Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dorog oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

A "Zrinyi ovisok egészségéért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2510 Dorog, Hősök tere 2.
képviselő: Hartyánné Polonyi Andrea tag, Nagy Józsefné kuratórium elnöke, Székely Keresztes Zoltánné alelnök
Az óvodások képzésének pénzügyi támogatása. ... >>

Ararát Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Kossuth L. u. 10/b.
képviselő: elnök dr. Dzsotján Gagik, elnökhelyettes dr. Dzsotjánné Krajcsír Piroska, gazdasági vezető Mara Márta Éva
Az örmény kultúra hagyományainak ápolása, örmény kiadványok megjelentetése, az örmény nyelv oktatása, továbbá kapcsolattartás az örménységgel, az Alapszabály I. fejezetének 6. pontjában felsorolt tevékenység útján. ... >>

Célpont Sportegyesület (220/2003)

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Pataksor alsó 51.
képviselő: Nyirák Norbert
A sportlövészet mint sportág, illetve annak különböző válfajai népszerűsítésével, oktatásával részt kiván vállalni Dorog város és környéke sportéletének fellendítésében. Kapcsolattartás és együttműködés az országos és területi sportlövész szervezetekkel. ... >>

Crazy Dance Dorog Tánc Sporegyesület

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Baross Gábor ltp. 4. III/10.
képviselő: Bredóka Istvánné
Gyermekek és ifjúság számára a tánckultóra terjesztése, fejlesztése, népszerűsítése. Tehetséggel rendelkezők és elhivatottságot érzők számára versenyszintű tánctudás megszerzéséhez a feltételek biztosítása, versenyekre felkészítés, a részvétel lehetőségének szervezése. ... >>

Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület (3448/2003)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Kronavetter János elnök
A működési területen lévő települések diáksportjának szervezése, összehangolása, helyi versenyek rendezése az iskolák aktív közreműködésével, lehetőség szerint a diáksport anyagi támogatása a működési területen lévő iskolákban. ... >>

Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2510 Dorog, Ella köz 3.
képviselő: Baranyai Lőrinc elnök
A tagok törvényes horgászatot biztosító okmányokkal való ellátása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatása, a tagság érdekképviselete, érdekvédelme. Az egyesület törvényes működésének elősegítése, a tagokat a természet szeretetére és védelmére ösztönözni. ... >>

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2510 Dorog, Bécsi út 71.
képviselő: Dr. Bartalos József kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés stb. ... >>

Dorogi ILCO Klub

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

2510 Dorog, Kossuth L.u. 6.
képviselő: elnök Magyarfalvi Imre
A sztómássá vált és daganatos bélbetegségben szenvendők szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőséghez mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék a társadalom, környezetük és önmaguk javára. A tagok érdekeinek képviselet a szövetség, hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. Oktatás megszervezése a sztómás betegek ápolását és házigondozását végzőknek. Kapcsolatok kialakítása a hasonló céllal működő szervezetekkel. ... >>

Dorogi Ipartestület Szakképzési és Szociális Alapítványa (50940/2002)

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

2510 Dorog, Orgona u. 2.
képviselő: Shalk Ferenc kuratóriumi elnök
A mindenkori vállalkozók és vállalkozni szándékozók szakmai és vállalkozói ismereteinek oktatása, képzése. Az iparszerkezet átalakításából adódó pályamódosítások elősegítése. Célunk a munkából időlegesen vagy véglegesen kieső, különösen nehéz anyagi helyzetbe kerülő vállalkozók megsegítése, támogatása, a közösségi szolidaritás jegyében. ... >>

Dorogi Kézilabda Klub (52107/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Schiller u. 30.
képviselő: Dr. Bona Gábor
Dorog és vonzáskörzete kézilabdasportjának fejlesztése érdekében az általános iskolák összefogásával tehetségek felkutatásával az utánpótlás szervezése, az érdeklődők számára sportolási lehetőség megteremtése. ... >>

Dorogi Munkások Eszperantista Kultúrális Egyesülete (51560/2002)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u. 1.
képviselő: Láng József
A munkások bérből és fizetésből élők kultúrális képzése, továbbképzése, eszperantó nyelv tanítása, gyakorlása. ... >>

Dorogi Szénmedence Kultúrájáért (51454/2002)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Wágner Ferenc kuratórium elnöke
A Dorogi Szénmedencében élő lakosság kulturális, művelődési, oktatási, képzési, művészeti, nevelési és szórakozási igényei kielégítésének elősegítése a lakossági közművelődési tevékenység, az ilyen jellegű intézmények, szervezetek támogatása, a bányász hagyományok ápolása és az ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (51509/2002)

(sport,egészségügyi,oktatási)

2510 Dorog, Bécsi u. 71.
képviselő: Bakonyi István kuratórium elnöke
A dorogi szénmedencében a verseny, a diák, a szabadidősport, az ilyen jellegű szervezetek támogatása, a versenysport területén kimagasló eredményeket elérő sportolók és sportvezetők támogatása.

