Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 340
1. oldal

36 Közösségért Alapítvány

(egyéb)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: Ferenczi Pál
A debreceni egyházmegye és a hozzá kapcsolódó 36 egyházközösség közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó tárgyi, személyi és működési feltételek biztosítása és a közhasznú tevékenységekhez támogatás nyújtása. A tárgyi feltételek létrehozásával különösen egy informatikai és információs háttér kialakítása az egyházmegye és az egyházközösségek között. ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: Dr. Salamon Ágnes, Erdei András kur. tag
A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanárainak és tanulóinak kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása. ... >>

A DEPSI - Debreceni Pszichológus Hallgatók Tudományos, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Komlóssy u. 45.
képviselő: Angyal Zsófia titkár, Józsa Balázs elnök, Penczi Barbara alelnök
hallgatói érdekképviselet, tudományos tevékenység támogatása ... >>

A Jövő Energiájáért Alapítvány

(egyéb)

4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső út 27.
képviselő: elnök: Sárközi András
Az alapítvány célja, hogy elősegítse a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését, hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság energetikai célú fejlesztéséhez, a különböző gazdasági, társadalmi szervezetek energetikai fejlesztéséhez, valamint energetikai tudásának és tapasztalatainak minél szélesebb körű gyarapításához. ... >>

A Magyar Vidékért Pro Regione Alapítvány

(egyéb)

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Abádi Nagy Zoltán
A hazai szellemi elit utánpótlási bázisának szélesítése, a tehet-
séges fiatalok felkarolása, egyetemi tanulmányaik támogatása. ... >>

A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász és Művészeti Közhasznú Egyesület (A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász Egyesület)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Gogol u. 21.
képviselő: elnök Bíró István
Az íjászat és a haditornászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat, és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Az egyesület célja továbbá, hogy létrehozzon és versenyeztessen egy olyan csapatot, amely gyermekekből és felnőttekből áll, és akiknek anyagi lehetőségeihez mérten felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosít annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjanak szerepelni mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. Az egyesület célja továbbá a magyar történelem, a magyar hagyományok, az ősi magyar kultúra és művészet megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

A Pikkelysömörös Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.DOTE
képviselő: Prof.Dr. Hunyadi János elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, tudományos és kutatási tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

A Regionális Munkaerő Rehabilitációs Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 11. I/5.
képviselő: elnök Dr. Magyari László
érdekképviselet, oktatási lehetőségek szélesítése, szociális tevékenység ellátása, nevelés , képességfejlesztés, sport, rehabilitációs foglalkoztatás, euroatlanti integráció elősegítése stb. ... >>

A térség kertészeti termelésének és felsőoktatásának fejlesztését szolgáló alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
képviselő: elnök Dr. Kátai János
A mezőgazdaság átalakulásával, az árutermelő magángazdaságok kialakulásával a kertészeti termelés kiemelkedő jelentőségű ágazattá fejlesztésének előmozdítása a térségben. ... >>

A-Z Közhasznú Egyesület (A-Z Egyesület)

(kulturális,egyéb)

4002 Debrecen, Pajzsika u 26
képviselő: Szécsényiné Egri Zsuzsanna elnök
kulturális, szociális tevékenység, érdekképviselet ... >>

ABAKUSZ MŰHELY EGYESÜLET

(kulturális,egyéb)

4024 Debrecen, Vár u. 8. I/19.
képviselő: elnök: Cseke András
Az amatőr színjátszás gyakorlása, népszerűsítése, magyar népi hagyományok néptánc, népművészet és népi mesterségek ápolása, megőrzése, egészséges életmód, egészségvédelem népszerűsítése. ... >>

Agrya Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

(egyéb)

4028 Debrecen, Simonyi ut 20.
képviselő: Ábr Balázs, Gere Magdolna, Szegi Emma ... >>

Alapítvány a Jogközelítésért és Jogharmonizációért

(oktatási,egyéb)

4027 Debrecen, Libakert u. 7. I/3.
képviselő: Dr. Szabó Krisztián elnök
Oktatás, ismeretterjesztés. Tudományos előadások és konferenciák szervezése. Tudományos publikációk támogatása. Jogsegély szolgálat. ... >>

Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért

(oktatási,egyéb)

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Mikó Irén elnök
oktatási és kutatási tevékenység ... >>

