Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 52
1. oldal

"A baleseti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Minik Lajos kuratórium elnöke
A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztály színvonalának emelése, segítése a baleseti ellátás érdekében. ... >>

A JÖVŐ OKTATÁSÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. III I/108.
képviselő: Dér Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Iskolák, középiskolák üzemeltetése, oktatással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása közoktatási megállapodások keretében, az iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók ingyenes oktatása. ... >>

"A látó szemért" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kollarics Béla kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros Szemészeti Osztályán a dolgozók szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"A szülészet-nőgyógyászatért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Bazsa Sándor kuratórium elnöke
A Szent-Pantaleon Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztály szakmai színvonalának emelése Dunaújváros és vonzáskörzete lakossága nőgyógyászati ellátása érdekében. Orvosi Műszerek biztosítása, a cél elérését segítő előadások, konzultációk szervezése az alapító okirat szerint. ... >>

"A VASVÁRIS GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.
képviselő: Sági Péter kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók továbbtanulásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

ALAPÍTVÁNY A DUNAÚJVÁROSI UROLÓGIA FEJLŐDÉSÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S.u. 4-6.
képviselő: Németh Józsefné kuratóriumi elnök
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Urológiai Osztály részére korszerű műszerek beszerzése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány a Szórád Márton Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Magyar u. 49.
képviselő: Pálvölgyi Kálmán kuratórium elnöke
Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők szervezéséhez támogatás. Továbbá az alapító okiratban részlezettek. ... >>

"Bánki Donát" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.
képviselő: Müller Attila elnök
A középiskolai képzéshez tartozó, az intézményben szervezett tanulmányi versenyek költségeihez, valamint a jó eredményt elért tanulók díjazásához való hozzájárulás. Részletesebben az alapító okiratban. ... >>

CSENGETÉS a tanulási zavar megelőzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.
képviselő: Andics József Béla kuratórium elnöke, Csikós Ágnes kuratóriumi titkár
Az alapítvány elsődleges célja a dunaújvárosi óvodákba és általános iskolákba járó, a tanulási zavar kialakulására veszélyeztetett és max. 10 éves korú gyermekek fejlesztő pedagógiai tevékenységgel való megsegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

CSILLAGDOMB Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Diófa utca 23.
képviselő: Zakhar László
Gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának emelése. Egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítés, képességfejlesztés, tehetséggondozás. ... >>

Csillagszeműekért Gyermekalapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1.
képviselő: Zsifkó Ferencné kuratórium elnöke
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődéséhez, az óvodai életkörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek folyamatos minőségi biztosítása. ... >>

Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14.
képviselő: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése az alapító okiratban részletezett tevékenységek végzésével. ... >>

Dr. Molnár Gergely Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.
képviselő: Dr. Máté Ágnes kuratóriumi elnök
A Szt. Pantaleon Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztályán a betegek magasabb színvonalú ellátása, a betegellátás biztonságának fokozása, a műtéti érzéstelenítés szakmai színvonalának javítása, az osztály dolgozói számára a munkavégzés körülményeinek javítása, és továbbképzés, tudományos tevékenység lehetőségeinek szélesítése. ... >>

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Jakab Sándor kuratórium titkára, Lukács Péter kuratórium elnöke
A miskolci egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés támogatása, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.2. alatt részletezettek. ... >>

DUNAFERR ISKOLA TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Horváthné Orbán Katalin kuratóriumi elnök
Az oktaztás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai eszközök beszerzése, különös tekintettel a középfokú képzésre, az ipari igényekre. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Jókai Mór út 19.
képviselő: Almási Zsolt elnök
Hozzájárul a tájegység felemelkedéséhez olyan szellemi műhely kialakításával, amely támogatja és koordinálja a helyi társadalom igényeit megfogalmazó közösségeket művelődésük, hagyományápolásuk, gazdasági és politikai szemléletük fejlesztésében, az egészséges életmód és humanizált környezet kialakításában. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

