Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Darnózseli kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Baráti Társaság Darnózseliért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9232 Darnózseli, Fő u. 74. Közösségi Ház
képviselő: Cseh Vilmos
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás, ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása.
Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok (komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, falunap, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeret-terjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Természet és környezetvédelem: falu szépítészet, közterületek ápolása (parkok, középületek környéke, temetők, stb.) Szigetköz ? Darnózseli természeti értékeinek megismerése, megismertetése és védelme és minden, ami elősegíti Darnózseli lakosságának jobb közérzetét, községünk pozitív megítélését.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, a községünkben élő, de más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a községben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitástudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a község és a régió kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Darnózseli község nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését.
Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Egyesület Darnózseliért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9232 Darnózseli, Fő út 57.
képviselő: elnök Bősi Éva
Összefogni és mozgósíteni a Darnózseli, mint szülőfalut, vagy mint lakóhelyet szerető embereket, ápolni és védeni a község hagyományait, építészeti-, környzeti és természeti értékeit, erősíteni a lakosság összefogását, lakóhelye és egymás iránti elkötelezettségét, szeretetét. ... >>

"ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB"

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9232 Darnózseli, Dózsa György út 12.
képviselő: elnök Tálosi Istvánné
A szervezet célja a Darnózseli település időskorú lakossága szabadidős programjainak kulturális és egészségügyi területen történő szervezése, a szükségletekhez igazodó szociális segítségnyújtás, az idősek közéleti és személyes aktivitásának kezdeményezése a helyi önkormányzattal kialakított szoros együttműködésben. ... >>
1. oldal