Álom Hal Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 5. I/3.
képviselő: elnök Tóth Gábor Antal
Érdekvédelem, részvétel a helyi és országos horgász szervezetek működtetésében, az országos horgászrenddel összefüggő jogszabályok terjesztése, ismertetése, horgászversenyek szervezése a természeti és környezetvédelmi érdekek érvényesülésével. ... >>

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4225 Debrecen-Józsa, Bocskai u. 53.
képviselő: elnök Gáll Gizella, gazdasági vezető Molnár Lászlóné, titkár Pásztor Ferencné
Nyugdíjasok érdekvédelme és érdekképviselete. Szociális tevékenység, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység. ... >>

Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 33.
képviselő: elnök Balogh Sándor
Az alkotmány és a hatályos törvények alapján védje és képviselje a szövetségi tagok és a szövetkezeti tagok érdekeit. Elősegítse a szövetkezeti autonómia, a szövetkezeti tulajdon esélyegyenlőségének érvényesülését, tagérdeki gazdasági tevékenységének, demokratikus önkormányzatának, társadalmi elismerésének erősítését. ... >>

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4028 Debrecen, Ótemető u. 9.
képviselő: kuratórium elnöke Kiss Lászlóné
Az alapítvány célja a Debrecen, Ótemető u. 9.sz. alatti óvodában lévő gyermekek kömplex fejlesztését elősegítő feltételek és tárgyi eszközök biztosításai. ... >>

Aprónép Közhasznú Egyesület (Aprónép Egyesület)

(szociális,egyéb)

4028 Debrecen, Kétmalom u. 13.
képviselő: elnök: Farkas Nóra
Gyermekek napközbeni ellátása, egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a környezet tudatos védelmére nevelés. A gyermekek fejlesztő tevékenységében való részvétele. Az idősgondozó hálózat szolgáltatásának bővítése. A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának bővítése, munkaerő-piaci esélyeik javítása. ... >>

Arany Szkíta Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

4033 Debrecen, Gábor Áron u. 35.
képviselő: elnök: Borbély János Tiborné
Magyarország lakosságának egészséges életmódjának elősegítése, megóvása, az egészséges életmódra és a természet szeretetére való nevelés, a megelőző szemléletmód terjedésének biztosítása egészségmegőrzés céljából. ... >>

ARTHRITIS ALAPÍTVÁNY

(oktatási,egyéb)

4028 Debrecen, Homok u. 74.
képviselő: Burainé Győri Anikó
A reumatológiával kapcsolatos oktatás, felvilágosítás és kutatás fejlesztése. ... >>

Asahi Aikido Klub Sportegyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4027 Debrecen, Nádor u. 6. III/7
képviselő: elnök: Oláhné Szabó Márta
Tagjainak és minden egyéb érdeklődőnek hozzásegítése ahhoz, hogy egy hagyományos japán harcművészet, az aikido fizikai gyakorlásán keresztül megtalálják szellemi és fizikai létük összhangját, egészségük megőrzését és a rendszeres testmozgás következtében a betegségek megelőzését. ... >>

Asztmás és Allergiás Betegek Debreceni Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4031 Debrecen, Vasöntő u. 4.
képviselő: Gargya Sándorné elnök
az asztmás vagy allergiás betegek érdekképviseletének és jogainak érvényesítése ... >>

Attila Politológiai Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4002 Debrecen, Szekeres u. 15.
képviselő: elnök: Fekete Sándor, tag: Dr. Szabó Imre András
Elősegíteni a Magyarországon és a külhonban élő magyar társadalom tagjainak a demokratikus jogi kultúra elmélyítésével az Európai Unióba történő integrációját. Az egyes demokráciák, parlamentáris rendszerek történelmének, politikai berendezkedésének, multikulturális szokásrendszerének ismertetésén keresztül javítani a demokratikus participáció mértékét, elsősorban az Európai Parlament képviselőválasztása választói részvételének növelésével. ... >>

Az Áchim András Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4030 Debrecen, Áchim András u. 20.
képviselő: kuratórium elnöke Deli Katalin
Gyermekek egészséges életmódra nevelése, rendezvények segítése ... >>

Az egészségügyben dolgozókért 2009 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Lóverseny utca 10/c. 1/6.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Simon Zsófia
Az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének támogatása. Tanfolyamok, továbbképzések szervezése. Betegellátás körülményeinek fejlesztése, támogatása. ... >>

Az Idősek Jobb Ellátásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Tarján u. 12.
képviselő: elnök Bazsó Judit
a geriátria kórélettanával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos oktatás, felvilágosítás és kutatás fejlesztése ... >>

BÁNKÚT Tömegsportért, Ifjúsági- és Diákturizmusért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4031 Debrecen, Szotyori u. 1/b.
képviselő: Nagy Sándor, Tóth Csaba
A gyermekek és az ifjúság körében a környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése, elsősorban a tömegsporthoz, táboroztatáshoz, turisztikai eseményekhez, erdei sporteseményekhez, erdei iskolai programokhoz kapcsolódó, szervezési módszertani és kivitelezési feladatkörökbe tartoznak. Az egyéni felelősségérzet, a közösségi aktív cselekvés, a fogyasztói önkontroll, az élet tisztelete, rendszerszemlélet, az ökologikus gondolkodás fejlesztése. Az alapítvány törekszik a gyerekek és felnőttek egyaránt ezirányú konkrét változást vigyenek végbe az életmódjukban. Erdei iskola szervezése, mind a környezet megismerésének, mind a sport előtérbe helyezésével, fő tevékenységként történő megjelölésével. Természetismereti események, programok szervezése. Sportversenyek, sportesemények szervezése. A természetismeret, természetszeretet tárgyában ismertető, figyelemfelhívó kiadványok szerkesztése, iskolába, gyermekcsoportokhoz való eljuttatása ismeretterjesztés, valamint az erdei iskola és a táborok népszerűsítése, reklámozása érdekében. ... >>

Baptista Bibliai Közösség Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4029 Debrecen, Faraktár u. 42.
képviselő: Andásik Ervin kuratóriumi tag, Kovács Zsolt kuratórium elnöke
Keresztyén munkások képzése, ezzel kapcsolatos szemináriumok levezetése. Családi tanácsadás, lelki gondozás. Oktatási anyagok, nyomtatványok, szórólapok, reklámok előállítása. ... >>

BeTűK-Bölcsész Szakos Hallgatók Debreceni Egyesülete (BeTűk Egyesület)

(intézményi,oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Hegedűs Zoltán, ügyvivő Dorogi Zoltán
A hallgatók érdekképviselete és jogaik védelme. A hallgatók segítése, támogatása, az egyetemmel kapcsolatos ügyeik intézése jogaik érvényesülése, valamint az egyetemen kívüli tevékenységük tekintetében. A debreceni bölcsész hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar megismertetése a középiskolásokkal. ... >>

Bibliai Ismeretterjesztő Társulat

(oktatási,egyéb)

4025 Debrecen, Széchenyi u 19. fszt: 2
képviselő: elnök Dobos Péter, titkár Keczán János
Bibliai ismeretek küldetésszerű terjesztése, értékrend tanítása, bibliai alapokon nyugvó lelki tanácsadás a házasság, családi élet, gyermeknevelés stb. ... >>

BIOGAL Független Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Pallagi út 13. BIOGAL Rt.
képviselő: elnök Kovács Ferenc, titkár Tóth András
érdekképviselet ... >>

Bioszféra Egyesület

(egyéb)

4030 Debrecen, Epreskert u. 12/b.
képviselő: Kotsis Árpád elnök ... >>

Bioudvar Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4024 Debrecen, Kandia u. 14.
képviselő: elnök: Nagy Gyuláné
Az egészséges élelmiszerek és ételek megismertetése, az egészség védelme, illetőleg a biotermelés jelentőségének népszerűsítése. ... >>

Bocskai István Bajtársi Egyesület

(egyéb)

4026 Debrecen, Péterfia u. 58.
képviselő: Dr. Rátonyi Sándor jogt., gazdasági vezető Nagy Lászlóné, Kiss Csaba ügyvez.titk., Szarka János elnök, V. Kiss Imre alelnök
Szervezetten összefogja a honvédség, rendvédelmi és rendészeti szervek hivatásos és polgári alkalmazotti állományú tagjait, nyugdíjasait. ... >>

Civil Biztosító és Önsegélyező Alapítvány

(egyéb)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 1-3.
képviselő: elnök Szilágyiné Pozsgai Erzsébet
Az alapítók és vállalkozóik aktív dolgozóinak és nyugdíjasainak segélyezése útján biztosítandó anyagi támogatása. ... >>

