Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dusnok sport civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Dosnok Községért Alapítvány

(sport,egyéb)

6353 Dusnok, István Király u. 9.
képviselő: Palotai Péter
Tanterem építés, községfejlesztés, nemzetiségi kapcsolatok kiépítése, diáksport támogatása. ... >>

Dusnok Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6353 Dusnok, István Kir. u. 9.
képviselő: Hodován János kuratóriumi tag, Simonics Vince kuratóriumi elnök
általános iskola sportlétesítmény építése, - községfejlesztés, Natkai út építése, - nemzetiségi hagyományok ápolása, - diáksport támogatása. ... >>

Dusnok Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

6353 Dusnok, István király utca 9.
képviselő: Berta János elnök, Ollósi László elnökhelyettes
Az Egyesület alapvető célja Dusnok község területén a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés és a szabadidő hasznos eltöltésének, illetőleg ezek lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportszerű magatartás és sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. Az Egyesület gondoskodik tagjai és a településen, valamint vonzáskörzetében lakók ilyen igényeinek kielégítéséről, működési területén elősegíti az oktatási és nevelési intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, sajátos eszközeivel és lehetőségeivel pedig közreműködik az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos társadalmi és intézményi feladatok ellátásában. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Dusnoki Sporthorgász Egyesület

(sport)

6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.
képviselő: Kiss Berta Károly elnök ... >>

Vajasmenti Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6353 Dusnok, Szent István király u. 49.
képviselő: Kiss János elnök
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok, rendeletek és ezen alapszabály betartásával és betartatásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban, a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együtt működési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>
1. oldal