Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.
képviselő: Balaskó János
Dombóváron a zeneiskola ésnövendékei támogatása. ... >>

"Cinege Cipője" A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Hoppné Pricz Éva
az iskolába járó enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulturális, sport és szabadidős programjainak támogatása ... >>

DOMBÓVÁRI KARATESULI*KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 52.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Dombóvár város és kistérsége sportéletének részeként:
- A gyermek és ifjúsági sport, valamit az utánpótlás-nevelés támogatása,
- az egészséges életmód és szabadidő sport feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősegítése,
- az utánpótlás - nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítésée, szakmai és anyagi támogatása,
- a karate sport működési feltételeinek a megteremtése,
- a karate sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körébeen,
- a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősgítése. ... >>

Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tóth E. utca 2.
képviselő: elnök Czétány László
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, fogyatékosok sportjának támogatása, az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megtermetésének és fejlesztésének elősegítése, az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása; kosárlabda csapat működtétése, feltételeinek megteremtése, kosárlabda sport népszerűsítése a tanulóifjúság körében, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Dombóvári Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tulipán utca 13.
képviselő: elnök Kőszegi György ... >>

Dombóvári ZRÍNYI Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
képviselő: Albertné Szabó Ilona
Az iskola oktatási, kulturális, sport tevékenységének támogatása. ... >>

FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Teleki utca 76.
képviselő: elnök Forgács Sándor
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása.
Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése.
Az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása.
Az ökölvívó sport (profi és amatőr) működési feltételeinek megteremtése.
Az ökölvívó sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körében.
A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és felesztésének elősegítése. ... >>

Gárdonyi Géza Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.
képviselő: Foki Mária
A 2.sz. Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődését elősegítő oktatás - különösen a nyelvoktatás szinvonalának emelése, tehetséggondozás fokozása, résztvevő pedagógusok ösztöndíj pályázati tevékenységének támogatása. ... >>

GYERMEKVILÁG Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 2/a.
képviselő: elnök Halmainé Horváth Katalin
A Margaréta Óvoda nevelő munkájának fejlesztését szolgáló, a korszerű feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

Gyöngyszem Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.
képviselő: elnök Jánosiné Miklóssy Orsolya
A Bezerédj Amália Óvoda nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

"Helyettes Szülők" Szakmai egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

Dombóvár, Szabadság u. 4.
képviselő: Kopaszné Guszmann Erzsébet, Megyeri Vilmos elnök, Tímár Krisztina
A szociális szakmai munka erősítése, a helyettes szülői hálózat működtetése által a rászoruló állampolgárok, - különösen a roma lakosság - hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatása, a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésének segítése, szabadidő megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatás, tanácsadás nyújtása, érdekeik védelmének képviselete. Alapszabály kelte: 2003.05.24. ... >>

Ifjúsági Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 28.
képviselő: Dr. Molnár Zsuzsa
A dombóvári sportiskola keretében működő ifjúsági és utánpótlás szakosztályok működéséhez és a sportolók versenyeztetéséhez szükséges anyagi feltételek bővítése. ... >>

"JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
képviselő: elnök Peukert Ivett
Az iskola tanulói körében az idegen nyelv tanulásának az ösztönzése, külföldi iskolákkal egyeüttműködés, diákcserék támogatása, nyelvtanárok külföldi nyelgyakorlásának támogatása, iskolai és iskolán kívüli kultúrális, szabadidő programok szervezése, iskolai versenyek, vetélkedő költségeinek hozzájárulása a győztesek díjazása. ... >>

JÁTÉKVÁR

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Reizingerné Rostás Andrea
Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye nevelő munkájának fejlesztését szolgáló korszerű feltételek megteremtésének támogatása, ennek keretében a gyermekek egyéni fejlődését segítő tárgyi feltételek - játékeszközök, sporteszközök, berendezések, felszerelések - bővítése, korszerűsítése; az óvodapedagógusok részére alternatív pedagógiai módszerek, fejlesztési programok megismerésének támogatása; korszerű ismeretbővítési eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Jövő Emberkéje Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
képviselő: a kuratórium elnöke Kiss Barbara
Az óvodáskorúaknál fiatalabb kisgyermekeket gondoz, nevel dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége: - hatákonyabb működésének támogatása a gondozási-, nevelési feltételek javításával, anyagi, tárgyi, személyi lehetőségek fejlesztésével; a kisgyermekek egészséges szocializációja, képességeik kibontakozása, egészségük megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési és betegségmegelőző tevékenység végzése. ... >>

Kisbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.
képviselő: elnök Manner Róbert
Az óvoda nevelő munkájának és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Vak Bottyán utca 53.
képviselő: elnök Právics Attila
Dombóváron és környékén rendszeres, veersenyszerű sportolási lehetőség biztosítása, a szabadidő hasznos kihasználásának elősegítése érdekében (elsősorban kispályás labdarúgás sportág keretében). Közösségi életre és egymás megbecsülésére való nevelés. A versenyszerű sportolás lehetőségén kívül a település területén és környékén jelentkező sportolási igények kielégítésének biztosítása, különösen a tömegsport tejesztése, fejlesztése, a helyi iskolák, vállalatok, intézmények részére sportolási lehetőség biztosítása révén. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, III. u. 34.
képviselő: Horváthné Gyánó Bernadett
a dombóvári Százszorszép óvoda támogatása ... >>
1. oldal