Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Diana Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2400 Dunaújváros, Babits M. utca 12. fsz./1.
képviselő: Bakos László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel, különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Barsi D. utca 1/E. I/5.
képviselő: Trenka János a kuratórium elnöke
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása. ... >>

Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesülete

(sport,természetvédelem)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
képviselő: Wirt Mária elnök
A dunaújvárosi építőiparban dolgozók, valamint minden olyan magyar állampolgár részére sportolási lehetőség biztosítása, aki a DÉTE alapszabályát elfogadja. Az egyesület célja és feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására. Elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal.
Túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Propagálja, népszerűsítse a természetjárás (turistaság) céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségeit. Támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. ... >>

Dunaújvárosi Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 13. fsz. 3.
képviselő: Őry Lajosné elnök
Természetjárás útján elősegíti az egészséges életmód kialakítását és elterjedését, ezzel az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, a sportolás lehetőségét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Horgászatot Kedvelők Ligája Rendőr Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5. 3/1.
képviselő: Tomkovics László elnök
A Rendőrség állományában dolgozó, a horgászatot, természetet kedvelő alkalmazottak és családtagjaik, barátaik szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, összefogása, valamint egyesület tagjai részéré a szabadidő egészséges eltöltése mellett Magyarország vizeinek, vízi élővilágának, vízparti településeinek megismerésére lehetőség teremtése. ... >>

Jógával az Egészségért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 1. 4/1.
képviselő: Péter Domokos elnök
Dunaújvárosban és a régióban élő emberek egészségre nevelése a tradicionális jóga, a pilates és a különböző természetgyógyászati irányzatok és mozgáskultúrák segítségével. A jóga és a pilates értékeinek képviselete, és minden megfelelő fórumon való megjelenésének biztosítása. Jóga- és pilates oktató képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése. Új jógaközpont és ashram építésének előkészítése Magyarországon. Pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése. A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel és ezek népszerűsítése. Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel való együttműködés. ... >>

"Jövőnk a Tét" Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
A természet, környezet tisztelete, hagyományok ápolása, régi népszokások, népdalok, néptáncok felelevenítése, továbbadása. ... >>

Kerpely Kollégium fejlesztési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.
képviselő: Molnár István kuratórium elnöke, Vári Richárd társelnök
A Kerpely Antal Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultúra átörökítése, a környezet és természetvédelem támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

MEGVÉD Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Tóth Á. út 2/A.
képviselő: Dr. Kemény János kuratóriumi elnök
Kábítószer-problémával küzdők és problémás szerhasználók integrált, összehangolt ellátási modellje kialakításának segítése, valamint kapcsolódás az országos ellátó rendszer modelljéhez. Anya, csecsemő és nővédelmi programok szervezése, lebonyolítása; betegség megelőző és betegség felderítő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása; egészséges életmódra nevelés programjainak elősegítése, szervezése, lebonyolítása; alternatív és természetes diagnosztikus gyógyító módszerek támogatása. ... >>

Mezőföld Természetfotó Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
képviselő: Fabó Ferenc elnök
Az egyesületi tagok természetfotós tevékenységének támogatása. Természeti értékek felkutatása, esztétikus fotókon keresztül történő bemutatása. A fotók segítségével környezet- és természettudatos nevelés, szemléletformálás. E célból kiállítások, szemléltető előadások, fotótanfolyamok rendezése, szervezése és tartása iskolák és egyéb közösségek részére. Rendszeres összejövetelek, fotótáborok, túrák szervezése. Különböző kiadványok megjelenítése, illetve megjelenítésében történő részvétel. Nemzetközi és hazai fotópályázatokon történő részvétel. Szakhatóságok, nemzeti parkok munkájának támogatása, velük történő együttműködés. Az egyesületi tagok segítségével gyakorlati természet- és környezetvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

Natura Alapítvány az Egészséges Életmódért

(természetvédelem,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Gárdonyi u. 6.
képviselő: Hajnal Lászlóné szül. Mojzes Katalin a kuratórium elnöke
Az emberi egészség megőrzése érdekében a természetes életmód megismertetése és terjesztése, betegségmegelőző programok készítése és hírdetése, természetes gyógymódok terjesztése a megromlott egészségi állapot helyreállítása érdekében, továbbá az alapítványi célokban meghatározottak. Az egészséges táplálkozás gyakorlati bemutatása, főzőtanfolyamok és ételbemutatók szervezése, a reformkonyha előnyeinek megismertetése. ... >>

Pentele Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 5. I/2.
képviselő: Csontosné Kóbor Zsuzsanna elnök
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, valamint a természet védelmét, és mindezen célokhoz szükséges feltételek biztosítását. ... >>

PROFESSZIONÁLIS KINEZiOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Dunasor 9. I/2
képviselő: Dr. Varju Mária elnök
Elsősorban a tanulás szempontjából fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, tanulási képességeinek, készségeinek
fejlesztése, ezen keresztül esélyegyenlőségük megteremtésének segítése alternatív, képességfejlesztő, komplementer, non-konvencionális, természetgyógyászati módszerekkel. Az Egyesület által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a transzgenerációs epigenetikus kineziológus szaktanácsadók, transzgenerációs epigenetikus szaktanácsadók szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete-érdekképviseleti jelleggel is ? külső személyek és szervek felé. ... >>

"Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (801-802. szoba)
képviselő: Gombos István kuratórium elnöke
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján adósságkezelési szolgáltatást nyújtson a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő ellátásként. A szociálisan rászorult és szükség szerint együttműködő: hátralékosok díjhátralékának csökkentése, közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), közös költséghátralék, a lakbérhátralék, különösen az önkormányzati-lakásbérleti díjak, távhőszolgáltatás, víz és csatornaszolgáltatás területén, ezáltal családok életkörülményeinek javítása segítségnyújtás azon családoknak, akik a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek oly mértékű támogatásban, mely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget adhatna; megelőzni azt, hogy az átmeneti anyagi nehézséggel küzdők díjhátralékot halmozzanak fel; ellensúlyozni az esetleges díjemelések, egyszeri elszámoló számlák legsúlyosabb hátrányait; megelőzni a díjhátralék miatti ingatlan árverést és kilakoltatást, ezáltal a hajléktalanok számának csökkentése, önkormányzati szociális támogatási rendszer kiszélesítése a díjhátralékosokra, a szociális biztonság megerősítése; tanácsadás nyújtása és háztartás-gazdálkodás segítése.
A támogatottak köre kiterjed a családiházas övezetben egyedi fűtéssel rendelkező lakók tüzifa természetbeni juttatására, illetve vásárlásra víz-csatorna díjbefizetéssel elmaradó és családiházban élő hátrányos helyzetű lakókra is. ... >>
1. oldal