Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaharaszti oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Eötvös u.52.sz.
képviselő: Kulcsár Ferenc elnök
Az iskola pedagógiai nevelési-oktatási feltételeinek fejlesztése. ... >>

Bárka Alapítvány

(oktatási,szociális)

2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 3.
képviselő: dr. Rozsályi Ágota, Draskóczy Ildikó
Olyan értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítása életközösségek és gondozási formák létrehozásával, akik család nélkül maradtak vagy nehéz családi helyzetbe kerültek. Az alapítvány céljának tekinti a sérült felnőtt személyek oktatását is. ... >>

Cocker Rocker Club Spániel Fajtamentő Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, Taksony sor 25.
képviselő: Szilvásy Judit elnök
A Magyar Köztársaság területén megtalálható spániel fajtájú kóborló kutyák mielőbbi biztonságba helyezése és részükre új, gondos tulajdonos keresése. A kutyák felelős tartására vonatkozó oktatás és a gazdák támogatása ennek végrehajtásában. A menhelyeken élő kutyák támogatás és gazdához segítése. ... >>

Dunaharaszti Aprajafalva a bölcsődés gyerekekért Alapítvány

(oktatási)

2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 4.
képviselő: Sár Marianna elnök
A dunaharaszti városi bölcsőde támogatása.Tárgyi feltételek javítása. Nevelési programok, a gondozók továbbképzésének támogatása. ... >>

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Széchenyi I.u 31.
képviselő: Megyesi László /elnök/
A labdarúgás népszerűsítése, hagyományok teremtése, őrzése és feljújítása, gyermeklabdarúgók képzése, nevelése, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése, sportpályák építése, felújítása. ... >>

Dunaharaszti Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Iparos u 2.sz.
képviselő: Fülöp László
Kisiparosok és vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete, továbbképzés, hagyományok ápolása, gazdaságszervező tevékenység. ... >>

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

(sport,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Fő út 47.
képviselő: Felföldi Szabolcs elnök
A Zen Bu Kan Kempo küzdősport hazai népszerűsítése és gyakorlása. A kempo Magyarországon való népszerűsítése és minél szélesebb körű elterjesztése, a kempo oktatás színvonalának emelése, valamint a kemponak, mint küzdőstílusnak a hazai fiatalság körében való elterjesztése. ... >>

Dunaharaszti Könyvtárért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.sz.
képviselő: Táborosi Zoltánné
Könyvtár támogatása, szolgáltatásuk színvonalának emelése, bővítése. ... >>

Dunaharaszti Rákóczi Iskolai Uszoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Kossuth L.u.32.sz.
képviselő: Varga László Álmos
Dunaharasztiban uszoda építése. ... >>

Dunaharaszti település fejlesztésére Közalapítvány

(oktatási)

2331 Dunaharaszti, Fő u.152.sz.
képviselő: Sándor István
Dunaharaszti település fejlesztése infrastruktura elősegítése, közbiztonság fokozása, oktatás, nevelés, környezetvédelem támogatása. Az alapító okirat új 5/a. pontjában foglaltak szerint feladatának tekinti a gyermekek, fiatalok, időskorúak, fo- gyatékosok, hátrányos helyzetüek segí- tését. ... >>

Dunaharaszti Tenisz Club

(sport,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Szondy u.3.sz.
képviselő: Molnár Károly
Verseny és tömegsport igényeinek kielégítése érdekében teniszpályát tart fenn és üzemeltet, tagjai versenyekre való felkészülését segíti és támogatja, utánpótlás érdekében teniszoktatást végez, tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

Fénygömb Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. u. 23.
képviselő: Kubát Erzsébet elnök
Keleti és nyugati filozófia ápolása. A keleti tudományok és a buddhista pszichológia oktatása és alkalmazása, keleti nyelvek tanítása ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Dunaharaszti II.sz.Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Anrássy Gy.u.14.sz.
képviselő: Varga Jánosné
Az óvodapedagógiai nevelés, oktatási feltételek fejlesztése, uj óvodai prog- ramok bevezetése. Egészséges életmódra, képességfejlesztő eszközök, a magyar- német anyanyelvi nevelés ismereteihez eszközök beszerzése, sportszerek vásárlásához hozzájárulás. ... >>

HOMEOPÁTIÁS ORVOSOK ÉS GYÓGYSZERÉSZEK AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(oktatási)

2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 43.sz.
képviselő: Dr. Zárándi Ildikó
A homeopátiával kapcsolatos ismeretek terjesztése és támogatása. Ez irányú szakember képzés támogatása. Ismeret- terjesztés, szemináriumok, stb. útján. ... >>

Kády Galéria az Ismeretlen Művészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc u. 86.
képviselő: Kádár Attila elnök
Magyarországon és a határon túl alkotó ismeretlen, de tehetséges kortárs művészek támogatása a művészet minden területén, a tehetséges, de ismeretlen művészek megismertetése a közönség minél szélesebb körében, a segítségre szoruló ( szociálisan hátrányos helyzet, káros szenvedély) művészek segítése, a magyarországi művészeti élet színesebbé tétele, a hazai közönség ízlésének kedvező irányban történő formálása. ... >>

