Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

Civil Választási Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45. I/6.
képviselő: Gombos István elnök
a./ A civil- és társadalmi szervezetekben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával, a tagság érdekeinek érvényesítése, jogi képviselete. b./ Hozzájárulni az állampolgárok képviseletéhez, a szükséges társadalmi vitákon keresztül. c./ A területileg illetékes jogszabályalkotásban és az önkormányzatok döntéshozatali munkájában való részvétel. d./ Nyitott szervezetként széles kapcsolatokat kiépíteni a hasonló területen működő Európai Uniós városi és regionális szervezetekkel. e./ Részt venni a helyhatósági választásokon. f./ A város környezetvédelmi állapotának vizsgálata, az ezzel összefüggő lakossági érdekvédelem ellátása. g./ A lakósság érdekképviselete a szolgáltatásokat nyújtó városi és regionális szolgáltatókkal szemben, illetve eljárás az országos hatáskörű szolgáltatóknál. ... >>

COMBAT SPORTOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. I/3.
képviselő: Rozman István elnök ... >>

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Csapó Tamás elnök
A munkavállalói és tanulói általános érdekvédelem ellátása, továbbá szabadidős sport- és kulturális tevékenység ellátása. ... >>

Dunapapír Szakszervezet

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
képviselő: Herczegné Tamás Julianna társ.aleln, Kovács Lajos elnök, Nagy Andrea GEB elnök ... >>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Latinovits Z. út 10.
képviselő: Dr. Kováts Miklós általános alelnök, Králik Gyula elnök
A kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai között együttműködési lehetőségek teremtése, elősegítik a közvetlen gazdsági társadalmi kapcsolatokat. ... >>

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Eszperantó utca 4.
képviselő: Hubikné Tarján Éva sz. Tarján Éva
Az utánpótlás korcsoportú sportolók testkultúrájának magasabb színvonalra emelése; testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme; Dunaújvárosban az utánpótlás sportszervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósulásának elősegítése; az utánpótlás számára szervezett versenyrendszer működtetése; az utánpótlás sportági működési feltételeinek biztosítása; az utánpótlás-nevelés és kiválasztás területein végezendő feladatok ellátása. ... >>

Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 11.
képviselő: Gere János elnök
A Dunaújvárosi civil szervezetek érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Civil Szövetség

(szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Gombos István elnök
A kis jövedelműek és nehéz életkörülmények között élők megélhetésének elősegítése. Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megteremtése elősegítésében.
Dunaújváros és vonzáskörzetében a környezet állapotának figyelemmel kísérése. A kialakult környezeti károsodás helyreállítása érdekében, illetve az új környezeti károsodások megelőzése érdekében tevékenykedik. Részvétel a környezetvédelmi programok kidolgozásában és megvalósításában. Környezettudatos magatartás kialakításában aktív szerepvállalás.
A tagok és külső személyek részére igényes művelődési lehetőségek biztosítása.
Polgári kezdeményezések összefogása, bátorítása, a szabad polgári vélemény-nyilvánítás demokratikus formáinak kimunkálása a civil érdekképviselet megteremtése. ... >>

Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs.János utca 11.
képviselő: Dr.Miskolczi László elnök
A működési területén élő horvát és szerb nemzetiségű magyar állampolgárok összefogása, és képviselete. Az Alkotmányban és más jogszabályokban a nemzetiségek részére biztosított kollektív és egyéni jogok képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Intercisa LIONS Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Építők útja 3.
képviselő: Sulák Antal elnök
Az egyesület a barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik LIONS Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat.
A település és az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a Lions klubhálózat működésében és fejlesztésében való részvétel útján. ... >>

