Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dorog sport civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

AQUAPLUSZ Környezetvédő és Vízisport Egyesület

(sport)

2510 Dorog, Baross G. ltp. 32. III/1.
képviselő: Molnár István elnök, Rajky Attila Tibor elnökhelyettes
A búvárkodás, a vitorlázás, a motorcsónakázás mint sport népszerűsítése, művelése, feltételeinek biztosítása.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet. ... >>

Célpont Sportegyesület (220/2003)

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Pataksor alsó 51.
képviselő: Nyirák Norbert
A sportlövészet mint sportág, illetve annak különböző válfajai népszerűsítésével, oktatásával részt kiván vállalni Dorog város és környéke sportéletének fellendítésében. Kapcsolattartás és együttműködés az országos és területi sportlövész szervezetekkel. ... >>

CONTACT Sportegyesület - Dorog (51884/2002)

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 22.
képviselő: Mező Károly
A Magyar Tradicionális KÍOKUSHIN karate szemléletének és mozgásanyagának elsajátíttatása, rendszeres soprtolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, edzőtáboroztatás, felüdülés biztosítása, minőségi versenysport, versenyek rendezése, szabadidősport. ... >>

Crazy Dance Dorog Tánc Sporegyesület

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Baross Gábor ltp. 4. III/10.
képviselő: Bredóka Istvánné
Gyermekek és ifjúság számára a tánckultóra terjesztése, fejlesztése, népszerűsítése. Tehetséggel rendelkezők és elhivatottságot érzők számára versenyszintű tánctudás megszerzéséhez a feltételek biztosítása, versenyekre felkészítés, a részvétel lehetőségének szervezése. ... >>

Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület (3448/2003)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Kronavetter János elnök
A működési területen lévő települések diáksportjának szervezése, összehangolása, helyi versenyek rendezése az iskolák aktív közreműködésével, lehetőség szerint a diáksport anyagi támogatása a működési területen lévő iskolákban. ... >>

Dorog Városi Lövészegyesület

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 79.
képviselő: elnök Árvai Imre
Sportlövészet gyakorlása szabadidő és versenysport keretében, a tagok lőkészségének javítása, versenyekre felkészítése, versenyek szervezése. ... >>

Dorogi Bányász Vadásztársaság

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 79.
képviselő: Horváth Béla ... >>

Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2510 Dorog, Ella köz 3.
képviselő: Baranyai Lőrinc elnök
A tagok törvényes horgászatot biztosító okmányokkal való ellátása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatása, a tagság érdekképviselete, érdekvédelme. Az egyesület törvényes működésének elősegítése, a tagokat a természet szeretetére és védelmére ösztönözni. ... >>

Dorogi Diófa Sportegyesület (2239/2004)

(sport)

2510 Dorog, Szent Imre u. 29.
képviselő: Hendrich Tibor
Fiatalok az egészséges életszemlélet, sportszerű életmód és magatartás fejlesztése és erősitése. Közösségi életre való nevelése. Együttműködés kialakitása az egyesület pártoló tagjaival, szurkolóival és szimpatizánsaival. ... >>

Dorogi Égetőmű Sport Club (51538/2002)

(sport)

2510 Dorog, Égetőmű
képviselő: Lágler Katalin, Otrok Györgyné
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, pihenés, felüdülés biztosítása, minőségi versenysport. ... >>

Dorogi Egyetértés Sportegyesület (75901/2002)

(sport)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Csuha András elnök
Rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés iránti igények felkeltése, e tevékenységek szervezése, feltételek biztosítása, a versenysport szervezés, működtetése. ... >>

Dorogi Értékvédők Egyesülete (52347/2002)

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Cselenyákné Cservenka Rita
Dorog város már meglévő és folyamatosan keletkező értékei védelme, támogatása. Élő természet, környezet védelme, kultúrális, sport, művészeti értékek, épületek, városkép védelme, fejlődésének támogatása. ... >>

Dorogi Futball Club (52072/2002)

(sport,kulturális)

2510 Dorog, Köztársaság út 3.
képviselő: elnök Szauter Tamás
Dorogi labdarúgás szakmai szinvonalának emelése, ifjúság részére rendszeres sportolás, versenyzés biztositása. Labdarugó utánpótlás nevelése, labdarúgásban részt vevők számának folyamatos növelése. Dorig labdarúgás hagyományainak ápolása. ... >>

Dorogi Gyógyszergyártók Természetjáró Egyesülete

(sport,természetvédelem)

2510 Dorog, Esztergomi u. 27
képviselő: elnök Erős Sándor
Szabadidő hasznos eltöltése, az egészség megóvása, a testedzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése. A természeti értékek és területek állapotának megóvása, fenntartása, helyreállytása, fejlesztése.
A természetjárás, mint szabadidő eltöltésének hasznos módja nnépszerűsítése, az öntevékeny és közösségi élet kibontakoztatása.
Együttműködés és kapcsolattartás a természetjárással összefüggő területeken az illetékes önkörmányzatokkkal, szakhatóságokkal, szervezetekkel. ... >>

Dorogi Kézilabda Klub (52107/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Schiller u. 30.
képviselő: Dr. Bona Gábor
Dorog és vonzáskörzete kézilabdasportjának fejlesztése érdekében az általános iskolák összefogásával tehetségek felkutatásával az utánpótlás szervezése, az érdeklődők számára sportolási lehetőség megteremtése. ... >>

Dorogi Nehézatlétikai Club

(sport)

2510 Dorog, Bécsi út 34.
képviselő: Puksa Ferenc elnök
A sporttevékenység feltételeinek megteremtése a nehézatlétikai sportágban.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet (Stv. 15. § /1/ bek.) ... >>

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (51509/2002)

(sport,egészségügyi,oktatási)

2510 Dorog, Bécsi u. 71.
képviselő: Bakonyi István kuratórium elnöke
A dorogi szénmedencében a verseny, a diák, a szabadidősport, az ilyen jellegű szervezetek támogatása, a versenysport területén kimagasló eredményeket elérő sportolók és sportvezetők támogatása.

Célja szerinti besorolása: sporttevékenység, oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység. ... >>

Eötvös József Általános Iskola Diáksport Egyesület (52026/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Borbála ltp. 8.-
képviselő: Szabó Ferenc
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése, túrisztikai versengés tervezése, szervezése, táborozatatási lehetőségek biztosítása, stb. ... >>

Klátik Mária Alapítvány (52048/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Bécsi u. 45.
képviselő: Kovács Lajos
A Dorogi Zrínyi általános iskola kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elérő tanulóinak támogatása és jutalmazása. ... >>

Kozák Oszkár Ökölvívó Sport Egyesület (1912/2004)

(sport)

2510 Dorog, Hősök tere 13.
képviselő: Kozák Oszkár
Az ifjúság sportirányú nevelése, versenysportra felkészítés, kiemelt figyelemmel az ökölvívás sportágakra. Versenyek lebonyolítása, szervezése. Sport és emberi kapcsolatos kiépítése belföldön és Európában, határokon túl.w ... >>

Lendület Területfejlesztési Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2510 Dorog, Köztársaság utca 8/E. 1.
képviselő: Molnár László
Sport ifjúságnevelés. Egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés. Szemléletformálás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tanácsadás. Határ menti együttműködés elősegítése, ösztönzése. Nemzetközi közös területfejlesztési projektek kidolgozása. Projektgenerálás. Esélyegyenlőség biztosítása. Kulturális örökség ápolása, hagyományőrzés. Identitástudat erősítése. Terület- és vidékfejlesztés, régió-, térség- és településfejlesztés. Üzletviteli tanácsadás. Támogatást nyújt olyan közösségszervezési és közösségfejlesztési módszerek és eljárások kidolgozására és terjesztésére, amelyek hozzájárulnak a mindennapi stresszhatások csökkentéséhez, az egészségesebb lelki környezet kialakításához és a jobb közösségi közérzet kialakításához. ... >>

Pro Schola Nostra (51062/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Otthon tér 3.
képviselő: Brassói László kuratórium elnöke
Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi munkájának haza, illetve külföldi szaktárgyi táborokban való részvételének segítése és az ezt biztosító feltételek megteremtése. ... >>

Téli Sport Alapítvány (51120/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Kruzslik János
Az alapító iskola tanulói részére a téli sportolás feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Új-Hullám Úszó Sport Egyesület Dorog

(sport)

2510 Dorog, Iskola u. 9-11.
képviselő: Várhegyi Ferenc
Kistérségi úszás utánpótlás nevelés. ... >>

Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület (51587/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u. 2.
képviselő: Szalai Ferenc
Wendlingen és Dorog város között gazdasági, társadalmi, oktatási, kultúrális, sport és egyéb kapcsolatok létesítése és működtetése. ... >>
1. oldal