Cívis Hotel és Gasztronómiai Rt. MRP Szervezete

(egyéb)

4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 1-3.
képviselő: elnök Tóthné Nagy Katalin
érdekképviselet ... >>

Cívis Lakó-Tér Egyesület

(szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Vezér u. 23. III/8.
képviselő: alelnök Mészáros Anikó, elnök Mészáros Mónika
a lakótelepi lakosság és a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, a lakótelepi épületek, közösségi terek rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Cívis Lövész Sportegyesület

(sport,oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Nyék u. 99.
képviselő: elnök Tarsoly Károly
A lövészsport népszerűsítése fő hangsúlyt fektetve annak megfelelő körülmények és szervezett keretek közötti gyakorlására és az utánpótlás nevelésére. A debreceni lövészsport képviselők baráti kapcsolatának ápolása. Szervezett keretek biztosítása különböző nemű és korosztályú lövészek nemzeti bajnokságban történő szerepléséhez. A nemzeti és nemzetközi bajnokságok színvonalának megfelelő sportolók nevelése. Megteremteni a lehetőséget a fiataloknak, hogy a tanulás mellett versenyszerűen gyakorolják a lövészsportot, valamint elsajátítsák a fegyelmezett magatartást. Tehetséges sporttársak élvonalbeli versenyeztetése és annak elősegítése, hogy a magyar lövészsport meghatározó szereplőivé váljanak. ... >>

Cívis Speciális Mentő és Kutató Egyesület

(egyéb)

4026 Debrecen, Garay u. 5.
képviselő: elnök: Sarkadi Zoltán, elnökségi tag: Erdélyi Gabriella, elnökségi tag: Horn István, elnökségi tag: Nádházi János, elnökségi tag: Péter Zoltán
Az egyesület célja, hogy segítséget nyújtson olyan esetekben, amikor speciális körülmények között szükséges mentési tevékenységet folytatni. Célul tűzi ki továbbá az egyesület a barlangi, víz alatti környezettel kapcsolatos emberi ismeretanyag bővítését. Célja ezen túl az egyesületnek, hogy minél több képzett szakember legyen képes speciális mentésben, barlangi, víz alatti kutatásban részt venni. ... >>

Civitan Clubok Magyarországi Körzete

(egyéb)

4025 Debrecen, Petőfi tér 9.
képviselő: Dr. Sárközi István, elnök
A magyar civitan klubok összefogása, munkájuk segítése és koordinálása. ... >>

Csapó Házaspár Alapítvány

(egyéb)

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
képviselő: elnök Dr. Kátai János
Az alapítványi vagyon évi kamatából tanévenként egyszer a Mezőgazdaságtudományi Kar nappali tagozatos
azon hallgatóinak jutalmazása, akik a gyümölcskertészet továbbfejlesztésében kiváló tanulmányi
és gyakorlati eredményt értek el. ... >>

Csapókerti Közművelődési Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.sz.
képviselő: alelnök Daku Katalin, elnök Nagy Dezső, titkár Szép Tibor
közművelődési, kulturális, szabadidős és sporttevékenység szervezése ... >>

Csapókerti Polgárőr Egyesület (CSAPE)

(közbiztonság,egyéb)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: elnök Vári Istvánné, titkár Földiné Király Ildikó
a közrend és közbiztonság védelme ... >>

"Csereháti Cseppkő" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4027 Debrecen, Füredi út 51.
képviselő: elnök Forgács Sándor
sportvadászat ... >>

Csoknyay Gyula Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
képviselő: Dr. Csorba Péter elnök
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola azon hallgatóinak támogatása, jutalmazása, akik a magyar nyelv ápolása és értékeinek megőrzése terén kimagasló eredményeket értek el. ... >>

Debrecen Big Band Jazz a Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Agárdi u. 12.
képviselő: elnök: Daróczi László, Varga Gyula
A fiatal zenészek zene- és ezen belül is, a jazz zeneszeretetének, és tehetséges zenészek munkájának segítése, Magyarország és ezen belül Debrecen kulturális zenei életét színesítő zenei rendezvények szervezése. Tehetséges táncosok és tánccsoportok, hátrányos helyzetű zenészek, énekesek, zenei tehetségek felkarolása. A zene szeretetének eljuttatása, és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Magyarország és a magyar kultúrának a jó hírnevének eljuttatása határainkon túl is. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal