Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen szociális civil szervezetek


Találatok száma: 198
1. oldal

A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány

(szociális)

4032 Debrecen, Borbíró tér 9.
képviselő: Varga Sándor elnök
kulturálsi, szabadidős, szociális tevékenység ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Gulyás Éva
A Magyarországon (elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban) olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).
Külföldi illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Tagozaton tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.
Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére. ... >>

A Debreceni Csecsemőotthonért Alapítvány

(szociális)

4025 Debrecen, Piac u 73. fsz.6.
képviselő: Tóth Marianna elnök
A DMJV Reménysugár Otthonában élő gyermekek támogatása. ... >>

A Honvéd utcai Bölcsöde gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

4026 Debrecen, Honvéd u. 20-22.
képviselő: Siti Mihályné
a debreceni Honvéd utcai bölcsöde gyermekeinek támogatása, játékok és egyéb fejlesztő eszközök beszerzése, stb. ... >>

A Liberalizált Energiapiacért Alapítvány

(szociális)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 35.
képviselő: Dr. Kisteleki Károly elnök ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

A Petőfi Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
képviselő: kuratórium elnöke Thurzó Judit
Elősegíti az iskolai nevelés és oktatás magasabb szintű technikai és egyéb feltételeinek megteremtését. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Elősegíti a számítástechnikai oktatás és képzés alapjainak elsajátítását. ... >>

A Pikkelysömörös Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.DOTE
képviselő: Prof.Dr. Hunyadi János elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, tudományos és kutatási tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

A Szociális Szolgáltatások Minőségfejlesztéséért Egyesület

(szociális)

4025 Debrecen, Török Bálnt u. 4.
képviselő: elnök Királyné Domaházi Csilla
szociális szolgáltatók tevékenységének minőségfejlesztése ... >>

AID4LIFE Segélyezési és Fejlesztési Alapítvány

(szociális)

4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
képviselő: kuratórium elnöke Pál Sándor
Az alapítvány általános célja, hogy fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra tekintet nélkül segítse a rászorultakat, családokat, helyi közösségeket, intézményeket. ... >>

Alhuda Emberiességi Alapítvány

(szociális)

4032 Debrecen, Borbíró tér 8. XI/84.
képviselő: Dr. Al-Syed Hamound Isam elnök ... >>

Alkony Alapítvány

(szociális)

4028 Debrecen, Homok u. 143.
képviselő: Dr. Karancsi János Tiborné
Debrecenben és vonzáskörzetében élő nyugdíjas korúak - nyugdíjas körök és egyéb formában működő szervezetek keretében történő - szervezettebb és rendszeresebb támogatását. Felkutatja és felkeresi a hátrányos helyzetű csoportokat és felméréseket végezve tervet készít az életkörülményeik javítására. Kapcsolatot tart a határon túli magyarság hasonló indíttatású intézményeivel, alapítványaival. ... >>

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért

(szociális)

4024 Debrecen, Blaháné u. 5. I/1.
képviselő: elnök Koós Anikó
Autista fiatalok és felnőttek lakóotthoni elhelyezése. ... >>

Aprónép Közhasznú Egyesület (Aprónép Egyesület)

(szociális,egyéb)

4028 Debrecen, Kétmalom u. 13.
képviselő: elnök: Farkas Nóra
Gyermekek napközbeni ellátása, egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a környezet tudatos védelmére nevelés. A gyermekek fejlesztő tevékenységében való részvétele. Az idősgondozó hálózat szolgáltatásának bővítése. A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának bővítése, munkaerő-piaci esélyeik javítása. ... >>

Arany Alma Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

4024 Debrecen, Rákóczi u. 70.
képviselő: elnök Lelesz Mária
A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében a szülők tájékoztatása, nevelése, szülők és gyermekek segítése a harmonikus életvezetés kialakításában. ... >>

Arany Középút Egyesület

(egészségügyi,szociális)

4032 Debrecen, Görgey u. 20. V/43.
képviselő: elnök Barcsa Gabriella
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek segítése ... >>

Aranyhíd Drogsegély Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 20. II/10.
képviselő: Dr. Kriskó Miklós, Dr. Tilk Ferenc, elnök Prostyák Emese
Gyógyító, preventív és rehabilitációs tevékenység végzése. ... >>

Aranyhíd Közhasznú Egyesület

(szociális)

4028 Debrecen, Ajtó u 10
képviselő: elnök Kondorné Kalmár Mária
a hátrányos helyzetű emberek érdekeinek képviselete és védelme ... >>

AVP Hungary Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

4029 Debrecen, Lórántffy u. 16. sz.
képviselő: elnök: Varga József Zoltán, elnökhelyettes Stiblár József
A konfliktusok kreatív, erőszakmentes kezelésének oktatásával segítse a fiatalokat, felnőtteket, időskorúakat, fogyatékosokat, hátrányos helyzetűeket. Támogassa a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket és a határon túli magyarokat, valamint elősegítse a gyermek és ifjúságvédelmet, az állampolgári és emberi jogok érvényesítését és a közbiztonság javulását. ... >>