Dunaújvárosi Jószolgálati Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós út 5/a.
képviselő: Ruppertné Koczka Erika elnök
A tagok általános érdekvédelmének ellátása, a Munka Törvénykönyvének 18. §-ával összhangban a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése, érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenység, úgymint: bérezés, munkaidő, foglalkoztatási körülmények, munkaviszony tartalma. Kiemelkedő feladata a Kollektív Szerződés megkötése, annak végrehajtásának ellenőrzése, egyeztetése. A munkavállalók szociális és kulturális területen való képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Judo Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 40. 4/3.
képviselő: Váradi János elnök
A Judo sport fejlesztése, a sportág hagyományainak tudatosítása és népszerűsítése, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, a verseny és szabadidősport keretein belül. Dunaújváros sporthagyományainak ápolása. Sporttehetségek felkutatása, sportolási, fejlődési, versenyzési lehetőségük feltételeinek biztosítása a Judo sportágon belül. A tevékenység színvonalának emelése, valamint céljainak megvalósítása érdekében együttműködik sportegyesületekkel, a judo szakszövetségekkel és más sportszervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása. Különböző szintű versenyek, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emelet
képviselő: Kalácska András DLSZ elnök és Petrás Gábor DLSZ Főtitkár
A fair play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban. A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése. A körzeti labdarúgás erkölcsi, jogi és anyagi érdekeinek védelme. A kapcsolatok ápolása és fejlesztése más labdarúgó szövetségekkel, a tagszövetségekkel és egyéb sportszervezetekkel. ... >>

DUNAÚJVÁROSI LAKOSSÁGI és ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZET

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erdő sor 43.
képviselő: Tóth László elnök
A lakossági érdekvédelem biztosítása, a tagok érdek és jogvédelme. ... >>

Dunaújvárosi Racing Club

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 2. fsz. 2.
képviselő: Ifj. Bálint Gyula elnök
A technikai versenysport, ezen belül elsősorban a motorsport népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, versenyzők nevelése. Magyar Úszószövetség irányelveinek figyelembe vételével elősegíteni, hogy minél több magyar állampolgár megtanuljon úszni, különös tekintettel a fiatalokra. Megkedveltetni az úszást, mint sportot, és ehhez kapcsolódóan versenyek, egyéb ? úszással kapcsolatos ? rendezvények szervezése, továbbá egészségmegőrzés és gyógyítás, időskorúak részére. ... >>

Dunaújvárosi Társasházi Képviselők Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 11.
képviselő: Kerekes Judit elnök ... >>

Dunaújvárosi Tűzoltók Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
képviselő: Bodor Zsolt elnök
Egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók (a tűzoltók) sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeit. ... >>

Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Hold utca 6. fsz/1.
képviselő: Dr. Janus Ágota társelnök, Dr. Radványi Rezső társelnök
A működési területén vállalkozó háziorvosok érdekképviselete, a vállalkozó háziorvosok képviselete a működési területén folyó érdekegyeztető tárgyalásokon, feladatinak ellátása érdekében kapcsolat kiépítése más vállalkozó háziorvosi érdekképviseleti szervekkel. ... >>

Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség

(közbiztonság,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. II. 201.
képviselő: Kertes József elnök
Bűncselekmények megelőzése érdekében állampolgárok összefogása szervezése, bűnalkalmak csökkentése, gyermek és fiatalkorúakat veszélyeztető tevékenységre a rendőrség figyelmének felhívása, lakossági járőrőzés megszervezése, bűnmegelőzés érdekében propaganda kifejtése.
... >>

Fejér Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. II. 217.
képviselő: Pók Ferenc elnök
Fejér Megye területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kézilabdacsoportot, közreműködik a sporttörvényben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit.
... >>

FERROBETON Részvénytársaság Szakszervezete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Papirgyári u. 18-22.
képviselő: Gál József ... >>

Ipartestületi Székház Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Váci M. u. 4.
képviselő: Benkovics Ferenc
Az ipartestület tagjai részére olyan székház biztosítása, amely az adminisztrációs ügyek intézésén túl helyet biztosít a vállalkozók közösségi életének is. ... >>

Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 35. IV/1.
képviselő: Koós János elnök
A tagok érdekeinek érvényesítése, jogi képviselete, úgy hogy személyi, gazdasági, gazdasági önállóságukat ne sértse; a tagok gazdasági tevékenységének elősegítése; a város környezetvédelmi állapotának vizsgálata, lakossági érdekvédelem ellátása. ... >>

Magyar Cserkészszervezet

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Sallai u. 1. V/1.
képviselő: Princz István ... >>

Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.
képviselő: Szántó Péter
A divat- és sporttáncok hazai szakmai színvonalának emelése, népszerűsítése, terjesztése, a szakterülettel foglalkozók összefogása, munkájuk koordinálása, érdekeik képviselete, védelme. ... >>

Magyar Mah-Jong Szövetség Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dunasor 25. II/2.
képviselő: Boda András elnök
A kínai eredetű mah-jong játék megismerése, népszerűsítése, versenyek szervezése, megrendezése; a kulturális élet támogatása. ... >>

Magyar Malátakészítők "Maláta Magyarország" Szövetsége

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szalki-sziget /3371/2. hrsz./
képviselő: Halmut Weissheimer alelnök, Kindl Gábor elnök
A magyar malátaipar érdekeinek képviselete belföldön, külföldön, különösen az Erurópai Unióban. ... >>

Magyar Motorcsónak Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Építők útja 2.
képviselő: Dr Sándor Péter elnök
Irányítani, szervezni, ellenőrizni a motorcsónak sportágban folyó tevékenységet Magyarország területén, közreműködni az állami sportfeladatok ellátásában, sportág és a tagok érdekképviselete, részvétel nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

MAGYAR TÜZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Gőzmalom út 6.
képviselő: Antal Árpád elnök
A magyarországi tűzihorganyzással foglalkozó vállalkozások szakmai összefogása, érdekképviselete. ... >>

Megyei Jogú Városok Szövetségének Sporttanácsa

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kálmán András elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX.em.909.
képviselő: Lampert Mihályné elnök ... >>

Összefogás

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Móri Imre kuratórium elnöke
A Dunaferr Dunai Vasmű Szakszervezeti tagjainak kulturális és tömegsport igényeinek segítése, a tisztségviselők képzése, valamint a hátrányos helyzetű tagjainak támogatása. ... >>

PROFESSZIONÁLIS KINEZiOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Dunasor 9. I/2
képviselő: Dr. Varju Mária elnök
Elsősorban a tanulás szempontjából fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, tanulási képességeinek, készségeinek
fejlesztése, ezen keresztül esélyegyenlőségük megteremtésének segítése alternatív, képességfejlesztő, komplementer, non-konvencionális, természetgyógyászati módszerekkel. Az Egyesület által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a transzgenerációs epigenetikus kineziológus szaktanácsadók, transzgenerációs epigenetikus szaktanácsadók szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete-érdekképviseleti jelleggel is ? külső személyek és szervek felé. ... >>

Stúdiósok Baráti Társasága Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Fáklya u. 6. IV. 2.
képviselő: Tribolt Lajos elnök
Hagyományőrzés. A dunaújvárosi Főiskolán és annak rádióstúdiójában kialakult diákhagyományok ápolása, az intézményben végzett stúdiós szakemberek összefogása. Helyi, országos és nemzetközi média (stúdiós) ? rádiós, televíziós és írott sajtóval, valamint informatikával kapcsolatos ? képzési és továbbképzési rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. Alap-, közép- és felsőoktatási, valamint felnőtt szakmai, szabadidős és életmód programok és táborok szervezése. A média területén létrejövő legújabb ismeretek, módszerek, lehetőségek terjesztése és támogatása. ... >>

SUKOTHAI TEAM THAI BOX Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. 1.3.
képviselő: Rozman István elnök
A THAI BOX sportág hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós sportemberi közösség kialakítása, sportbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi THAI BOX életbe, együttműködve a MAGYAR THAI BOX SZÖVETSÉG-gel. Hazai és külföldi THAI BOX versenyeken való eredményes részvétel, versenyek, edzőtáborok szervezése, rajthoz állás rokon sportágak (PRO KICK BOX) rendezvényein. Mindennemű szabadidősport, tömegsport-rendezvények támogatása, népszerűsítése és az azokon való rendszeres részvétel. ... >>

"Újvárosi Hokillák" Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 1/c. 1/3.
képviselő: Baráth Károly Artur elnök
Sportolás, testmozgás elősegítése. Magyar jégkorong szövetség által kiírt bajnokságon való részvétel. Nyári görhoki bajnokságban való indulás. Nemzetközi és hazai tornák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Ügyvezetők és Menedzserek Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Tenyér Mihály elnök ... >>

Vállalkozók Ipartestülete, Dunaújváros

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Piac tér 2.
képviselő: Horváth József elnök
Az ipartestület tagságát alkotó egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Vendéglátóipari Üzletvezetők Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erdő sor 3.
képviselő: Dr.Nagy Péter, Listárné dr. Bartos Lilla, Magyar János, Solymosi Andor elnök ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Dunaújvárosi Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Kiss Károlyné elnökhelyettes, Majnár András Szilárd elnök, Suszter Klára titkár ... >>
1. oldal