Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dabas oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

APRÓNÉPÉRT Nevelési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Táncsics M.u.2.sz.
képviselő: Dr. Kántor Attila titkár
A dabasi 2-es számú napköziotthonos óvoda tárgyi feltételeinek, felszereltségének javítása. Mozgást fejlesztő játékokkal való felszerelése. ... >>

Bátki János Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2370 Dabas-Szőlő, Alkotmány u. 39.
képviselő: Kovács Istvánné elnök, Rizmajer Jánosné alelnök, Somogyi Miklósné alelnök
Egészségvédelem, egészségügyi állapot megőrzése, javítása, környezeti értékek megőrzése, helyi óvodákkal való együtt működés. ... >>

Dabas Kosárlabda Sportegyesület

(sport,oktatási)

2370 Dabas, Bajcsy Zs. u. 16/1.
képviselő: Rátkai Zoltán elnök
Dabas és körzetében sporttevékenység biztosítása. Oktatási intézmények bevonása sporttevékenységekbe. Lakossági szabadidősport támogatása. ... >>

Dabasért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.sz.
képviselő: Bednárik Ferenc elnök önálló, Kiss László együtt, Méhész János
Dabas város kulturális, társadalmi, sportéletének elősegítése. A polgárok által szervezett társadalmi, kulturá- lis, sport rendezvények támogatása. Az oktatás szinvonalának emelkedését elősegítő rendezvények, események támo- gatása. Az alapítvány tevékenysége az Önkormányzati törvényben a települési önkormányzatok feladatai között felso- rolt tevékenységeket kivánja segíteni. ... >>

Dabasi Kulturális Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Március 15. tér 1/b.
képviselő: Major Attila
A tehetséges dabasi diákok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók oktatása, a kutatómunka segítése, könyvkiadás tá- mogatása. ... >>

Dabasi Modellező Sportegyesület

(sport,oktatási)

2370 Dabas, Bartók B. út 31.
képviselő: Erős Mihály elnök
a modellezés és szabadidős sportban tevékenyen részt venni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, felnőtt sportolók képzése, versenyeztetése ... >>

Dabasi Technikai Sport és Póker Egyesület

(sport,oktatási)

2370 Dabas, Bajcsy Zs. u. 5.sz.
képviselő: Birizdó Imre, Szabó József elnökhelyettes
Gokart, motorversenyzés szervezése, oktatása.
Póker kártyajáték oktatása, szervezése, versenyek rendezése. ... >>

Fiatal Tehetségekért Zenei Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, József Attila u. 107.
képviselő: Kovács Éva ( elnök ), Monori Alfréd ( alelnök )
Kultúra ... >>

FŐNIX Tűzvédelmi Ismeretnyújtás a Lakosságért, az Oltás és Segítségnyújtás Megelőzéséért Közhasznú Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,környezetvédelmi)

2370 Dabas, Szent István út 47.sz.
képviselő: Lórántfy László
Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás, a hivatásos tűzoltóság technikai felsze- reltségének gyarapítása, fejlesztése. ... >>

Galéria Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u.58.sz.
képviselő: Kerekes László
Kossuth Művelődési Központban működő GALÉRIA kiállítás támogatása, képzőművészeti kiállítások, előadások szervezése, egyéb közművelődési tevékenységek, szolgáltatások biztosítása. A Kossuth Művelődési Központtal közösen állandó jelleggel működő kiállítóterem, Galéria létrehozása, működtetésének támogatása. A kortárs magyar képzőművészeti alkotások rendszeres bemutatása - együttműködve - társulva a közművelődési és művészeti intézményekkel képző - ipar - és fotóművészeti kiállítások megszervezése, rendezése az ország egész területén. Megyei, regionális és országos képző-, ipar - és fotóművészeti táborok, szabadiskolák szervezése, művészeti tanfolyamok, tevékenységek, szolgáltatások biztosítása. ... >>

Gyermekünkért Jövőnkért Tehetséggondozó Alapítvány

(oktatási)