Az egészséges tudatért Alapítvány

(szociális)

4029 Debrecen, Faraktár u. 31.
képviselő: elnök Surinya Éva
Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, kallódó - 6-18 éves korú gyermekek és fiatalok - felkutatása és az alapítvány programjaiba történő bevonása. ... >>

Bayk András Kertért Egyesület

(sport,szociális)

4002 Debrecen, Fodormenta u 23
képviselő: elnök Vekerdiné Kun Judit
hátrányos helyzetű csportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekképviselet ... >>

Belső Oázis Közhasznú Alapítvány

(szociális)

4032 Debrecen, Görgey u. 11. VIII/71.
képviselő: elnök: Lévai Lívia
Az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának elősegítése. ... >>

Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BÁGE)

(szociális)

4033 Debrecen, Apafája u. 11/A.
képviselő: elnök: Buzás Lajos
Jelenlegi és volt állami gondozottak támogatása. ... >>

Civil Fórum Debrecen Egyesület

(szociális,kulturális)

4024 Debrecen, Iparkamara u. 4. II/13.
képviselő: Dr. Gondola Zsolt elnök
Polgári értékek megjelenítése. Civil Kontroll megteremtése és gyakorlása, közéleti részvétel. Érdekérvényesítés, érdekképviselet. Kulturális és karitatív tevékenység szervezése és támogatása. ... >>

Cívis Lakó-Tér Egyesület

(szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Vezér u. 23. III/8.
képviselő: alelnök Mészáros Anikó, elnök Mészáros Mónika
a lakótelepi lakosság és a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, a lakótelepi épületek, közösségi terek rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Conservatory Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.
képviselő: kuratórium elnöke Nagy Sándor
nevelés, oktatás,kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért

(szociális)

4025 Debrecen, Arany János u. 2. fszt. 2.
képviselő: elnök Novotni Edit
Munkaerőpiaci információk közvetítése, foglalkoztatási programok
szervezése, magán munkaközvetítői tevéknység végzése ... >>

Csoda Manó Alapítvány a Születési Oxigénhiányos Gyermekek Gyógyulásáért

(szociális)

4029 Debrecen, Baross u. 11. fsz. 2.
képviselő: kuratórium elnöke Balogh Ingrid
A születési oxigénhiány miatti agykárosult gyermekek rehabilitációjának támogatása. ... >>

Debrecen Big Band Jazz a Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Agárdi u. 12.
képviselő: elnök: Daróczi László, Varga Gyula
A fiatal zenészek zene- és ezen belül is, a jazz zeneszeretetének, és tehetséges zenészek munkájának segítése, Magyarország és ezen belül Debrecen kulturális zenei életét színesítő zenei rendezvények szervezése. Tehetséges táncosok és tánccsoportok, hátrányos helyzetű zenészek, énekesek, zenei tehetségek felkarolása. A zene szeretetének eljuttatása, és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Magyarország és a magyar kultúrának a jó hírnevének eljuttatása határainkon túl is. ... >>

Debrecen Vívásáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
képviselő: elnök Serra Bendegúz Lucián
Hátrányos helyzetű tehetséggondozás, különösen a sporttevékenységgel összefüggésben
felmerült felszerelési, versenyeztetési költségek viselése, illetve a kerekes székes vívók sportolási
lehetőségének biztosítása ... >>

DEBRECENI ARÉNA Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 7. 1/2.
képviselő: elnök: Mikula János
A rendszeres sportolás, a testedzés biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése, s a nevezett célok megvalósításához szükséges sport, és egyéb létesítmények üzemeltetése. Tagjai sportérdekeinek képviselete, a szabadidő egészséges eltöltésének népszerűsítése, a társadalmi együttélés és a különböző sportágak szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nevelési, oktatási és ismeretterjesztési feladatok megvalósítása. ... >>

Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Egyesület (DJK Sportegyesület)

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4028 Debrecen, Nyíl u. 10.
képviselő: elnök Nádasdi Krisztián
Biztosítani a sportolási, testedzési lehetőséget a sportegyesület szakosztályai által szervezett edzéseken; az egyesület tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos emelése; sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel; együttműködés olyan oktatási és sportszervekkel, melyek célja a magyar sport előmozdítása; egészséges élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, egyesület hagyományainak ápolása, az egyesület érdekeinek védelme, hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékos fiatalok szocializációjának elősegítése, részükre speciális sportfoglalkozások szervezése, életük tartalmasabbá tétele, határon túli magyar fiatalok bevonása rendezvények szervezésébe. ... >>

Debreceni Karitatív Közhasznú Egyesület

(szociális)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 75.
képviselő: elnök Balázsi Sarolta
segítségnyújtás a társadalom perifériáján élők számára ... >>

Debreceni Magvető Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4031 Debrecen, Derék u. 141. IV/10.
képviselő: kuratórium elnöke Rácz Antal Károlyné
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon hátrányos helyzetű diákjainak támogatása. ... >>

