Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 86
1. oldal

A Taxi Társaság

(érdekképviselet)

3300 Eger, Vörösmarty út 54/A. 3/1.
képviselő: elnök Árvai Sándor
A társaságba tömörült tagok érdekképviselete, a fuvarozási szolgáltatások minőségének javítása, véleménynyilvánítási fórumalkotás. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Autisták Egri Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Rozália u.21.
képviselő: elnök Flaskay Mihály ... >>

Bartakovics Béla Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Knézich Károly u 8.
képviselő: elnök Somodyné Jámbor Ildikó
Az egyesületben tagként részt vevő magánszemélyek és a magánszemélyek által képviselt kulturális csoportok, jogi személyek működésének és kulturális tevékenységének segítése és az egyesület tagjainak közművelődési szakmai érdekképviselete. ... >>

BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: elnök Racsné Gecse Ágnes
A prevazív fejlődési zavarral élő gyermekek és fiatalok oktatásának integrálásának elősegítése, fejlesztő tevékenységek megszervezése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.
- Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése.
- Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított, autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. Kapcsolattartás az országban működő, hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, alapítványokkal. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése.
- Szakmai együttműködés nemzetközi társszervekkel és munkacsoportokkal.
- A társadalomban széles körben ismerté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Betegek és Kórházi Egészségügyi Dolgozók Érdekvédő Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 46.
képviselő: elnök Dr. Bora László
A Markhot Ferenc kórház jó hírének öregbítése és gyarapítása.
- Korrekt tájékoztatás biztosítása tömegkommunikációs eszközök segítésével is a betegek és az alapellátás rendszerei felé a kórház aktuális helyzetéről, az itt folyó gyógyító-szakmai munkáról és a társadalmi élet eseményeiről.
- Kórházunk működésének támogatása széleskörű társadalmi erők bevonásával.
- A munkahelyek biztosításának védelme, segítése.
- Kórházi hagyományok felelevenítése, őrzése, hagyományteremtés.
- Az egészségügyben és ezen belül a Markhot Ferenc kórházban dolgozók megbecsülésének és a szakma presztízsének, megőrzése és növelése.
- Kórházi dolgozók szakmai fejlődésének és előmenetelének segítése.
- Lakosság által megfogalmazott jogos igények és észrevételek közvetítése az ellátó- rendszer felé.
- A kórházban folyó munka bemutatása a lakosság részére nyílt napok keretében a jobb tájékozottság és kölcsönös megértés érdekében.
- Kapcsolattartás a kórházban működő és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel.
- A kórház területén a társadalmi munka megszervezése és irányítása.
- Adományok, felajánlások gyűjtésének megszervezése. ... >>

Biztonság Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Mikes Kelemen utca 65.
képviselő: kuratóriumi elnök Bóta Kálmán
Az értelmi fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének a megteremtése,
- szociális biztonságuk elősegítése,
- ellátásuk, gondozásuk biztosítása, ennek érdekében fogyatékosok otthonának fenntartása, üzemeltetése,
- az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának biztosítása,
- az Egyesült Nemzetek Szervezete értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósításának elősegítése, az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének elősegítése,
- a hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel, egyéb közhasznú szervezetekkel közösen az értelmi fogyatékos emberek érdekeinek védelme, szükség szerint képviselete, együttműködés az említett szervezetekkel.
Célja továbbá kifjezetten a jelenlegaz Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége fenntartásában működő 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 3. szám alatt található VÉDŐOTHON működtetése, a gondozottak életkörülményeinek a javítása, az üzemeltetési költségek biztosítása.
- Figyelemmel kísérni az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó tudományos tevékenységet, annak eredményeit, az eredmények gyakorlati megvalósítását elősegíteni, segítségnyújtás a tudományos tevékenység végzésében.
- Az értelmi fogyatékos emberek és családjukat sújtó előítéletek társadalmi megkülönböztetések megszűnésének elősegítése.
- Kiadványok terjesztésével, tanácsadásokkal, előadásokkal, tanfolyamok szervezésével segíteni az értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok, intézmények felvilágosítását, képzését.
- Az értelmi fogyatékos emberek és gondozóik szükségleteit kielégítő intézmények kialakítása, fejlesztése, működtetése, e körben intézmények fenntartása, állami, egyházi intézmények támogatása.
- Szociálisan rászoruló fogyatékos emberek, gondozóik részére szociális segély folyósítása.
- Értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyeket teremtő, munkalehetőségeket nyújtó vállalkozók ösztönzése, támogatása, fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyek működtetése, nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés feltételeinek alakítása, javítása a sajátos érdekek érvényesítésével.
- Felnőttképzési tevékenység az értelmi fogyatékossággal élők önérvényesítésének, önálló életvitelének, munkába állásának kialakítása és segítése érdekében, az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, tanulmányútra ösztöndíjak folyósítása.
- Az értelmi fogyatékosok emberi kapcsolatainak fejlesztése, életkörülményeinek javítása, szabadidejük kulturált eltöltése, rendezvények, programok szervezése.
- A fenti célok elérése érdekében szolgáltatásokat nyújtó intézmények létesítése, működtetése, a már működő ilyen intézmények támogatása. ... >>

