Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaharaszti kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2.
képviselő: Neue Jelena Olegovina
Néprajzi műhely működtetése. Hagyomá- nyos népi kismesterségek, kézműves technikák, képzőművészeti alapok okta- tása. Kiállítások, bemutatások szerve- zése, kapcsolatok felvétele és ápolása más hasonló profilú szervezetekkel. ... >>

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Széchenyi I.u 31.
képviselő: Megyesi László /elnök/
A labdarúgás népszerűsítése, hagyományok teremtése, őrzése és feljújítása, gyermeklabdarúgók képzése, nevelése, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése, sportpályák építése, felújítása. ... >>

Dunaharaszti Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Iparos u 2.sz.
képviselő: Fülöp László
Kisiparosok és vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete, továbbképzés, hagyományok ápolása, gazdaságszervező tevékenység. ... >>

Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula u. 21.
képviselő: Farkas István titkár, Sponga Csaba titkár, Takács Imre elnök
A magyar katonai hagyományok őrzése ... >>

Dunaharaszti Múzeumi Alapítvány

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Fő u.152.sz.
képviselő: Dr.Helméczy Mátyás
A község helytörténeti Emléktárának támogatása, a kulturális emlékek feltárása és megőrzése. ... >>

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Dembinszky u. 23/A.
képviselő: Berkes Gyula ... >>

Dunaharaszti Polgári Kör

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Petőfi u. 78.
képviselő: Gáll Sándor elnök ... >>

Dunaharaszti Svábok Egyesülete /Verein Haraster Schwaben/

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 8.
képviselő: Mannheim Lénárdné elnök
hagyományőrzés, kulturális tevékenység ... >>

Dunaharaszti Városért Egyesület

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Iparos u.2.sz.
képviselő: Bujdosó Gyula ügyvezető elnök, Fülöp László elnök ... >>

Fejlődő Harasztiért Egyesület

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szent István u. 66.
képviselő: Makay László elnök, Pintér Gábor titkár
Dunaharaszti fejlődésének elősegítése, kulturális és sportprogramok szervezése ... >>

Fénygömb Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. u. 23.
képviselő: Kubát Erzsébet elnök
Keleti és nyugati filozófia ápolása. A keleti tudományok és a buddhista pszichológia oktatása és alkalmazása, keleti nyelvek tanítása ... >>

GlobArt Kultúrális és Környezetvédelmi Egyesület

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Petőfi u. 7.
képviselő: Ficsor Szilárd Dávid elnök
A Biblia ismertetése, népszerűsítése. ... >>

Hagyományfeltáró és népszerűsítő Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, Magyar u. 47.sz.
képviselő: Mannheim Lénárd
Dunaharaszti és környékén a hagyományok feltárása, dokumentálása és népszerűsí- tése . Az új hagyományok elterjesztése, környezetvédelem és ennek tudatosítása. ... >>

Heimatland Egyesület

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 15.
képviselő: Gerber Ferenc, Kreisz Antal, Wágner László ( eln ök )
Kultúrális tevékenység. ... >>

Heimatland Harast Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 15.
képviselő: Kreisz Antal önállóan, Wágner László elnök önállóan
Elsősorban Dunaharaszti és térsége, másodsorban a Kárpát-medence sváb hagyományainak, a nemzetiségi kultúrának ápolása, a sváb sajátosságokat hordozó vallási és világi ünnepek megtartása, a fentiekhez szükséges tárgyi-technikai feltételek biztosítása, nyelvi hagyományok megőrzése. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Dunaharaszti II.sz.Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Anrássy Gy.u.14.sz.
képviselő: Varga Jánosné
Az óvodapedagógiai nevelés, oktatási feltételek fejlesztése, uj óvodai prog- ramok bevezetése. Egészséges életmódra, képességfejlesztő eszközök, a magyar- német anyanyelvi nevelés ismereteihez eszközök beszerzése, sportszerek vásárlásához hozzájárulás. ... >>

Jelen és Jövő Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Gyóni G. u. 14.sz.
képviselő: Szlekovics Csaba
A dunaharaszti lakosság-elsősorban az ifjúság-egészséges életmódra, egészség- megőrzésre nevelése. Alkohol-,drog-pre- venciós előadások szervezése. A helyi kulturális és sportélet támogatása. ... >>

Kády Galéria az Ismeretlen Művészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc u. 86.
képviselő: Kádár Attila elnök
Magyarországon és a határon túl alkotó ismeretlen, de tehetséges kortárs művészek támogatása a művészet minden területén, a tehetséges, de ismeretlen művészek megismertetése a közönség minél szélesebb körében, a segítségre szoruló ( szociálisan hátrányos helyzet, káros szenvedély) művészek segítése, a magyarországi művészeti élet színesebbé tétele, a hazai közönség ízlésének kedvező irányban történő formálása. ... >>

Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2330 Dunaharaszti, József Attila u. 1.
képviselő: Csurka László ( elnökhelyettes ), Csurkáné Döcsakovszky Mária ( elnök )
Sporttevékenység, a sportélet támogatása, versenysport és tradicionális harcművészethet tartozó hagyományőrzése, gyakorlása, sport és egészségmegőrző rendezvények szervezése. ... >>

Lányok Asszonyok a Városért Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 51/A.
képviselő: Dienes Zsuzsanna ( elnök )
A Dunaharaszti városban élő nők közös érdekeinek és javaslatainak képviselete, különösen az alábbi területeken: élhetőbb városért jelszó tartalommal való megtöltése, környezet és a kultúrális örökség megóvása, tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása, hátrányos helyzetű csoportok, rétegek segítése, családvédelem és idősek támogatása, multikultúrális kapcsolatos támogatása és építése, testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése, kultúrális tevékenységek. ... >>

