Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 79
1. oldal

A JÖVŐ OKTATÁSÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. III I/108.
képviselő: Dér Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Iskolák, középiskolák üzemeltetése, oktatással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása közoktatási megállapodások keretében, az iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók ingyenes oktatása. ... >>

"A VASVÁRIS GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.
képviselő: Sági Péter kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók továbbtanulásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány a Szórád Márton Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Magyar u. 49.
képviselő: Pálvölgyi Kálmán kuratórium elnöke
Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők szervezéséhez támogatás. Továbbá az alapító okiratban részlezettek. ... >>

Alfa Lövész Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. utca 16-18.
képviselő: Takács Titusz Tivadar elnök
A sportlövészet népszerűsítése, sportlövészetet gyakorló sportolók, magánszemélyek sportolásának biztosítása, támogatása. Sportlövészethez szükséges gyakorlási feltételek biztosítása. Lőtér üzemeltetése. Fegyverek szakszerű őrzése, tárolása. Fegyveres szolgálatok, vadászok részére a gyakorlás lehetőségének biztosítása. Sportemberi közösség kialakítása, sportbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Országos, nemzetközi, területi lövészsport versenyeken, rendezvényeken való részvétel, versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése, támogatása. Szabadidő-sport, tömegsport rendezvények támogatása, népszerűsítése és azokon való rendszeres részvétel. A lövészsporthoz szükséges anyagi, technikai eszközök megteremtése és azok maximális kihasználása, az egyesület tagjainak versenyekre, edzőtáborokba való utazásának biztosítása. Fiatal tehetséges versenyzők felkutatása, kinevelése, támogatása, utánpótlás nevelés. ... >>

ARANYECSET ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Németh Márta kuratóriumi elnök
Oktátási és kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Bánki Donát" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.
képviselő: Müller Attila elnök
A középiskolai képzéshez tartozó, az intézményben szervezett tanulmányi versenyek költségeihez, valamint a jó eredményt elért tanulók díjazásához való hozzájárulás. Részletesebben az alapító okiratban. ... >>

CSENGETÉS a tanulási zavar megelőzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.
képviselő: Andics József Béla kuratórium elnöke, Csikós Ágnes kuratóriumi titkár
Az alapítvány elsődleges célja a dunaújvárosi óvodákba és általános iskolákba járó, a tanulási zavar kialakulására veszélyeztetett és max. 10 éves korú gyermekek fejlesztő pedagógiai tevékenységgel való megsegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

CSILLAGDOMB Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Diófa utca 23.
képviselő: Zakhar László
Gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának emelése. Egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítés, képességfejlesztés, tehetséggondozás. ... >>

Csillagszeműekért Gyermekalapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1.
képviselő: Zsifkó Ferencné kuratórium elnöke
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődéséhez, az óvodai életkörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek folyamatos minőségi biztosítása. ... >>

Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14.
képviselő: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése az alapító okiratban részletezett tevékenységek végzésével. ... >>

Dr. Molnár Gergely Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.
képviselő: Dr. Máté Ágnes kuratóriumi elnök
A Szt. Pantaleon Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztályán a betegek magasabb színvonalú ellátása, a betegellátás biztonságának fokozása, a műtéti érzéstelenítés szakmai színvonalának javítása, az osztály dolgozói számára a munkavégzés körülményeinek javítása, és továbbképzés, tudományos tevékenység lehetőségeinek szélesítése. ... >>

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Jakab Sándor kuratórium titkára, Lukács Péter kuratórium elnöke
A miskolci egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés támogatása, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.2. alatt részletezettek. ... >>

Dunaferr Búvár Klub

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Lőtér út 1.
képviselő: Csöndör Gyula elnök, Siba János titkár
Ipari és nem ipari búvártevékenység folytatása, a búvárúszó sport területén a klubtagok felkészítése, versenyeztetése, a feltételek biztosítása, a nem versenyszerű búvárkodás biztosítása tagoknak, szakemberképzés. ... >>

DUNAFERR ISKOLA TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Horváthné Orbán Katalin kuratóriumi elnök
Az oktaztás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai eszközök beszerzése, különös tekintettel a középfokú képzésre, az ipari igényekre. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

DUNAFERR Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 4.
képviselő: Mátyás Gábor ügyvezető elnök
Versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, sportversenyek szervezése, sportolók felkészítése, versenyeztetése, élsportolók nevelése. ... >>

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Jókai Mór út 19.
képviselő: Almási Zsolt elnök
Hozzájárul a tájegység felemelkedéséhez olyan szellemi műhely kialakításával, amely támogatja és koordinálja a helyi társadalom igényeit megfogalmazó közösségeket művelődésük, hagyományápolásuk, gazdasági és politikai szemléletük fejlesztésében, az egészséges életmód és humanizált környezet kialakításában. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 3.
képviselő: Szabadi Imre elnök
Dunaújváros létesítésében, építésében ? az 1950-es és 60-as években ? lakóinak közösséggé kialakításában közreműködők összefogása, egymás segítése, az alapításkori kultúrtörténeti emlékek feltárása, ezek megőrzése az utókor számára. Kulturális, ismeretterjesztő programok szervezése. A hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel. ... >>

"Dunaújváros Felsőoktatásáért" Alapítvány

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
képviselő: Dr. Gyarmati Mariann a kuratórium titkára, Illésy István a kuratórium elnöke
Egyetemi szítnű képzés feltételeinek megteremtése. ... >>

DUNAÚJVÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
képviselő: Szemenyei István kuratórimi elnök
Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek és ijúsági korosztályban, a szociálpolitikai ellátórendszer segítése, családsegítés, családtámogatás az ellátórendszerben, a városi diákönkormányzatok működéséhez megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése, a diákönkormányzati vezetők városi szintű képzése, magasabb szintű képzésének támogatása, szabadidőszervezés, ennek színterének biztosítása, valamint az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Dunaújváros Sportjáért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Elősegíteni az általános és középiskolai tanulók tanórán kívüli testedzését, sportolását. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 29. I./1.
képviselő: Dr. Hanák Tamás elnök
Elsősorban az asztalitenisz sportágban rendszeres sportolási-, edzési- és versenyzési lehetőség biztosítása a sportegyesület tagjai részére; a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltésének biztosítása; a sportegyesület tagjainak nevelése, sportbeli képességek fejlesztése; egyesületi versenyszakosztályok működtetése, versenyeztetés; a helyi oktatási intézményekkel, önkormányzati és más sportegyesületekkel való együttműködés; a sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Atlétikai Club

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városház tér 1.
képviselő: Pók Ferenc elnök
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltésének biztosítása.
A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése.
Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése.
Egyesületi versenyszakosztályok működtetése. A versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai, pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. Kiemelkedő teljesítményű sportolók nemzetközi sportrendezvényeken történő szerepeltetése.
Színvonalas sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának szórakoztatása, kikapcsolódásának elősegítése. A sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez. Az egyesületet támogató szponzorok hírnevének minél szélesebb körű megismertetése a rangos hazai és nemzetközi versenyeken kifejtett marketing tevékenységével. Biztosítani, hogy az egyesület jó reklámhordozó legyen a város és az egyéb szponzorok részére. ... >>

Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Bólyai J. út 2
képviselő: Sipos Istvánné kuratórium elnöke
A bölcsődékben folyó gondozási-nevelési munka színvonalának emelése. ... >>

Dunaújvárosi Diák-Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Csizmadia Kornél elnök
A diákoknak intézményen belüli, intézmények közötti sportjáték-, turisztikai versenyek szervezése. A diákok nevelése, sportbeli képességek fejlesztése. Iskolák sporttevékenységének segítése, a rendszeres testgyakorlás és versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics út 26.Civilek Háza
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
Az epilepsziával élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének a betegség társadalmi elfogadásának és a fogyatékos emberhez méltó életkörülményeinek kialakításában segítségnyújtás, betegségükből adódóan megnehezült életkörülményeiknek javítása. A rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. Szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek, gyermekek és megváltozott munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása, foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű emberek részére. Együttműködés az ország területén működő epilepsziával élő civil szervezetekkel, illetve a város és környéke egészségkárosodott emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. Az egészségkárosodott emberek betegségükből adódó hátrányos helyzetének kiküszöbölése, a fogyatékos emberek jogainak érvényesítési lehetőségének kiszélesítése, a pszicho-szocializációs folyamatokban iránymutatása, független életvitel elősegítése, a társadalmi szolidaritás felkeltése. ... >>

Dunaújvárosi Fiatalokért Egyesület

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Ádám András elnök
Közreműködés az ifjúság oktatásában, szabadidő hasznos eltöltése, összefogás a fiatalok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.
képviselő: Kádas Tamás Balázs elnök
Az egyesület alapítói és tagjai legfőbb feladatuknak a Gyermek- és Ifjúságvédelmet érzik. Fontosnak tartják a dunaújvárosi diákság kulturális életének fellendítését, a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő és hagyományőrző kulturális és szórakoztató rendezvények megszerzését, s abban való közreműködést, lehetővé téve ezzel a tehetséges diákok jutalmazását, bemutatkozását is. Az egyesület olyan oktatási és prevenciós tevékenységeket kíván végezni, mentálhigiénés egészségvédelmi programokat lebonyolítani, mellyel az ifjúság figyelmét kívánja felhívni a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire, ennek érdekében fórumokat, előadásokat szervez és tart, nevelő hatású cikkeket publikál a Főiskola hallgatói lapjában és a helyi médiákban. Az egyesület célja a szociálisan rászorult diákok segítése, pályázatok kiírásával és programok szervezésével. Az egyesület ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más Főiskolákkal és Egyetemekkel. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/a.
képviselő: Neszmélyi György elnök
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges, kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése. Egyesületi versenyszakosztályok működtetése. Színvonalas sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának szórakoztatása, kikapcsolódásának elősegítése. A sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez. ... >>

