Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

200 éves Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Anyagi segítségnyújtás a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóinak, az oktatásnak és a 200. évforduló méltó megrendezéséhez. ... >>

Balatoni Zöld Híd Egyesület

(szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Kossuth L. utca 1.
képviselő: Kerékgyártó Miklós Tibor
Az egyesület célja Somogy megye fenntartható fejlődésének (fejlesztésének) segítése, a különböző alulról jövő kezdeményezések és a bennük rejlő szinergikus hatások kihasználása alapján, valamint az, hogy roma- nem roma közös szervezetként, segítse a Balatoni Zöld Híd Roma Komplex Program megvalósítását, a hátrányos helyzetű csoportok integrációját és felemelkedését. ... >>

CsurGO AMB Club

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Sárgáti utca 10/1.
képviselő: Szabó Krisztián
Autós-Motoros-Biciklis sportrendezvények,- versenyek,- szabadidős programok szervezése, lebonyolítása az országosan elfogadott biztonsági előírások, és a gyülekezési törvény által előírtak szerint. Bajnokságok kiírása, ezekhez versenyszabályzat megalkotása. Minden olyan tagjának, aki az alapszabályt elfogadja, versenyzői lehetőség biztosítása. Önszerveződő, az Egyesülethez csatlakozni kívánó autós, - motoros,-biciklis sportban résztvevő csoportok támogatása. Utánpótlás nevelés az Egyesület keretein belül működő sporthoz kapcsolódóan. Mindezek értelmében az Egyesület maga is felvállalja a programok szervezését, feladatok összefogását, csoportok működtetését. Az Egyesület célja továbbá tagegyesületei érdekvédelmének ellátása. Tagegyesületeinek támogatása, segítése, munkájuk koordinálása. Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan pályázatokat nyújthat be. Vállalja a közösségépítést a sport segítségével, segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, küzd a deviáns társadalmi magatartások tovább terjedése ellen (különösen alkohol-, drogfogyasztás), nevelés és oktatás, képességfejlesztés, közlekedés és a KRESZ maradéktalan betartása. ... >>

CSURGÓI BAKSAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Szabó Sándor
Baksay Sándor református püspök, a Csurgói Református Gimnázium volt neves diákja gondolatainak és emlékének ápolása. Baksay Sándor emlékére és életének példája alapján szociális, karitatív, oktatási, közösségi, kommunikációs és művelődési feladatok megvalósítása. ... >>

Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: elnök Dolmány-Szabó Ágnes Olga
Az Eötvös József Általános Iskola /Csurgó, Kossuth u.3.sz./ oktató-nevelő munkájának segítése oly módon, hogy az iskolában tanuló gyermekek érdekében az alapítvány segítséget nyújt: -tehetséggondozás feltételeinek javításához, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az ezekhez szükséges tárgyi, személyi, működési feltételek biztosításának- és az iskolai programoknak a támogatásával. ... >>

Kovács Andor Alapítvány

(szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Széll Károly
A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Refor- mátus Gimnáziumban tanuló - szociálisan nehéz helyzetben lévő diákok támogatása _ szociálisan nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek támogatása. ... >>

"MEGOLDÁS ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 1.
képviselő: Baróti Zoltán Ferenc
Kiemelten Dél-dunántúli régiót érintő "társadalmi biztonság" elősegítése, az esélyegyenlőség javítása. Demokráciafejlesztés, közösségi programok generálása, koordinálása. A lakosság testi, lelki és szociális egyensúlyait veszélyeztető hatások vizsgálata, szükségletek, erőforrások, problémák elemzése, akciók tervezése, végrehajtása interszektorális összefogással. Minden olyan tevékenység - így kutatómunka, felmérés, gondozás, tanácsadás, képzés, átképzés, szakképzés, munkaerő közvetítés, munkahelyek felkutatása, elhelyezkedés segítése, különös tekintettel a nők esélyegyenlőségének elősegítésére, kísérleti foglalkozások, modellprogramok szervezése, stb. - amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálják. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

SERVIO CARITATI Alapítvány

(szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2
képviselő: Jakab László
Caritatív szolgálat támogatása. ... >>
1. oldal