Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 69
1. oldal

A JÖVŐ OKTATÁSÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. III I/108.
képviselő: Dér Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Iskolák, középiskolák üzemeltetése, oktatással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása közoktatási megállapodások keretében, az iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók ingyenes oktatása. ... >>

AKRASZ-HOLIDAY Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 19. I/2.
képviselő: Szarka Balázs elnök
A közhasznú sportegyesület elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván közhasznú működést kifejteni. Ennek keretében célja: tagjai sporttevékenységének (kispályás labdarúgás) biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

ARANYECSET ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Németh Márta kuratóriumi elnök
Oktátási és kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"BONITA"

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.
A Kft-vel munkaviszonyban álló, vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdijasainak, valamint ezek velük közös háztartásban lévő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljaik megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint a Dunaferr Zrt. alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg a munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent. Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset vagy foglalkoztatási megbetegedés következtében elhunyt.

Célja az alapítványnak, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen a jelen alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Célja továbbá az alapítványnak, hogy ezen okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse. ... >>

CARISSA Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 22. I/3.
képviselő: Petrás Gábor elnök
A sportegyesület elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván működést kifejteni. Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá, hogy a közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

DANUBIUS Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Batsányi út 15/B. 2/6.
képviselő: Varga Gabriella elnök
A működési területén élő emberek (felnőttek és fiatalok) harmonikus testi, lelki, fizikai és szellemi, tehát teljesnek mondható életvitelének kiteljesítését szolgálva hozzájárul ahhoz, hogy - más hasonló társadalmi szervezetekkel együttműködve - egészségesebbé, elviselhetőbbé, igényesebbé és nem utolsó sorban kulturálisan szórakoztatóbbá is váljon környezetükben a lakosság mindennapi élete. ... >>

Dunaferr - Art Dunaújváros Alapítvány

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Klein András Miklós kuratórium eln.
Képzőművészet, különösen vas és acéltermékek művészeti feldolgozásának támogatása. ... >>

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Csapó Tamás elnök
A munkavállalói és tanulói általános érdekvédelem ellátása, továbbá szabadidős sport- és kulturális tevékenység ellátása. ... >>

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Jókai Mór út 19.
képviselő: Almási Zsolt elnök
Hozzájárul a tájegység felemelkedéséhez olyan szellemi műhely kialakításával, amely támogatja és koordinálja a helyi társadalom igényeit megfogalmazó közösségeket művelődésük, hagyományápolásuk, gazdasági és politikai szemléletük fejlesztésében, az egészséges életmód és humanizált környezet kialakításában. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 3.
képviselő: Szabadi Imre elnök
Dunaújváros létesítésében, építésében ? az 1950-es és 60-as években ? lakóinak közösséggé kialakításában közreműködők összefogása, egymás segítése, az alapításkori kultúrtörténeti emlékek feltárása, ezek megőrzése az utókor számára. Kulturális, ismeretterjesztő programok szervezése. A hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel. ... >>

"Dunaújváros Színházáért Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók B. tér 1.
képviselő: Knódel Mária a kuratórium elnöke
A 17 éve működő és országos szakmai elismerést is kiváltó, stagione jellegű szinházművészeti alkotóműhely működőképességének folyamatos segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezetek. ... >>

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Barsi D. utca 1/E. I/5.
képviselő: Trenka János a kuratórium elnöke
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása. ... >>

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Eszperantó utca 4.
képviselő: Hubikné Tarján Éva sz. Tarján Éva
Az utánpótlás korcsoportú sportolók testkultúrájának magasabb színvonalra emelése; testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme; Dunaújvárosban az utánpótlás sportszervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósulásának elősegítése; az utánpótlás számára szervezett versenyrendszer működtetése; az utánpótlás sportági működési feltételeinek biztosítása; az utánpótlás-nevelés és kiválasztás területein végezendő feladatok ellátása. ... >>

Dunaújvárosi Borbarát Klub Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. tér 2.
képviselő: Grábics Gábor elnök
Magyarországi borvidékek megismerése, népszerűsítése. Magyar borok, azok jellegzetességeinek megismerése. Gasztronómia és a borok kapcsolatának népszerűsítése. A magyar borkultúra megismerése, hagyományőrzés. A kulturális élet támogatása, kulturális rendezvények szervezése. Összegfogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét. ... >>

