Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunavecse oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Delfin Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.
képviselő: Molnár Gyuláné kuratóriumi titkár
A dunavecsei Állami Általános Iskola tanulóinak eredményes úszás oktatásához szükséges anyagi fedezet biztosítása, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Dunavecse és Vidéke Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6087 Dunavecse, Fő út 43.
képviselő: Pintér György elnök
Természet és halállomány védelme, a horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése,sporthorgászat népszerűsítése, tagság érdekeinek képviselete, adminisztratív tevékenység gyakorlása, horgász közélet szervezése, kapcsolattartás, orvhorgászat megelőzésének segítése, halgazdálkodás az alapszabály I/3. pontja szerint. ... >>

Dunavecse és Vonzáskörzetének Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6087 Dunavecse, Vasút utca 8.
képviselő: Dr. Harmos István kuratóriumi tag, Kopasz Gábor kuratóriumi tag
Jelen Alapítvány létrehozásának és működésének célja Dunavecse és vonzáskörzetének ellátási színvonalának javítása, emelése oly módon, hogy az Alapítvány a meglévő és a későbbiek során összegyűjtött pénzeszközeiből a Dunavecsei Járóbeteg szakrendelő orvosi műszerezettségének és egyéb eszközellátottságának fejlesztését megvalósítja, az összevont orvosi ügyelet műszerezettségét, valamint egyéb felszerelését biztosítsa., Az Alapítvány pályázatokon vesz részt, egészségügyi tájékoztató előadásokat tart, egészségügyi tárgyú (női és csecsemővédelem) egészséges életmód tárgyában oktatásokat tart, hipertónia felderítést és szűrést végez, dohányzás és alkoholbetegség ellenes kampányt szervez és folytat, egyéb egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez., Az 1997. évi XXXI. tv. 39. §-a alapján további cél: A családtervezési, a pszichológia, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájárulás megszervezése., A védőnői és családsegítői szolgálat tevékenységének ellátása. Kiemelkedően közhasznú tevékenységük az 1997. évi XXXI. tv. 39. §. (4) bek. b.) és c.) pontja alapján: A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kap-csolattartás esetében., Az egészségügyi és szociális ellátás ? különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése., Az Alapítvány olyan közfeladatot lát el, amelyről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. (1997 évi CLVI. tv. 5. § a.) pont.), Az 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) bekezdése: A települési önkormányzat a 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezetét, irányítá-sát és összehangolását gyermekjóléti szolgálat működtetésével, vagy családsegítő szolgá-lat keretében, illetve a külön jogszabályokban meghatározott képesítési előírásoknak megfeleő személy foglalkoztatásával biztosítja., Az alapítvány ezen közhasznú tevékeny-ségét kifejezetten saját maga fogja végezni, az arra képesített szakmeberek felkérésével, alkalmazásával. ... >>

Dunavecsei Magyar Holland Mezőgazdasági Középiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6087 Dunavecse, Zrínyi u. 8.
képviselő: Somogyi Pál elnök
Dunavecsén létrehozandó mezőgazdasági középiskola anyagi, erkölcsi és társadalmi támogatása. A középiskola fenntartásához szükséges anyagi fedezet előteremtése. A diákok ösztöndíjban, jutalomban, tanulmányi segélyben való részesítése. A tanárok, oktatók jutalomban részesítése. ... >>

Dunavecsei Mentők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6087 Dunavecse, Fő út 6.
képviselő: Hojek Sándor kuratóriumi tag, Kiss János kuratóriumi tag, Véman Zoltán képviselő, kuratóriumi tag
A Dunavecsei Mentőállomás dolgozóinak szakmai képzése, továbbtanulásának támogatása. A Mentőállomás keretein belül a betegszállítás technikai lehetőségeinek bővítése, színvonalának emelése. A mentés és a katasztrófa elhárítás támogatása. Előadások tartásával az iskolások egészségügyi ismereteinek bővítése az egészségmegőrzés, betegség megelőzés érdekében. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az elsősegélynyújtás hatékonyabbá tétele végett. A mentőállomás dolgozóinak a munkavégzésük során megismert nehéz szociális helyzetben lévők, beteg idős korúak támogatása. ... >>

Dunavecsei Református Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6087 Dunavecse, Zrínyi u. 8.
képviselő: Ablonczy Gábor
A Dunavecsei Református Egyházközség iskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítség nyújtása. ... >>

Dunavecsei Városfejlesztők Közhasznú Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6087 Dunavecse, Fő út 43.
képviselő: Nagy Attila alelnök, Vörös Sándor elnök
Tevékenységével elősegíteni a gyermekek nevelését és oktatását, a képességfejlesztés új módszereinek széles körben való megismertetését., Dunavecse városképének szépítése., Épített környezet védelme, a Dunapart ápolása., Dunavecse infrastruktúrájának fejlesztése., Kulturális élet szervezése színvonalas műsorokkal., Az ifjúság szabadidejének hatékony szervezése ifjúsági klub működtetetésével, sport és fiatalokat vonzó rendezvények szervezésével., Tanulmányok, kutatások folytatása Dunavecse fejlődése érdekében, melynek során konkrét építési és megvalósítási tervek születnek., Dunavecsén működő vállalkozások támogatása, ipar és vállalkozás fejlesztése, ösztönzése. ... >>

Gyermekeinkért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.
képviselő: Kissné Korsós Ágnes
Dunavecsei Általános Iskola tanulóit és nevelőit anyagilag támogatja ilyan kezdeményezésekben, amelyek az állami, illetve önkormányzati feladatokon túl többletet adnak a szakmai feladatok megoldásához, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez. ... >>

Kincses Erdély Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6087 Dunavecse, Zrínyi utca 6.
képviselő: Molnár Gyula kuratóriumi elnök
A dunavecsei iskolás gyermekek és az erdélyi homoródszentmártoni tanulók csereüdültetésének segítése. Az 1990-ben újraindult kapcsolat fenntartásához, közös programok megvalsításához szükséges anyagi fedezet támogatása. ... >>

Micimackó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6097 Dunavecse, Zrínyi u.6.
képviselő: Szűcs Zsuzsanna
Az óvodás gyermekek részére fejlesztőeszközök biztosítása, játékvásárlás, ajándékozás, kirándulási hozzájárulás. ... >>
1. oldal