Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.
képviselő: Balaskó János
Dombóváron a zeneiskola ésnövendékei támogatása. ... >>

"Cinege Cipője" A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Hoppné Pricz Éva
az iskolába járó enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulturális, sport és szabadidős programjainak támogatása ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Orgona utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök G. Nagy Róbert
1./ Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. A Lengyel Pál nyomda, mint kultúrális érték megőrzése.
2./ Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3./ Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem - fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében. a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében.
4./ Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokultúrális tervek (projektek) szervezése. ... >>

DÉL-PANNON VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Babits Mihály utca 10.
képviselő: elnök Kocsisné Rátkai Melinda
Dél-Dunántú, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, tuisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Delta Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 54. III./8.
képviselő: elnök Molnárné Doszpod Erzsébet
A természetjárás, mint életforma és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére, hazánk és ezen belül kiemelten a Dombóvár és környéke természeti és kulturális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása, Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése, a fiatalok, a dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének, fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése, a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése, kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel, szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése, túravezetők képzése, a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása, a rekreiációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek testi, lelki egészségének fejesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, a természetet szeretőknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása. ... >>

Dombóvár-Kernen I.R.Baráti Kör

(kulturális)

7200 Dombóvár, Kölcsey utca 64.
képviselő: Grünwald Pálné
A magyar-német baráti együttműködés, testvérvárosi kapcsolat ápolása, rendezvények, találkozók szervezetése, a helyi közösségi életben való tevékeny részvétel. alapszabály kelte: 2003.02.26. alapszabály módosítás: 2003.05.26. ... >>

Dombóvári Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Szent Gellért utca 1.
képviselő: elnök Krauss Gábor
A dombóvári és kistérségi fiatalok érdekeinek megjelenítése, érvényesítése, az őket érintő döntések kialakítása során. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson Dombóvár város fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához. Támogatja és elősegíti a fiatalok egészséges életmódra nevelését, sportolását, szabadidejük kultúrált eltöltését. ... >>

Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7200 Dombóvár, Katona József utak 41.
képviselő: elnök Horváth Csaba
Dombóvár és környékén élők számára lehetőséget teremt a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, különféle sportágak megismertetésével, gyakorlásával; természetközeli, mozgásban gazdag életmód kialakításában való segítségnyújtás mindazok számára, aki érdeklődnek a természet sportjai, valamint az amatőr kick-box, aerobik tánc, atlétika, labdajátékok iránt; kiemelt cél a természetjárás különböző ágain, és az amatőr sportoláson keresztül a mozgás élményének megismertetése és a sportolás megszerettetése minden korosztállyal; sportolási és testedzési lehetősgek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolaok létesítése, fenntartása; hazai tájak és más országok tájainak természeti és környezeti értékeinek, kulturális javainak megismertetése és védelme a sportoláson keresztül. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Kiszler András
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar működési feltételeinek elősegítése. Céljának tekinti a muzsikát kedvelő tehetséges fiatalok felkarolásával az igényes fúvószenei kultúra térségi kialakítását, a zenekar művészeti teljesítmények fejlesztésével a koncertzenekari minőség elérését és e minőség folyamatos fenntartását. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Bajza u. 7.
képviselő: Árvai György
fiataloknak kulturális, sport, szabadidős programok szervezése ... >>

Dombóvári Német Kultúregyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár,
képviselő: Dr. Keller József, Friedrich László, Kertész János, Pleiczer Ferenc ... >>

Dombóvári Polgári Roma Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Erzsébet utca 8.
képviselő: elnök Horváth Elemér
A cigány és roma származásúak beilleszkedésének, felemelkedésének, kulturális, gazdasági védelmének ellátása. ... >>

DOMBÓVÁRI POLGÁRKÖR

(kulturális)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Magyar István, Ruzsits Éva ... >>

Dombóvári Székely Kör

(kulturális)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 51.
képviselő: elnök Horváth Józsefné
A népszokások, hagyományok, kulturák megismerésének és megismertetésének elősegítése azáltal, hogy a kulturális örökség megóvása érdekében feltárja és bemutatja a Dombóváron élő székelyek származási helyeinek szokásait, tárgyi, nyelvi és zenei emlékeit. ... >>

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 16.
képviselő: alelnök Kutas György, elnök Kocsis Zoltán, titkár Élő Lajosné
Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme; a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme; Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása;
emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése;
városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

Dombóvári "Vén Iszapszemű Rája" Szenior Úszó Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 14.
képviselő: elnök Madarász Zoltán
A magyar szenior úszó- és triatlonsport versenyrendszerében történő részvétel lehetőségének biztosítása, mindezon sportolóknak, akik Dommbóváron rendszereen testedzést végeznek a fent említett sportágakban.
- Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart fenn mindazokkal az állami, társadalmi éss gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
- Az egyesület tagjai számára az uszoda fenntartójával együttműködve kedvezményews edzési lehetőséget biztosítanak.
- Az egyesület feladata:
a./ egyesületi célok megvalósításához szükkséges működési feltételek biztosítása,
b./ úszó és triatlon sportolók nyilvántartása, versenyzési engedéllyel történő ellátása,
c./ a dombóvári úszósport hagyományainak ápolása.
- Elősgegíti a tagok versenyekre való felkészülését, koordinálja a szenior versenyben történő részvételt. A versenyek kiírásáról a tagoknak írásos tájékoztatást nyújt. ... >>