DUNAÚJVÁROSI ELEKTROMOS SPORTKÖR EGYESÜLET

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Verebély L. út 11.
képviselő: Harcsicsák István elnök
Egyesületi tagok sporttevékenységének biztosítása, összefogása és segítése, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése. Egészséges életmód és a sport kapcsolatának népszerűsítése. Kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.
képviselő: Kádas Tamás Balázs elnök
Az egyesület alapítói és tagjai legfőbb feladatuknak a Gyermek- és Ifjúságvédelmet érzik. Fontosnak tartják a dunaújvárosi diákság kulturális életének fellendítését, a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő és hagyományőrző kulturális és szórakoztató rendezvények megszerzését, s abban való közreműködést, lehetővé téve ezzel a tehetséges diákok jutalmazását, bemutatkozását is. Az egyesület olyan oktatási és prevenciós tevékenységeket kíván végezni, mentálhigiénés egészségvédelmi programokat lebonyolítani, mellyel az ifjúság figyelmét kívánja felhívni a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire, ennek érdekében fórumokat, előadásokat szervez és tart, nevelő hatású cikkeket publikál a Főiskola hallgatói lapjában és a helyi médiákban. Az egyesület célja a szociálisan rászorult diákok segítése, pályázatok kiírásával és programok szervezésével. Az egyesület ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más Főiskolákkal és Egyetemekkel. ... >>

Dunaújvárosi Fúvósok Egyesülete

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.
képviselő: Mészáros Rudolf elnök
A működés területén élőknek a fúvóószene bemutatása. A fúvószenekar fellépéseinek biztosítása. Fúvószenei fesztiválok szervezése. ... >>

Dunaújvárosi Intercisa LIONS Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Építők útja 3.
képviselő: Sulák Antal elnök
Az egyesület a barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik LIONS Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat.
A település és az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a Lions klubhálózat működésében és fejlesztésében való részvétel útján. ... >>

Dunaújvárosi Jószolgálati Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós út 5/a.
képviselő: Ruppertné Koczka Erika elnök
A tagok általános érdekvédelmének ellátása, a Munka Törvénykönyvének 18. §-ával összhangban a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése, érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenység, úgymint: bérezés, munkaidő, foglalkoztatási körülmények, munkaviszony tartalma. Kiemelkedő feladata a Kollektív Szerződés megkötése, annak végrehajtásának ellenőrzése, egyeztetése. A munkavállalók szociális és kulturális területen való képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Judo Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 40. 4/3.
képviselő: Váradi János elnök
A Judo sport fejlesztése, a sportág hagyományainak tudatosítása és népszerűsítése, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, a verseny és szabadidősport keretein belül. Dunaújváros sporthagyományainak ápolása. Sporttehetségek felkutatása, sportolási, fejlődési, versenyzési lehetőségük feltételeinek biztosítása a Judo sportágon belül. A tevékenység színvonalának emelése, valamint céljainak megvalósítása érdekében együttműködik sportegyesületekkel, a judo szakszövetségekkel és más sportszervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása. Különböző szintű versenyek, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dunaújvárosi Kerecsen Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Liget köz 1. III/1.
képviselő: Androsovics József elnök
Hagyományőrzés; oktatás; a rendszeres sportolás, testedzés (történelmi íjászat, baranta) biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Dunaújvárosi Kulturális Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 11.
képviselő: Klein András Miklós elnök
Dunaújváros kulturális értékeinek védelme, művészeti életének fejlesztése, fesztiválok, bemutatók, rendezvények koordinációja. ... >>

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Klein András Miklós kur.elnöke
Dunaújvárosban és vonzáskörzetében az alkotó művészeti tevékenység ösztönzése. ... >>

Dunaújvárosi SZONÁTA Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/A.
képviselő: Moravecz Attila
A zenei pályán továbbtanuló dikákok felkészítésének segítése, tehetségkutatás, tehetséggondozás támogatása, a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola szakmai rendezvényeinek támogatása, zenetanárok továbbképzésének támogatása. ... >>

Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 5. 4/1.
képviselő: Ortó Béla elnök
Lehetőséget teremteni Dunaújvárosban és környékén élőknek az amatőr szinten való tekézéshez. Sportolási lehetőséget biztosítani a tekézés kedvelőinek a szabadidős sport tevékenységek támogatásával. Fiatalokkal megismertetni a tekesportot, tehetségeket irányítani a versenyszerűen sportolókhoz. Segíteni a sportbarátok körét, megnyerni a tekesport, a mozgás és minden egészséget javító, megőrző tevékenység számára. Támogatni a tanulók és iskolájuk körében a hagyományos tornaórai tevékenységek bővítését a tekesport által. Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítani a tekesport kedvelőinek. ?Tekesuli? keretében tanulók számára tekesport oktatása, utánpótlás nevelés céllal. Tanulók felkészítése iskolai, Diák Olimpiai versenyekre. A helyi főiskola hallgatói számára lehetővé tenni, hogy testnevelési foglalkozások keretében tekézhessenek. ... >>

