Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Delta Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 54. III./8.
képviselő: elnök Molnárné Doszpod Erzsébet
A természetjárás, mint életforma és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére, hazánk és ezen belül kiemelten a Dombóvár és környéke természeti és kulturális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása, Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése, a fiatalok, a dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének, fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése, a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése, kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel, szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése, túravezetők képzése, a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása, a rekreiációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek testi, lelki egészségének fejesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, a természetet szeretőknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása. ... >>

Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7200 Dombóvár, Katona József utak 41.
képviselő: elnök Horváth Csaba
Dombóvár és környékén élők számára lehetőséget teremt a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, különféle sportágak megismertetésével, gyakorlásával; természetközeli, mozgásban gazdag életmód kialakításában való segítségnyújtás mindazok számára, aki érdeklődnek a természet sportjai, valamint az amatőr kick-box, aerobik tánc, atlétika, labdajátékok iránt; kiemelt cél a természetjárás különböző ágain, és az amatőr sportoláson keresztül a mozgás élményének megismertetése és a sportolás megszerettetése minden korosztállyal; sportolási és testedzési lehetősgek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolaok létesítése, fenntartása; hazai tájak és más országok tájainak természeti és környezeti értékeinek, kulturális javainak megismertetése és védelme a sportoláson keresztül. ... >>

Dombóvári "Kertbarát" Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Ivanich utca 92.
képviselő: elnök Elek Lajos
A kertműveléssel, szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermesztéssel kapcsolatos korszerű környezet- és természetbarát technológiák, ismeretek, aktuális teendők terjesztése rendszeres előadások megtartása útján ... >>

Dombóvári Kutyás Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Kosztolányi utca 5.
képviselő: elnök Gyenei Ferenc
Az FCI (Federation Cynologique Internationale) által elismert fajtájú kutyákat kedvelő, tartó és tenyésztő jogi és természetes személyek tömörítése. ... >>

Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.
képviselő: elnök Dávid Gyula
Dombóvár város városszépítése, meglévő természeti területek és természeti értékeinek védelme; a város természeti értékeinek feltárása, védelme; a védett természeti területek őrzése; a védett természeti területek látogatóinak tájékoztatása, a természetvédelem szabályainak ismertetése; a természetvédelemmel kapcsolatos kiadványok, pályázatok gondozása, szakemberek, illetve szakmai szervezetek bevonásával a város természeti területek, természeti értékekkel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

"DOMBÓVÁRI POLGÁRŐRSÉG" Közbiztonsági Bűnmegelőzési, Környzetvédelmi, Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Szt. István tér 1.
képviselő: elnök Király Gábor, szolgálatvezető Tolnai Attila, titkár Sipos Csilla
Közrend- és közlekedésbiztonság megvalósítása, a bűncselekmények és balesetek megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint környezet- és természetvédelem, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, bűnmegelőzés, közbiztonsági, vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset megelőzési, a környezet- és természetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 16.
képviselő: alelnök Kutas György, elnök Kocsis Zoltán, titkár Élő Lajosné
Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme; a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme; Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása;
emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése;
városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

Dr. Buda Imre Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2.
képviselő: elnök Dr. Szenyéri Zoltán
a természettudományi és az idegennyelvi oktatás eredményeinek elismerése. ... >>

Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/A.
képviselő: elnök Tálos Róbert
Tolna Megyei természeti értékeinek megóvása. ... >>

Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Köztársaság utca 27.
képviselő: elnök Hertelendi Norbert
Az egyesület közfeladatként ellátja a Dombóvári Kistérség területén bekövetkezett civilizációs és természeti eredetű katasztrófa- és veszélyhelyzetekben a lakosság és az anyagi javak védelmét; a bekövetkezett tűz- és káresetek, súlyos balesetek, veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek során az egyesület önálló mentési és kárelhárítási tevékenységet kíván folytatni. ... >>
1. oldal