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya

(érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Széchenyi út 17.
képviselő: elnök Veres Árpád, ügyvezető elnök Dr. Molnár Miklós ... >>

Diabétesz Generációk Magyarország Alapítvány Heves megyében és Budapesten élő cukorbeteg gyermekek és felnőttek gondozását támogató alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

3300 Eger, Rákóczi út 67.
képviselő: kuratóriumi elnök Keller Richárd, kuratóriumi tag Kolonics Imre
Heves megyei cukorbetegek életkorának meghosszabbítása, egészségük megóvása, szövődmények kialakulásának megakadályozása. Támogatás a cukorbetegek találkozóin, továbbképzésein, sportolásban, kiránduláson való részvételükhöz. Támogatás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvételéhez. Heves Megyei Diabetesz Szövetség tevékenységének elősegítése. ... >>

EASYDANCE Táncsportegyesület

(sport,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Görög utca 17
képviselő: elnök Szamos Attila
Sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének, valamint a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésésnek biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, szabadidő kulturált, drogmentes eltöltése,
- sportkapcsolatok léteítése és fejlesztése, felkérés alapján táncbemutatók megszervezése, igazolt versenyzői részére a Szakági Szakszövetség keretén belüli versenyrendszerben való részvétel elősegítése. ... >>

Eger és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis Péter
Támogatni a tűzoltóság, tűzvédelmi szervezetek tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási, kárelhárítási, esetleges katasztrófaelhárítási feladatainak hatékonyabb ellátását. Ezen belül: A hivatásos tűzoltóság technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás a tűzoltólaktanya, valamint az oktatóbázis bővítéséhez, tűzvédelem érdekében ingatlanvásárlás, korszerű létravásárlás, a balesetet szendvedett teherautók, tartálykocsik elszállításához daruvásárlás; a hivatásos tűzoltóság híradó forgalmazó rendszerének anyagi finanszírozása; tűzvédelmi technológiák, jelző- és védelmi rendszerek fejlesztése. Eger vonzáskörzetében lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények tűz- és katasztrófavédelmének fejlesztése. A tűzvédelmi képzésben és felkészítésben résztvevő szakemberek támogatása, tűzvédelmi propaganda tevékenység növelése, tűzvédelmi vetélkedők, kiállítások finanszírozása. Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek támogatása, esetleges helyi tűzoltó múzeum létrehozása és a tűzoltózenekar támogatása. Helyi Tűzoltó Múzeum anyagi finanszírozása, tűzoltó hagyományörző tevékenységek támogaása, tűzoltó relikviák gyűjtése - azok felújítása ... >>

Eger és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Csiky S. u. 32.
képviselő: Cseh István ... >>

Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
képviselő: elnök Pataki Sándor
Olyan modern és erős civil turisztikai szakmai szövetség, térségi desztinációs érdekképviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat létrehozása, valamint hatékony, eredményes működtetése, mely alapvetően az eddig megszokottakhoz képest új és más logikára épülve, hatékonyan szolgálja a térségben működő helyi TDM szervezetek és a térség turizmusának 21. századi fejlődését, nemzetközi és hálózati versenyképességének fokozását, folyamatos szervezeti megújulását, a turisztikai együttműködés, az innovációs és a desztinációs szemlélet erősödését. ... >>

Egervidéki Gépkör

(érdekképviselet)

3300 Eger, Szarvas G.u.1.III/40.
képviselő: Zobolyák János ... >>

Egri Airsoft Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Joó János u. 1.
képviselő: elnök Dobi Attila
Az egyesület sporttevékenység ellátásra létrejött társadalmi szervezet, amelynek célja:
- a sport területén hazai és nemzetközi eredményesség elérése és fokozása,
- utánpótlás nevelés, a minőségi sport fejlődése, és annak folyamatosságának biztosítása,
- szabadidő sport rendezvények keretein belül elsősorban a bázisszervezet vonzáskörében élők, dolgozók, egyesületi tagok kikapcsolódásának, aktív pihenésének biztosítása,
- az airsoft játék hazai népszerűsítése, propagálása, szélesebb közönség számára történő elérhetőségének biztosítása,
- szabadidős programok megtervezése és lebonyolítása,
- a sporttevékenység térnyerése érdekében együttműködés állami, társadalmi és más gazdálkodó szervezetetekkel, egyesületetekkel és szövetségekkel,
- elősegítse a tagoknak, hogy hazai és nemzetközi airsoft rendezvényeken és versenyeken vegyenek részt,
- gyakorlási, edzési és felkészülési lehetőséget biztosítson a tagoknak,
- a sporttal összefüggő kiadványok megjelentetése, filmek készítése és weboldalak üzemeltetése,
- airsoft sportversenyek, rendezvények és bemutatók szervezése,
- hagyományőrző és színházi rendezvények valamint bemutatók szervezése. ... >>

Egri Ápolási Szakszervezet

(érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: alelnök Dr. Thummererné Rebicsek Rita, alelnök Kovácsné Vékási Adrien, elnök Kovács-Csatlósné Pálos Rita
A tagság szociális, gazdasági érdekeinek védelme, a szakszervezet területén dolgozók és nyugdíjasok érdekképviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése. ... >>

Egri Autocross Autó-Motor Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Egri Csillagok út 48.
képviselő: elnök Szilvási Veronika
Az autósportok népszerűsítése;
- Lehetőség biztosítása az autocross helyi híveinek a szervezett programok, versenyek lebonyolítására;
- Autocross versenyeken, műszaki konferenciákon való részvétel, kapcsolattartás a belföldi és külföldi autocross egyesületekkel, klubokkal;
- A helyi és megyei autocrossal foglalkozó egyesületek segítése, műszaki tanácsadás;
- Folyamatosan gondoskodás az utánpótlásról, ennek a fajta sporttevékenységnek a népszerűsítése az ifjúság körében;
- Utazások szervezése, megfelelő kulturális sportprogramok biztosítása;
- Az autósporttal kapcsolatban érdekvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

Egri Borért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Verőszala utca 22.
képviselő: elnök Soltész Gábor
Az Egri borvidék általános megújulási képességének elősegítése, az állami- és egyéb támogatások biztosítása, elosztása és a különböző pályázatokon történő eredményes részvétel érdekében való együttműködés és e tekintetben a borvidéken gazdálkodók érdekérvényesítő szerepének erősítése.
- A borvidék termelőinek szakmai megerősödéséhez szükséges szervezeti rendszer felállításában való közreműködés, az ebben résztvevő szervezetek közötti feladatmegosztásban való hatékony részvétel, a bel- és külföldi bortermelőkkel, forgalmazókkal való kapcsolattartás ápolása, koordinálása.
- Hozzájárulás a jelenleg versenyelőnnyel rendelkező termékek különösen az egri Bikavér további piaci térnyerésének fejlesztéséhez.
- Együttműködés a bel- és külföldi piacokon való szelektáltan egységes termékarculattal történő megjelenés biztosítsában.
- Aktív szerpvállalás az ún. bor-rendezvények, kiállítások megszervezésében és a bortermelés hagyományőrző rendezvényein. ... >>