Legújabb Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Napsugár út 092/79. hrsz.
képviselő: Szabó Erika
Általános iskola létesítése és fenntartása. Ezen belül beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek oktatása. ... >>

Magyar Diszlexia Alapívány

(egészségügyi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Báthory utca 16. a.
képviselő: Mikó F. László
Diszlexiás és diszkalkuliás gyerekek és fiatalok diagnisztizálása. Diszlexiás és diszkalkuliás gyerekek és fiatalok részképesség-elmaradottsága javításának segítése. Ismeretterjesztés az olvasáskutatással kapcsolatos területeken. Ismeretterjesztés a diszlexiás és diszkalkuliás problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok és szüleik körében. Ismeretterjesztés a fejlesztőpedagógusok, logopédusok, intézmények körében. Együttműködés a Freiburgi Egyetem Agykutató Központjával (Blicklabor). Együttműködés az MTA Pszichológiai Kutatóintézetével. Konferenciák, rendezvények, szakmai fórumok szervezése. Képzés szervezése, bonyolítása a diszlexiás és diszkalkuliás célcsoportokkal foglalkozó pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, szakembereknek. Kiadványok szerkesztése, kiadása diszlexiás és diszkalkulációs témával kapcsolatban. Együttműködés olyan intézményekkel, akiknek a tevékenységi körükből eredően az olvasás prioritás (lapkiadó, tankönyvkiadó, könyvkiadó stb.) Tanácsadás szülők, pedagógusok, szakemberek részére. Hotline üzemeltetése az Interneten és telefonon keresztül. A diszlexiával és a diszkalulia diagnosztizálásával kapcsolatos eszközök fejlesztése. ... >>

Magyar Szent Korona Szövetsége Egyház

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 28.
képviselő: Szűcs Cecília ( önállóan )
A Nagyboldogasszony tiszteletének terjesztése, világképének oktatása, megismertetése, és az arra rászorulók segítése. ... >>

NEPP Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33.
képviselő: Kőszegi János elnök
A Dunaharaszti Egyházközösség evangélikus fiataljainak ösztönzése, vállalkozásaik, nyelvi továbbképzésekhez, tanulmányi utazásaihoz, nyári táborozásokhoz, a külföldi egyházakkal való együttműködésre. ... >>

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Nefelejcs u. 11.
képviselő: Machay János elnök
Tagjai számára szervezeti háttér a lovassport tevékenységének gyakorlására, a tagok lovas sportversenyeken való részvételének támogatása, lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése. ... >>

Pfote Sportkutya Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, 0111/9 hrsz
képviselő: Bagi Csilla elnök
A kuturált kutyatartás szabályainak terjesztése. Kutyapanzió és iskola működtetése. Ügyességi bemutatók szervezése. Oktatás, felnőtt oktatás, tanfolyamok szervezése. ... >>

Pro Alma Mater Alapítvány

(oktatási)

2330 Dunaharaszti, Piac tér 1.sz.
képviselő: Tóth Istvánné
Az alapítvány célja, hogy a Baktay Ervin Gimnázium működését biztosító anyagi és szellemi eszközöket növelje és ezáltal a következő területeken:
- az oktatás és a nevelés szintjének általános emelése
- a nyelvi oktatás anyagi és technikai elősegítése
- számítástechnikai oktatás anyagi és szellemi erőinek növelése
- a testi nevelés terén és
- a környezetvédelmi oktatás és nevelés terén a korábbinál lényegesen magasabb szintre emelje annak minőségét, bővítse a lehetőségeket. ... >>

Sok-oldal Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 34.
képviselő: Taklács Lilla elnök
A művészeti nevelés magyar hagyományainak ápolása. Művészeti intézmények támogatása. Tehetséggondozás.Iskola alapítás, iskola működtetése, fenntartása, művészeti intézmények és művészeti oktatást végző pedagógusok támogatása, tehetséggondozás. ... >>

Százszorszép Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Kinizsi ltp. 2/a. I/59.
képviselő: Lichtnerné Fekete Erzsébet ( elnök )
A Dunaharaszti Százszorszép Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és fejlesztésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Egyrészt a tárgyi feltételek (óvodai játszóudvar, játékok, eszközök) korszerű színvonalra hozásával. Másrészt az óvodapedagógusok képzésének, továbbképzésének segítségével, szakkönyvek, folyóiratok beszerzésével, szakmai továbbképzések támogatásával valósul meg. Kulturális szolgáltatások igénybevételének és kulturális programokon való részvétel támogatása. ... >>

Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2330 Dunaharaszti, Fő u.152.sz.
képviselő: Majsa Istvánné elnök
A Hunyadi Általános Iskola tanulóinak támogatása, nemzetközi kül- és belföldi cserekapcsolatok, kirándulások, a nevelés-oktatás korszerűsítésének, a nyelvi oktatás és uj módszerek bevezetésének anyagi támogatása. ... >>
1. oldal