Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

"A Dombóvári Triatlon Sportért" Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 25.
képviselő: Dr. Molnár Zsuzsanna
A triatlon sport támogatása. ... >>

Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár

(sport)

7200 Dombóvár, Zalka M. u. 15. III/10.
képviselő: Reizingerné Rostás Andrea ... >>

"Black Angels" Dombóvári Női Labdarúgó Sport Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 19.
képviselő: Dunai Krisztina ... >>

"Cinege Cipője" A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Hoppné Pricz Éva
az iskolába járó enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulturális, sport és szabadidős programjainak támogatása ... >>

CYKLON Kerékpáros Egyesület Dombóvár

(sport)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 24.
képviselő: Dr. Smátrola Gábor ... >>

DÉL-PANNON VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Babits Mihály utca 10.
képviselő: elnök Kocsisné Rátkai Melinda
Dél-Dunántú, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, tuisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Delta Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 54. III./8.
képviselő: elnök Molnárné Doszpod Erzsébet
A természetjárás, mint életforma és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére, hazánk és ezen belül kiemelten a Dombóvár és környéke természeti és kulturális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása, Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése, a fiatalok, a dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének, fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése, a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése, kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel, szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése, túravezetők képzése, a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása, a rekreiációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek testi, lelki egészségének fejesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, a természetet szeretőknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása. ... >>

Dombóvár 2004. Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Molnár Ferenc elnök
Sportszervezet, sakktevékenység folytatására (sakkosztály működtetése, sakktevékenység szervezése, sakktevékenység feltételeinek megteremtése, szabadidősport szervezése, versenysport foltyatása, tehetséggondozás és utnápótlás-nevelés) ... >>

Dombóvár és Környéke Labdarúgó Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 37.
képviselő: Marton Lászlóné
Dombóvár és környékén a labdarúgás utánpótlása, a sport népszerűsít. ... >>

Dombóvár Úszásért Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Rozmaring tér 17.
képviselő: Turiné Simon Márta
a dombóvári versenyúszás támogatása ... >>

"Dombóvári Atlétikáért" Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Teleki utca 7/1.
képviselő: elnök Németh Győző
a dombóvári atléták támogatása ... >>

Dombóvári Boxklub

(sport)

7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 16. III/7.
képviselő: Matúz Zsolt ... >>

Dombóvári Diák Kötélugró Sport Klub

(sport)

7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.
képviselő: Palkovics Sándor ... >>

Dombóvári Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Szent Gellért utca 1.
képviselő: elnök Krauss Gábor
A dombóvári és kistérségi fiatalok érdekeinek megjelenítése, érvényesítése, az őket érintő döntések kialakítása során. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson Dombóvár város fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához. Támogatja és elősegíti a fiatalok egészséges életmódra nevelését, sportolását, szabadidejük kultúrált eltöltését. ... >>

DOMBÓVÁRI FLOORBALL SPORTEGYESÜLET Floorball Közhasznú Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Kórház utca 31.
képviselő: elnök Puchner Tamás
A floorball sport gyakorlása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, működési feltételeinek megteremtése, a floorball sport keretében a gyermek- és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás nevelés támogatása. ... >>

Dombóvári Focisuli Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Katona József utca 37.
képviselő: elnök Iván József
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése, mindennapos testmozgás igényének kialakítása, az egyesület tagjainak nevelése az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, versenyek, focitornák rendezése, azok személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Dombóvári Futball Club

(sport)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 37.
képviselő: elnök Takács László, Nyári Róbert elnökhelyettes
A helyi labdarúgás szervezése, koordinálása mind a szabadidős, mind pedig a versenyszerű, az ifjúsági és felnőtt sport vonatkozásában. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, a labdarúgás népszrűsítése, a mindennapos testmozgás igényének kialakítása, az egyesület tagjainak nevelése, az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7200 Dombóvár, Katona József utak 41.
képviselő: elnök Horváth Csaba
Dombóvár és környékén élők számára lehetőséget teremt a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, különféle sportágak megismertetésével, gyakorlásával; természetközeli, mozgásban gazdag életmód kialakításában való segítségnyújtás mindazok számára, aki érdeklődnek a természet sportjai, valamint az amatőr kick-box, aerobik tánc, atlétika, labdajátékok iránt; kiemelt cél a természetjárás különböző ágain, és az amatőr sportoláson keresztül a mozgás élményének megismertetése és a sportolás megszerettetése minden korosztállyal; sportolási és testedzési lehetősgek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolaok létesítése, fenntartása; hazai tájak és más országok tájainak természeti és környezeti értékeinek, kulturális javainak megismertetése és védelme a sportoláson keresztül. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Bajza u. 7.
képviselő: Árvai György
fiataloknak kulturális, sport, szabadidős programok szervezése ... >>