"Dunaújváros Sportjáért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Elősegíteni az általános és középiskolai tanulók tanórán kívüli testedzését, sportolását. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Dunaújváros Színházáért Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók B. tér 1.
képviselő: Knódel Mária a kuratórium elnöke
A 17 éve működő és országos szakmai elismerést is kiváltó, stagione jellegű szinházművészeti alkotóműhely működőképességének folyamatos segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezetek. ... >>

Dunaújvárosi Diák-Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Csizmadia Kornél elnök
A diákoknak intézményen belüli, intézmények közötti sportjáték-, turisztikai versenyek szervezése. A diákok nevelése, sportbeli képességek fejlesztése. Iskolák sporttevékenységének segítése, a rendszeres testgyakorlás és versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.
képviselő: Kádas Tamás Balázs elnök
Az egyesület alapítói és tagjai legfőbb feladatuknak a Gyermek- és Ifjúságvédelmet érzik. Fontosnak tartják a dunaújvárosi diákság kulturális életének fellendítését, a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő és hagyományőrző kulturális és szórakoztató rendezvények megszerzését, s abban való közreműködést, lehetővé téve ezzel a tehetséges diákok jutalmazását, bemutatkozását is. Az egyesület olyan oktatási és prevenciós tevékenységeket kíván végezni, mentálhigiénés egészségvédelmi programokat lebonyolítani, mellyel az ifjúság figyelmét kívánja felhívni a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire, ennek érdekében fórumokat, előadásokat szervez és tart, nevelő hatású cikkeket publikál a Főiskola hallgatói lapjában és a helyi médiákban. Az egyesület célja a szociálisan rászorult diákok segítése, pályázatok kiírásával és programok szervezésével. Az egyesület ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más Főiskolákkal és Egyetemekkel. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/a.
képviselő: Neszmélyi György elnök
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges, kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése. Egyesületi versenyszakosztályok működtetése. Színvonalas sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának szórakoztatása, kikapcsolódásának elősegítése. A sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez. ... >>

Dunaújvárosi Főiskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
képviselő: Molnár Ferenc
A rendszeres sportolás, edzés biztosítása, versenyeztetés, egyesületi versenyszakosztályok működtetése, versenyeztetése. ... >>

"Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
képviselő: Simon Lajos a kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és jövőbeli tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, táborozás: pihenési, sportolási lehetőségei biztosítása. ... >>

"Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége: Sok kicsi sokra megy" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Gábor A. u. 4.
képviselő: Golubovné Gergely Anna kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége jelenlegi és jövőbeli gondozottjai személyiségének kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

Dunaújvárosi Római Katolikus Templom és Iskolaépítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.
képviselő: Bankovics Péter kuratórium elnöke, Horváth István kuratórium titkára
Római katolikus templom, plébánia és hozzá kapcsolódó oktatási- nevelési, hitbuzgalmi létesítmények, általános- és középiskola felépítésének anyagi - pénzügyi támogatása, illetve ezen támogatások megszervezése. ... >>

Dunaújvárosi Sebészetért alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Dr.Szendrényi Vilmos kur. elnöke
A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház általános sebészeti tevékenységének segítése az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Dunaújvárosi SZONÁTA Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/A.
képviselő: Moravecz Attila
A zenei pályán továbbtanuló dikákok felkészítésének segítése, tehetségkutatás, tehetséggondozás támogatása, a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola szakmai rendezvényeinek támogatása, zenetanárok továbbképzésének támogatása. ... >>

Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 5. 4/1.
képviselő: Ortó Béla elnök
Lehetőséget teremteni Dunaújvárosban és környékén élőknek az amatőr szinten való tekézéshez. Sportolási lehetőséget biztosítani a tekézés kedvelőinek a szabadidős sport tevékenységek támogatásával. Fiatalokkal megismertetni a tekesportot, tehetségeket irányítani a versenyszerűen sportolókhoz. Segíteni a sportbarátok körét, megnyerni a tekesport, a mozgás és minden egészséget javító, megőrző tevékenység számára. Támogatni a tanulók és iskolájuk körében a hagyományos tornaórai tevékenységek bővítését a tekesport által. Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítani a tekesport kedvelőinek. ?Tekesuli? keretében tanulók számára tekesport oktatása, utánpótlás nevelés céllal. Tanulók felkészítése iskolai, Diák Olimpiai versenyekre. A helyi főiskola hallgatói számára lehetővé tenni, hogy testnevelési foglalkozások keretében tekézhessenek. ... >>

