Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8840 Csurgó, Petőfi Sándor tér 10.
képviselő: Németh Hajnalka
A térségben élők szabadidős és sporttevékenységét biztosítsa. A versenyeken való induláshoz a feltételek megteremtésében az igényelt segítséget megadja, valamint szakmai segítséget nyújtson a versenyekre való felkészülésben. Konkrét célok: Általános iskolás korú gyerekek úszásoktatásának a megszervezése és lebonyolítása. Gyermekek táboroztatásának a megszervezése és lebonyolítása. Tömegsport rendezvények megszervezése és lebonyolítása minden korosztály számára. Belső-somogyi kistérségek szabadidősport programjaiban való aktív részvétel. Kispályás labdarúgó tornák szervezése. Teremlabdarúgó tornák megszervezése. Úszó- és vízi játékos sportversenyek lebonyolítása. Az egyesület tagjainak számára a tömegsport rendezvényeken, versenyeken a részvétel biztosítása. Sportversenyeken való részvételhez, felkészüléshez segítségnyújtás. (úszásoktatás, edzés lehetőség biztosítása) Edzéslehetőség megteremtése az egyesület tagjainak a számára. Szabadidős sportversenyek szervezése, illetve tömegsport rendezvények lebonyolítása. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

Csurgói Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8840 Csurgó, Dobó utca 49.
képviselő: Farkas István, Kócs Gábor, Szlama Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesülésről, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, a természet védelméről, az erdőről és az erdő védelméről, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvények, egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdálkodási érdekekkel összhangban - szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Csurgónagymartoni Kéktó Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8840 Csurgó, Kert utca 72.
képviselő: elnök Hencsné Szabó Anikó
Az egyesület célja a természet- bemutatásának, értékei megőrzésének, az ifjúság környezettudatosságra való nevelésének elősegítése. A tavi sportok gyakorlása feltételeinek biztosítása Csurgónagymarton községben, e körben a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Sportbarátok Csurgói Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Csokonai utca 23. 1./10.
képviselő: Kovács Norbert Ferenc
Kulturális, hagyományőrző, természetvédelmi rendezvények szervezése. Sport rendezvények szervezése, sportolási lehetőség biztosítása. Turisztikai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Baráti kör kiépítése az ország egész területén. ... >>

Titok-berki Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8840 Csurgó, Dobó I. utca 23.
képviselő: elnök Kósz Tamás
Az egyesület célja a természet- bemutatásának, értékei megőrzésének, az ifjúság környezettudatosságra való nevelésének elősegítése. A tavi sportok gyakorlása feltételeinek biztosítása, e körben a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése. ... >>

ÚJMAJORI VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Híd utca 4.
képviselő: elnök Tóth István, vadászmester Göcsei Miklós
Annak szem előtt tartásával, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségének pótolhatatlan része, tudatában annak, hogy a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nemzetünk kincsét - természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni, a természet védelmének alárendelve a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében, valamennyi tagja számára biztosítsa a tervszerű vadgazdálkodással összhangban álló, kultúrált és a természetért és a vadért felelős vadászat lehetőségét. ... >>
1. oldal