Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dabas kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

A Vidék Fejlődéséért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Ady Endre u.32/a. sz.
képviselő: Cziróczi Ferencné együttes képviseleti jogosultak, Králl Péter (elnök) önálló képv.jogosult, Krállné Malecz Julianna (elnökhelyettes) és
Dabas és környéke társadalmi életének fellendítése, drogellenes prevenció, fogyatékosok, időskorúak problémáinak megoldása, kultúrprogramok, sportrendezvények, társadalmi rendezvények szervezése segítése. ... >>

Áldos Hagyományőrző, Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2371 Dabas, Fehérakác u. 3.
képviselő: Ronga József elnök
az egyetemes magyarság és a Magyar Állam történelmének, kultúrájának megismertetése és e körben ismeretterjesztés ... >>

APRÓNÉPÉRT Nevelési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Táncsics M.u.2.sz.
képviselő: Dr. Kántor Attila titkár
A dabasi 2-es számú napköziotthonos óvoda tárgyi feltételeinek, felszereltségének javítása. Mozgást fejlesztő játékokkal való felszerelése. ... >>

ATLANTA Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2370 Dabas, Lakos dr. u.1.sz.
képviselő: Kőszegi Zoltán ... >>

Dabas és környéke Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2373 Dabas, Kossuth L. u. 58.sz.
képviselő: Horváth István elnök
A vidéken élő, mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítása, közreműködni az agrár- és környezetvédelmet érintő problémák felmérésében, a paraszti kultúra hagyományainak ápolása stb. ... >>

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2370 Dabas, Lakos doktor u. 27.
képviselő: Szente Krisztina ( elnök )
Hagyományok ápolása, rendezvények, kultúrális és szabadidős programok szervezése, épített és természeti értékek védelme. ... >>

Dabasért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.sz.
képviselő: Bednárik Ferenc elnök önálló, Kiss László együtt, Méhész János
Dabas város kulturális, társadalmi, sportéletének elősegítése. A polgárok által szervezett társadalmi, kulturá- lis, sport rendezvények támogatása. Az oktatás szinvonalának emelkedését elősegítő rendezvények, események támo- gatása. Az alapítvány tevékenysége az Önkormányzati törvényben a települési önkormányzatok feladatai között felso- rolt tevékenységeket kivánja segíteni. ... >>

Dabasi Fotóklub Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Szt. István u. 58.
képviselő: Bese József elnökhelyettes, Varga László elnök
Kulturális tevékenység. ... >>

Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány

(kulturális)

2370 Dabas, Klapka u. 32.
képviselő: Papst József elnök
Történelmi, katonai hagyományőrzés. Nemzeti és helyi ünnepeken ünnepélyes díszlövések leadása. Történelmi, katonai ruházat beszerzése és alkalmazása ünnepi rendezvényeken. Az 1848-as honvéd hagyományok ápolása, ismeretterjesztés. ... >>

Dabasi Kulturális Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Március 15. tér 1/b.
képviselő: Major Attila
A tehetséges dabasi diákok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók oktatása, a kutatómunka segítése, könyvkiadás tá- mogatása. ... >>

Dabasi Lokálpatrióta Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Ravasz L. u. 9.sz.
képviselő: dr. Ács Ferenc elnök önállóan, Zsiros Zoltán elnökh. önállóan
Dabas Város régi épületeinek védelme, állagmegóvása. Kultúrális kiadványok támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak, sportolási lehetőségeinek támogatása. ... >>

Dabasi Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Park u. 1/A.
képviselő: Szabó István elnök
Dabas város műemlékeinek megóvása. Kultúrális kiadványok megjelentetése ... >>

Dabasi Turisztikai Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
képviselő: Bokros Tamás titkár, Szabó István elnök
Dabas és térsége idegenforgalmi struktúrájának fejlesztése ... >>

Dabasi Városvédő Egyesület

(kulturális)

2300 Dabas, Március 15 tér l/b.sz.
képviselő: Máté István ... >>

Dabasi Vonzás Alapítvány

(kulturális)

2373 Dabas, Vasút u. 87.sz.
képviselő: Street Gábor
Támogasson Dabas város és vonzáskörze- tében működő olyan kultúrális, művésze- ti csoportokat- elsősorban a Dabasi Vonzás Művészeti Csoportot-, amelyek ebben az elektronizált, gépesített vi- lágban feladatuknak tekintik a zenei kultúra magasabb szinten történő műve- lését, terjesztését, a tömegzenei neve- lést, az általános műveltség zenei ré- szének szolgálatát, kiemelve elsősorban a magyar szerzők műveit-integrálódva az európai zenébe. ... >>

Fiatal Műemlékvédők Egyesülete

(kulturális)

2370 Dabas, Erkel Ferenc u. 42.
képviselő: Kecskeméti Norbert ( elnök )
A védettségre érdemes épületek, utcák, létesítmények dokumentálása, digitális adatbázis létrehozása és szükség esetén a műemléki védettség alá helyezésének kezdeményezése. ... >>

Fiatal Tehetségekért Zenei Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, József Attila u. 107.
képviselő: Kovács Éva ( elnök ), Monori Alfréd ( alelnök )
Kultúra ... >>

Galéria Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u.58.sz.
képviselő: Kerekes László
Kossuth Művelődési Központban működő GALÉRIA kiállítás támogatása, képzőművészeti kiállítások, előadások szervezése, egyéb közművelődési tevékenységek, szolgáltatások biztosítása. A Kossuth Művelődési Központtal közösen állandó jelleggel működő kiállítóterem, Galéria létrehozása, működtetésének támogatása. A kortárs magyar képzőművészeti alkotások rendszeres bemutatása - együttműködve - társulva a közművelődési és művészeti intézményekkel képző - ipar - és fotóművészeti kiállítások megszervezése, rendezése az ország egész területén. Megyei, regionális és országos képző-, ipar - és fotóművészeti táborok, szabadiskolák szervezése, művészeti tanfolyamok, tevékenységek, szolgáltatások biztosítása. ... >>

Gyóni Evangélikus Egyház Régi Temető Emlékpark Alapítvány

(kulturális)

2373 Dabas (Gyón), Zlinszky köz 2.
képviselő: Molitor Árpádné elnök
Gyón településrészben található evangélikus egyházi temető karbantartása, kegyeleti emlékhelyként kialakítása. ... >>

Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális)

2373 Dabas, Vasút u. 1/a.
képviselő: Petróczy Attiláné elnök - önállóan, a bankszámla felett az erre meghatalmazott vezetőségi taggal együttesen
Idősebb városlakók képviselete a helyi közéletben. Programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére. Gyóni Géza emlékének ápolása. ... >>

Gyóni Halász Péter Református Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2373 Dabas-Gyón, Kossuth L.u. 9.sz.
képviselő: Barta Károly elnök
Hátrányos helyzetű személyek anyagi, erkölcsi szociális támogatás. Fiatalok szabadidejének eltöltéséhez segítség, rendezvények, szolgáltatások. Ifjúság nevelés, üdülés, szociális, művelődés, kulturális célú egyházi rendezvények támogatása, hazai és nemzetközi cserekapcsolatok előmozdítása, hitoktatás, a református műemlék templom és más ingatlanok állagmegóvása, új létesítmény építésének elősegítése, az egyházi mű- emlékek megóvása, új vagyontárgyak létrehozása, beszerzése. Az egyházi élet események feltételeinek biztosítása. ... >>

Határok Nélkül - Magyartól Magyarig- kulturális és turisztikai Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Bajcsy-köz 5.
képviselő: Kollár Zsolt elnök
Kulturális turizmus szervezése és lebonyolítása elsősorban határon túli magyarok lakta területekre. ... >>

Herbárium a Homokhátságban Egyesület

(kulturális,egyéb)

2370 Dabas, Bartók B. u. 31.
képviselő: Sponga Tünde elnök
testi, lelki, szellemi, kulturális, szociális és gazdasági értékek megőrzése, javítása ... >>

Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u. 35.
képviselő: Farkas János elnök
A dabasi Kincsesház Iskola támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók segítése. Speciális nevelési programok támogatása. Óvoda, alap és középfokú oktatást ellátó intézmény, általános iskola, gimnázium, középiskola és szakiskola, valamint alapfokú művészeti oktatási intézmény létrehozása és fenntartása. Többcélú intézmény létrehozása és fenntartása, melynek keretében működhet egységes pedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani, egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény. ... >>

Kisdabasért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Fő u 81.
képviselő: Kosztolányi Gyula (elnökhelyettes) önállóan, Rizmajer Antalné (elnök) önállóan
Kultúrális tevékenység ... >>

Kiserdei Fesztiválok Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Martinovics tér 5/3.
képviselő: Németh László (elnök)
Kulturális és szórakozási lehetőségek bővítése Dabason fesztiválok szervezésével, a helyi turizmus fellendítése, a város megismertetése a fesztiválokra idelátogatókkal, a környék településein lakók közötti kulturális párbeszéd kialakítása a régió revitalizációjának érdekében. ... >>

Kisgyerek Alapítvány

(kulturális)

2370 Dabas, Ravasz László utca 9.sz.
képviselő: Rácz Nándor
Gyermekek és velük foglalkozók körül- ményeinek javítása, kulturális progra- mok szervezése. ... >>

Kosztolányi Családfakutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Fő út 59.sz.
képviselő: Kosztolányi Gyula elnök
A családok felkutatása, családfák kutatása, karbantartása, a Kosztolányi család ősi hagyományi kutatása, Kosztolányi-világtalálkozások megszervezése, előkészítése, tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése. ... >>

NÍVÓ Ifjúsági és Rendezvényszervező Egyesület

(kulturális)

2370 Dabas, Szintes u. 2/c.
képviselő: Brindza Ernőné együttes képv.jog., Jobbágy Gábor elnök (önálló), Mészáros Tiborné együttes képv.jog
Dabas és környéke társadalmi életének fellendítése, fejlesztése ... >>

Női Röplabda Sportegyesület

(sport,kulturális)

2370 Dabas, Lakos Dr. u. 28.
képviselő: dr. Hegyi Krisztina elnök, Hegyi Imréné elnökhelyettes
a város kulturális, társadalmi sportéletének elősegítése, sport rendezvények támogatása, szervezés, versenyeztetés ... >>

Pest Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

2370 Dabas, Szent István u. 58.sz.
képviselő: Tapodi Katalin elnök
Pest megyében dolgozó közművelődési szakemberek és munkatársak részére szakmai fórum létesítése, továbbképzések, kulturális programok szervezése, bemutatók, kiadmányok terjesztése ... >>

Rákóczi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2371 Dabas-Sári, Rákóczi u.2.sz.
képviselő: Zsolnai Mária
Az oktatás anyagi és technikai feltéte- leinek bővítése, tanulmányi versenyek, nyelvi képzés, diáksport, kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. ... >>

Szimultán Sport és Kulturális Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
képviselő: Bennárik Ferenc elnök, Gecserné Varró Erika alelnök, Kőszegi Judit alelnök
Lehetőséget kíván teremteni a szabadidő kulturált, szinvonalas, egészséges eltöltésére. Szakosztályok működtetése. Mozgássérültek segítése. ... >>

Szőlőhegy hagyomány- és természetőrző egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2370 Dabas, Szőlőhegy u. 2/A.
képviselő: Kosztolányi Zoltán elnök
kisvárosi hagyományok őrzése, ápolása ... >>

Táncsics AlapÍtvány

(kulturális)

2370 Dabas, Szent István tér 2.sz.
képviselő: Pásztor Gergely ( elnök )
Tanulmányi és más versenyek szervezésé- hez támogatás, a nyertsek díjazása, is- kolai és más kulturális szabadidő programok támogatása. ... >>

TRAFIK KÖR Kortárs Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

2370 Dabas, Szintes u. 2. B. lph. 2.a.
képviselő: Ligetvári István elnök
A Trafik Kör Egyesület egy olyan társadalmi szerveződés, amely inspirálni kívánja az ifjú alkotókat és teret kíván biztosítani számukra a megfelelő bemutatkozási lehetőségekhez, valamint törekszik ezáltal a művészetet és kultúrát becsempészni a hétköznapokba, ezzel is hozzájárulva a vizuális neveléshez. Az egyesület minőségi betekintést enged a művészet és kultúra világába kortárs szemszögből, teret engedve az adott művészeti irányzat - így az építészet, szobrászat, festészet, fotó, irodalom, zene történelem, tánc népművészet, film, színház - megismerésére. Tagjai és alkotóművészei kiállításokon, tárlatokon és előadásokon keresztül közelebb hozzák a közösséget az irodalmi,képzőművészeti és ipari alkotásokhoz, elkötelezett a szellemi értékek megőrzése és terjesztése mellett. ... >>

Univerzumiskola Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2370 Dabas, József Attila u. 43.
képviselő: Bereczki Barnabás
Az egység és a harmónia újbóli felfedezése és visszaállítása, tanácsadás és segítségnyújtás, a remény fenntartása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a hozzáforduló embereknek a testi, lelki szellemi ismeretek gyarapításában, a betegségmegelőzésben, az egészségmegőrzésben, az állapot helyreállításban és vitális regenerálásban, valamint az életvezetés megtervezésében, gyakorlásában, a szabadidő megszervezésében, részt vesz oktatási és kulturális programok, továbbá az e késrdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezésében, kiadmányokat jelentet meg és terjeszt. Elismeri a Szeretetre, egymás segítésére vonatkozókat, de elveti a gyűlölködést, a lebecsülést, a megtorlást. Régi dogmák helyett a mindennapi, erkölcsileg helyes tanítások, tettek meghatározóvá tétele. Továbbá az egyesület célja az oktató és ismeretterjesztő munka végzése a nemzeti öntudat és a kulturális megújulás irányában. A diszkrimináció elutasítása, a kultúrák közötti párbeszéd, az egyetemes emberi jogok, a humanista eszmék elvei alapján, fontosnak tartva a hasonló magyar és külföldi szervezetekkel történő párbeszédet, kapcsolatot és együttműködést. ... >>

Zabhegyező Közhasznú Lovas Sportegyesület

(sport,kulturális)

2370 Dabas, Andrássy u. 83.
képviselő: Jakab Barna ( elnök )
A lovas sport fejlesztése, népszerűsítése, a magyar lovas sport hagyományainak őrzése, a fiatalság sportolási lehetőségeinek támogatása, lovas szabadidősport szervezése, egészséges életmódra ösztönzés. ... >>

Zsibongók Ifjúsági és Szabadidő Egyesület

(kulturális,egyéb)

2370 Dabas, Szent István tér 2.
képviselő: Foki Krisztián ( elnök ), Pásztor Gergely ( elnökhelyettes )
Társadalmi öntevékenység a közösségi élet kibontakozása, ifjúsági, kultúrális és szabadidős kapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>
1. oldal