Egri Bormíves Céh Egyesület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Nagykőporos u. 11.
képviselő: elnök Thummerer Vilmos, titkár Simkó Zoltán ... >>

Egri Civil Pedagógus Egyesület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Kertész u. 128.
képviselő: Dr. Szombathy Miklós (elnök) ... >>

Egri Fertálymesteri Testület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Bajcsy-Zs. út 9.
képviselő: Várkonyi György (elnök) ... >>

Egri Lakásbérlők Egyesülete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: Géresi János dr. (elnök) ... >>

Egri Őszibarack Termelők Egyesülete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Szüret u. 53.
képviselő: Marosi István (vezetőségi tag), Nyeső András (elnök), Rémik Imre (vezetőségi tag) ... >>

Egri Sportcentrum Labdarúgó Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u. 1/B.
képviselő: elnök Utassy Dénes
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a szabadidő tartalmas eltöltése lehetőségének biztosítása.
- Egyebekben a szabadidő sportot, annak tömegbázisát tevékenységével népszerűsíti.
- Az egyesület kapcsolatot tart a Magyar Szabadidősport Egyesületekkel, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. ... >>

Egri Szőlő- és Bortermelők Egyesülete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Városfal u.1.
képviselő: Bakondi Endre (elnök) ... >>

Egri Újságíró Egylet Egyesület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Egészségház út 27.
képviselő: elnök Weil Zoltán ... >>

Egri Útépítő Rt. Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Deák Ferenc ut 49.
képviselő: Bartók László ... >>

Egri Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3300 Eger, Kallómalom út 11. 2/2.
képviselő: Handó Katalin (elnök) ... >>

Egri Zenekarok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Kisvölgy u. 40.
képviselő: elnök Ferencz Gergő, elnökségi tag Dékány Szilveszter, elnökségi tag Oláh Róbert
Az egyesület tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme. Egri és Eger környéki hangszeres zenekarok támogatása, népszerűsítése, az előadók bemutatása, koncertkörülmények technikai fejlesztése, programok szervezése, megfelelő színpadtechnikai háttér biztosítása az egyesület által szervezett programokon, a produkciók népszerűsítése. ... >>

Eleazarus Alapítvány

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

3300 Eger, Barkóczy u. 7.
képviselő: Gálné Daragó Piroska (kur. elnök)
Az 1999.07.30. napján kelt 8. sz. módosító végzés alapján: A támogatottak köre: a Heves Megyei Földhivatal köztisztviselői. Az 1999.07.30. napján kelt 8.sz. végzés alapján a teljes célleírás: A Heves Megyei Földhivatal köztisztvise- lői számára nyújt segítséget az alábbi célokra: nehéz szociális, egészségügyi helyzetbe került tagok megélhetési problémáinak enyhítése, kiemelkedő képességű gyerme- keik továbbtanulásának segítése, a rá- szoruló, de hivatali támogatásban nem részesülő dolgozók továbbtanulásának segítése, az alapszervezeti tagok kul- turális - művelődési - sporttevékenysé- gének támogatása, pihenési, üdülési igényeinek segítése céljából üdülő üzemeltetése Bükkszéken, a kimagasló szakmai és szakszervezeti tevékenységet folytató és teljesítő tagok számára elismerés alapítása és odaítélése, jog- vitás ügyeikben szükség esetén képviselő , szakértő állítása. ... >>

Életfa Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet)

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: elnök Estók Bertalan dr., elnökségi tag Jakab Istvánné, helyettes elnök Rittenbacher Ödön, ügyvezető Bárdos Ferenc ... >>