Magyar Kastélyok és Kúriák Közhasznú Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet utca 3.
képviselő: Szebényi Lászlóné
A magyarországi kulturális turizmus fejlődésének, tudományos tevékenységnek, kulturális örökség megóvásának, műemlékvédelmi, környezetvédelmi tevékenységnek az elősegítése. ... >>

Nagy Istvánné Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Rózsa u. 22.
képviselő: dr. Sallay András elnök
Információs szolgáltatás Dunaharaszti lakosok részére kulturális eseményekről, különösen a határon túli kultura vonatkozásában. ... >>

Német Ifjusági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Fő út 61.sz.
képviselő: Cseh Renáta alelnök, Gulyás László elnök, Schubertné Zwick Andrea alelnök, Strasszer Gáborné alelnök, Végh Kálmán Tibor alelnök
községi német hagyományok ápolása ... >>

NEPP Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33.
képviselő: Kőszegi János elnök
A Dunaharaszti Egyházközösség evangélikus fiataljainak ösztönzése, vállalkozásaik, nyelvi továbbképzésekhez, tanulmányi utazásaihoz, nyári táborozásokhoz, a külföldi egyházakkal való együttműködésre. ... >>

Partizán Cowbolyok Nemzetközi Kulturális Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Határ út 13.
képviselő: Csík Orsolya titkár - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, Nádai-Nagy Péter elnök - önállóan, a bankszámla felett a tikárral együttesen
Ilessze a mai magyar lovas kultúrába az amerikai kontinensen régen mindennapos gyakorlatot, a lovakkal való természetes kommunikációt, lovaglási módszereket, a lovas nyelvben már ismert horsemanship gyakorlatot, ami magyar kifejezéssel élve egy lóközpontú, a lovat tiszteletben tartó emerre jellemző lovaglási módszer.
Fejlessze, s az érdeklődők számára tegye lehetővé ezen módszerek megismertetését, az ilyen módon történő lovaglás elsajátítását. Szervezzen olyan eseményeket, versenyeket, kurzusokat, amelyek alkalmasak e módszerek elsajátítására, népszerűsítésére. Terjessze a lótartásban is a természetközelibb módszereket, gyakorlatot, és legyen aktív a lóvédelem, illetve az állatvédelem más terültén is.
Magyarországon integrálja a szabadidős western, illetve egyéb lovas sportot kedvelőket, különös tekintettel a fiatal és leendő lovasokra is, valamint a régi cowboy hagyomány őrző, gyakorló túrázó, mai vadnyugati hagyományőrző lovasokat.
Lehetősége szerint tegye lehetővé a lovakkal való közelebbi kapcsolatot már egészen kiskorú gyermek részére is.
Támogassa a nem verseny, s nem eredmény centrikus, de a lovaglást és a lovakkal történő szabadidő kulturált, családi eltöltését is.
Sérült, vagy egyéb sürgős esetekben lovak vagy más, a lovagláshoz kapcsolódó társállatok mentése, állatorvoshoz juttatása, szükség esetén átmeneti elhelyezésük biztosítása.
Fejtsen ki széles körben propagandát a lovak kizsákmányolása ellen, s ezen állatok társállati rangra emelése érdekében.
Lehetőségei szerint működjön együtt a magyarországi és európai hasonló szervezetekkel, illetve az egyesület honlapján, az interneten keresztül is terjessze céljait, kiemelten az állatok védelmét, illetve az állatvédelmi törvény minden állatra szóló betartását. ... >>

Sapka Művek Motoros Egyesület

(kulturális)

2230 Dunaharaszti, Toldi M. u. 20.
képviselő: Pákozdi Tamás elnök
A magyar motorgyártás hagyományinak ápolása, a motorépítés iránt érdeklődők összefogása, munkájuk szakmai és egyéb rendezvényekkel való segítése, a hazai motorépítésben, motorrestaurálásban tevékenykedők, illetve ez iránt érdeklődők életének szervzezése. ... >>

Sok-oldal Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 34.
képviselő: Taklács Lilla elnök
A művészeti nevelés magyar hagyományainak ápolása. Művészeti intézmények támogatása. Tehetséggondozás.Iskola alapítás, iskola működtetése, fenntartása, művészeti intézmények és művészeti oktatást végző pedagógusok támogatása, tehetséggondozás. ... >>

Százszorszép Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2330 Dunaharaszti, Kinizsi ltp. 2/a. I/59.
képviselő: Lichtnerné Fekete Erzsébet ( elnök )
A Dunaharaszti Százszorszép Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és fejlesztésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Egyrészt a tárgyi feltételek (óvodai játszóudvar, játékok, eszközök) korszerű színvonalra hozásával. Másrészt az óvodapedagógusok képzésének, továbbképzésének segítségével, szakkönyvek, folyóiratok beszerzésével, szakmai továbbképzések támogatásával valósul meg. Kulturális szolgáltatások igénybevételének és kulturális programokon való részvétel támogatása. ... >>

Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány

(kulturális)

2330 Dunaharaszti, Némedi út 6.
képviselő: Kovács-Nagy Gáborné /elnök/
A dunaharaszti Rákóczi Ligetben volt és II. Világháborúban elpusztult templom újjáépítése. ... >>
1. oldal