DOMBÓVÁRI KARATESULI*KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 52.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Dombóvár város és kistérsége sportéletének részeként:
- A gyermek és ifjúsági sport, valamit az utánpótlás-nevelés támogatása,
- az egészséges életmód és szabadidő sport feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősegítése,
- az utánpótlás - nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítésée, szakmai és anyagi támogatása,
- a karate sport működési feltételeinek a megteremtése,
- a karate sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körébeen,
- a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősgítése. ... >>

Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tóth E. utca 2.
képviselő: elnök Czétány László
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, fogyatékosok sportjának támogatása, az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megtermetésének és fejlesztésének elősegítése, az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása; kosárlabda csapat működtétése, feltételeinek megteremtése, kosárlabda sport népszerűsítése a tanulóifjúság körében, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A
képviselő: Bán Sándor ... >>

Dombóvári Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tulipán utca 13.
képviselő: elnök Kőszegi György ... >>

Dombóvári Tenisz Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 48.
képviselő: elnök Dékány István
Tenisz sportot gyakorlók érdekeinek képviselete, védelme, a tenisz sportág fejlesztése, népszerűsítése, versenyfeltételek biztosítása, a versenyek, rendezvények, események szervezése, azokon való részvétel, a jogszabályok, a társadalmi együttélés, a sporterkölcs és a tenisz szabályainak tiszteletben tartása és annak szeretetére való nevelése. ... >>

Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület

(sport,szociális)

7200 Dombóvár, Zalka utca 3.
képviselő: elnök Jászberényi Péter
A tagok, valamint a Dombóvár és városkörnyék vonzáskörzetének az atlétika, sport és szabadidő sportot kedvelők, sportot gyakorlók érdekeinek képviselete, védelme.
Nem csak az ép, hanem a fogyatékkal élők /mozgássérültek, transzplantáltak, nagyothallók, gyengénlátók, értelmi fogyatékossággal élők sportolási és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása, kedvező sportolási lehetőségek megteremtése.
Az atlétika sportág fejlesztése, népszerűsítése, versenyfeltételek biztosítása. a versenyek, rendezvények, események, edzőtáborok szervezése, azokon való részvétel.
Környezetvédelem, erre való mozgósítás.
A jogszabályok, a társadalmi együttélés, a sporterkölcs és atlétika szabályainak tiszteletben tartása és annak szeretetére való nevezése.
... >>

Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 19.
képviselő: Erb Béla, Herbst János ... >>

Dombóvári "Vén Iszapszemű Rája" Szenior Úszó Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 14.
képviselő: elnök Madarász Zoltán
A magyar szenior úszó- és triatlonsport versenyrendszerében történő részvétel lehetőségének biztosítása, mindezon sportolóknak, akik Dommbóváron rendszereen testedzést végeznek a fent említett sportágakban.
- Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart fenn mindazokkal az állami, társadalmi éss gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
- Az egyesület tagjai számára az uszoda fenntartójával együttműködve kedvezményews edzési lehetőséget biztosítanak.
- Az egyesület feladata:
a./ egyesületi célok megvalósításához szükkséges működési feltételek biztosítása,
b./ úszó és triatlon sportolók nyilvántartása, versenyzési engedéllyel történő ellátása,
c./ a dombóvári úszósport hagyományainak ápolása.
- Elősgegíti a tagok versenyekre való felkészülését, koordinálja a szenior versenyben történő részvételt. A versenyek kiírásáról a tagoknak írásos tájékoztatást nyújt. ... >>

Dombóvári ZRÍNYI Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
képviselő: Albertné Szabó Ilona
Az iskola oktatási, kulturális, sport tevékenységének támogatása. ... >>

FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Teleki utca 76.
képviselő: elnök Forgács Sándor
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása.
Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése.
Az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása.
Az ökölvívó sport (profi és amatőr) működési feltételeinek megteremtése.
Az ökölvívó sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körében.
A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és felesztésének elősegítése. ... >>