Célja szerinti besorolása: sporttevékenység, oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység. ... >>

Eötvös József Általános Iskola Diáksport Egyesület (52026/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Borbála ltp. 8.-
képviselő: Szabó Ferenc
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése, túrisztikai versengés tervezése, szervezése, táborozatatási lehetőségek biztosítása, stb. ... >>

"Ifjú muzsikusok dorogi Alapítványa" (51030/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Bécsi u. 65.
képviselő: kuratórium elnök Kolozsvári Barnabásné
A zeneiskola tanulóinak bel- és külföldi utaztatása hangverseny előadások céljából. ... >>

Klátik Mária Alapítvány (52048/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Bécsi u. 45.
képviselő: Kovács Lajos
A Dorogi Zrínyi általános iskola kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elérő tanulóinak támogatása és jutalmazása. ... >>

Lendület Területfejlesztési Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2510 Dorog, Köztársaság utca 8/E. 1.
képviselő: Molnár László
Sport ifjúságnevelés. Egészséges életmód népszerűsítése, egészségmegőrzés. Szemléletformálás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tanácsadás. Határ menti együttműködés elősegítése, ösztönzése. Nemzetközi közös területfejlesztési projektek kidolgozása. Projektgenerálás. Esélyegyenlőség biztosítása. Kulturális örökség ápolása, hagyományőrzés. Identitástudat erősítése. Terület- és vidékfejlesztés, régió-, térség- és településfejlesztés. Üzletviteli tanácsadás. Támogatást nyújt olyan közösségszervezési és közösségfejlesztési módszerek és eljárások kidolgozására és terjesztésére, amelyek hozzájárulnak a mindennapi stresszhatások csökkentéséhez, az egészségesebb lelki környezet kialakításához és a jobb közösségi közérzet kialakításához. ... >>

Pro Schola Nostra (51062/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Otthon tér 3.
képviselő: Brassói László kuratórium elnöke
Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi munkájának haza, illetve külföldi szaktárgyi táborokban való részvételének segítése és az ezt biztosító feltételek megteremtése. ... >>

Romavállalkozók Országos Szervezete Egyesület (4407/2003)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, István király u. 2.
képviselő: elnök Kozák Oszkár
Romavállalkozók összefogása és szakmai segítése, az egyesület tagjai és az egyesületen kívüli romák munkalehetőségének koordinálása a lehetőségek jobb kihasználása érdekében. Általános és szakmai továbbképzések, tanulmányutak szervezése. Emberi kapcsolatok kiépítése belföldön és Európában, a határokon túl. Országos, regionális és helyi pályázatokon való részvétel a célok megvalósítása érdekében. ... >>

Sztilolit Barlangkutató Egyesület

(oktatási,egyéb)

2510 Dorog, Bem apó u. 4.
képviselő: Hollósi Beáta alelnök, Pásztor Balázs elnök, Pásztor Tamás alelnök
A hazai barlangkutatással foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. ... >>

"Tehetség el nem vész" (51340/2002)

(intézményi,oktatási)

2511 Dorog, Bécsi u. 45.
képviselő: Kovács Lajos
Az iskolai oktatás anyagi - technikai feltételeinek javítása. ... >>

Téli Sport Alapítvány (51120/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Kruzslik János
Az alapító iskola tanulói részére a téli sportolás feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület (51587/2002)

(sport,oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u. 2.
képviselő: Szalai Ferenc
Wendlingen és Dorog város között gazdasági, társadalmi, oktatási, kultúrális, sport és egyéb kapcsolatok létesítése és működtetése. ... >>

WEST Fiatalok Művelődési Egyesülete (51872/2002)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u.1. (West Üzletk.)
képviselő: Nébel József
Tanulással, oktatással segítsék egymást, mind szabadidejük színvonalas eltöltésében, mint jövőbeni pályaválasztásuk során esetlegesen felmerülő nehézségek leküzdésében, főleg a tanulás és a közösségi beilleszkedés terén. ... >>

Zöld levelecske Nyilt Alapitvány (52203/2002)

(oktatási)

2510 Dorog, Otthon tér 8.
képviselő: Balogh Zoltánné
A helyi nevelési programban meghatározott nevelési célok eléréséhez, illetve nevelési feladatok végrehajtásához szükséges anyagi támogatás nyújtása. ... >>
1. oldal