Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunavecse egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Dunavecse és Vonzáskörzetének Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6087 Dunavecse, Vasút utca 8.
képviselő: Dr. Harmos István kuratóriumi tag, Kopasz Gábor kuratóriumi tag
Jelen Alapítvány létrehozásának és működésének célja Dunavecse és vonzáskörzetének ellátási színvonalának javítása, emelése oly módon, hogy az Alapítvány a meglévő és a későbbiek során összegyűjtött pénzeszközeiből a Dunavecsei Járóbeteg szakrendelő orvosi műszerezettségének és egyéb eszközellátottságának fejlesztését megvalósítja, az összevont orvosi ügyelet műszerezettségét, valamint egyéb felszerelését biztosítsa., Az Alapítvány pályázatokon vesz részt, egészségügyi tájékoztató előadásokat tart, egészségügyi tárgyú (női és csecsemővédelem) egészséges életmód tárgyában oktatásokat tart, hipertónia felderítést és szűrést végez, dohányzás és alkoholbetegség ellenes kampányt szervez és folytat, egyéb egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez., Az 1997. évi XXXI. tv. 39. §-a alapján további cél: A családtervezési, a pszichológia, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájárulás megszervezése., A védőnői és családsegítői szolgálat tevékenységének ellátása. Kiemelkedően közhasznú tevékenységük az 1997. évi XXXI. tv. 39. §. (4) bek. b.) és c.) pontja alapján: A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kap-csolattartás esetében., Az egészségügyi és szociális ellátás ? különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése., Az Alapítvány olyan közfeladatot lát el, amelyről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. (1997 évi CLVI. tv. 5. § a.) pont.), Az 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) bekezdése: A települési önkormányzat a 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezetét, irányítá-sát és összehangolását gyermekjóléti szolgálat működtetésével, vagy családsegítő szolgá-lat keretében, illetve a külön jogszabályokban meghatározott képesítési előírásoknak megfeleő személy foglalkoztatásával biztosítja., Az alapítvány ezen közhasznú tevékeny-ségét kifejezetten saját maga fogja végezni, az arra képesített szakmeberek felkérésével, alkalmazásával. ... >>

Dunavecsei Mentők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6087 Dunavecse, Fő út 6.
képviselő: Hojek Sándor kuratóriumi tag, Kiss János kuratóriumi tag, Véman Zoltán képviselő, kuratóriumi tag
A Dunavecsei Mentőállomás dolgozóinak szakmai képzése, továbbtanulásának támogatása. A Mentőállomás keretein belül a betegszállítás technikai lehetőségeinek bővítése, színvonalának emelése. A mentés és a katasztrófa elhárítás támogatása. Előadások tartásával az iskolások egészségügyi ismereteinek bővítése az egészségmegőrzés, betegség megelőzés érdekében. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az elsősegélynyújtás hatékonyabbá tétele végett. A mentőállomás dolgozóinak a munkavégzésük során megismert nehéz szociális helyzetben lévők, beteg idős korúak támogatása. ... >>
1. oldal