Ifjúsági Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 28.
képviselő: Dr. Molnár Zsuzsa
A dombóvári sportiskola keretében működő ifjúsági és utánpótlás szakosztályok működéséhez és a sportolók versenyeztetéséhez szükséges anyagi feltételek bővítése. ... >>

JÁTÉKVÁR

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Reizingerné Rostás Andrea
Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása, ennek keretében a gyermekek egyéni fejlődését segítő tárgyi feltételek - játékeszközök, sporteszközök, berendezések, felszerelések - bővítése, korszerűsítése; az óvodapedagógusok részére alternatív pedagógiai módszerek, fejlesztési programok megismerésének támogatása; korszerű ismeretbővítési eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Kék Csillag Kistérségi Turisztikai Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 16.
képviselő: elnökségi tag Bárdi Róbert, elnökségi tag Kovács Gyul, elnökségi tag Nagy Béla, elnökségi tag Tarnai Gyula, Tigelmann Péter elnök
túrisztikai értékek feltárása - idegenforgalom ... >>

M-12 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Fő u. 35.
képviselő: elnök Lécz János ... >>

P és P Motorsport Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, II. u. 61.
képviselő: Pandur Tamás ... >>

PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Vak Bottyán utca 53.
képviselő: elnök Právics Attila
Dombóváron és környékén rendszeres, veersenyszerű sportolási lehetőség biztosítása, a szabadidő hasznos kihasználásának elősegítése érdekében (elsősorban kispályás labdarúgás sportág keretében). Közösségi életre és egymás megbecsülésére való nevelés. A versenyszerű sportolás lehetőségén kívül a település területén és környékén jelentkező sportolási igények kielégítésének biztosítása, különösen a tömegsport tejesztése, fejlesztése, a helyi iskolák, vállalatok, intézmények részére sportolási lehetőség biztosítása révén. ... >>

PerfectDance Tánc-Sport Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Rezeda utca 25.
képviselő: elnök Balázs Erik Gábor, elnökhelyettes Hódosi Ágnes ... >>

PRESIDIUM Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

7200 Dombóvár, Rezeda utca 7.
képviselő: elnök Kerényiné Rieger Erika
Fogyatékkal élő gyemekek és felnőttek, egyéni, vagy csoportos támogatása. Képességfejlesztésüket, rehabilitációjukat, önálló életvitelük kialakítását elősegítő kulturális, zenei, foglalkoztatási programok és szerveződések (klubok, sporttevékenység, zenekarok, irodalmi körök stb.) működésének támogatása. A minél teljesebb önellátásra és önfenntartásra törekvő fogyatékkal élők életterének növelése, életvitelük könnyítése. Önmegvalósításuk eszközrendszeréhez a szükséges háttér és szervezeti keret, módszertan kialakítása és működtetése. Közreműködés annak széles körű elismertetésében és támogatásában, hogy a fogyatékkal élők hátrányos helyzete nem eredmnyezheti társadalmi elszigetelődésüket, sorsuk, állapotuk beletörődő, lemondó elfogadását.Az esélyegyenlőség alapján működő kezdeményezések szorgalmazása, a fogyatékkal élők bevonása saját sorsuk formálásába és önálló életvitelük kialakításában. ... >>

Triatlon az Egészséges Életmódért Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 38. III/1.
képviselő: Égly Csaba
Elősegíteni a triatlon és a duatlon tömegesítését, lehetőséget teremteni a sport népszerüsítésére. Segiteni a felkészülést, a táboroztatást és a mozgás megszerettetésének a lehetőségét, vállalkozni versenyek, edzőtáborok, utazások és más egyéb rendezvények lebonyolítására. ... >>

VINCZE Ju-jutsu Sportegyesület

(sport)

7200 Dombóvár, II. utca 33.
képviselő: elnök Vincze Szilvia
Sportegyesület, célja a sporttevékenység, elsődlegesen a keleti tűzdő- és önvédelmi sportágak gyakorlása, gyakorlásának elősegítése, e sportágak népszerűsítése, megismertetése, bel- és külföldi versenyek, bemutatók, tanfolyamok, sportklubok, stb. keretében, közreműködés e sportágak szervezeti formáinak kialakítás, működésük támogatása, segítése, a sporttevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében koordinálás, a sporttevékenység és az életmódjavítás, egészségmegőrzés összefüggéseinek reprezentálása. ... >>
1. oldal