2370 Dabas, Március 15 tér 2.sz.
képviselő: Pelikán László
Egyének és csoportok szellemi és művé- szeti fejlődésének elősegítése,tudás- szint, műveltség javítása. ... >>

Gyóni Géza Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2373 Dabas-Gyón, Szőlő u.2.sz.
képviselő: Kotán Sándor elnök, Szente Vargáné Mohácsi Edit elnökh.
A dabasi Gyóni Géza Ált.Iskolában az oktatás feltételeinek javítása,a nevelői-oktatói munka színvonalának emelése. ... >>

Gyóni Halász Péter Református Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2373 Dabas-Gyón, Kossuth L.u. 9.sz.
képviselő: Barta Károly elnök
Hátrányos helyzetű személyek anyagi, erkölcsi szociális támogatás. Fiatalok szabadidejének eltöltéséhez segítség, rendezvények, szolgáltatások. Ifjúság nevelés, üdülés, szociális, művelődés, kulturális célú egyházi rendezvények támogatása, hazai és nemzetközi cserekapcsolatok előmozdítása, hitoktatás, a református műemlék templom és más ingatlanok állagmegóvása, új létesítmény építésének elősegítése, az egyházi mű- emlékek megóvása, új vagyontárgyak létrehozása, beszerzése. Az egyházi élet események feltételeinek biztosítása. ... >>

Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u. 35.
képviselő: Farkas János elnök
A dabasi Kincsesház Iskola támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók segítése. Speciális nevelési programok támogatása. Óvoda, alap és középfokú oktatást ellátó intézmény, általános iskola, gimnázium, középiskola és szakiskola, valamint alapfokú művészeti oktatási intézmény létrehozása és fenntartása. Többcélú intézmény létrehozása és fenntartása, melynek keretében működhet egységes pedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani, egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény. ... >>

KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány

(oktatási)

2370 Dabas, Bartók Béla u. 46. Á. ép. 1/10.
képviselő: Gémesi Andrea elnök
Családok, egyének és más társadalmi csoportok érdekképviselete, jogaik védelme, anyagi támogatása és mentálhigiénés szemléletben történő gondozása, kísérése. ... >>

Kossuth Iskolai Informatikai és Számitástechnikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2370 Dabas, Iskola u. 1. sz.
képviselő: Farkas Józsefné (elnök)
Az általános iskola informatikai és számítástechnikai ismereteinek továbbfejlesztése. ... >>

Kossuth Lajos Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2370 Dabas, Iskola u. 1.
képviselő: Gacsal Rozália elnök
sporttevékenység ... >>

Kosztolányi Családfakutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Fő út 59.sz.
képviselő: Kosztolányi Gyula elnök
A családok felkutatása, családfák kutatása, karbantartása, a Kosztolányi család ősi hagyományi kutatása, Kosztolányi-világtalálkozások megszervezése, előkészítése, tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése. ... >>

Napraforgó Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2371 Dabas-Sári, Szent István út 277.sz.
képviselő: Garajszki Piroska
A megépülő új óvoda berendezési tárgyának megvásárlásához hozzájárulás. Az óvoda későbbi bővítése egy testnevelő szobával, az óvoda udvar megfelelő, biztonságos, sport, illetve játékszerekkel való felszerelése. Az óvodások szlovákiai, illetve erdei táboroztatásának támogatása. Gyermekvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Pest Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u. 58.sz.
képviselő: Tapodi Katalin elnök
Pest megyében dolgozó közművelődési szakemberek és munkatársak részére szakmai fórum létesítése, továbbképzések, kulturális programok szervezése, bemutatók, kiadmányok terjesztése ... >>

Pro Musica Alapítvány

(oktatási,szociális)

2370 Dabas, Bajcsy-Zs.u.17.sz.
képviselő: Joó Tibor
Zeneoktatás feltételeinek javítása, hátrányos helyzetű diákok valamint pedagógusok támogatása. ... >>

Rákóczi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2371 Dabas-Sári, Rákóczi u.2.sz.
képviselő: Zsolnai Mária
Az oktatás anyagi és technikai feltéte- leinek bővítése, tanulmányi versenyek, nyelvi képzés, diáksport, kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. ... >>

Reménysugár Dabas és Kistérsége Fogyatékosokat Támogató Közalapítvány

(oktatási)

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
képviselő: Garajszkiné Bukovszki Mária együtt, Somogyi Lászlóné együtt, Tokai László önálló képv.jog
A fogyatékosok napközbeni ellátása, ellátás kiegészítése. Fogyatékosok étkezési és egyéb anyagi támogatása. Fogyatékosok képzésének segítése, időskorúak szociális támogatása. ... >>

Sári Darts Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2371 Dabas, Szent János út 50.sz.
képviselő: Bozsik István elnök, Sófalvi Róbert titkár
Darts versenyeken részvétel és a darts után érdeklődő fiatalok oktatása. ... >>

Szent János Alapítvány - Sári

(sport,oktatási)

2371 Dabas - Sári, Szent János u.143.sz.
képviselő: Pfendert Zsuzsa
Római katolikus szellmű oktatás, fiatalok sportolási lehetőségei támogatása. ... >>

Szent János Diáksport Egyesület Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2371 Dabas-Sári, Rákóczi u. 2/a.
képviselő: Kilincsányi Tamás
A Szent János katolikus ált. iskola: vívó, labdarúgó, turisztika és tömegsport szakosztályainka működtetése, szinvonalának emelése.Az évente megrendezett Vass lászló elmékverseny támogatása. Az élsportolók díjazása, sportelszerelések ... >>

Szlovák Közalapítvány

(oktatási)

2371 Dabas-Sári, Szent János út 245.sz.
képviselő: Balogh Vince
A nyelvi és nemzetiségi programok támo- gatása, a szlovák nyelvi ismeretek fo- lyamatos bővítése, az oktatás anyagi és technikai feltételeinek támogatása. ... >>

Tenisz-Suli Sportiskola Alapítvány a Labdajátékokért

(intézményi,sport,oktatási)

2370 Dabas, Csarnok u. 3.
képviselő: Birizdó Imre elnök
Szegények, idősek nem rehabilitálható ezen belül a teniszsport, ifjsági tömegsport támogatása, sportpályák létesítése, sportoktatása megszervezése. Az iskolai sportoktatás kiegészítése, illetve ezen lehetőség megteremtése a teniszsport és más labdajátékok iránt érdeklődő fiatalok részére, továbbá a legjobbak versenyeztetése. ... >>

Univerzumiskola Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, József Attila u. 43.
képviselő: Bereczki Barnabás
Az egység és a harmónia újbóli felfedezése és visszaállítása, tanácsadás és segítségnyújtás, a remény fenntartása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a hozzáforduló embereknek a testi, lelki szellemi ismeretek gyarapításában, a betegségmegelőzésben, az egészségmegőrzésben, az állapot helyreállításban és vitális regenerálásban, valamint az életvezetés megtervezésében, gyakorlásában, a szabadidő megszervezésében, részt vesz oktatási és kulturális programok, továbbá az e késrdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezésében, kiadmányokat jelentet meg és terjeszt. Elismeri a Szeretetre, egymás segítésére vonatkozókat, de elveti a gyűlölködést, a lebecsülést, a megtorlást. Régi dogmák helyett a mindennapi, erkölcsileg helyes tanítások, tettek meghatározóvá tétele. Továbbá az egyesület célja az oktató és ismeretterjesztő munka végzése a nemzeti öntudat és a kulturális megújulás irányában. A diszkrimináció elutasítása, a kultúrák közötti párbeszéd, az egyetemes emberi jogok, a humanista eszmék elvei alapján, fontosnak tartva a hasonló magyar és külföldi szervezetekkel történő párbeszédet, kapcsolatot és együttműködést. ... >>
1. oldal