Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Bioszféra Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Fóti út 53/10.
képviselő: Hivekovics Ákos
A Föld biológiai sokféleségének és fajgazdagságának megőrzése, tudományos alapkutatás és oktatási tevékenység végzése, konferenci- ák szervezése, oktatás, nevelés, szakkönyv kiadás, aktív természet- védelmi tevékenység végzése és elősegítése. ... >>

Börzsöny Természet-és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Kertész u. 1.sz.
képviselő: Nagy Csaba elnök
Pest és Nógrád megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló tevékenységek támogatása. Veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme. Kultúrális és történelmi emlékhelyek védelme. ... >>

Dunakanyar Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem)

2120 Dunakeszi, Kálmán u. 10.
képviselő: Szigeti Zoltán ( elnök )
Sportolás, túrázás, hazánk és a környező országok tájainak, kultúrájának, embereinek megismerése. Természet védelme, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

Dunakeszi Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Május l.u. 26.
képviselő: Kiss Ernő elnök, Lászik Ferenc titkár
Környezetvédelmi tevékenység, természeti-, környezeti védelem, épített környezet védelme ... >>

Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem)

2120 Dunakeszi, Fillér u. 14.sz. fsz. 2.
képviselő: Kertész Károly
Dunakeszi Tőzegtavak védett és védelem alatt nem álló természeti értékek és területek a jelen és a jövő nemzedék számára történő megőrzése,helyreállítása, fejlődésének biztosítása. ... >>

Dunaparti Környezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 31.
képviselő: Radvánszky György elnök
A természeti és épített környezet védelmével, valamint a közösségi érdekvédelemmel kapcsolatos mindennemű tevékenység felvállalása, szervezése és végzése. ... >>

Fényút Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Tábor u. 48.
képviselő: Dr. Besenyei Gáborné elnök
Hátrányos helyzetű családok gyermeket/ gyermekeiket egyedül nevelő szülők gyermekeinek beiskoláztatási anyaga vagy természetbeni eszközökkel való támogatása. Beteg gyermekek gyógyíttatásának költségtámogatása, Gyermekek bel-és külföldi nyaraltatása, cserenyaraltatás. Hátrányos helyzetű vagy gyermekét egyedül nevelő szülő kiugró, valamilyen tehetséggel rendelkező gyermekének mekének úgy bel- mint külföldi képzésének támogatása. Más országos alapítványaival való kapcsolatkiépítés, a 4.1. és 4.4. pontokban leírtaknak megfelelően. ... >>

FONTIUM Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Iskola u. 18/A.
képviselő: Mák Zoltán elnök
Fellépni a budapesti közvetlen agglomerációt fenyegető természetpusztulás ellen, tevőlegesen részt venni a kialakult, az élő természet megbomlott harmóniájának visszaállításában, a természeti értékek megóvásában. Figyelmet fordítani a környező területen kipusztulással fenyegetett, az élő természeti környezet szerves részét képező vadon élő állatállomány létfeltételeinek javítására, valamint a környéken létrejövő illegális hulladéklerakók felszámolására. ... >>

Gyermek és Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u.6-8.sz.
képviselő: Csillag Judit, Menyesné Kis Erzsébet elnök
Óvodai nevelési program támogatása, a természettel való kapcsolat erősítése. ... >>

Gyermekeinkkel Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Lunczer Éva
A dunakeszii 1. ált. iskola tanulóinak környezetvédelmi, természetvédelmi ismereteinek elsajátítása, kulturális fejlesztése, a tömeg és diáksport fejlesztése, az iskola hagyományainak ápolása. ... >>

Gyöngycsepp Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
képviselő: Balogné Németh Rozália ( elnök )
Az óvodai közösségi lét fejlesztése. Az óvoda helyi programjához kapcsolódó tevékenységek színvonalasabbá tétele. Az óvodába járó gyermekek egészséges testi és szellemi nevelésének támogatása, a gyermekek fejlődésének segítése mozgás, játék-, és egészséges életmód területén. A természeti környezet védelmére irányuló gyermeki igény kialakítása és fenntartása. Az óvoda környezetvédelmi szemléletéhez szorosan kapcsolódó egészséges életmód megteremtéséhez, fejlesztéséhez tárgyi feltételek bővítése. Az Alapítvány, céljai megvalósításával, a Gyöngyharmat Tagóvodába járó gyermekek érdekeit szolgálja és védi. ... >>

