Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.
képviselő: Balaskó János
Dombóváron a zeneiskola ésnövendékei támogatása. ... >>

BALÁZS GYÖRGY Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Dr. Berta Bálint
A gimnázium magasszintű matematika oktatásának elismerése a legjobb matematukus tanulók tanévenkérti jutalmazása. ... >>

BÁRÁNY VERA Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Dr. Berta Bálin
A gimnázium leánytanulói tuanulmányi eredménye magas szinvonalon tartása érdekében a legjobb leánytanulók évenkénti jutalmazása. ... >>

"Cinege Cipője" A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Hoppné Pricz Éva
az iskolába járó enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulturális, sport és szabadidős programjainak támogatása ... >>

Dél-dunántúli Regionális Roma Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 4.
képviselő: elnök Majláth László
A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság életszínvonalának, foglalkoztatásának, egészségi állapotának, lakhatási, oktatási, illetve esélyegyenlőségi helyzetének javítása. A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság összefogása, ezen belül a cigány kisebbségi önkormányzatok, a cigány kisebbségi önkormányzatok kistérségi társulások, valamint civil szervezetek szövetségét erősíteni, önálló dél-dunántúli régiós romaképző központ létrehozása, melynek célja a régióban élő romák felnőttképzése, szakmai, illetve felzárkóztató programok indítása. ... >>

Delta Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 54. III./8.
képviselő: elnök Molnárné Doszpod Erzsébet
A természetjárás, mint életforma és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére, hazánk és ezen belül kiemelten a Dombóvár és környéke természeti és kulturális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása, Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése, a fiatalok, a dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének, fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése, a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése, kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel, szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése, túravezetők képzése, a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása, a rekreiációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek testi, lelki egészségének fejesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, a természetet szeretőknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása. ... >>

Dombóvár 2004. Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Molnár Ferenc elnök
Sportszervezet, sakktevékenység folytatására (sakkosztály működtetése, sakktevékenység szervezése, sakktevékenység feltételeinek megteremtése, szabadidősport szervezése, versenysport foltyatása, tehetséggondozás és utnápótlás-nevelés) ... >>

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Kiszler András
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar működési feltételeinek elősegítése. Céljának tekinti a muzsikát kedvelő tehetséges fiatalok felkarolásával az igényes fúvószenei kultúra térségi kialakítását, a zenekar művészeti teljesítmények fejlesztésével a koncertzenekari minőség elérését és e minőség folyamatos fenntartását. ... >>

Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Szabados Balázs
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium szakmai, működési színvonalának fejlesztése. ... >>

DOMBÓVÁRI KARATESULI*KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 52.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Dombóvár város és kistérsége sportéletének részeként:
- A gyermek és ifjúsági sport, valamit az utánpótlás-nevelés támogatása,
- az egészséges életmód és szabadidő sport feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősegítése,
- az utánpótlás - nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítésée, szakmai és anyagi támogatása,
- a karate sport működési feltételeinek a megteremtése,
- a karate sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körébeen,
- a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősgítése. ... >>

"Dombóvári Kisgimnazistákért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: elnök Schmidt Anikó
Kiemelkedő és hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, a nyelvoktatás feltételeinek javítása. ... >>

Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tóth E. utca 2.
képviselő: elnök Czétány László
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, fogyatékosok sportjának támogatása, az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megtermetésének és fejlesztésének elősegítése, az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása; kosárlabda csapat működtétése, feltételeinek megteremtése, kosárlabda sport népszerűsítése a tanulóifjúság körében, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Dombóvári Méhész és Gazda Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7200 Dombóvár, Gyár utca 14.
képviselő: elnök Kovács Csaba
Méhészek érdekvédelme; méhtenyésztés népszerűsítése; tagok szakismeretének gyarapítása, különösen a krajnai méhfaj nemesítésével kapcsolatos ismeretek megosztása; méhtenyésztéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséhez történő segítségnyújtás; tanulmányi kirándulások, továbbképzések szervezése, ezeken való részvétel támogatása; méhlegelők ápolása; együttműködés és kapcsolattartás a más hasonló szervezetekkel. kiemelten az Országos Magyar Méhészek Egyesületével. ... >>

"DOMBÓVÁRI RADIOLÓGIÁÉRT" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 45-51. 1.
képviselő: elnök Dr. Antalffyné Dr. Sándor Zsuzsanna
A radiológiai osztály szakmai színvonalának fejlesztése, a működéshez szükséges credit pontok megszerzése céljából továbbképzéseken, kongresszusokon való részvétel támogatása a radiológiai osztály orvosai és asszisztensei számára, a technikai berendezések vásárlása, fejlesztése, karbantartása, a betegellátás feltételeinek, illetőleg a munkavégzés körülményeinek javítása, szakmai, munkahelyi események, összejövetelek támogatása. ... >>

Dombóvári Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tulipán utca 13.
képviselő: elnök Kőszegi György ... >>

Dombóvári ZRÍNYI Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
képviselő: Albertné Szabó Ilona
Az iskola oktatási, kulturális, sport tevékenységének támogatása. ... >>

Dr. Buda Imre Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2.
képviselő: elnök Dr. Szenyéri Zoltán
a természettudományi és az idegennyelvi oktatás eredményeinek elismerése. ... >>

FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Teleki utca 76.
képviselő: elnök Forgács Sándor
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása.
Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése.
Az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása.
Az ökölvívó sport (profi és amatőr) működési feltételeinek megteremtése.
Az ökölvívó sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körében.
A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és felesztésének elősegítése. ... >>

