére. 11. SZÁMÚ VÉGZÉSSEL + KIEGÉSZÜL: - ösztöndíj, kutatási ösztöndíj nyújtása, - etnikai kisebbségi népszokásokkal foglalkozó kiállítások szervezése, tartása, lebonyolítása, - a Magyarország múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos tudományos konferenciák, kiállítások, előadások szervezése, tartása, lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó költségek biztosítása, - a társadalomba történő be ... >>
1. oldal