Dunaújvárosi Főiskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
képviselő: Molnár Ferenc
A rendszeres sportolás, edzés biztosítása, versenyeztetés, egyesületi versenyszakosztályok működtetése, versenyeztetése. ... >>

"Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
képviselő: Simon Lajos a kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és jövőbeli tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, táborozás: pihenési, sportolási lehetőségei biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. utca 10. II/3.
képviselő: Nagy Ferenc
A jégkorong sport és a jégkorcsolyázás népszerűsítése, a mozgáskultúra fejlődésének elősegítése, és ezek általános előkészítése, oktatása és versenyeztetése. ... >>

Dunaújvárosi Judo Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 40. 4/3.
képviselő: Váradi János elnök
A Judo sport fejlesztése, a sportág hagyományainak tudatosítása és népszerűsítése, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, a verseny és szabadidősport keretein belül. Dunaújváros sporthagyományainak ápolása. Sporttehetségek felkutatása, sportolási, fejlődési, versenyzési lehetőségük feltételeinek biztosítása a Judo sportágon belül. A tevékenység színvonalának emelése, valamint céljainak megvalósítása érdekében együttműködik sportegyesületekkel, a judo szakszövetségekkel és más sportszervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása. Különböző szintű versenyek, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dunaújvárosi Kerecsen Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Liget köz 1. III/1.
képviselő: Androsovics József elnök
Hagyományőrzés; oktatás; a rendszeres sportolás, testedzés (történelmi íjászat, baranta) biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

"Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége: Sok kicsi sokra megy" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Gábor A. u. 4.
képviselő: Golubovné Gergely Anna kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége jelenlegi és jövőbeli gondozottjai személyiségének kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

Dunaújvárosi Római Katolikus Templom és Iskolaépítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.
képviselő: Bankovics Péter kuratórium elnöke, Horváth István kuratórium titkára
Római katolikus templom, plébánia és hozzá kapcsolódó oktatási- nevelési, hitbuzgalmi létesítmények, általános- és középiskola felépítésének anyagi - pénzügyi támogatása, illetve ezen támogatások megszervezése. ... >>

Dunaújvárosi SZONÁTA Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/A.
képviselő: Moravecz Attila
A zenei pályán továbbtanuló dikákok felkészítésének segítése, tehetségkutatás, tehetséggondozás támogatása, a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola szakmai rendezvényeinek támogatása, zenetanárok továbbképzésének támogatása. ... >>

Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 5. 4/1.
képviselő: Ortó Béla elnök
Lehetőséget teremteni Dunaújvárosban és környékén élőknek az amatőr szinten való tekézéshez. Sportolási lehetőséget biztosítani a tekézés kedvelőinek a szabadidős sport tevékenységek támogatásával. Fiatalokkal megismertetni a tekesportot, tehetségeket irányítani a versenyszerűen sportolókhoz. Segíteni a sportbarátok körét, megnyerni a tekesport, a mozgás és minden egészséget javító, megőrző tevékenység számára. Támogatni a tanulók és iskolájuk körében a hagyományos tornaórai tevékenységek bővítését a tekesport által. Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítani a tekesport kedvelőinek. ?Tekesuli? keretében tanulók számára tekesport oktatása, utánpótlás nevelés céllal. Tanulók felkészítése iskolai, Diák Olimpiai versenyekre. A helyi főiskola hallgatói számára lehetővé tenni, hogy testnevelési foglalkozások keretében tekézhessenek. ... >>

Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
képviselő: Horváth Attila kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célul tűzi ki a Dunaújváros és vonzáskörzetében élő és a Dunaújvárosi Vasas Táncegyütteshez kötődő gyermekek, fiatalok és idősebbek komplex és szakszerű tánc-, képző- és zeneművészeti oktatásának, nevelésének elősegítését. A művészetek támogatásán keresztül ösztönözni és formálni kívánja a társadalom érdeklődését, igényét, szükségletét a magas színvonalú, értékes előadói művészetek iránt, mely tevékenységét a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes támogatása keretében kívánja kifejteni. Az Alapítvány céljai megvalósításában közreműködő oktatóknak, alkotó- és előadóművészeknek szakmai fejlődéséhez, előmeneteléhez, továbbképzéséhez, illetőleg fellépési, bemutatkozási lehetőségeik megteremtéséhez anyagi és szakmai támogatást nyújt. Az Alapítvány önállóan vagy partnerei segítségével olyan kulturális rendezvényeket szervez, bonyolít le, illetőleg támogat, amelyek célkitűzéseit segítik és célcsoportjait érintik. Az Alapítvány célja és feladata a forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása a törekvései megvalósításában közreműködő, illetőleg az azt célzó személyek, csoportok, szervezetek számára. ... >>

Dunaújvárosi Ziccer Kosársuli

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bocskai István út 7/b. IX/4.
képviselő: Nagy Roland elnök
A kosárlabda sport népszerűsítése, gyermekek kosárlabda oktatása, kosárlabda versenyek rendezése. ... >>

Egy Darab Gyepért Alapítvány

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 1.
képviselő: Szellák Sándor kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi labdarúgás utánpótlás korosztályainak támogatása, utánpótlás korosztályok számára korosztályos versenyek szervezése, füves és műfüves pálya létrehozása világítással, öltözőkkel, klubhelyiséggel, felszerelés vásárlásához segítségnyújtás, utánpótlás edzők képzésének támogatása, szponzorok szerzésében való segítségnyújtás. ... >>

ESŐEMBEREK SZÜLEINEK DUNAÚJVÁROSI EGYESÜLETE

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Károlyi M sor 1. 3/1.
képviselő: Szente Csabáné elnök
Autista és más fogyatékossággal élők és családjuk támogatása, programszervezés, rehabilitációs tábor szervezése, képzés, nappali ellátó létrehozása. ... >>

GONDVISELÉS Görög Katolikus Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kőris u. 15.
képviselő: Dr. Mudra László kuratórium elnöke
A Fejér megyei szórványban, különösen Dunaújvárosban és a környékén élő görög katolikusok összefogása, hátrányos helyzetének megszüntetése, liturgikus és közösségi helyek létrehozása, fenntartása. Az óvodás és iskolás gyermekek, illetve közép- és felsőoktatásban tanulók erkölcsi nevelése. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek összefogása. Továbbiakban az alapító okiratban írtak szerint. ... >>

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz. 3.
képviselő: Németh Pál kuratóriumi elnök
A Waldorf pedagógia és antropozófiai szemlélet terjedését. Segíti és támogatja az ezen az elven és módszeren alapuló oktatási intézmények /óvoda, iskola/ létrejöttét és működését, az ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését. ... >>

"Gráll" Szociális és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. VIII. 1.
képviselő: Godóné Balogh Angéla kuratóriumi tag, Pinthoffer Antal kuratóriumi elnök, Rácz György kuratóriumi tag
Betegség, baleset, vagy más ok miatt rászorult dolgozók támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Gyermekeinké a jövő"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Gorkíj u. 3/b.
képviselő: Kundakker Ferencné kuratórium eln.
A 4-14-es óvodáskorú gyermekek oktatását segítő feltételek javítása. Az alapító okiratban részletezettek ... >>

Gyermekláncfű

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.
képviselő: Kis Erzsébet a kuratórium elnöke
A Dunaújvárosban élő óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális, oktatási és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. ... >>

Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Római körút 39. IX/4.
képviselő: Gajzágó Gergő elnök
Az ifjúság fizikai és mentális egészségének megőrzése, az egészséges életmódra való nevelés, a fiatalok tanulásának támogatása, ismereteiknek bővítése, a demokratikus társadalmi normák terjesztése, az ifjúság érdekeinek képviselete, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a kultúra, a művészetek, a történelem és hagyományok megismertetése a fiatalokkal. ... >>

"HILD" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bercsényi út 8.
képviselő: Rajnai János kuratóriumi elnök
A Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretei között, vagy részvételével folyó oktatási- és nevelési programok, tevékenységek támogatása, a tehetséges és a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók képzéséhez való hozzájárulás, az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek javíátsa, ösztöndíjak alapítása, tanulók támogatása, intézményi programok támogatása. ... >>

HUNGARIAN TOP TEAM SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bocskai István út 1/c. 5/2.
képviselő: Bugyi Tamás titkár, Szeri Attila elnök
A küzdő sportok támogatása, valamennyi küzdő sporthoz tartozó sporttevékenység oktatása, amatőr és hivatásos szinten. Rendszeres edzési, felkészülési lehetőség biztosítása a sportolók részére a szükséges szakmai háttér mellett. Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. Egyéb rendezvények és konferenciák szervezése, rendezése. ... >>
1. oldal 2. oldal