Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

"A baleseti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Minik Lajos kuratórium elnöke
A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztály színvonalának emelése, segítése a baleseti ellátás érdekében. ... >>

"A látó szemért" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kollarics Béla kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros Szemészeti Osztályán a dolgozók szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"A szülészet-nőgyógyászatért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Bazsa Sándor kuratórium elnöke
A Szent-Pantaleon Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztály szakmai színvonalának emelése Dunaújváros és vonzáskörzete lakossága nőgyógyászati ellátása érdekében. Orvosi Műszerek biztosítása, a cél elérését segítő előadások, konzultációk szervezése az alapító okirat szerint. ... >>

ALAPÍTVÁNY A DUNAÚJVÁROSI UROLÓGIA FEJLŐDÉSÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S.u. 4-6.
képviselő: Németh Józsefné kuratóriumi elnök
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Urológiai Osztály részére korszerű műszerek beszerzése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Az emberek egészségéért" alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Kuminkáné Hoboth Edit kuratóriumi titkár
A gyógyító - megelőző - rehabilitációs orvosi tevékenység magasabb színvonalú megvalósítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"BONITA"

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.
A Kft-vel munkaviszonyban álló, vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdijasainak, valamint ezek velük közös háztartásban lévő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljaik megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint a Dunaferr Zrt. alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg a munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent. Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset vagy foglalkoztatási megbetegedés következtében elhunyt.

Célja az alapítványnak, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen a jelen alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Célja továbbá az alapítványnak, hogy ezen okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse. ... >>

Dr. Molnár Gergely Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.
képviselő: Dr. Máté Ágnes kuratóriumi elnök
A Szt. Pantaleon Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztályán a betegek magasabb színvonalú ellátása, a betegellátás biztonságának fokozása, a műtéti érzéstelenítés szakmai színvonalának javítása, az osztály dolgozói számára a munkavégzés körülményeinek javítása, és továbbképzés, tudományos tevékenység lehetőségeinek szélesítése. ... >>

"DUNA" AE. KLUB /Alkoholmentes Klub/

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10.
képviselő: Berkes M. János titkár ... >>

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Kossuth utca 2/c.
képviselő: Kubovics Árpád kuratóriumi elnök
A mentőállomás körzetében élő és tartózkodó személyek magas szakmai színvonalú mentőellátásának biztosítása, és fejlesztése az OMSZ Dunaújvárosi Mentőállomásán keresztül. ... >>

DUNAÚJVÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
képviselő: Szemenyei István kuratórimi elnök
Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek és ijúsági korosztályban, a szociálpolitikai ellátórendszer segítése, családsegítés, családtámogatás az ellátórendszerben, a városi diákönkormányzatok működéséhez megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése, a diákönkormányzati vezetők városi szintű képzése, magasabb szintű képzésének támogatása, szabadidőszervezés, ennek színterének biztosítása, valamint az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics út 26.Civilek Háza
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
Az epilepsziával élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének a betegség társadalmi elfogadásának és a fogyatékos emberhez méltó életkörülményeinek kialakításában segítségnyújtás, betegségükből adódóan megnehezült életkörülményeiknek javítása. A rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. Szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek, gyermekek és megváltozott munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása, foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű emberek részére. Együttműködés az ország területén működő epilepsziával élő civil szervezetekkel, illetve a város és környéke egészségkárosodott emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. Az egészségkárosodott emberek betegségükből adódó hátrányos helyzetének kiküszöbölése, a fogyatékos emberek jogainak érvényesítési lehetőségének kiszélesítése, a pszicho-szocializációs folyamatokban iránymutatása, független életvitel elősegítése, a társadalmi szolidaritás felkeltése. ... >>

Dunaújvárosi Sebészetért alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Dr.Szendrényi Vilmos kur. elnöke
A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház általános sebészeti tevékenységének segítése az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Dunaújvárosi Vesebetegek "Palotai József" Alapítványa

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr. Németh József kuratóium elnöke
A dunaújvárosi nefrológiai ellátás segítése, különösen a dunaújvárosi vesebetegek életkörülményeinek javítása, a vesebetegek ellátsához szükséges eszközök, műszerek vásárlása, stb. ... >>

"DUNAÚJVÁROSIAK ÉLETÉÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Bozsits Attila kuratórium eln.
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa azon dunaújvárosi betegeket, és azok családját, akik olyan betegségben szenvednek, amelyet a hazai egészségügyi intézmények nem képesek a már másutt alkalmazott legkorszerűbb módszerekkel kezelni, és akiknek reménye van arra, hogy külföldi egészségügyi intézményben meggyógyítsák,vagy állapotán ... >>

Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Lajos király u. 31.
képviselő: Munkácsiné Markovics Éva elnök
A gyermekek testi képességének fejlesztése, ehhez tárgyi feltétel megteremtése. Továbbán az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Életvidám" Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Lajos király körút 12. II/1.
képviselő: Jacsó József
Az egészségmegőrzés, életminőség javítása, egészségfejlesztés, szenvedélybetegek prevenciója, szenvedélybetegségek kezelése és gyógyítása. Fogyatékkal és segítséggel élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése, hátrányos helyzetű emberek munkához juttatása, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci reintegrációjára. ... >>

"Előttem az élet" Alkoholmentes Klub

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10
képviselő: Berkes Mészáros Jánosné elnök ... >>

ESŐEMBEREK SZÜLEINEK DUNAÚJVÁROSI EGYESÜLETE

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Károlyi M sor 1. 3/1.
képviselő: Szente Csabáné elnök
Autista és más fogyatékossággal élők és családjuk támogatása, programszervezés, rehabilitációs tábor szervezése, képzés, nappali ellátó létrehozása. ... >>

"Gráll" Szociális és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. VIII. 1.
képviselő: Godóné Balogh Angéla kuratóriumi tag, Pinthoffer Antal kuratóriumi elnök, Rácz György kuratóriumi tag
Betegség, baleset, vagy más ok miatt rászorult dolgozók támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

GYERMEKEINK LELKI EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6.
képviselő: Dr. Kollár Katalin kur. elnöke
A magasabb színvonalú kivizsgálás, a minél magasabb szintű és komplexebb habilitáció és rehabilitáció támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Hippokratesz" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Juhar köz 5.
képviselő: Dr. Pátkay József kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház I. Belosztálya és Diabetológiai Munkacsoportja dolgozóinak szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Ifj. Gurisatti Gyula gyógykezeléséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Móra F. utca 31.
képviselő: Göbölyös Béla
Ifj.Gurisatti Gyula többszörös világ és európabajnok, válogatott búvárúszó 1999.április 23-án bekövetkezett tragikus sportbaleseté- ből származó sérüléseivel - aminek következtében mindkét alsó vég- tagját térden alúl amputálni kellett -kapcsolatos magyarországi és külföldi gyógykezelésének támogatása. Ifj.Gurisatti Gyula közleke- désével, rehabilitációjával, munkába állásával, a közösségi életbe való részvételével és a balesete következtében szükségesség vált, megváltozott életkörülményeinek megfelelő élettér kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

KÁRÁSZY Jótékonysági Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Osztrava tér I/1.
képviselő: Illésy István a kuratórium elnöke
Fejér megye szociális és egészségügyi intézményei, - elsősorban kórházai gyógyítást vagy megelőzést szolgáló eszközei beszerzéseinek támogatása. ... >>

MEGVÉD Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Tóth Á. út 2/A.
képviselő: Dr. Kemény János kuratóriumi elnök
Kábítószer-problémával küzdők és problémás szerhasználók integrált, összehangolt ellátási modellje kialakításának segítése, valamint kapcsolódás az országos ellátó rendszer modelljéhez. Anya, csecsemő és nővédelmi programok szervezése, lebonyolítása; betegség megelőző és betegség felderítő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása; egészséges életmódra nevelés programjainak elősegítése, szervezése, lebonyolítása; alternatív és természetes diagnosztikus gyógyító módszerek támogatása. ... >>

"Minőségi ápolásért"

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Szabóné Sáfár Ilona kuratórium eln.
A gyógyító munka minőségének javítása céljából, az ápolás-kutatás, a továbbképzések támogatása szakdolgozói szinten. ... >>

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics I. u. 26.
képviselő: Farkas Zsolt
A mozgáskorlátozottsággal, mozgásszervi problémákkal élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, a betegség társadalmi elfogadottságának és a fogyatékos emberekhez méltó életkörülményeik kialakításában segítségnyújtás, megnehezült életkörülményeik javítása, rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, a mozgássérültek személyes érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme. ... >>

"NAPSUGÁR Tudatos Életért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Dobó István út 36.
képviselő: Révész Tímea kuratóriumi elnök
A tudatos és egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, éhezés és gyermekhalál elleni harc. ... >>

Natura Alapítvány az Egészséges Életmódért

(természetvédelem,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Gárdonyi u. 6.
képviselő: Hajnal Lászlóné szül. Mojzes Katalin a kuratórium elnöke
Az emberi egészség megőrzése érdekében a természetes életmód megismertetése és terjesztése, betegségmegelőző programok készítése és hírdetése, természetes gyógymódok terjesztése a megromlott egészségi állapot helyreállítása érdekében, továbbá az alapítványi célokban meghatározottak. Az egészséges táplálkozás gyakorlati bemutatása, főzőtanfolyamok és ételbemutatók szervezése, a reformkonyha előnyeinek megismertetése. ... >>

"Preventio" Alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Piac téri Szolgáltatóház I/3.
képviselő: Dr. Galambos Dénes a kur. elnöke
Elsődleges célja a szívinfarktus megelőzése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Dunaújvárosi Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Kiss Károlyné elnökhelyettes, Majnár András Szilárd elnök, Suszter Klára titkár ... >>
1. oldal