Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaharaszti egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

AID-A Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Babits köz 2/c.
képviselő: dr. Ugrin Emese ( elnök )
Kutatási eredmények felkarolásával, a gyakorlatba átültethető friss gondolatok és megoldások támogatásával, azok széleskörű megismertetésével segítse és támogassa az életminőség javítására irányuló mindenfajta tevékenységet. Olyan projekt létre hívása, illetve támogatása, amelyek az emberek életminőségének megőrzésére / javítására szolgálnak a bölcsőtől a sírig. ... >>

Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma

(érdekképviselet,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos u. 46.
képviselő: Kücsön Sándor elnök
Gyermekek, fiatalok védelme, szellemi, testi, lelki nevelése.
Nagycsaládosok, időskorúak, fogyatékossággal élők és a regisztrált munkanélküliek érdekvédelme, segítése, támogatása. ... >>

Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula u. 21.
képviselő: Farkas István titkár, Sponga Csaba titkár, Takács Imre elnök
A magyar katonai hagyományok őrzése ... >>

Dunaharaszti Városbarátok Klubja

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Kazinczy Ferenc u. 22.
képviselő: Daróci Pál elnök
A városi és emberi környezet körülményeinek javítása. ... >>

Dunaharaszti Városi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.sz.
képviselő: Fényes István elnök
Közrendvédelem ... >>

Építő Kövek Alapítvány

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 21.
képviselő: Nagy András Béla ( elnök )
Dunaharasztin és vonzáskörzetében élő református lakosság hitéleti és bibliai ismereteinek gyarapítása, a gyermekek és ifjak valláserkölcsi nevelésének elősegítése templomi foglalkozások, gyermek és ifjúsági bibliai- és hittanórák, táborok szervezése , lebonyolítása, családok keresztyén nevelése. Az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek biztosítása. A szociálisan rászorulók segítése, különös tekintettel a gyermeket nevelő családokra és az idős korúakra. Az egyházközség testvérgyülekezeteivel való kapcsolattartás elősegítése. Templom /gyülekezeti ház/ lelkészlakás építése ? a szükséges berendezési tárgyakat és tartozékokat is beleértve ? a fenti tevékenységek végzésére alkalmas, saját tulajdonú helyiségek kialakítása érdekében. ... >>

Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 44.sz.
képviselő: Szabó Nóra elnök
Ifjúsági és gyermek programok szervezése, szabadidős tevékenységek, lehetőségek települési szintű bővítése. ... >>

Lányok Asszonyok a Városért Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 51/A.
képviselő: Dienes Zsuzsanna ( elnök )
A Dunaharaszti városban élő nők közös érdekeinek és javaslatainak képviselete, különösen az alábbi területeken: élhetőbb városért jelszó tartalommal való megtöltése, környezet és a kultúrális örökség megóvása, tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása, hátrányos helyzetű csoportok, rétegek segítése, családvédelem és idősek támogatása, multikultúrális kapcsolatos támogatása és építése, testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése, kultúrális tevékenységek. ... >>

Lokálpatrióták Dunaharasztiért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Földvári L. u. 17.
képviselő: Karl József ( önállóan )
Dunaharaszti városban a helyi identitástudat erősítése, a civil polgári értékek képviselete. ... >>

Magyar Szent Korona Szövetsége Egyház

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 28.
képviselő: Szűcs Cecília ( önállóan )
A Nagyboldogasszony tiszteletének terjesztése, világképének oktatása, megismertetése, és az arra rászorulók segítése. ... >>

Magyarországi Dzogcsen Közösség

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Munkácsy M. utca 23. II/2
képviselő: Lajos Edit, Perényi Zsigmond, Rutkai Éva
A buddhizmus tanításai és a dzogcsen hiteles megismertése és megőrzése. ... >>

Paradicsomsziget Egyesület

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Csárda sor 21.
képviselő: dr. Molnár Pál elnök, Szeles Zsoltné alelnök
Dunaharaszti Paradicsomsziget fejlődésének elősegítése ... >>

Új Dunaharaszti Lakosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 1.
képviselő: Galgovits Attila elnök
a tagjai részére segítségnyújtás a beilleszkedéshez, az ügyek intézéséhez ... >>
1. oldal