GONDVISELÉS Görög Katolikus Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kőris u. 15.
képviselő: Dr. Mudra László kuratórium elnöke
A Fejér megyei szórványban, különösen Dunaújvárosban és a környékén élő görög katolikusok összefogása, hátrányos helyzetének megszüntetése, liturgikus és közösségi helyek létrehozása, fenntartása. Az óvodás és iskolás gyermekek, illetve közép- és felsőoktatásban tanulók erkölcsi nevelése. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek összefogása. Továbbiakban az alapító okiratban írtak szerint. ... >>

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz. 3.
képviselő: Németh Pál kuratóriumi elnök
A Waldorf pedagógia és antropozófiai szemlélet terjedését. Segíti és támogatja az ezen az elven és módszeren alapuló oktatási intézmények /óvoda, iskola/ létrejöttét és működését, az ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését. ... >>

"Gyermekeinké a jövő"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Gorkíj u. 3/b.
képviselő: Kundakker Ferencné kuratórium eln.
A 4-14-es óvodáskorú gyermekek oktatását segítő feltételek javítása. Az alapító okiratban részletezettek ... >>

Gyermekláncfű

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.
képviselő: Kis Erzsébet a kuratórium elnöke
A Dunaújvárosban élő óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális, oktatási és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. ... >>

"HILD" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bercsényi út 8.
képviselő: Rajnai János kuratóriumi elnök
A Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretei között, vagy részvételével folyó oktatási- és nevelési programok, tevékenységek támogatása, a tehetséges és a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók képzéséhez való hozzájárulás, az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek javíátsa, ösztöndíjak alapítása, tanulók támogatása, intézményi programok támogatása. ... >>

"Hippokratesz" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Juhar köz 5.
képviselő: Dr. Pátkay József kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház I. Belosztálya és Diabetológiai Munkacsoportja dolgozóinak szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Dr.Pomázi Károly kuratórium elnöke
Az iskola tanulói számára nyári táborozási lehetőség biztosítása. ... >>

"JÓTEVŐ Dunaújváros Tehetséges Fiataljainak Támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Fási Balázs, Gajzágó Gergő kuratórium titkára, Pásztor Bertalan kuratórium elnöke
Dunaújváros kiemelkedően tehetséges és hátrányos helyzetű fiataljainak támogatása, hogy életesélyeik adottságaikhoz és lehetőségeikhez képest javuljanak, iskolarendszerű képzésben vegyenek részt, illetve magasabb végzettséget, képzettséget szerezzenek, az alapító okiratban megfogalmazott célok szerint. ... >>

KÁRÁSZY Jótékonysági Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Osztrava tér I/1.
képviselő: Illésy István a kuratórium elnöke
Fejér megye szociális és egészségügyi intézményei, - elsősorban kórházai gyógyítást vagy megelőzést szolgáló eszközei beszerzéseinek támogatása. ... >>

Kerpely Kollégium fejlesztési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.
képviselő: Molnár István kuratórium elnöke, Vári Richárd társelnök
A Kerpely Antal Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultúra átörökítése, a környezet és természetvédelem támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"KŐRIS-OVI" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.
képviselő: Pallos László kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelési, oktatási munka színvonalának emelése, ezen belül az óvodai nevelőmunkához szükséges feltételek bővítése, foglalkozási eszközök, technikai berendezések beszerzésével, hozzájárulás a gyermekprogramok költségeihez az alapító okirat szerint. Továbbá az óvodás korú gyermekek gondozásának, nevelésének, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése. ... >>

Kőrösi Diákalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 6.
képviselő: Kolics Gáborné kuratórium elnöke
A dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diák közéletének gazdagítása, diákönkormányzat, diákszervezetek támogatása, táborozás segítése, oktatás, szakkörök támogatása, stb. ... >>

Lórántffy Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 6.
képviselő: Sobor Angéla kuratórium elnöke
Tehetséggondozás, a továbbtanulás feltételeit biztosító materiális erőforrás biztosítása középiskolások részére. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

MÉDIA OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Római krt. 27. 5/4.
képviselő: Dömötör Péterné Gulyás Zsuzsanna Ir
A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézete keretében folyó médiaoktatás támogatása, annak személyi, tárgyi és technikai feltételeinek javítása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Az oktatást kiegészítő tudományos összejövetelek szervezése, támogatása, továbbá médiakutatóhelyek és új képzési formák támogatása a média képzésben résztvevő növendékek támogatása. ... >>

"MEGKONDULT...-Móra Ferenc Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14.
képviselő: Fenyvesi Lászlóné alapítvány elnöke
A Móra Feremc Általános Iskola fogyatékos tanulóifjusága oktatási nevelési feltételeinek javítását, szellemi ls mozgáskultúrűjűnak fejlesztése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Mezőföld Természetfotó Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 11.
képviselő: Fabó Ferenc elnök
Az egyesületi tagok természetfotós tevékenységének támogatása. Természeti értékek felkutatása, esztétikus fotókon keresztül történő bemutatása. A fotók segítségével környezet- és természettudatos nevelés, szemléletformálás. E célból kiállítások, szemléltető előadások, fotótanfolyamok rendezése, szervezése és tartása iskolák és egyéb közösségek részére. Rendszeres összejövetelek, fotótáborok, túrák szervezése. Különböző kiadványok megjelenítése, illetve megjelenítésében történő részvétel. Nemzetközi és hazai fotópályázatokon történő részvétel. Szakhatóságok, nemzeti parkok munkájának támogatása, velük történő együttműködés. Az egyesületi tagok segítségével gyakorlati természet- és környezetvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

Pentele Közoktatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Magyar u. 49.
képviselő: Kiss András kuratórium elnöke
A Pentele városrészi oktatási intézmények, így a Dunaújvárosi Szórád Márton Általános Iskola és a Katica Bóbíta Összevont Óvodai Egység Katica Óvodája működési feltételeinek javítása, fejlesztése, továbbá a személyi és tárgyi feltételek magasabb színvonalú biztosításának elősegítése. ... >>

PENTELE-RUDAS Ifjúsági Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Petőfi S. utca 1/a.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Sporttevékenység biztosítása Dunaújvárosban és a rudas Középiskolában. ... >>

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Római krt. 2.
képviselő: Csibri Istvánné kuratórium elnöke
A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek oktatási és neveltségi szintjének emelését szolgáló egyéni és csoportos tevékenység jutalmazása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

ROSTISOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.
képviselő: Kácser Zoltán kuratórium elnöke
A Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakközépiskolában folyó képzés keretében az oktatási, nevelési, művelődési, szabadidős, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatok megteremtése, továbbiakban az alapító okirat szerint. ... >>

Stúdiósok Baráti Társasága Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Fáklya u. 6. IV. 2.
képviselő: Tribolt Lajos elnök
Hagyományőrzés. A dunaújvárosi Főiskolán és annak rádióstúdiójában kialakult diákhagyományok ápolása, az intézményben végzett stúdiós szakemberek összefogása. Helyi, országos és nemzetközi média (stúdiós) ? rádiós, televíziós és írott sajtóval, valamint informatikával kapcsolatos ? képzési és továbbképzési rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. Alap-, közép- és felsőoktatási, valamint felnőtt szakmai, szabadidős és életmód programok és táborok szervezése. A média területén létrejövő legújabb ismeretek, módszerek, lehetőségek terjesztése és támogatása. ... >>

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 15/A.
képviselő: Szécsenfalvi László kuratórium eln.
A Széchenyi István Gimnázium oktató- nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
1. oldal 2. oldal