Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó sport civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8840 Csurgó, Petőfi Sándor tér 10.
képviselő: Németh Hajnalka
A térségben élők szabadidős és sporttevékenységét biztosítsa. A versenyeken való induláshoz a feltételek megteremtésében az igényelt segítséget megadja, valamint szakmai segítséget nyújtson a versenyekre való felkészülésben. Konkrét célok: Általános iskolás korú gyerekek úszásoktatásának a megszervezése és lebonyolítása. Gyermekek táboroztatásának a megszervezése és lebonyolítása. Tömegsport rendezvények megszervezése és lebonyolítása minden korosztály számára. Belső-somogyi kistérségek szabadidősport programjaiban való aktív részvétel. Kispályás labdarúgó tornák szervezése. Teremlabdarúgó tornák megszervezése. Úszó- és vízi játékos sportversenyek lebonyolítása. Az egyesület tagjainak számára a tömegsport rendezvényeken, versenyeken a részvétel biztosítása. Sportversenyeken való részvételhez, felkészüléshez segítségnyújtás. (úszásoktatás, edzés lehetőség biztosítása) Edzéslehetőség megteremtése az egyesület tagjainak a számára. Szabadidős sportversenyek szervezése, illetve tömegsport rendezvények lebonyolítása. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

CsurGO AMB Club

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Sárgáti utca 10/1.
képviselő: Szabó Krisztián
Autós-Motoros-Biciklis sportrendezvények,- versenyek,- szabadidős programok szervezése, lebonyolítása az országosan elfogadott biztonsági előírások, és a gyülekezési törvény által előírtak szerint. Bajnokságok kiírása, ezekhez versenyszabályzat megalkotása. Minden olyan tagjának, aki az alapszabályt elfogadja, versenyzői lehetőség biztosítása. Önszerveződő, az Egyesülethez csatlakozni kívánó autós, - motoros,-biciklis sportban résztvevő csoportok támogatása. Utánpótlás nevelés az Egyesület keretein belül működő sporthoz kapcsolódóan. Mindezek értelmében az Egyesület maga is felvállalja a programok szervezését, feladatok összefogását, csoportok működtetését. Az Egyesület célja továbbá tagegyesületei érdekvédelmének ellátása. Tagegyesületeinek támogatása, segítése, munkájuk koordinálása. Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan pályázatokat nyújthat be. Vállalja a közösségépítést a sport segítségével, segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, küzd a deviáns társadalmi magatartások tovább terjedése ellen (különösen alkohol-, drogfogyasztás), nevelés és oktatás, képességfejlesztés, közlekedés és a KRESZ maradéktalan betartása. ... >>

"Csurgó-Székelykeresztúr" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, József A. utca 1/A.
képviselő: Szakály Béla
A határainkon kívül élő magyar közöségek megmaradásának segítése. Csurgó és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, az ezen célt szolgáló valamennyi intézményi, társadalmi /sport és más egyesületi/, illetve lakossági kezdeményezés támogatásával. Az országhatárokon kívüli magyar nyelvű oktatás, művelődés, magyar hagyományőrző tevékenység támogatása /elsősorban Székelykeresztúron/. Magyarországon tanuló - arra rászoruló és tehetséges - külföldi állampolgárságú, de magyar anyanyelvű /elsősorban székelykeresztúri illetőségű/ diákok tanulmányi segélyezése. Olyan sajtótermékek, kiadványok támoga- tása, melyek az alapítvány általános és konkrét céljaival összhangban álló, azok megvalósítását elősegítő információkat közvetítenek, az alapítvány megismertetését, népszerűsítését elősegítik. Az alapítvány saját anyagi forrásainak folyamatos gyarapítása támogatók szervezésével, a törzstőke hozamainak halmozásával, illetve jövedelmező befektetések segítségével. ... >>

Csurgói Spartacus Baráti Kör Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3/a.
képviselő: Papp István ... >>

Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Móricz Zsigmond utca 44/a.
képviselő: elnök Pintér Endre
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan térségfejlesztési munka végzése, mely az ismeretterjesztés, kulturális, környezetvédelmi, ifjúsági, sport és turisztikai tevékenységek által hozzájárul a térség fejlődéséhez. ... >>

Csurgói Torna Klub Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8840 Csurgó, József A. utca 12.
képviselő: elnök Jónás András, ügyvezető Pál János
Az Egyesület célja elsődlegesen Csurgó város és vonzáskörzetében a labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, az ifjúságvédelem, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. ... >>

Csurgói Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8840 Csurgó, Dobó utca 49.
képviselő: Farkas István, Kócs Gábor, Szlama Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesülésről, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, a természet védelméről, az erdőről és az erdő védelméről, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvények, egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdálkodási érdekekkel összhangban - szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Csurgónagymartoni Kéktó Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8840 Csurgó, Kert utca 72.
képviselő: elnök Hencsné Szabó Anikó
Az egyesület célja a természet- bemutatásának, értékei megőrzésének, az ifjúság környezettudatosságra való nevelésének elősegítése. A tavi sportok gyakorlása feltételeinek biztosítása Csurgónagymarton községben, e körben a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése. ... >>

Dél-Somogyi Sporttanács

(sport)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Horváth Lajos ... >>

Eötvös József Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Szabóné Kepler Gabriella
A Csurgói Eötvös József Általános Iskola Diáksportköre támogatása. ... >>

Eötvös József Diáksport Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Sótonyi László ... >>

II. Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 61.
képviselő: Deméné Gulyás Rozália ... >>

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Rákóczi út 61.
képviselő: Dergecz Dezsőné
A II.RÁKÓCZI FERENC Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: - Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. - Kimagasló eredményeket elért tanulók díjazása. A fogyatékos tanulók fejlesztésének támogatása. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Női Kézilabda Club Csurgó

(sport)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Balogh László ... >>

Sportbarátok Csurgói Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Csokonai utca 23. 1./10.
képviselő: Kovács Norbert Ferenc
Kulturális, hagyományőrző, természetvédelmi rendezvények szervezése. Sport rendezvények szervezése, sportolási lehetőség biztosítása. Turisztikai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Baráti kör kiépítése az ország egész területén. ... >>

Titok-berki Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8840 Csurgó, Dobó I. utca 23.
képviselő: elnök Kósz Tamás
Az egyesület célja a természet- bemutatásának, értékei megőrzésének, az ifjúság környezettudatosságra való nevelésének elősegítése. A tavi sportok gyakorlása feltételeinek biztosítása, e körben a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése. ... >>

Városi Szabadidősport Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Dr. Kovács Tamás ... >>
1. oldal