Francia Kulcs Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.
képviselő: Farkasné Szalai Mária
A francia nyelv oktatásának támogatása. ... >>

Gárdonyi Géza Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.
képviselő: Foki Mária
A 2.sz. Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődését elősegítő oktatás - különösen a nyelvoktatás szinvonalának emelése, tehetséggondozás fokozása, résztvevő pedagógusok ösztöndíj pályázati tevékenységének támogatása. ... >>

GYERMEKVILÁG Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 2/a.
képviselő: elnök Halmainé Horváth Katalin
A Margaréta Óvoda nevelő munkájának fejlesztését szolgáló, a korszerű feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.
képviselő: elnök Jánosiné Miklóssy Orsolya
A Bezerédj Amália Óvoda nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

"Helyettes Szülők" Szakmai egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

Dombóvár, Szabadság u. 4.
képviselő: Kopaszné Guszmann Erzsébet, Megyeri Vilmos elnök, Tímár Krisztina
A szociális szakmai munka erősítése, a helyettes szülői hálózat működtetése által a rászoruló állampolgárok, - különösen a roma lakosság - hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatása, a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésének segítése, szabadidő megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatás, tanácsadás nyújtása, érdekeik védelmének képviselete. Alapszabály kelte: 2003.05.24. ... >>

Ifjúsági Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 28.
képviselő: Dr. Molnár Zsuzsa
A dombóvári sportiskola keretében működő ifjúsági és utánpótlás szakosztályok működéséhez és a sportolók versenyeztetéséhez szükséges anyagi feltételek bővítése. ... >>

"JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
képviselő: elnök Peukert Ivett
Az iskola tanulói körében az idegen nyelv tanulásának az ösztönzése, külföldi iskolákkal egyeüttműködés, diákcserék támogatása, nyelvtanárok külföldi nyelgyakorlásának támogatása, iskolai és iskolán kívüli kultúrális, szabadidő programok szervezése, iskolai versenyek, vetélkedő költségeinek hozzájárulása a győztesek díjazása. ... >>

JÁTÉKVÁR

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Reizingerné Rostás Andrea
Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása, ennek keretében a gyermekek egyéni fejlődését segítő tárgyi feltételek - játékeszközök, sporteszközök, berendezések, felszerelések - bővítése, korszerűsítése; az óvodapedagógusok részére alternatív pedagógiai módszerek, fejlesztési programok megismerésének támogatása; korszerű ismeretbővítési eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Jövő Emberkéje Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
képviselő: a kuratórium elnöke Kiss Barbara
Az óvodáskorúaknál fiatalabb kisgyermekeket gondoz, nevel dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége: - hatákonyabb működésének támogatása a gondozási-, nevelési feltételek javításával, anyagi, tárgyi, személyi lehetőségek fejlesztésével; a kisgyermekek egészséges szocializációja, képességeik kibontakozása, egészségük megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési és betegségmegelőző tevékenység végzése. ... >>

Kisbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.
képviselő: elnök Manner Róbert
Az óvoda nevelő munkájának és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Mentsük meg Dombóvárt Közéleti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Tátika utca 14.
képviselő: elnök Szabó Lóránd
Az alapító tagok az egyesületet Dombóvár város polgárai egészséges életmódjának, kulturális, szabadidős, oktatási, szociális környezetvédelmi, településfejlesztési, nemzetközi szakmai tevékenységének támogatása, megszervezése érdekében hozták létre - az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel - szemelőtt tartva az egészséges életmód, a kultúra, a szabadidő, az oktatás, a környezetvédelem, a településfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok feltételeinek biztosítását. ... >>

PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Vak Bottyán utca 53.
képviselő: elnök Právics Attila
Dombóváron és környékén rendszeres, veersenyszerű sportolási lehetőség biztosítása, a szabadidő hasznos kihasználásának elősegítése érdekében (elsősorban kispályás labdarúgás sportág keretében). Közösségi életre és egymás megbecsülésére való nevelés. A versenyszerű sportolás lehetőségén kívül a település területén és környékén jelentkező sportolási igények kielégítésének biztosítása, különösen a tömegsport tejesztése, fejlesztése, a helyi iskolák, vállalatok, intézmények részére sportolási lehetőség biztosítása révén. ... >>

Picinke Családi Napközi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Gyöngyvirág körút 53.
képviselő: kuratórium elnöke Molnár György
a Dombóváron és kistérségében élő gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését, fejlesztését biztosító családi napközi létrehozása, működtetése és fenntartása, ezáltal lehetőség teremtése a család és a munkahely elvárásainak összeegyeztetésére, hozzájárulva a szülők munkavállalási és munkahely megtartási esélyeinek növeléséhez is, a gyermekek egészséges szocializációja, képességeik kibontakoztatása, egészségük megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési és betegségmegelőző tevékenység végzése. ... >>

Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7200 Dombóvár, Rákóczi utca 85.
képviselő: elnök Ulrich József
A szarvasgombával kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás; a szarvasgomba termesztés kutatási eredményeinek terjesztése, a kutatók és az ültetvény tulajdonosok közötti kapcsolattartás; mintaként szolgáló szarvasgomba ültetvények létrehozása; a hazai szarvasgomba élőhelyek terhelését csökkentő szarvasgomba-termesztés népszerűsítése; tájékoztatás a szarvasgomba termesztéssel kapcsolatos jogi előírásokról; a szarvasgomba termesztésével foglalkozók összefogása, segítése, érdekképviselete. A szarvasgomba kultúrájának ápolása. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, III. u. 34.
képviselő: Horváthné Gyánó Bernadett
a dombóvári Százszorszép óvoda támogatása ... >>
1. oldal