Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunakeszi kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

Alapítvány az emberi értékekért

(oktatási,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Munkás u. 38/b.
képviselő: Gáspár Olivér
Közérdekű adatok elérhetővé tétele az informatika útján. E cél érdekében a szakmai, nyelvi oktatás támogatása. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok irányában. Ismeretterjesztés, elektronikus újság szerkesztése. ... >>

Aranyalma Kézműhely Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Jácint u. 9.
képviselő: Kisné Drexler Andrea elnök
hagyományőrző és mai kézműves technikák megismertetése, tanítása ... >>

Börzsöny Természet-és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Kertész u. 1.sz.
képviselő: Nagy Csaba elnök
Pest és Nógrád megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló tevékenységek támogatása. Veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme. Kultúrális és történelmi emlékhelyek védelme. ... >>

Cactus Póker Club Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Szent István u 30.
képviselő: Serbán György (elnök)
Kultúrális, kikapcsolódási, szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása Dunakeszi város lakói számára. Lehetőséget biztosítani kártya- és társasjátékos programok megtartására. ... >>

Duna Gyöngye Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Vajk u. 4.
képviselő: Rada Mátyás /elnök/
A magyar kulturális hagyományok ápolása és népszerűsítése. A magyar népzene és népi táncok ápolása. Kapcsolatfelvétel hasonló célú egyesületekkel. ... >>

Dunakeszi Aikikai Aikido Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2120 Dunakeszi, Barátság u. 37. I/7.
képviselő: ifj. Hollós István elnök, Tölgyes Csaba elnökhelyettes
sporttevékenység ... >>

Dunakeszi Kassák Lajos Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
képviselő: Palásti Béla
Ifjuság nevelése, támogatás, a demokrácia hagyományainak terjesztése. ... >>

Dunakeszi Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Kiserdő utca 2.sz.
képviselő: Bankós Andrea titkár, Dr. Erdész Mihály elnök ... >>

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Tyimofejevné Iványi Réka ( elnök )
Kultúrális, sport, oktatás, egészségügyi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi,
képviselő: Dr.Kiss Keve, Garai András, Hámor József
Dunakeszi szépítése, a hagyományok ápolása, értékek védelme. a városszépítő városvédő erők összefogása. ezzel kapcsolatban társadalmi munkára mozgósítás. ismeretterjesztés. ... >>

DUNAKESZI-ALAG Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Veres Péter utca 4.sz.
képviselő: Bilinszky Ferenc titkár, Bus Antal alelnök, Magyar János elnök
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett állampolgári közélet kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E körben előadások, vitafórumok, rendezvények szervezése. ... >>

EFFETA Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Barátság u.28
képviselő: Horváth Attila elnök, Márton István elnökhelyettes
művészeti és kulturális tevékenység ... >>

Egy Csónakban Evezünk Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: dr. Baricz Péter elnök
A dunakszi polgári értékrend erősítése ... >>

Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Viola u. 7.
képviselő: Bálint László (kuratóriumi elnök)
A Kárpát-medencében egységben vagy szórványosan élő, valamint a világ összes táján kisebb-nagyobb közösségben élő erdélyi magyarság identitásának és európai hagyományainak megőrzését szolgáló közhasznú alapítványt létesítünk, amellyel hozzá kívánunk járuni a történelmi hagyományokon nyugvó, de az új évezred kihívásainak is megfelelő erdélyi szellemiség ápolásához és továbbviteléhez, fejlesztéséhez, valamint a magyar közösség összefogásának, összetartozásának fejlesztéséhez. ... >>

Eudoxia 20. Irodalom, Tudomány, Művészetpártoló és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 4.
képviselő: Hajdrikné Róber Eszter
A magyar irodalom, tudomány és művészetek fejlődéséhez való hozzájárulás. A rászoruló családok támogatása. Könyvtár alapítás, művészeti gyűjtemény létrehozása. ... >>

Európai Értékekért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Ilka utca 30.
képviselő: Incze Nikoletta Anna
Az európai értékek népszerűsítése és az európai kulturális identitás támogatása, fejlesztése, megőrzése nemzeti értékeinkre támaszkodva, együttműködve más európai országokkal a nők és férfiak közötti egyenlőség társadalmában. ... >>

Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványa a Művészet Szeretetéért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Bem J. u. 17.
képviselő: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília (elnök)
A Farkas Ferenc Művészeti Iskolában tanuló tehetséges növendékek támogatása versenyeken, fesztiválokon, kurzusokon való részvételhez, az iskola hangszereinek, eszközeinek folyamatos fejlesztése, művészeti rendezvények szervezése, iskolai rendezvények támogatása, a magyar zenekultúra terjesztése, a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárok támogatása, továbbá a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése a Farkas Ferenc díj adományozásával. ... >>

Forrás Harmonikus Életmód Egyesület

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Balogh J. u. 81.
képviselő: dr. Szakál Antal ( titkár ), Hermann Éva ( pénztáros )
Élő-éltető környezetükkel és embertársaikkal a harmonikus együttélésre törekvés. Ennek érdekében összegyűjtik, elsajátítják azt a tudásanyagot, amelyek céljaik eléréséhez szükségesek. Megőrzi a magyar nép kultúrális örökségét. Az általuk birtokolt tudással a rászorulót, az általa nyújott szolgáltatással önzetlenül ellátja. ... >>

Fortissimo Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Erkel F.u.37/a.sz.
képviselő: Balogh Dénesné elnök
A kissebbségi hagyományőrző fúvószene- karok működését művészeti fejlődését e- lősegíteni. A szakmai képzést, verse- nyeken való részvételt, külföldi kacso- latok fenntartása, fejlesztése. ... >>

Fortissimó Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Erkel F. u. 37/a.
képviselő: Balogh Dénesné elnök
A kissebbségi hagyományőrző fúvószene- karok működését és művészeti fejlődését elősegíteni. Szakmai képzés, versenye- ken való részvétel, külföldi kapcsola- tok fenntartása, fejlesztése. ... >>

Füst Milán Szellemi Páholy Kulturális Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Berzsenyi Dániel u. 14/A.
képviselő: Antalóczy Attila elnökhelyettes, Benedek István elnök, Dr. Gara Imre elnökhelyettes, Tóth Gábor titkár
Kultúra ... >>

Gyémánt Lótusz Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, János u. 20.
képviselő: Stefán Ildikó (elnök), Szabó Tamás (elnök
Az Egyesület elsődleges céljának tekinti az amatőr sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítét, fejlesztését, valamint a Wado kai karate, és a Thaichi, mint küzdősportok oktatásán keresztül az egyén szellemi és erkölcsi tökéletesedésének elősegítését. A fizikai mozgás, a testkultúra az egészségvédelem fontos eszköze, amely nemcsak a fizikai adottságok, hanem a harművszet szellemi lényege által a belső lelki tulajdonságok fejlesztését is szolgálja
Az Egyesület további céljának tekinti a fiatalok mozgás iránti igényének kielégítését és ezen igény tudatosítását, ennek keretében a szabadidősport mozgalom minél szélesebb körű kiterjesztésének elérését. ... >>

Gyémántkapu Tradicionális Harcművészeti-, Orientalisztikai-, Kulturális, Szabadidős- és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2120 Dunakeszi, Madách I. u. 1/B. II/5.
képviselő: Fejér Gábor társelnök, Fejér Tünde elnök
Sport ... >>

Gyermekeinkkel Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.
képviselő: Lunczer Éva
A dunakeszii 1. ált. iskola tanulóinak környezetvédelmi, természetvédelmi ismereteinek elsajátítása, kulturális fejlesztése, a tömeg és diáksport fejlesztése, az iskola hagyományainak ápolása. ... >>

HUN-III Életmód Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Duna u.12.sz.
képviselő: Bene János
Életmód és rekreátor képzés erkölcsi és anyagi támogatása. Családcentrikus cserenyaralás. Képesített pedagógusok- kal egészségügyi rekreációs menthál- higiéniás szakemberek által nyujtott szolgáltatás, egésjzségesebb életmódra nevelés. Sport, kulturális események, nyelvtanulás. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. ... >>

