Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaharaszti sport civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

B-D-M Art Autósport Egyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Batthyány u.15/a.sz.
képviselő: Dékány Sándor ... >>

Club 19 Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Fő u.124.sz.
képviselő: Fodor Endre elnök, Lencsés Mihály technikai igazgató, Nemes Zsigmond ügyvezető igazgató ... >>

DH Giraffe Kerékpár Club Sport Egyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Rónai Gy. u.25.sz.
képviselő: Takács Dániel ügyvezető elnök ... >>

Diák Atlétikai Klub

(sport)

2330 Dunaharaszti, Rozmaring utca 11.
képviselő: Vargáné Dr. Goda Piroska
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése. ... >>

Dunaharaszti Biliárd Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u.5.sz.
képviselő: Lugosi József ... >>

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Széchenyi I.u 31.
képviselő: Megyesi László /elnök/
A labdarúgás népszerűsítése, hagyományok teremtése, őrzése és feljújítása, gyermeklabdarúgók képzése, nevelése, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése, sportpályák építése, felújítása. ... >>

Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Rónai Gy. u. 112.
képviselő: Bakosné Valkai Márta elnök
sporttevékenység ... >>

Dunaharaszti Judo Club

(sport)

2330 Dunaharaszti, Király u. 13.
képviselő: dr. Szalay László, Ozsvár András, Zsigmond Károly
Judo sporttevékenység. ... >>

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

(sport,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Fő út 47.
képviselő: Felföldi Szabolcs elnök
A Zen Bu Kan Kempo küzdősport hazai népszerűsítése és gyakorlása. A kempo Magyarországon való népszerűsítése és minél szélesebb körű elterjesztése, a kempo oktatás színvonalának emelése, valamint a kemponak, mint küzdőstílusnak a hazai fiatalság körében való elterjesztése. ... >>

Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Táncsics M.u.2.sz.
képviselő: Lukács Tibor elnök ... >>

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

(sport)

2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.sz.
képviselő: Boldog Zsolt ügyvezető elnök, Katona Antal elnök, Schubert Gyula ügyvezető elnök
Sportolási, testedzési, felüdülési lehetőség biztosítása, hozzájárulás a tagok és a pártoló tagok neveléséhez. ... >>

Dunaharaszti Sportbarátok Egyesülete

(sport)

2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.sz.
képviselő: Katona Antal elnök ... >>

Dunaharaszti Svábok Egyesülete /Verein Haraster Schwaben/

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 8.
képviselő: Mannheim Lénárdné elnök
hagyományőrzés, kulturális tevékenység ... >>

Dunaharaszti Tenisz Club

(sport,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Szondy u.3.sz.
képviselő: Molnár Károly
Verseny és tömegsport igényeinek kielégítése érdekében teniszpályát tart fenn és üzemeltet, tagjai versenyekre való felkészülését segíti és támogatja, utánpótlás érdekében teniszoktatást végez, tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

Dunaharaszti Turján Vadásztársaság

(sport)

2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 64/C.
képviselő: Füzesi Tamás ... >>

Dunaharaszti Westernlovas Egyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Móra F. u. 28.sz.
képviselő: Ambrus István elnökhelyettes, Ambrusné Balogh Eszter elnök, Csölle Ágnes titkár
Lovassport ... >>

Dunamenti Petőfi Sport Club

(sport)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet u.12.sz.
képviselő: Rikli Attiláné ... >>

Easy Wolf Motor Club Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Dembinszky u. 17.sz
képviselő: Varró Ferenc elnök ... >>

Fejlődő Harasztiért Egyesület

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szent István u. 66.
képviselő: Makay László elnök, Pintér Gábor titkár
Dunaharaszti fejlődésének elősegítése, kulturális és sportprogramok szervezése ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Dunaharaszti II.sz.Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Anrássy Gy.u.14.sz.
képviselő: Varga Jánosné
Az óvodapedagógiai nevelés, oktatási feltételek fejlesztése, uj óvodai prog- ramok bevezetése. Egészséges életmódra, képességfejlesztő eszközök, a magyar- német anyanyelvi nevelés ismereteihez eszközök beszerzése, sportszerek vásárlásához hozzájárulás. ... >>

Jelen és Jövő Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Gyóni G. u. 14.sz.
képviselő: Szlekovics Csaba
A dunaharaszti lakosság-elsősorban az ifjúság-egészséges életmódra, egészség- megőrzésre nevelése. Alkohol-,drog-pre- venciós előadások szervezése. A helyi kulturális és sportélet támogatása. ... >>

Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, József Attila u. 1.
képviselő: Csurka László ( elnökhelyettes ), Csurkáné Döcsakovszky Mária ( elnök )
Sporttevékenység, a sportélet támogatása, versenysport és tradicionális harcművészethet tartozó hagyományőrzése, gyakorlása, sport és egészségmegőrző rendezvények szervezése. ... >>

Magyar Ashihara Karate Közhasznú Szövetség (Rövid neve: Magyar Ashihara Karate Szövetség)

(sport,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 2.
képviselő: Csurkáné Döcsakovszky Mária, Durgó Attila István, Hartyányi Attila
Az Ashihara karate széleskörű népszerűsítése, az amatörsport és versenysport szervezettebbé tétele, az Ashihara karate szakmai színvonalának emelése, az Ashihara karate versenysport tömegbázi- sának utánpótlásának biztosítása, az Ashihara karate tradícióinak a megőrzése, az Ashihara karaténak, mint versenysportnak a fejlesztése, a versenysport magas szintre emelése, közreműködés az egészségre nevelésben, az egészséges életmód kialakításában. ... >>

MAHART Turisztikai Sport Egyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Duna u.29.sz.
képviselő: Magyar Pál ... >>

Partizán Cowbolyok Nemzetközi Kulturális Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Határ út 13.
képviselő: Csík Orsolya titkár - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, Nádai-Nagy Péter elnök - önállóan, a bankszámla felett a tikárral együttesen
Ilessze a mai magyar lovas kultúrába az amerikai kontinensen régen mindennapos gyakorlatot, a lovakkal való természetes kommunikációt, lovaglási módszereket, a lovas nyelvben már ismert horsemanship gyakorlatot, ami magyar kifejezéssel élve egy lóközpontú, a lovat tiszteletben tartó emerre jellemző lovaglási módszer.
Fejlessze, s az érdeklődők számára tegye lehetővé ezen módszerek megismertetését, az ilyen módon történő lovaglás elsajátítását. Szervezzen olyan eseményeket, versenyeket, kurzusokat, amelyek alkalmasak e módszerek elsajátítására, népszerűsítésére. Terjessze a lótartásban is a természetközelibb módszereket, gyakorlatot, és legyen aktív a lóvédelem, illetve az állatvédelem más terültén is.
Magyarországon integrálja a szabadidős western, illetve egyéb lovas sportot kedvelőket, különös tekintettel a fiatal és leendő lovasokra is, valamint a régi cowboy hagyomány őrző, gyakorló túrázó, mai vadnyugati hagyományőrző lovasokat.
Lehetősége szerint tegye lehetővé a lovakkal való közelebbi kapcsolatot már egészen kiskorú gyermek részére is.
Támogassa a nem verseny, s nem eredmény centrikus, de a lovaglást és a lovakkal történő szabadidő kulturált, családi eltöltését is.
Sérült, vagy egyéb sürgős esetekben lovak vagy más, a lovagláshoz kapcsolódó társállatok mentése, állatorvoshoz juttatása, szükség esetén átmeneti elhelyezésük biztosítása.
Fejtsen ki széles körben propagandát a lovak kizsákmányolása ellen, s ezen állatok társállati rangra emelése érdekében.
Lehetőségei szerint működjön együtt a magyarországi és európai hasonló szervezetekkel, illetve az egyesület honlapján, az interneten keresztül is terjessze céljait, kiemelten az állatok védelmét, illetve az állatvédelmi törvény minden állatra szóló betartását. ... >>

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Nefelejcs u. 11.
képviselő: Machay János elnök
Tagjai számára szervezeti háttér a lovassport tevékenységének gyakorlására, a tagok lovas sportversenyeken való részvételének támogatása, lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése. ... >>

Pfote Sportkutya Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, 0111/9 hrsz
képviselő: Bagi Csilla elnök
A kuturált kutyatartás szabályainak terjesztése. Kutyapanzió és iskola működtetése. Ügyességi bemutatók szervezése. Oktatás, felnőtt oktatás, tanfolyamok szervezése. ... >>

Protego Európa Természetjáró és Környezetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem)

2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 55.
képviselő: Fekete József Csaba elnök, Formanek Zsolt Ádám, Lengyel Tibor
sporttevékenység, természetjárás, környezetvédelem ... >>

Radó Rallye Team Sportegyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Domb u.37.sz.
képviselő: Radó István ... >>

TENSHO Karate Sport Egyesület

(sport)

2330 Dunaharaszti, Petőfi S. u. 56.sz.
képviselő: Penderik Zsolt ... >>

Zsigmondy Alapítvány

(sport)

2330 Dunaharaszti, Fő u.58.sz.
képviselő: Garádi Géza
Diák és szabadidősport támogatása. ... >>
1. oldal