Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

424 Dombóvári Pipaklub

(egyéb)

7200 Dombóvár, Kossuth u. 69.
képviselő: Horváth Csaba ... >>

CREDO Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Arany J. tér 18.
képviselő: elnök Rostás Jenő István, Tencz Károlyné, Varga Péter
A Dombóvári Római Katolikus egyház ingatlananinak karbantartása, felújítása. ... >>

Dalmandi Vadásztársaság

(egyéb)

7200 Dombóvár, Rózsa Ferenc utca 5.
képviselő: elnök Széll Szabolcs ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Orgona utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök G. Nagy Róbert
1./ Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. A Lengyel Pál nyomda, mint kultúrális érték megőrzése.
2./ Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3./ Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem - fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében. a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében.
4./ Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokultúrális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Roma Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 4.
képviselő: elnök Majláth László
A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság életszínvonalának, foglalkoztatásának, egészségi állapotának, lakhatási, oktatási, illetve esélyegyenlőségi helyzetének javítása. A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság összefogása, ezen belül a cigány kisebbségi önkormányzatok, a cigány kisebbségi önkormányzatok kistérségi társulások, valamint civil szervezetek szövetségét erősíteni, önálló dél-dunántúli régiós romaképző központ létrehozása, melynek célja a régióban élő romák felnőttképzése, szakmai, illetve felzárkóztató programok indítása. ... >>

DÉL-PANNON VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Babits Mihály utca 10.
képviselő: elnök Kocsisné Rátkai Melinda
Dél-Dunántú, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, tuisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Diákjainkért Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.
képviselő: Tóth Tibor
hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása diákok általános érdekvédelme ... >>

Dob-szerda Szabadidős Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Dózsa Gy. u. 2/B.
képviselő: Kohner János elnök
Tagjai számára lehetőségeket biztosít a szabadidő kulturált eltöltésére /szabadidős és hobbi tevékenység/. ... >>

Dombóvári APÁCZAI Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Arany J. tér 21.
képviselő: elnök Zilizi Rozália
tanórákon kívüli tevékenységek támogatása ... >>

Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Alkotmány tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Gaál János
a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása felsőfokú tanulmányokat folyt. fiatalok aktivításának támogatása ... >>

Dombóvári "Kertbarát" Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Ivanich utca 92.
képviselő: elnök Elek Lajos
A kertműveléssel, szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermesztéssel kapcsolatos korszerű környezet- és természetbarát technológiák, ismeretek, aktuális teendők terjesztése rendszeres előadások megtartása útján ... >>

Dombóvári Nyergesvölgi Horgász Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Gyár u. 10.
képviselő: Lóth János, Somogyvári János, Weisz István ... >>

"DOMBÓVÁRI POLGÁRŐRSÉG" Közbiztonsági Bűnmegelőzési, Környzetvédelmi, Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Szt. István tér 1.
képviselő: elnök Király Gábor, szolgálatvezető Tolnai Attila, titkár Sipos Csilla
Közrend- és közlekedésbiztonság megvalósítása, a bűncselekmények és balesetek megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint környezet- és természetvédelem, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, bűnmegelőzés, közbiztonsági, vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset megelőzési, a környezet- és természetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

Dombóvári Rádió Klub

(egyéb)

7200 Dombóvár, Gyenis A. u. 28.
képviselő: Radics Attila ... >>

Dombóvári Városi Horgász Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Tüskei Horgásztó
képviselő: Tusnovits Jenő ... >>

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 16.
képviselő: alelnök Kutas György, elnök Kocsis Zoltán, titkár Élő Lajosné
Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme; a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme; Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása;
emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése;
városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

Dombóváron Távhőszolgáltatást Igénybevevők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 24. II/5.
képviselő: elnök Máté Gabriella
a távfűtéses lakásokban élők és távhővel ellátott intézmények érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

Dr. Buda Imre Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2.
képviselő: elnök Dr. Szenyéri Zoltán
a természettudományi és az idegennyelvi oktatás eredményeinek elismerése. ... >>

"Életet az Éveknek" Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Arany J. tér 2.
képviselő: elnök Fehér Jánosné
Dombóvár és városkörnyékén élő idős korúak szociális intézményei üzemeltetésének kedvezőbbé tétele ... >>

"Független nők a nőkért" Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Gagarin utca 55.
képviselő: elök Orsós Józsefné
Az egyesület célja a cigányság és a hátrányos helyzetben lévő nem cigány nők érdekeinek képviselete és érvényesítése a társadalmi élet minden területén.
Ennek körében az Egyesület:
- ellátja az általa képviselt népréteg érdekeinek képviseletét
- közvetíti az állampolgári érdekérvényesítéséhez szükséges ismeretek az általa képviselt népréteg felé
- közösségszervező tevénységet lát el,
- vállalja az általa képviselt népréteg közösségi értékeinek felkiutatását,
- vállalja a fiatalság nevelését és felkészítését a polgári demokratikus társadalmi közéletben való részvételre,
- vállalja az emberi jogok érvényesítését. ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete

(egyéb)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Perneker Antal ... >>

Gárdonyi Géza Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.
képviselő: Foki Mária
A 2.sz. Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődését elősegítő oktatás - különösen a nyelvoktatás szinvonalának emelése, tehetséggondozás fokozása, résztvevő pedagógusok ösztöndíj pályázati tevékenységének támogatása. ... >>

GYERMEKVILÁG Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 2/a.
képviselő: elnök Halmainé Horváth Katalin
A Margaréta Óvoda nevelő munkájának fejlesztését szolgáló, a korszerű feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

"Helyettes Szülők" Szakmai egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

Dombóvár, Szabadság u. 4.
képviselő: Kopaszné Guszmann Erzsébet, Megyeri Vilmos elnök, Tímár Krisztina
A szociális szakmai munka erősítése, a helyettes szülői hálózat működtetése által a rászoruló állampolgárok, - különösen a roma lakosság - hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatása, a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésének segítése, szabadidő megszervezése, oktatási és kulturális programok szervezése, az arra rászoruló családok részére gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatás, tanácsadás nyújtása, érdekeik védelmének képviselete. Alapszabály kelte: 2003.05.24. ... >>

"Kapos" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Kőszegi György, Nyári Éva, Tóth Zsuzsanna, Wéber József
Dombóvár város művészeti életének élénkítése, a "Kapos" Együttes magasabb szintű tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Mentsük meg Dombóvárt Közéleti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Tátika utca 14.
képviselő: elnök Szabó Lóránd
Az alapító tagok az egyesületet Dombóvár város polgárai egészséges életmódjának, kulturális, szabadidős, oktatási, szociális környezetvédelmi, településfejlesztési, nemzetközi szakmai tevékenységének támogatása, megszervezése érdekében hozták létre - az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel - szemelőtt tartva az egészséges életmód, a kultúra, a szabadidő, az oktatás, a környezetvédelem, a településfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok feltételeinek biztosítását. ... >>

Picinke Családi Napközi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, Gyöngyvirág körút 53.
képviselő: kuratórium elnöke Molnár György
a Dombóváron és kistérségében élő gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését, fejlesztését biztosító családi napközi létrehozása, működtetése és fenntartása, ezáltal lehetőség teremtése a család és a munkahely elvárásainak összeegyeztetésére, hozzájárulva a szülők munkavállalási és munkahely megtartási esélyeinek növeléséhez is, a gyermekek egészséges szocializációja, képességeik kibontakoztatása, egészségük megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési és betegségmegelőző tevékenység végzése. ... >>

"Pro Dombóvár" Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Dr. Riesz u. 4.
képviselő: Dr. Lehoczky Béla ... >>

Segítő Kéz Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Vörössugár u. 1/a.
képviselő: Szőke Géza
A dombóvári Alkotmány Mg. Tsz. rászoruló nyugdíjasai és aktív dolgozói és családjuk segítése. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7200 Dombóvár, III. u. 34.
képviselő: Horváthné Gyánó Bernadett
a dombóvári Százszorszép óvoda támogatása ... >>

Szövetség Dombóvárért

(érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
képviselő: Béres Sarolta ... >>

Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Köztársaság utca 27.
képviselő: elnök Hertelendi Norbert
Az egyesület közfeladatként ellátja a Dombóvári Kistérség területén bekövetkezett civilizációs és természeti eredetű katasztrófa- és veszélyhelyzetekben a lakosság és az anyagi javak védelmét; a bekövetkezett tűz- és káresetek, súlyos balesetek, veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek során az egyesület önálló mentési és kárelhárítási tevékenységet kíván folytatni. ... >>
1. oldal