Dunaújvárosi Tűzoltók Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
képviselő: Bodor Zsolt elnök
Egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók (a tűzoltók) sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeit. ... >>

Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség

(közbiztonság,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. II. 201.
képviselő: Kertes József elnök
Bűncselekmények megelőzése érdekében állampolgárok összefogása szervezése, bűnalkalmak csökkentése, gyermek és fiatalkorúakat veszélyeztető tevékenységre a rendőrség figyelmének felhívása, lakossági járőrőzés megszervezése, bűnmegelőzés érdekében propaganda kifejtése.
... >>

Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
képviselő: Horváth Attila kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célul tűzi ki a Dunaújváros és vonzáskörzetében élő és a Dunaújvárosi Vasas Táncegyütteshez kötődő gyermekek, fiatalok és idősebbek komplex és szakszerű tánc-, képző- és zeneművészeti oktatásának, nevelésének elősegítését. A művészetek támogatásán keresztül ösztönözni és formálni kívánja a társadalom érdeklődését, igényét, szükségletét a magas színvonalú, értékes előadói művészetek iránt, mely tevékenységét a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes támogatása keretében kívánja kifejteni. Az Alapítvány céljai megvalósításában közreműködő oktatóknak, alkotó- és előadóművészeknek szakmai fejlődéséhez, előmeneteléhez, továbbképzéséhez, illetőleg fellépési, bemutatkozási lehetőségeik megteremtéséhez anyagi és szakmai támogatást nyújt. Az Alapítvány önállóan vagy partnerei segítségével olyan kulturális rendezvényeket szervez, bonyolít le, illetőleg támogat, amelyek célkitűzéseit segítik és célcsoportjait érintik. Az Alapítvány célja és feladata a forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása a törekvései megvalósításában közreműködő, illetőleg az azt célzó személyek, csoportok, szervezetek számára. ... >>

DUNAÚJVÁROSI VEGYESKAR

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/A.
képviselő: Ácsné Tóth Erika ... >>

Dunaújvárosi Zenei Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/a.
képviselő: Konkoly Krisztina elnök ... >>

Fotótörténeti alapítvány Rosti Pál életművének megismertetésére, és emlékének ápolására

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.
képviselő: Pálfalvi János kuratórium elnöke
A kétévenként megrendezésre kerülő Rosti Pál Emlékpályázat és kiállítás anyagi támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

GONDVISELÉS Görög Katolikus Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kőris u. 15.
képviselő: Dr. Mudra László kuratórium elnöke
A Fejér megyei szórványban, különösen Dunaújvárosban és a környékén élő görög katolikusok összefogása, hátrányos helyzetének megszüntetése, liturgikus és közösségi helyek létrehozása, fenntartása. Az óvodás és iskolás gyermekek, illetve közép- és felsőoktatásban tanulók erkölcsi nevelése. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek összefogása. Továbbiakban az alapító okiratban írtak szerint. ... >>

Gyermekláncfű

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.
képviselő: Kis Erzsébet a kuratórium elnöke
A Dunaújvárosban élő óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális, oktatási és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. ... >>

Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Római körút 39. IX/4.
képviselő: Gajzágó Gergő elnök
Az ifjúság fizikai és mentális egészségének megőrzése, az egészséges életmódra való nevelés, a fiatalok tanulásának támogatása, ismereteiknek bővítése, a demokratikus társadalmi normák terjesztése, az ifjúság érdekeinek képviselete, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a kultúra, a művészetek, a történelem és hagyományok megismertetése a fiatalokkal. ... >>

"HIKARI DOJO" Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 5. I. 1.
képviselő: Schneider László elnök
Segíteni és támogatni a Hikari Dojo-ban folyó karate sporttevékenységet és oktató tevékenységet, közreműködni ennek személyi és tárgyi feltételei megteremtésében. ... >>

Hullám-Fanatic Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság utca 28. II/3.
képviselő: Vágány József elnök
Elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván közhasznú működést kifejteni. Ennek keretében célja tagjai sporttevékenységének (kispályás labdarúgás) biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá közös érdekek védelméről való gondoskodás. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Intercisa Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 5. I./1.
képviselő: Somorjai Gábor elnök
Dunaújváros római kori hagyományainak kutatása, ápolása, népszerűsítése és bemutatása. A dunaújvárosi római kori katonai tábor és római kőtár népszerűsítése és bemutatása. Római kori hagyományőrző szervezetekkel való kapcsolat felvétele, és az ilyen szervezetekkel való együttműködés. A múzeumpedagógiai programokon, múzeumi rendezvényeken való közreműködés. ... >>