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

3300 Eger, Hadnagy út 2.
képviselő: Dr. Bánhidy Péter
A társadalmi szervezet célja az önkormányzati közüzemi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó érdekek megjelenítése, képviselete, különösen a közüzemi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatások integrációjának elősegítése. A kétszintű, állami és önkormányzati szolgáltatás és azzal együtt az árhatósági jogkör egységesítésének elősegítése. A hévízbázisok önkormányzati tulajdonba történő átvételének előkészítése, a tagok reorganizációs törekvésének felkarolása, koordinálása, az észak-magyaroroszági régió közüzemi szolgáltatásának egységesítésére és optimalizálására irányuló törekvések összehangolása. Régiók között és határon átnyúlú EU régiós kapcsolatrendszer kiépítésének, a szolgáltatások kiterjesztési lehetőségének vizsgálata, a tagok képviselete a regionális vízmű vízátadási árának megállapítására irányuló ártárgyalásokon. Együttműködési fórumok megteremtése a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok egyeztetésére. Javaslatok, ajánlások kidolgozása a közüzemi szolgáltatók támogatására, a hatékonyabb, teljes körű, legkisebb költséggel működő szolgáltatás kialakításához. A szolgáltatásért felelős önkormányzatok, a szolgáltatók és a fogyasztók érdekeinek összehangolása. ... >>

Feketeribizli II. Gyümölcstermelő Egyesület

(érdekképviselet)

3300 Eger, Zellervár u.1.
képviselő: Flaskay Miklós (elnök) ... >>

Fináncokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Telekessy út 12. 2/12.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodnár Béla
Elsősorban a Vám-és Pénzügyőrség Független Szakszervezetének hivatásos, közalkalmazotti és egyéb munkaszerződéses jogviszonyban álló tagjai, nyugdíjasai kulturális tevékenységének elősegítése a szakszervezeti és testületi hagyomány ápolása:
- Az alapítvány kiemelten kezeli a sportélet támogatását, a tömegsport az egészséges életmódra való nevelés kérdését, a rekreációban való közreműködést;
- A tagok munkajogi képzése, a pénzügyőrségi dolgozók, szakszervezeti tagok munkajogi képzése, munkajogi védelemmel kapcsolatos támogatás;
- Növelni kívánja a szakmai munkához szükséges képzettségek megszerzését vállaló pénzügyőrök és közalkalmazottak, illetve egyéb jogviszonyban állók számát;
- Segítséget nyújt az önhibájukon kívüli létszámcsökkentés, átszervezés miatt elbocsátott pénzügyőrségi dolgozók munkaerőpiacon való elhelyezkedésére, az ennek érdekében történő képzéseket támogatja;
- A tagok képzése, külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a külföldi érdekvédelmi kapcsolatok kiépítése, az ezzel kapcsolatos képzések támogatása;
- Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nyugállományú tagoknak, a nehéz helyzetbe jutott pénzügyőr családoknak. ... >>

Fogyasztási Szövetkezetek és Lakásszövetkezetek Heves Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3300 Eger, Knézich K. u. 2.
képviselő: Dr. Sonkádi János (lakásszöv. titk)
Szakmai, gazdasági érdekképviselet. ... >>

Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

3300 Eger, Dobó tér 6/a.
képviselő: Varga Péter Pál (elnök)
A fogyatékos emberek sportjában működő Heves megyei szervezet, mely szervezi és irányítja a megye területén fogyatékkal élő emberek sportjában folyó tevékenységet és képviseli tagjai érdekeit. Az egyes országos szövetségek és a sportszakmai feladatok megyei szintű megvalósítása, elősegítve ezzel a fogyatékis emberek életének kiteljesedését, fizikai és szellemi kondíciójának javulását, az épek társadalmába történő integrációját. ... >>

Grandis Captus Horgászegyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3304 Eger, Sólyom u. 42.
képviselő: Nagy Mihály (elnök)
a) a tagság érdekvédelme, érdekképviselete, b) az egyesület tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, horgászati tevékenységének szervezése, c) a horgászat népszerűsítése, fejlesztése, ezáltal tagjai részére elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését, d) a horgászoknak a jogszabályok betartására, a horgászat szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és a környezet védelmére nevelése, e) a horgászatal, a vizekkel, a természeti környezettel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatása, f) a természet és vízi környezet védelme, g) horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, h) a horgászközélet szervezése: közcélú munka, kirándulás, táborozás, i) horgászviek tulajdonjogának, haszonbérleti jogának megszervezése, j) horgászvizek hasznosítása, halgazdálkodási tevékenység végzése, k) a saját hasznosítású vizek halőrzési tevékenységének szervezése, végzése, l) az orvhorgászat megelőzése, felszámolása, m) a tagok horgászati okmányokkal , területi engedéllyel való ellátása, n) az új tagok, új horgászok vizsgáztatásának megszervezése, bonyolítása. ... >>

"H-Union" Magyar Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Szövetség

(érdekképviselet)

3300 Eger, Faiskola út 12/ b. II//6.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Célja, hogy segítse az ország Európai unióhoz történő felzárkóztatását, integrálja és információval lássa el a civil és a gazdasági szféra szereplőit. ... >>

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Heves Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3300 Eger, Faiskola u.5.
képviselő: Őszi Vencelné, Pászti Miklós (elnök) ... >>

Heves Megyei Agrár-Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet)

3300 Eger, Külsősor út 8.
képviselő: Adorján Gábor dr. (elnök), elnökhelyettes Antal László
A mezőgazdasági tevékenységet folytató személyek érdekvédelmének és érdekképviseletének eredményes ellátása. ... >>

Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

3300 Eger, Szövetkezet út 4.
képviselő: Menyhért József dr. (titkár), Szegediné Takács Mária (elnök) ... >>

Heves Megyei Állatorvosi Kamara

(érdekképviselet)

3300 Eger, Szövetkezet út 4.
képviselő: alelnök Dr. Ádám Sándor, elnök dr. Koren János László, titkár Dr. Fejér Barnáné dr. Varga Éva ... >>

Heves Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház út 2.
képviselő: Pelle József
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó- hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően. ... >>

Heves Megyei Diabetesz Szövetség

(érdekképviselet)

3300 Eger, Rákóczi u. 67. 3/7.
képviselő: Keller Józsefné (elnök) ... >>

Heves Megyei Kéményseprők Ipartestülete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Klapka Gy.út 9.
képviselő: Marosvölgyi György ... >>

Heves Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

3300 Eger, Tímár u. 4. IV.em.9.
képviselő: Juhász Vilmos (elnök), Szálik Hermina (alelnök), Szucsik Sándor (alelnök) ... >>

Heves Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3300 Eger, Knézich K. út 8.
képviselő: elnök Kary József
-tevékenységével képviselje a közművelődés érdekeit és tegye hatékonyabbá a közművelődési szakemberek munkáját,
- saját eszközeivel segítse a közművelődés érdekeinek érvényesülését, a művelődési közösségek alakulását, a közművelődés társadalmi szakmai erősödését, színvonalának és rangjának emelkedését,
- járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés, továbbképzés minőségéhez és korszerűségéhez,
- segítse elő a közművelődési tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését,
- biztosítson fórumot a közművelődés aktuális kérdéseinek megvitatására és a szakmai álláspontok kialakítására. ... >>

Heves Megyei Nyugdíjasok Választási Egyesülete

(érdekképviselet)

3300 Eger, Knézich K. u.8.
képviselő: Sebestyén János
A heves megyei nyugdíjasok életkörülményeinek javítását célzó érdekvédelem és képviselet. ... >>

Heves Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Kossuth L. u.11.
képviselő: elnök Nagy Sándor, hivatásos elnök Plachi Péter
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférának az odaadó, áldozatkész támogatását. ... >>

Heves Megyei Sportszövetségek Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

3300 Eger, Dobó tér 6/a.
képviselő: elnök Dr. Székely Ferenc ... >>
1. oldal 2. oldal