Hegyhengergető Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Barátság útja 34. IX.54.
képviselő: Tóth Róbert elnök
Az iskolás korosztály önállóságra, cselekvőképességre, mások és önmaguk tiszteletére való nevelése szabadidős keretek felhasználásával, az épített és természet adta környezet megbecsülésének kialakítása a fiatalok között, segítő magatartás elsajátítása, a fiatalok ártalmaktól való megóvása érdekében védett közösség kialakítása. ... >>

Honismereti Csoport Magyarországért Alapítvány

(természetvédelem)

2120 Dunakeszi, Barátság utca 22. 5./29.
képviselő: Pál Beatrix
Kutlrális örökségünk, műemlékeink megismertetése és védelme, ezek által a nemzeti identitástudat kialakítása és fejlesztése, melyet az alapítvány előadások, programok, tanulmányi kirándulások, beszélgetések szervezésével kíván megvalósítani. Természetvédelmi programok, természetvédelmi napok szervezése, túrák, utazások szervezése, melynek célja az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretetének kialakítása. Hazánk állat- és növényvilágának megismerése és megismertetése, az alapítvány által szervezett túrák, utazások során, illetve beszámolók, előadások, film- és diavetítések szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Késő Római Kikötőerőd Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
képviselő: Langmayer Katali
Dunakeszi ókori történetének, társadalmi értékeinek bemutatása, a pannóniai limes mentén elhelyezkedő Késő-romai Kikötőerőd Kiállítóhely bemutatása, fenntartása, fejlesztése, közcélú működtetése, a város egyedülálló kulturális értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységek elősegítése. Ezen belül, olyan programok támogatása, amelyeken a közösség hagyományainak, összetartozásának erősítése különös hangsúlyt kap. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy működési területén és a térségben segítse a pedagógusok munkáját, elsősorban tanórán kívüli hasznos és aktív elfoglaltságot kínáló programokkal, ahol a gyermekek mélyebb ismereteket szerezhetnek. Támogatást és együttműködést kíván biztosítani azoknak a kutatóknak, kutatócsoportoknak, akik Dunakeszivel, a romai kori történelemmel kapcsolatos kutatásokat végeznek. Fontos céljának tekinti Dunakeszi és a térség romai kori régészeti kincsei további feltárásának és bemutatásának támogatását. Elsődleges célja a római korhoz kapcsolódó meglévő gyűjtemények bemutatása, a tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények szervezése, azokban való részvétel. Rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti parkokból, emlékműhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozásában és működtetésében való aktív közreműködés. A magyarországi római limes világörökségi besoroláshoz vezető és az elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzésének segítése, támogatása, az alapítvány céljaival való összehangolása. A korhoz tartozó régészeti lelőhelyekkel, objektumok kezelőivel való kapcsolattrtás, a művelődéshez tartozó hasonló szervezetekkel való közös munka kialakítása. Pályázatokban való részvétel, akár együttes részvétel, ún. klaszterek kialakítása. Célja a nagy közösség figyelmének ráirányítása a szellemi, épített és tárgyi örökségeinkre, azok megóvására, fenntartására, népszerűsítésére. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében elsősorban a hasonló adottságú és célú hazai és nemzetközi szervezetekkel kíván együttműködni. A természet- és környezetvédelmi tevékenységek és nevelés szintén az alapvető céljai közé tartozik.Átfogó, távlati célja a város turizmusának fejlesztésében való aktív közreműködés. Az alapítvány működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatás nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Kis Természetbúvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kálmán utca 28.sz.
képviselő: Huzella Péter
Oktatási intézmény létrehozása 4-11 é- ves korú gyermekek számára. Problémás gyermekek beilleszkedésének elősegíté- se. A természettudományos ismeretekkel való kiemelt foglalkozás, családi nap- köziotthon működtetése. ... >>

METEOR Természetbarát Szervezetek Országos Szövetsége

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Pihenő út 80.
képviselő: Vámos Péter
környezetvédelem, természetvédelem, természetjárás, az egészséges életmódra nevelés és annak népszerűsítése, érdekérvényesítése, nevelés-oktatás, sporttevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

METEOR Természetbarátok Túrista Egyesülete

(sport,természetvédelem)

2120 Dunakeszi, Pihenő sétány 74.
képviselő: Szekeres Gábor
A tagok és az érdeklődők testedzési, tömegsport és túrázási lehetőségeinek biztosítása a természetjárás különféle szakágaiban, a természetjárás népszerűsítése. ... >>

NASZÁLY Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Jókai u. 16.
képviselő: Pál István ( kuratóriumi elnök ) - önállóan -
A lakosság környezettudatos nevelése, különösképpen a fiatalság természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Általános iskolák, óvodai intézmények, középiskolák számára természetvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése, fajismeretet növelő utazó preparátum-kiállítások támogatása, lebonyolítása. A természetvédelemmel kapcsolatos programokban való részvétel. Pl.: madarak és fák napja stb. Együttműködés más természetvédelmi célú nem állami szervezetekkel. A természet védelmével kapcsolatos feladatokban való részvétel, együttműködve az illetékes természetvédelmi hatósággal. A hagyományos régi mesterségek felkutatása, ismeretterjesztési célból kiállítások szervezése. A régi hagyományokra épülő kultúra és életmód bemutatása.

Az egyesület másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így pl. vegetáció-térképek, zoológiai felmérések, hatástanulmányok készítése, ill. készíttetése. A lakosság bevonása a természetvédelemmel, ill. környezetvédelemmel kapcsolatos programokba. Ismeretterjesztést szolgáló túrák szervezése, különösképpen az egyesület székhelyének környezetében. Botanikai, gyógynövényismereti, valamint madármegfigyelő túrák. Nyári táborok szervezése gyermekek számára, más természetvédelmi szervezetekkel együttműködve.
A Dunakeszi Természettudományi és Természetvédelmi Múzeum és Állatkiállítás létrehozásához szükséges anyagi fedezet előteremtése, valamint a működéshez szükséges pénzügyi keret biztosítása. Természetvédelmi kiadványok szerkesztése, forgalmazása, különösen Pest Megye értékeivel foglalkozó ismeretterjesztő munkák, zoológiai, botanikai, kultúrtörténeti leírások készítése, szerkesztése, támogatása. Az ehhez szükséges tárgyi eszközök, illetve pénzügyi keret biztosítása.

Természetvédelmi célú kutatások támogatása, az ezzel kapcsolatos tárgyi, anyagi fedezet biztosítása. Erdei iskolák részére oktatófilmek készítése, természetvédelmi, zoológiai és botanikai, valamint hagyományos mesterségeink témákban. Iskolák számára szemléltető eszközök, állatpreparátumok, tablók készítése. ... >>

Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Garas u.28.sz.
képviselő: Erdélyiné Horváth Krisztina ( alelnök ), Kerezsi Andrásné önállóan
Az óvodás életkorú gyermekek környezeti nevelésének elősegítése, személyiségének formálása környezetét védő, természetet szerető emberré nevelés, a családok bevonásával. A fenntarthatóságra nevelés figyelembe vételével a pedagógusok és egyéb érdeklődő felnőttek környezettudatos szemléletének fejlesztése, - országhatáron belül és túl. Pedagógiai módszertani ismereteik bővítése elméleti és gyakorlati programok szervezésévelk, különböző akciókon, terepgyakorlatokon, fórumokon keresztül. ... >>

PET Állat és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Fő út 35.
képviselő: Patyusné Bernáth Éva ( elnök )
az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a természet védelmének segítése, állatvédelem ... >>
1. oldal