INTERCISA Rádióklub Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Hangulat u. 2. alagsor
képviselő: Boór János elnök
Rádió amatőr sport szervezése, lebonyolítása; Katasztrófa esetén eszközeivel az elhárításban részvétel;
Kollektív rádióállomást működtet, részt vesz a hazai és a nemzetközi rádióamatőr mozgalomban; Támogatja a város kulturális életét, a versbarátok klubját, a Rosti Pál fotó klub tevékenységét, eszközeivel és helyiségeivel; Rádiózás speciális eszközeivel támogatja az erre érdemes mozgalmakat, részt vállal a társadalom számára hasznos feladatokból. ... >>

"Jövőnk a Tét" Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
A természet, környezet tisztelete, hagyományok ápolása, régi népszokások, népdalok, néptáncok felelevenítése, továbbadása. ... >>

Kerpely Kollégium fejlesztési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.
képviselő: Molnár István kuratórium elnöke, Vári Richárd társelnök
A Kerpely Antal Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultúra átörökítése, a környezet és természetvédelem támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Kévekötő Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Móricz Zs. út 10.
képviselő: Kobialkáné Zvirzina Mária elnök
A város és elődje, Dunapentele hagyományainak, kulturális értékeinek kutatása, gyűjtése, közzététele. Pentelei Molnár János emlékének őrzése, eszmeiségének ápolása. A nemzeti elkötelezettségű rendezvények - kiemelten a nemzeti ünnepek - szervezése, abban való közreműködés. Az egyesület tagjai közötti barátság ápolása, szabad idejük kultúrált eltöltésének szervezése. A város szabadidős közéleti rendezvényein való közreműködés. Más, hasonló célú egyesületekkel kapcsolattartás. ... >>

"Kokszolói Nyugdijasokért" Club

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Héring Ferenc ügyvivő, Horváth László, Orova István elnök
Összetartani és összefogni az időközben átalakult Dunai Vasmű kokszvegyészeti gyárrészlegéből, illetőleg gyáregységéből, vagy a DUNAFERR Acélművek Kft. kokszoló művéből, illetőleg a DUNAFERR DBK Kokszoló Kft.-től nyugdíjba ment munkavállalókat, különösen az egyesület tagjait, részükre összejöveteleket, szabadidős, illetőleg egyéb szakmai szórakoztató rendezvényeket szervezni. ... >>

KOSENDO AIKIDO EGYESÜLET

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 16. II/4.
képviselő: Kerti Ferenc János elnök
Dunaújvárosban és környékén az Aikido Ueshiba Morihei (az Alapító) szellemi örökségét folytató harcművészeti irányzat értékeinek megőrzése és tovább adása, valamint az irányzat értékeinek megőrzése és tovább adása, valamint az irányzathoz tartozó aikidó, mint sport- és kulturális tevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Kőrösi Diákalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 6.
képviselő: Kolics Gáborné kuratórium elnöke
A dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diák közéletének gazdagítása, diákönkormányzat, diákszervezetek támogatása, táborozás segítése, oktatás, szakkörök támogatása, stb. ... >>

KÖZÉPDUNA-MENTE KOMMUNIKÁCIÓS ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Széna sor 12.
képviselő: Stossek Mátyás kuratórium elnöke
Dunaújváros közigazgatási területétől számított, mintegy 50 km-es sugarú körben található térség történelmi, néprajzi, kulturális, idegenforgalmi értékeinek feltárása, hagyományainak ápolása és népszerűsítése. ... >>

Közösségi Klub Dunaújváros

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u. 30.
képviselő: Cseh Lajosné elnök
A Béke városrészben a lakosság részére a lehetőséghez mérten művelődési és kulturális tevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége és szórakozás biztosítása. ... >>

Magányosok Klubja

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 11.
képviselő: Lendvainé Vastag Katalin elnök
Találkozási, beszélgetési alkalmat, kulturális, szórakozási lehetőséget szervezzen és teremtsen a magányosan élőknek. ... >>

Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.
képviselő: Szántó Péter
A divat- és sporttáncok hazai szakmai színvonalának emelése, népszerűsítése, terjesztése, a szakterülettel foglalkozók összefogása, munkájuk koordinálása, érdekeik képviselete, védelme. ... >>

Magyar Mah-Jong Szövetség Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dunasor 25. II/2.
képviselő: Boda András elnök
A kínai eredetű mah-jong játék megismerése, népszerűsítése, versenyek szervezése, megrendezése; a kulturális élet támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal