Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 74
1. oldal

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Dr.Szekres Erzsébet
A Bárdos Lajos általános iskola részére tárgyi eszközök beszerzése, pedagógusok, diákok jutalmazása. ... >>

Alagi Diák Sakk Klub

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Károlyi M.u.23./1.sz.Ált.Isk./
képviselő: Solymosi László
Dunakeszi lakosai számára a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése, az általános iskolák sakk oktatásának segítése, a sakk sportágban igazolt versenyzők versenyeztetése. ... >>

Alapítvány az emberi értékekért

(oktatási,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Munkás u. 38/b.
képviselő: Gáspár Olivér
Közérdekű adatok elérhetővé tétele az informatika útján. E cél érdekében a szakmai, nyelvi oktatás támogatása. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok irányában. Ismeretterjesztés, elektronikus újság szerkesztése. ... >>

Álmok Völgye Alapítvány az Autizmusban Élőkért

(egészségügyi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Barátság u. 40/b. fszt.1.
képviselő: Szegedi Helga elnök
Autizmusban élő gyermekek és felnőttek helyzetének javítása. Ilyen körű oktatás megnevezése,ismeretterjesztés. Későbbi cél idősotthon létesítése. ... >>

Aprilia Racing Team Sportegyesület

(sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Pallag u. 13.
képviselő: Rieb György
A hazai motorsport szervezettségének hasznosításával a magyarországi versenysport fejlesztése, fiatalok közlekedési és motoros sportkultúrájának elméleti és gyakorlati oktatással való erősítése, versenyzésre alkalmas fiatalok sporteszközökkel való ellátása, a versenyzés feltételeinek biztosítása (pl. érdekképviselet, sajtómegjelenés, stb.), az egyesület keretei közötti feltételeknek megfelelően a szükséges szolgáltatások nyújtása, tagjai részére sportolás, versenyzés biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

ATALANTA Művelődési Alapítvány

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Fürdő u.2/d.
képviselő: Szakácsné Gyermathy Regina
Művelődési, oktatási intézmények, tanulmányok, tudományos kutatások, nyelvi oktatás, pedagógusok és ifjuság támogatása. ... >>

Az Épített Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2. a.
képviselő: Dr.Osztroluczky Miklós
Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Magasépítési Tanszékén a tanszéki tevékenység minden irányú támogatása, a a Multimédiás Laboratórium és Épületfizikai Laboratórium és az oktatástechnika fejlesztése, a Tanszék munkatársainak és a hallgatók támogatása. ... >>

Az Újpesti Torna Utánpótlásának Fellendítéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Tisza utca 74.
képviselő: Juhász Judit, Lajtár József
A BP.IV.kerületben lakó vagy tanuló, nagycsoportos óvodás és ált. iskolás korú gyermekek sportolási lehetőségének biztosítása. ... >>

Baby Bocsok Alapítvány

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Munkácsy Mihály u. 18.
képviselő: Temesvári István elnök
Támogatni az egészséges, kreatív életmódra nevelést családias, szeretetteljes környezetben, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat. Ennek elősegítésére hozza létre, tartja fenn és működteti a Baby Bocsok Bölcsődéjét. ... >>

Bárdos Lajos Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Jancsikné Struve Katalin elnök
Tagjainak rendszeres játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése a rendszeres testgyakorlás feltételének biztosítása. ... >>

Betűbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Mihály u.12.sz.
képviselő: Szénási Tünde
Az Oltalom iskolák létrehozásának elősegítése. ... >>

Bioszféra Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Fóti út 53/10.
képviselő: Hivekovics Ákos
A Föld biológiai sokféleségének és fajgazdagságának megőrzése, tudományos alapkutatás és oktatási tevékenység végzése, konferenci- ák szervezése, oktatás, nevelés, szakkönyv kiadás, aktív természet- védelmi tevékenység végzése és elősegítése. ... >>

CANTEMUS Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Dugonics u.22.sz.
képviselő: Szakáll Lászlóné
Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tagozatos növendékeinek zenei képzését támogatni. ... >>

Családbarát Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Pozsonyi u. 61.
képviselő: Pálinkásné Lantos Éva ( elnök )
Nevelés, oktatás, családsegítés, szociális tevékenység. ... >>

Csoda Fenyves a gyerekek családi napköziben elhelyezéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Tóth Ilona u. 16/4.
képviselő: Hankó Zsolt ( elnök ), Várkonyi Györgyné ( titkár )
Segítségnyújtás a gyermekek napközibeli elhelyezéséhez, gondozásukhoz, ellátásukhoz, neveléséhez. ... >>

Diákság Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Posta utca 36
képviselő: Ivanits Gábor, Szabó Roland
1. A magyar felsőoktatási rendszerben tanuló hallgatók támogatása. 2. A kisebbségi magyarság oktatási tevékenységének segítése. 3. A hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének javítása. 4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tanulási lehetőségeihez a feltételek megteremtése. 5. A jó képességű hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: 1. A rászoruló hallgatók tanulmányi ösztöndíjazása, kollégiumi férőhely biztosítása számukra. 2. Állandó kapcsolatot tart a határon túli magyarság szervezeteivel és mozgalmaival, s együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amely elősegíti az alapítvány céljainak megvalósítását. 3. A tanulni akaró hátrányos helyzetű csoportok felkutatása és támogatása. 4. A magyarországi és határontúli magyarság tudományos tevékenységének elősegítése. 5. Elősegíti és esetenként szervezi a hazai tudományos élet résztvevői és a diákság közötti találkozók létrejöttét. 6. A magyarországi oktatási intézéményekben tanulók képzésének elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolato tevékenység - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Dunakeszi Eszterlánc Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u. 6-8.
képviselő: Becze Ágnes elnök
Az Eszterlánc Óvoda magas színvonalú működése dologi és személyi feltételeinek, valamint az óvoda kötelező feladatain túl az önként vállalt feladatainak ellátásához a források biztosítása. ... >>

Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Fóti u.41.sz.
képviselő: Seltenreich József elnök
Dunakeszin és vonzáskörzetében élő fiatalok részére sportolási lehetőség biztosítása, utánpótlás korú labdarúgók képzése, tehetségek felkarolása, gondozása. ... >>

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Tyimofejevné Iványi Réka ( elnök )
Kultúrális, sport, oktatás, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 21/b.
képviselő: Horváth Csaba
A Dunakeszi Szent Mihály Templom Orgonájának és Kegytárgyának felújítása. A templomi kórus működésének segítése. Idősek, betegek karitatív gondozásának segítése. Hitoktatók, teológiai tanulók anyagi segítése. Gyermekek hitoktatásának ... >>

Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kossuth L.u.4.sz.
képviselő: Csonka Mária
A városi könyvtár fejlesztése. ... >>

Dunakeszi Vasutas Sportegyesület Alapítvány

(sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Fő u. 145.
képviselő: Hámor József elnök
Testedzés, testkultúra fejlesztése, szabadidő tartalmas kihasználása, tehetségkutatás, együttműködés hasonló célú magyar és külföldi alapítványokkal. ... >>

DUNAKESZI-ALAG Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Veres Péter utca 4.sz.
képviselő: Bilinszky Ferenc titkár, Bus Antal alelnök, Magyar János elnök
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett állampolgári közélet kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E körben előadások, vitafórumok, rendezvények szervezése. ... >>

Dunakeszi-Fót Nyári Szabadegyetem Alapítvány

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Kápolna u.23.sz.
képviselő: Nyíri Márton
Közép - és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok képzésének segítése. Határon túl élő nemzetiségi fiatalok képzése. ... >>

Életminőség javító lágylézerterápiás Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Diófa u. 4.
képviselő: dr. Székely-Maár Ildikó elnök
Rendezvényekkel, tájékoztatókkal, tevékenységekkel hozzájárul a teljes értékű élet alapjainak elsajátításához, az egészséges életmód megtapasztalásához, valamint a gyermekek képességfejlesztéséhez, neveléséhez oktatásához. Fő célja továbbá a hozzá fordulók öngyógyító képességének helyreállításával az elérhető legmagasabb életminőség kibontakoztatása. ... >>

Eudoxia 20. Irodalom, Tudomány, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 4.
képviselő: Hajdrikné Róber Eszter
A magyar irodalom, tudomány és művészetek fejlődéséhez való hozzájárulás. A rászoruló családok támogatása. Könyvtár alapítás, művészeti gyűjtemény létrehozása. ... >>

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Diófa u. 2.
képviselő: dr. Bauer Bence
Elősegíteni a területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek részvételét a nemzetközi kapcsolatok építésében és fejlesztésében. Tagjainak aktív közreműködésével elősegíteni az egyesület nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, ezáltal a megyék, települések, intézmények és civil szervezetek bekapcsolódását az európai integrációs folyamatokba. Fórumot teremteni a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitika iránt érdeklődőknek. Gyarapítani tagjainak külpolitikai ismereteit, hozzájáruljon a külpolitikai kultúra népszerűsítéséhez. ... >>

Európai Mérnökhallgatók Egyesülete Helyi Csoportja Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2121 Dunakeszi, Erkel F. u. 4.
képviselő: Pogátsa Bálint (önállóan )
A Csoport céljai megegyeznek a nemzetközi szervezet céljaival, és betartja annak alapszabályát. Ennek értelmében a szervezet célja olyan tevékenységek és programok kidolgozása és megszervezése, amelyek az európai mérnökhallgatók szakmai fejlődését támogatják, illetve segítségükkel nyitottabbak lehetnek nemzetközi értelemben az által, hogy jobban megértik az európai kultúrákat és megtanulnak nemzetközi környezetben együttműködni. Ennek alapján tevékenységeit a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúra, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az európai integráció elősegítése terén fejti ki. ... >>

Európalánta Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Ferenc u. 1.
képviselő: Bükkösy Nikoletta Tímea ( elnök ), Öreg Mariann, Piuk Róbert
Az európai értékek képviselete és továbbítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására és a környezettudatos gondolkodás kialakítására, elsősorban gyermek- és ifjúsági célcsoportnak. Az európai értékek érvényesüléséhez elengedhetetlen civil kezdeményezéseket, a helyi közösségek, a helyi közösségek és az állampolgárok képességeinek, lehetőségeinek fejlesztését és kamatoztatását segítő kezdeményezéseket, programokat segít elő. ... >>

Fakéz Kosárlabda Sportegyesület

(sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kápolna köz 4. A.
képviselő: Cseh Sándor
A kosárlabda sport népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó fizikális és mentális ismeretek terjesztése, ennek érdekében rendezvények, előadások, versenyek szervezése és megtartása, ismeretterjesztő anyagok készítése és hozzáférhetővé tétele. ... >>

Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványa a Művészet Szeretetéért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Bem J. u. 17.
képviselő: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília (elnök)
A Farkas Ferenc Művészeti Iskolában tanuló tehetséges növendékek támogatása versenyeken, fesztiválokon, kurzusokon való részvételhez, az iskola hangszereinek, eszközeinek folyamatos fejlesztése, művészeti rendezvények szervezése, iskolai rendezvények támogatása, a magyar zenekultúra terjesztése, a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárok támogatása, továbbá a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése a Farkas Ferenc díj adományozásával. ... >>

Fényút Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Tábor u. 48.
képviselő: Dr. Besenyei Gáborné elnök
Hátrányos helyzetű családok gyermeket/ gyermekeiket egyedül nevelő szülők gyermekeinek beiskoláztatási anyaga vagy természetbeni eszközökkel való támogatása. Beteg gyermekek gyógyíttatásának költségtámogatása, Gyermekek bel-és külföldi nyaraltatása, cserenyaraltatás. Hátrányos helyzetű vagy gyermekét egyedül nevelő szülő kiugró, valamilyen tehetséggel rendelkező gyermekének mekének úgy bel- mint külföldi képzésének támogatása. Más országos alapítványaival való kapcsolatkiépítés, a 4.1. és 4.4. pontokban leírtaknak megfelelően. ... >>

Fortissimo Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Erkel F.u.37/a.sz.
képviselő: Balogh Dénesné elnök
A kissebbségi hagyományőrző fúvószene- karok működését művészeti fejlődését e- lősegíteni. A szakmai képzést, verse- nyeken való részvételt, külföldi kacso- latok fenntartása, fejlesztése. ... >>

Fortissimó Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Erkel F. u. 37/a.
képviselő: Balogh Dénesné elnök
A kissebbségi hagyományőrző fúvószene- karok működését és művészeti fejlődését elősegíteni. Szakmai képzés, versenye- ken való részvétel, külföldi kapcsola- tok fenntartása, fejlesztése. ... >>

Gajdár Erzsébet-Pajor János Alapítvány a Nehézsorsú Tehetséges Gyermekékért

(oktatási)

2120 Dunakeszi, Táncsics M. u. 4.sz.
képviselő: Burda Judit önállóan
Nehéz sorsú tehetséges gyermekek tanulmányainak támogatása. ... >>

Gyémánt Lótusz Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, János u. 20.
képviselő: Stefán Ildikó (elnök), Szabó Tamás (elnök
Az Egyesület elsődleges céljának tekinti az amatőr sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítét, fejlesztését, valamint a Wado kai karate, és a Thaichi, mint küzdősportok oktatásán keresztül az egyén szellemi és erkölcsi tökéletesedésének elősegítését. A fizikai mozgás, a testkultúra az egészségvédelem fontos eszköze, amely nemcsak a fizikai adottságok, hanem a harművszet szellemi lényege által a belső lelki tulajdonságok fejlesztését is szolgálja
Az Egyesület további céljának tekinti a fiatalok mozgás iránti igényének kielégítését és ezen igény tudatosítását, ennek keretében a szabadidősport mozgalom minél szélesebb körű kiterjesztésének elérését. ... >>

Gyermek és Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u.6-8.sz.
képviselő: Csillag Judit, Menyesné Kis Erzsébet elnök
Óvodai nevelési program támogatása, a természettel való kapcsolat erősítése. ... >>

Gyermekeinkkel Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Lunczer Éva
A dunakeszii 1. ált. iskola tanulóinak környezetvédelmi, természetvédelmi ismereteinek elsajátítása, kulturális fejlesztése, a tömeg és diáksport fejlesztése, az iskola hagyományainak ápolása. ... >>

Gyöngycsepp Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Garas u. 28.
képviselő: Balogné Németh Rozália ( elnök )
Az óvodai közösségi lét fejlesztése. Az óvoda helyi programjához kapcsolódó tevékenységek színvonalasabbá tétele. Az óvodába járó gyermekek egészséges testi és szellemi nevelésének támogatása, a gyermekek fejlődésének segítése mozgás, játék-, és egészséges életmód területén. A természeti környezet védelmére irányuló gyermeki igény kialakítása és fenntartása. Az óvoda környezetvédelmi szemléletéhez szorosan kapcsolódó egészséges életmód megteremtéséhez, fejlesztéséhez tárgyi feltételek bővítése. Az Alapítvány, céljai megvalósításával, a Gyöngyharmat Tagóvodába járó gyermekek érdekeit szolgálja és védi. ... >>

Hegyhengergető Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2120 Dunakeszi, Barátság útja 34. IX.54.
képviselő: Tóth Róbert elnök
Az iskolás korosztály önállóságra, cselekvőképességre, mások és önmaguk tiszteletére való nevelése szabadidős keretek felhasználásával, az épített és természet adta környezet megbecsülésének kialakítása a fiatalok között, segítő magatartás elsajátítása, a fiatalok ártalmaktól való megóvása érdekében védett közösség kialakítása. ... >>

Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2120 Dunakeszi, Báthory István u. 10.
képviselő: Busák Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű személyeket ellátó szociális intézmények támogatása. Itt dolgozó szociális munkások továbbképzésének támogatása. ... >>

Híd Alapítvány a Karácsony Sándor Waldorf Óvodáért és Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Stromfeld A.u.58.sz.
képviselő: Bíró Zoltán
Karácsony Sándor Waldorf Óvoda és Álta- lános Iskola támogatása a pedagógiai feltételek javításával. ... >>

HUN-III Életmód Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Duna u.12.sz.
képviselő: Bene János
Életmód és rekreátor képzés erkölcsi és anyagi támogatása. Családcentrikus cserenyaralás. Képesített pedagógusok- kal egészségügyi rekreációs menthál- higiéniás szakemberek által nyujtott szolgáltatás, egésjzségesebb életmódra nevelés. Sport, kulturális események, nyelvtanulás. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. ... >>

Játék-Mozgás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Óvoda köz 1.
képviselő: Czap Jánosné elnök
Óvoda támogatása, játékok, kirándulások gyógytorna, uszásoktatás szervezési költségeinek fedezése, játszóudvar fejlesztése. ... >>

KÁNTOR ANIKÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

2120 Dunakeszi, Fő u. 105.
képviselő: Kántor Anikó ( elnök )
Alapvető célja, hogy tagjai részére biztosítsa a verseny és tömegsportolás lehetőségét, szakosztályai részére pedig az utánpótlás nevelését. A sportegyesület ezen céljának megvalósítása érdekében gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről, sportolásról és nevelésről, továbbá elősegíti székhelyén és régiójában a közoktatási és felsőoktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Karácsony Sándor Waldorf Padagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Eper u.5.sz.
képviselő: Lénárt Sándor
Waldorf padagógiai rendszerű óvoda és iskola működtetésének támogatása. ... >>

KERECSEN KULTURÁLIS ÉS ÍJÁSZEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Déli u. 8.
képviselő: Garas Mihály
Főtevékenységként az íjász sport szervezése, valamint az íjász sport feltételeinek megteremtése. Tagjai és az íjászat iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres sportolás, a kulturális tevékenységek, lehetőségének biztosítási, ősi magyar hagyományok őrzése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának, szabadidő értékes eltöltésének elősegítése, régi hagyományok felélesztése. Sportkapcsolatok, ill. egyéb kulturális kapcsolatos létesítése és fejlesztése. Közösségi összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva a játék, társaság élményéért, a közösség szabadidejének értékes eltöltéséért. ... >>

Kis Természetbúvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kálmán utca 28.sz.
képviselő: Huzella Péter
Oktatási intézmény létrehozása 4-11 é- ves korú gyermekek számára. Problémás gyermekek beilleszkedésének elősegíté- se. A természettudományos ismeretekkel való kiemelt foglalkozás, családi nap- köziotthon működtetése. ... >>

Kölyökidő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bem József u. 11.
képviselő: Temesi Attila ( elnök )
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák, kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek és ilyen irányú tevékenységeinek (pl.: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, sport és nyílt napok, gyereknap) támogatása és finanszírozása. ... >>
1. oldal 2. oldal