KERECSEN KULTURÁLIS ÉS ÍJÁSZEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Déli u. 8.
képviselő: Garas Mihály
Főtevékenységként az íjász sport szervezése, valamint az íjász sport feltételeinek megteremtése. Tagjai és az íjászat iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres sportolás, a kulturális tevékenységek, lehetőségének biztosítási, ősi magyar hagyományok őrzése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának, szabadidő értékes eltöltésének elősegítése, régi hagyományok felélesztése. Sportkapcsolatok, ill. egyéb kulturális kapcsolatos létesítése és fejlesztése. Közösségi összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva a játék, társaság élményéért, a közösség szabadidejének értékes eltöltéséért. ... >>

Késő Római Kikötőerőd Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
képviselő: Langmayer Katali
Dunakeszi ókori történetének, társadalmi értékeinek bemutatása, a pannóniai limes mentén elhelyezkedő Késő-romai Kikötőerőd Kiállítóhely bemutatása, fenntartása, fejlesztése, közcélú működtetése, a város egyedülálló kulturális értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységek elősegítése. Ezen belül, olyan programok támogatása, amelyeken a közösség hagyományainak, összetartozásának erősítése különös hangsúlyt kap. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy működési területén és a térségben segítse a pedagógusok munkáját, elsősorban tanórán kívüli hasznos és aktív elfoglaltságot kínáló programokkal, ahol a gyermekek mélyebb ismereteket szerezhetnek. Támogatást és együttműködést kíván biztosítani azoknak a kutatóknak, kutatócsoportoknak, akik Dunakeszivel, a romai kori történelemmel kapcsolatos kutatásokat végeznek. Fontos céljának tekinti Dunakeszi és a térség romai kori régészeti kincsei további feltárásának és bemutatásának támogatását. Elsődleges célja a római korhoz kapcsolódó meglévő gyűjtemények bemutatása, a tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények szervezése, azokban való részvétel. Rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti parkokból, emlékműhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozásában és működtetésében való aktív közreműködés. A magyarországi római limes világörökségi besoroláshoz vezető és az elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzésének segítése, támogatása, az alapítvány céljaival való összehangolása. A korhoz tartozó régészeti lelőhelyekkel, objektumok kezelőivel való kapcsolattrtás, a művelődéshez tartozó hasonló szervezetekkel való közös munka kialakítása. Pályázatokban való részvétel, akár együttes részvétel, ún. klaszterek kialakítása. Célja a nagy közösség figyelmének ráirányítása a szellemi, épített és tárgyi örökségeinkre, azok megóvására, fenntartására, népszerűsítésére. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében elsősorban a hasonló adottságú és célú hazai és nemzetközi szervezetekkel kíván együttműködni. A természet- és környezetvédelmi tevékenységek és nevelés szintén az alapvető céljai közé tartozik.Átfogó, távlati célja a város turizmusának fejlesztésében való aktív közreműködés. Az alapítvány működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatás nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Kincseinkért Alapítávny

(sport,kulturális)

2120 Dunakeszi, Bródy Sándor utca 11.sz.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Az alapítvány nemes hagyományainkat, é- des anyanyelvünket, hazánk tájainak szépségét és gyermekek nevelését tart- ja céljának. Cél továbbá a magyar nem- zet tagjai szellemi és fizikai állapo- tának fejlesztése, amit hagyományaink, történelmünk, egészségünk, környezetünk megőrzésével, megismertetésével kivánjuk elérni. Tanfolyamok, táborok szervezése. Sportos egészséges életmód, gondolkodás népszerűsítése. Küzdés a kábítószer el- len. Cél a környezetvédelem támogatása, védelme. Kiemelt figyelmet tanúsít a határon kivül élő magyarság sorsának alakulására. Cél a határon kivül élő magyarsággal való kapcsolat elmélyíté- se. Kapcsolattartás a világban élő magyar szervezetekkel. ... >>

Kölyökidő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bem József u. 11.
képviselő: Temesi Attila ( elnök )
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák, kulturális, szabadidős és sportrendezvényeinek és ilyen irányú tevékenységeinek (pl.: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, sport és nyílt napok, gyereknap) támogatása és finanszírozása. ... >>

Közép-magyarországi Régióért Alapítvány

(kulturális,szociális)

2120 Dunakeszi, Csomogó köz 1..
képviselő: Homolya József elnök
A közjóléti intézményrendszer fejlesztése, nyugdíjas támogatás, kulturális tevékenység ... >>

Magyar Komputerzenei Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Eper u. 17. sz.
képviselő: Szigetvári Andrea
Kreativ kortárs művészet támogatása, ezen belül a koputerzenei elmélet és gyakorlat fellendítése az országban. ... >>

Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
képviselő: dr. Vissy Zsolt (önállóan)
A pannóniai limes mentén elhelyezkedő, a római korhoz kapcsolódó gyűjteménnyel rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti parkokból, emlékhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozás és működtetése. A magyarországi római limes világörökségi besoroláshoz vezető és az elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzése, összehangolása. A régzészeti lelőhelyek védelmének, hasznosításának elősegítése. ... >>

Memo-Art Alkotói és Pedagógiai Műhely Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Barátság útja 26. 3//20.
képviselő: Zalatnay Edit
Az alapítvány általános célja a különböző alkotói és oktatási tevékenységeken keresztül az együttgondolkodás lehetőségeinek megtalálása, az új művészeti és belső utak keresésére tett kísérletek elősegítése és az új művészeti formák megteremtésének biztosítása. Ennek érdekében az alapító olyan non-profit szervezetet kíván létrehozni, mely feladatának tekinti mindazon művészeti és oktatási irányzatok, valamint az ezeket képviselő alkotók és oktatók felkutatását, akik tevékenységének középpontjában a művészeti és oktatási tevékenység nem öncélú, hanem az ember fejlődését szolgáló eszközként funkcionál. Az alapító az alapítással teret kíván biztosítani ezen alkotók közös munkájához, illetve a különböző művészeti és oktatási területek közötti kapcsolat elősegítéséhez. Az alapító ebben a koncepcióban minden művészeti tevékenység jogosultságát szeretné elismertetni, melyek gyökerekkel és az embert érintő határozott céllal bírnak, nem tekinti azonban az alapítvány által támogatandónak a csak rövid ideig érvényesülő divatirányzatokat. ... >>

NASZÁLY Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Jókai u. 16.
képviselő: Pál István ( kuratóriumi elnök ) - önállóan -
A lakosság környezettudatos nevelése, különösképpen a fiatalság természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítése. Általános iskolák, óvodai intézmények, középiskolák számára természetvédelemmel kapcsolatos előadások szervezése, fajismeretet növelő utazó preparátum-kiállítások támogatása, lebonyolítása. A természetvédelemmel kapcsolatos programokban való részvétel. Pl.: madarak és fák napja stb. Együttműködés más természetvédelmi célú nem állami szervezetekkel. A természet védelmével kapcsolatos feladatokban való részvétel, együttműködve az illetékes természetvédelmi hatósággal. A hagyományos régi mesterségek felkutatása, ismeretterjesztési célból kiállítások szervezése. A régi hagyományokra épülő kultúra és életmód bemutatása.

Az egyesület másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így pl. vegetáció-térképek, zoológiai felmérések, hatástanulmányok készítése, ill. készíttetése. A lakosság bevonása a természetvédelemmel, ill. környezetvédelemmel kapcsolatos programokba. Ismeretterjesztést szolgáló túrák szervezése, különösképpen az egyesület székhelyének környezetében. Botanikai, gyógynövényismereti, valamint madármegfigyelő túrák. Nyári táborok szervezése gyermekek számára, más természetvédelmi szervezetekkel együttműködve.
A Dunakeszi Természettudományi és Természetvédelmi Múzeum és Állatkiállítás létrehozásához szükséges anyagi fedezet előteremtése, valamint a működéshez szükséges pénzügyi keret biztosítása. Természetvédelmi kiadványok szerkesztése, forgalmazása, különösen Pest Megye értékeivel foglalkozó ismeretterjesztő munkák, zoológiai, botanikai, kultúrtörténeti leírások készítése, szerkesztése, támogatása. Az ehhez szükséges tárgyi eszközök, illetve pénzügyi keret biztosítása.

Természetvédelmi célú kutatások támogatása, az ezzel kapcsolatos tárgyi, anyagi fedezet biztosítása. Erdei iskolák részére oktatófilmek készítése, természetvédelmi, zoológiai és botanikai, valamint hagyományos mesterségeink témákban. Iskolák számára szemléltető eszközök, állatpreparátumok, tablók készítése. ... >>

Nemzeti Forradalmi Párt

(kulturális,egyéb)

2120 Dunakeszi, Bocskai u. 16.
képviselő: Szabó Tamás (elnök)
A nemezeti öntudat erősítése, hagyományainak őrzése, történelmünk népszerűsítése, ismertetése, a közéletben való tájékozódás elősegítése. ... >>

Palánta Sport, Szabadidős és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2120 Dunakeszi, Posta u. 12.
képviselő: Hegedűsné Selmeci Tünde, Kónya Károly elnök, Marton László
Elsősorban a gyermekek részére sportolás, kulturális szabadidős programok szervezése ... >>

ReneSansz Alapítvány

(kulturális,szociális)

2120 Dunakeszi, Meder u. 2. II. emelet 10.
képviselő: Fodor Ágnes Irén
Esélyegyenlőség megteremtése művészetekkel, személyiségfejlesztéssel és egyéb eszközökkel. ... >>

Sonora Hungarica Kamarazenekar Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Barátság u. 28.
képviselő: Szászvárosi Sándor ... >>

Szarvas-Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Wass Albert u. 3/A. tt. 10.
képviselő: dr. Szép Imre Zoltán elnök
A kelta hagyományőrzés művelése, a kelta kultúra szélesebb körben való megismertetése. ... >>

"Szőlősardóért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Gizella u. 29.
képviselő: Jávorkai Attila, Osváth Lászlóné
Idős, megözvegyült, rokkant szőlősardói állampolgárok életkörülményeinek javítása, az ehhez szükséges egészségügyi és gyógyászati célok elérése, az arra rászorulók támogatása. - Nevelési és oktatási színvonal emelése és fejlesztése - Szabadidő- és diáksport népszerűsítése, az ifjúság testi fejlődésének elősegítése - Rászorulók szociális ellátása. - Bűnmegelőzés. - A falusi turizmus fejlesztése. - A Szőlősardón megüresedett ingatlanok állagának megóvása és a falusi turizmus fejlesztéséhez törétnő felhasználása, az ezen ingatlanok tartós bérbevétele, megvásárlása, - A falu jellegének építési szempontból történő megóvsáa, fejlesztése, - Az idegenforgalmi vállalkozások segítése. ... >>

TANSPORT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Hunyadi u.118.sz.
képviselő: Kundlya János
Olyan iskola létrehozása, amely a hagyományos képzési formákkal azért nem tud élni, mert igényeik azokhoz nem igazodnak. A diákélethez szükséges szolgáltatások megszervezése. Javítani az érettségizettek munkába állási esélyeit támogatja a turizmust, szabadidő sportot. ... >>

Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2120 Dunakeszi, Fő u. 110.
képviselő: Szőke Kálmánné
Dunakeszi helytörténeti kutatása. Kiállítások támogatása. Hagyományőrző rendezvények szervezése. ... >>

Történelmi, Kultúrális és Hadtörténeti Hagyományőrzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2120 Dunakeszi, Wass Albert u. 3/A.
képviselő: Podmaniczky Zsófia
Olyan Ismeretterjesztő tevékenység folytatása, mely elsősorban iskoláskorú gyermekek történelmi oktatását tűzi ki célul az ókortól napjainkig, élő történelem órák formájában. ... >>

UTE Vívásért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

2120 Dunakeszi, Szabadka utca 10. fszt./6/A.
képviselő: Felföldy Sándor
Az UTE vívószakosztály hagyományainak ápolása, a mozgássérült vívók /kerekes, székes vívás/ segítése, a terézvárosi és az újpesti gyerekek, lakosok tömeg- és élsportjának, az UTE Vívószakosztály vezetőinek, alkalmazottainak támogatása. ... >>
1. oldal