Dombóvári Zenész Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Molnár György utca 11.
képviselő: elnök Balaskó János
Dombóvár és kistérsége zenét tanuló, kedvelő és szerető polgárai ösztönzése, személyiségük gazdagítására, zenei fejlődésük elősegítésére, a művészet egyetemes értékeinek megértésére, lakóhelyük zenei hagyományainak ápolására és megőrzésére, egymás jobb megértése érdekében. ... >>

Dombóvári ZRÍNYI Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
képviselő: Albertné Szabó Ilona
Az iskola oktatási, kulturális, sport tevékenységének támogatása. ... >>

"Fekete István" Kulturális Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Bodó Imre, Hilbert János ... >>

HAMULYÁK Közalapítvány

(kulturális)

7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
képviselő: elnök Horváth Éva
-Dombóvár Városkép szempontjából meghatározó épített értékek védelme, -a város közterületén lévő, ill. a közterülettel érintkező építészeti örökségek védelme, az értékek fenntartása, karbantartása, helyreállítása, -magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek bevonása a környezet formálása érdekében ... >>

"Helyettes Szülők" Szakmai egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

Dombóvár, Szabadság u. 4.
képviselő: Kopaszné Guszmann Erzsébet, Megyeri Vilmos elnök, Tímár Krisztina
A szociális szakmai munka erősítése, a helyettes szülői hálózat működtetése által a rászoruló állampolgárok, - különösen a roma lakosság - hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatása, a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésének segítése, szabadidő megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatás, tanácsadás nyújtása, érdekeik védelmének képviselete. Alapszabály kelte: 2003.05.24. ... >>

"JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
képviselő: elnök Peukert Ivett
Az iskola tanulói körében az idegen nyelv tanulásának az ösztönzése, külföldi iskolákkal egyeüttműködés, diákcserék támogatása, nyelvtanárok külföldi nyelgyakorlásának támogatása, iskolai és iskolán kívüli kultúrális, szabadidő programok szervezése, iskolai versenyek, vetélkedő költségeinek hozzájárulása a győztesek díjazása. ... >>

JÁTÉKVÁR

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Reizingerné Rostás Andrea
Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása, ennek keretében a gyermekek egyéni fejlődését segítő tárgyi feltételek - játékeszközök, sporteszközök, berendezések, felszerelések - bővítése, korszerűsítése; az óvodapedagógusok részére alternatív pedagógiai módszerek, fejlesztési programok megismerésének támogatása; korszerű ismeretbővítési eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

"Kapos" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Kőszegi György, Nyári Éva, Tóth Zsuzsanna, Wéber József
Dombóvár város művészeti életének élénkítése, a "Kapos" Együttes magasabb szintű tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár

(kulturális)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
képviselő: elnök Elmauer István, elnökhelyettes Bárány Jánosné ... >>

Mentsük meg Dombóvárt Közéleti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Tátika utca 14.
képviselő: elnök Szabó Lóránd
Az alapító tagok az egyesületet Dombóvár város polgárai egészséges életmódjának, kulturális, szabadidős, oktatási, szociális környezetvédelmi, településfejlesztési, nemzetközi szakmai tevékenységének támogatása, megszervezése érdekében hozták létre - az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel - szemelőtt tartva az egészséges életmód, a kultúra, a szabadidő, az oktatás, a környezetvédelem, a településfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok feltételeinek biztosítását. ... >>

"Nők Dombóvárért" Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7200 Dombóvár, Művelődési Ház
képviselő: elnök Vértesi Jánosné
Emberi kapcsolatok kialakítása, ápolása, lokálpatriotizmus erősítése, a város történelmi, művészeti értékeinek védelme, aktív részvétel a város kultúrális és közéleti rendezvényein, egyedülálló, vagy fogyatékos emberek segítése. ... >>

PRESIDIUM Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

7200 Dombóvár, Rezeda utca 7.
képviselő: elnök Kerényiné Rieger Erika
Fogyatékkal élő gyemekek és felnőttek, egyéni, vagy csoportos támogatása. Képességfejlesztésüket, rehabilitációjukat, önálló életvitelük kialakítását elősegítő kulturális, zenei, foglalkoztatási programok és szerveződések (klubok, sporttevékenység, zenekarok, irodalmi körök stb.) működésének támogatása. A minél teljesebb önellátásra és önfenntartásra törekvő fogyatékkal élők életterének növelése, életvitelük könnyítése. Önmegvalósításuk eszközrendszeréhez a szükséges háttér és szervezeti keret, módszertan kialakítása és működtetése. Közreműködés annak széles körű elismertetésében és támogatásában, hogy a fogyatékkal élők hátrányos helyzete nem eredmnyezheti társadalmi elszigetelődésüket, sorsuk, állapotuk beletörődő, lemondó elfogadását.Az esélyegyenlőség alapján működő kezdeményezések szorgalmazása, a fogyatékkal élők bevonása saját sorsuk formálásába és önálló életvitelük kialakításában. ... >>

Terne Cserhajá Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Jókai út 13.
képviselő: elnök Bogdán Boldizsár
Az egyesület tagjainak érdekképviselete mellett célként túzte ki a dombóvári roma közösség szociális körülményeinek javítását, közösségfejlesztés alkalmazásával. ... >>
1. oldal