Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Orgona utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök G. Nagy Róbert
1./ Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. A Lengyel Pál nyomda, mint kultúrális érték megőrzése.
2./ Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3./ Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem - fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében. a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében.
4./ Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokultúrális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Diákjainkért Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.
képviselő: Tóth Tibor
hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása diákok általános érdekvédelme ... >>

Dombóvári Baktáló Drom-Szerencsés Út Egyesület

(szociális)

7200 Dombóvár, Kossuth u. 5.
képviselő: Tóth Lászlóné ... >>

"Dombóvári Kisgimnazistákért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: elnök Schmidt Anikó
Kiemelkedő és hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, a nyelvoktatás feltételeinek javítása. ... >>

Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 5.
képviselő: Majláth László
Dombóvár és környékén élő hátrányos helyzetű emberek életének segítése. ... >>

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány

(szociális)

7200 Dombóvár, Alkotmány tér 1.
képviselő: elnök Horváth Józsefné
támogatás nyújtása az arra rászolruló magánszemélyeknek lakáshoz jutáshoz, bővítéshez ... >>

Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület

(sport,szociális)

7200 Dombóvár, Zalka utca 3.
képviselő: elnök Jászberényi Péter
A tagok, valamint a Dombóvár és városkörnyék vonzáskörzetének az atlétika, sport és szabadidő sportot kedvelők, sportot gyakorlók érdekeinek képviselete, védelme.
Nem csak az ép, hanem a fogyatékkal élők /mozgássérültek, transzplantáltak, nagyothallók, gyengénlátók, értelmi fogyatékossággal élők sportolási és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása, kedvező sportolási lehetőségek megteremtése.
Az atlétika sportág fejlesztése, népszerűsítése, versenyfeltételek biztosítása. a versenyek, rendezvények, események, edzőtáborok szervezése, azokon való részvétel.
Környezetvédelem, erre való mozgósítás.
A jogszabályok, a társadalmi együttélés, a sporterkölcs és atlétika szabályainak tiszteletben tartása és annak szeretetére való nevezése.
... >>

Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Alapítvány

(szociális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Schütz János
A Dombóvár városban jelentkező munkanélküliség mérséklése, megelőzése, kezelése. A Munkanélküliek és Állást Kereső Tolna Megyei Egyesülete magasabb szintű információs és szervező tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek kiegészítése, a munkanélkülivé váló állampolgárok munkához juttatásához elősegítése, munkahelyteremtés támogatása, munkaközvetítés. ... >>

Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány

(szociális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 7.
képviselő: kuratórium elnöke Patay Vilmos
A Dombóváron jelentkező munkanélküliség mérséklése, megelőzése, kezelése, a munkanélküliek munkáhozjuttatása. ... >>

"Helyettes Szülők" Szakmai egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

Dombóvár, Szabadság u. 4.
képviselő: Kopaszné Guszmann Erzsébet, Megyeri Vilmos elnök, Tímár Krisztina
A szociális szakmai munka erősítése, a helyettes szülői hálózat működtetése által a rászoruló állampolgárok, - különösen a roma lakosság - hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatása, a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésének segítése, szabadidő megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatás, tanácsadás nyújtása, érdekeik védelmének képviselete. Alapszabály kelte: 2003.05.24. ... >>

PRESIDIUM Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

7200 Dombóvár, Rezeda utca 7.
képviselő: elnök Kerényiné Rieger Erika
Fogyatékkal élő gyemekek és felnőttek, egyéni, vagy csoportos támogatása. Képességfejlesztésüket, rehabilitációjukat, önálló életvitelük kialakítását elősegítő kulturális, zenei, foglalkoztatási programok és szerveződések (klubok, sporttevékenység, zenekarok, irodalmi körök stb.) működésének támogatása. A minél teljesebb önellátásra és önfenntartásra törekvő fogyatékkal élők életterének növelése, életvitelük könnyítése. Önmegvalósításuk eszközrendszeréhez a szükséges háttér és szervezeti keret, módszertan kialakítása és működtetése. Közreműködés annak széles körű elismertetésében és támogatásában, hogy a fogyatékkal élők hátrányos helyzete nem eredmnyezheti társadalmi elszigetelődésüket, sorsuk, állapotuk beletörődő, lemondó elfogadását.Az esélyegyenlőség alapján működő kezdeményezések szorgalmazása, a fogyatékkal élők bevonása saját sorsuk formálásába és önálló életvitelük kialakításában. ... >>
1. oldal