Debreceni Női Labdarúgó Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

4225 Debrecen, Március 15. u. 42.
képviselő: elnök Kiss Barna András, elnökségi tag Kozma Attila, szakosztályvezető Váradi Ágnes
a labdarúgás támogatása, utánpótlás nevelése, versenyeztetés, edzőtáborok és kirándulások szervezése, tehetséges fiatalok ösztöndíjas támogatása, mozgáskorlátozott sportolók támogatása, környezetünk megóvása, környezetvédelemre nevelés, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Debreceni Nyomdászokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Böszörményi út 6.
képviselő: Bobák Sándor elnök
A magyar nyomdászok életkörülményeinek javítása, a szociálisan rászorult nyomdászcsaládok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, jóléti helyzetének javítása (üdültetés), a nyomdaipari szakma területén folytatott tudományos tevékenység elősegítése, a tehetséges fiatal nyomdászok szakképzettséget nyújtó, vagy egyéb tanfolyami oktatásának támogatása, a nyomdászok számára szervezett kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Debreceni Önkéntesek Egyesülete

(kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Jerikó u. 32. 3/25.
képviselő: Ambrus Viktória titkár, Hajzer Andrea alelnök, Siroki István elnök
kulturális, szociális, mentálhigiénés tevékenység ... >>

Debreceni Palánta Egyesület

(szociális)

4026 Debrecen, Tanító u. 18.
képviselő: elnök Abai Gabriella
gyerekek gondozása és nevelése családi napközi keretei között ... >>

Debreceni Pártfogás Alapítvány

(szociális)

4024 Debrecen, Nap u. 6.
képviselő: Antal Gábor, Tusz Imre, Varga Attiláné elnök ... >>

Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4034 Debrecen, Szarvas u. 12/A/1.
képviselő: elnök Pethőné Benke Andrea Katalin, szakmai alelnök Kiss Kálmán, ügyvezető alelnök Litvák Ágnes
Beteg, fogyatékos vagy egyéb okból hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek gyógyulásának segítése, szociális és kulturális körülményeik javítása. ... >>

Debreceni Studium Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4028 Debrecen, Damjanich u.32. fszt: 1.
képviselő: Nádas Andrea elnök
nevelés, oktatás, ifjúság és gyermekvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segítése, integráció elősegítése stb. ... >>

Debreceni Trial Klub

(sport,oktatási,szociális)

4032 Debrecen, István út 109. fsz.2.
képviselő: elnök: Nagy Gábor
A kerékpársport támogatása, népszerűsítése, versenyek szervezése. Drogprevenció, drogfogyasztás káros hatásaira való felhívás. Célunk, hogy különböző szolgáltatásokon keresztül egy új pozitívabb életformát mutassunk. Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, képzése társadalomba való beilleszkedésének, érvényesülésének segítése. ... >>

DÉDIKÉK Alapítvány

(szociális)

4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 21.
képviselő: kuratórium elnöke Kerezsi Jánosné
katasztrófa helyzetbe kerülő, vagy más módon szociálisan rászoruló, elesett, sérült, egészségkárosodott és idős személyek életminőségének és életkörülményeinek javítása, ápolása, gondozása, szociális készségük megőrzése, fejlesztése, emberi jogaik képviselete és védelme, emberi méltóságuk megőrzése és védelme, közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása ... >>

Dorkas Segélyszervezet - Magyarország /Dorcas Aid - Hungary/

(szociális)

4002 Debrecen, Erdőspuszta, Dorcas kemping
képviselő: Dirk Jan Groot, igazgató Balogh Barnabás, Maszárovics Zoltán, Szentiné Bosnyák Zsuzsanna, Vad Zsigmond, Visky Pál
hátrányos helyzetű csoportok üdültetése, határon túli segédprogramok finanszírozása ... >>

Down Gyermekeinkért Alapítvány

(szociális)

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 25.
képviselő: kuratórium elnöke Öszterreicher László
Down gyermekeket nevelő családok és gyermekeik számára segítségnyújtás. ... >>

Dr. Lefter Mantse Alapítvány

(oktatási,szociális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Csernoch László József
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara által ellátott oktatási feladatok hatékonyabbá tétele, az általános orvosképzésben résztvevő hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű hallgatók anyagi helyzetének javítását, teljesítményük ösztönzését célzó támogatása (egyéni kérelem vagy pályázat alapján ösztöndíj formájában) ... >>

Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány

(szociális)

4029 Debrecen, Munkácsy M. u. 7. 2/7.
képviselő: elnök: Greguss László Tibor
szociális tevékenység, hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk esélyegyenlőségének elősegítése, nemzeti és etnikai kisebbségű gyermekek segítése, felzárkóztatása. ... >>

Egyesület a Sérült Emberekért

(oktatási,szociális)

4031 Debrecen, István király tér 2.
képviselő: Holló Csaba elnök
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A sérült embereknek a társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, illetve számukra segítségnyújtás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal