Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

200 éves Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Anyagi segítségnyújtás a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóinak, az oktatásnak és a 200. évforduló méltó megrendezéséhez. ... >>

"Arany Bálint" Alapítvány

(oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Támogatni azokat a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban tanuló diákokat, akik a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem, a latin és a görög nyelv tárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s akik erre egyéb emberi tulajdonságaikkal is rászolgálnak, támogatni olyan könyvek és eszközök beszerzését, amelyek a fenti tantárgyak oktatásához szükségesek ... >>

Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8840 Csurgó, Petőfi Sándor tér 10.
képviselő: Németh Hajnalka
A térségben élők szabadidős és sporttevékenységét biztosítsa. A versenyeken való induláshoz a feltételek megteremtésében az igényelt segítséget megadja, valamint szakmai segítséget nyújtson a versenyekre való felkészülésben. Konkrét célok: Általános iskolás korú gyerekek úszásoktatásának a megszervezése és lebonyolítása. Gyermekek táboroztatásának a megszervezése és lebonyolítása. Tömegsport rendezvények megszervezése és lebonyolítása minden korosztály számára. Belső-somogyi kistérségek szabadidősport programjaiban való aktív részvétel. Kispályás labdarúgó tornák szervezése. Teremlabdarúgó tornák megszervezése. Úszó- és vízi játékos sportversenyek lebonyolítása. Az egyesület tagjainak számára a tömegsport rendezvényeken, versenyeken a részvétel biztosítása. Sportversenyeken való részvételhez, felkészüléshez segítségnyújtás. (úszásoktatás, edzés lehetőség biztosítása) Edzéslehetőség megteremtése az egyesület tagjainak a számára. Szabadidős sportversenyek szervezése, illetve tömegsport rendezvények lebonyolítása. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

CsurGO AMB Club

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Sárgáti utca 10/1.
képviselő: Szabó Krisztián
Autós-Motoros-Biciklis sportrendezvények,- versenyek,- szabadidős programok szervezése, lebonyolítása az országosan elfogadott biztonsági előírások, és a gyülekezési törvény által előírtak szerint. Bajnokságok kiírása, ezekhez versenyszabályzat megalkotása. Minden olyan tagjának, aki az alapszabályt elfogadja, versenyzői lehetőség biztosítása. Önszerveződő, az Egyesülethez csatlakozni kívánó autós, - motoros,-biciklis sportban résztvevő csoportok támogatása. Utánpótlás nevelés az Egyesület keretein belül működő sporthoz kapcsolódóan. Mindezek értelmében az Egyesület maga is felvállalja a programok szervezését, feladatok összefogását, csoportok működtetését. Az Egyesület célja továbbá tagegyesületei érdekvédelmének ellátása. Tagegyesületeinek támogatása, segítése, munkájuk koordinálása. Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan pályázatokat nyújthat be. Vállalja a közösségépítést a sport segítségével, segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, küzd a deviáns társadalmi magatartások tovább terjedése ellen (különösen alkohol-, drogfogyasztás), nevelés és oktatás, képességfejlesztés, közlekedés és a KRESZ maradéktalan betartása. ... >>

"Csurgó-Székelykeresztúr" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, József A. utca 1/A.
képviselő: Szakály Béla
A határainkon kívül élő magyar közöségek megmaradásának segítése. Csurgó és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, az ezen célt szolgáló valamennyi intézményi, társadalmi /sport és más egyesületi/, illetve lakossági kezdeményezés támogatásával. Az országhatárokon kívüli magyar nyelvű oktatás, művelődés, magyar hagyományőrző tevékenység támogatása /elsősorban Székelykeresztúron/. Magyarországon tanuló - arra rászoruló és tehetséges - külföldi állampolgárságú, de magyar anyanyelvű /elsősorban székelykeresztúri illetőségű/ diákok tanulmányi segélyezése. Olyan sajtótermékek, kiadványok támoga- tása, melyek az alapítvány általános és konkrét céljaival összhangban álló, azok megvalósítását elősegítő információkat közvetítenek, az alapítvány megismertetését, népszerűsítését elősegítik. Az alapítvány saját anyagi forrásainak folyamatos gyarapítása támogatók szervezésével, a törzstőke hozamainak halmozásával, illetve jövedelmező befektetések segítségével. ... >>

Csurgói 1.sz.Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
képviselő: Dr.Dergez Mária
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök fejlesztése, játékok folyamatos fejlesztése, pótlása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai rendezvények támogatása, felmerülő szervezési-lebonyolítási költségekhez való hozzájárulás /gyermeknap, anyák napja, kirándulások, karácsony, húsvét/ ... >>

Csurgói Arany Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Arany János u.6.sz.
képviselő: Galambné Randnóti Enikő
A Csurgói 3.sz.Tagóvoda gyermekeinek támogatása, ezen belül: - az óvodai játékok,berendezési tárgyak bővítése,fejlesztése, - az óvodai neveléshez,oktatáshoz szük- séges eszközök bővítése, - óvodai rendezvények támogatása. ... >>

CSURGÓI BAKSAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Szabó Sándor
Baksay Sándor református püspök, a Csurgói Református Gimnázium volt neves diákja gondolatainak és emlékének ápolása. Baksay Sándor emlékére és életének példája alapján szociális, karitatív, oktatási, közösségi, kommunikációs és művelődési feladatok megvalósítása. ... >>

Csurgói Gazdaképző Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Kovács István
A Közalapítvány a csurgói Nagyváthy János Középiskola keretében a mezőgazdasági szakemberek képzésének feltételeit szándékozik segíteni. A közalapítvány célja, hogy a mezőgazdasági termelésben kívánatos életmódhoz földterületet biztosítson, s a kisbirtok jellegű gazdálkodásban szükséges valamennyi praktikus ismeret elsajátításához megfelelő gyakorlóhelyet, alapot. Ezt a lehetőséget a farmerképzésben (gazdaképzés) és a mezőgazdasági szakmunkások képzésében résztvevők számára biztosítja. ... >>

Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: elnök Dolmány-Szabó Ágnes Olga
Az Eötvös József Általános Iskola /Csurgó, Kossuth u.3.sz./ oktató-nevelő munkájának segítése oly módon, hogy az iskolában tanuló gyermekek érdekében az alapítvány segítséget nyújt: -tehetséggondozás feltételeinek javításához, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az ezekhez szükséges tárgyi, személyi, működési feltételek biztosításának- és az iskolai programoknak a támogatásával. ... >>

Eötvös József Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Szabóné Kepler Gabriella
A Csurgói Eötvös József Általános Iskola Diáksportköre támogatása. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Rákóczi út 61.
képviselő: Dergecz Dezsőné
A II.RÁKÓCZI FERENC Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: - Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. - Kimagasló eredményeket elért tanulók díjazása. A fogyatékos tanulók fejlesztésének támogatása. ... >>

Informatikai és Könyvbarát Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Baksay utca 6.
képviselő: Polaneczki Ottó
A könyvtári szolgáltatások bővítésének segítése, a város közhasznú információs hálózatának és adatbázisának létrehozása és működtetése, valamint új módszerek, modern információ-technológiai eszközök felhasználásával aktuális ismeretek terjesztése, információk biztosítása az oktatás, a vállalkozás az önkormányzatok - és rajtuk keresztül - a lakosság széles rétegei számára. ... >>

"MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Kocsev Miklós
Alapvetően a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárának és gyűjteményének támogatása, fejlesztése, gyarapítása, megőrzése. ... >>

"MEGOLDÁS ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 1.
képviselő: Baróti Zoltán Ferenc
Kiemelten Dél-dunántúli régiót érintő "társadalmi biztonság" elősegítése, az esélyegyenlőség javítása. Demokráciafejlesztés, közösségi programok generálása, koordinálása. A lakosság testi, lelki és szociális egyensúlyait veszélyeztető hatások vizsgálata, szükségletek, erőforrások, problémák elemzése, akciók tervezése, végrehajtása interszektorális összefogással. Minden olyan tevékenység - így kutatómunka, felmérés, gondozás, tanácsadás, képzés, átképzés, szakképzés, munkaerő közvetítés, munkahelyek felkutatása, elhelyezkedés segítése, különös tekintettel a nők esélyegyenlőségének elősegítésére, kísérleti foglalkozások, modellprogramok szervezése, stb. - amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálják. ... >>

MESEVÁR Alapítvány a 2.sz. Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Táncsics tér 18.
képviselő: Németh Lászlóné
a Csurgói 2.sz.Tagóvodába járó gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséhez, illetve testi neveléséhez szükséges feltételek biztosítása, játékeszközök,foglalkozási eszközök, a gondolkodás fejlődését elősegítő eszközök folyamatos pótlása, bővítése, a testi neveléshez szükséges kiegészítő eszközök biztosítása, bővítése, a speciális fejlesztést elősegítő szakemberek zökkenőmentes munkájának biztosítása /logopédus fejlesztő pedagógus/ az óvodapedagógusok speciális szakterület megszerzéséhez szükséges képzések elősegítése, a gyermekek érzelmi életének, élményvilágának gazdagításához szükséges lehetőségek anyagi feltételeinek megteremtése. ... >>

Nagyváthy János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi u.2.
képviselő: Tóth Tihamér
A Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet keretében a mezőgazdasági szak- emberek képzésének feltételét szándéko- zik segíteni. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Oszeszky Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Fehér Zoltánné
Anyagi segítség nyújtása a matematika és fizika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elérő Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola Diákjainak. A célja az l995.július 4-én kelt 3.sorszámú végzés szerint akként módosul:"Az l995/96-os tanévtől kezdve az anyagi segítség a Református Egyházközség által visszaigényelt Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium néven működő egyházi intézmény/továbbiakban:református gimnázium/ diákjait illeti. Az anyagi segítség az l995/96-os tanévtől a református gimnázium tanulói közül fizika és matematika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elért 2-2 tanulót illeti." ... >>

Reményi Samu Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Baksay Sándor utca 6/B.
képviselő: Varga Ferenc
Az egyesület fő célkitűzései: - tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, hagyományőrzés, - baráti kört építsen ki az ország, és a határon túli tűzoltó egyesületek között. Tevékenysége kiterjed a kulturális, szociális és közösségi programok szervezésére és a tűzoltó egyesületek életével kapcsolatos bármely tevékenységre, ifjúsági korosztályú tűzoltók képzésére, érdekképviseletére. ... >>

"Soltra Alajos Alapítvány"

(oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Viola Ernő
A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban tanuló, nehéz szociális helyzetű diákok támogatása. ... >>

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Füstös János
A 6/1989. IM. rendelet 4. számú mellékletének - 1. pontja szerinti kulturális tevékenység, - 4. pontja szerinti oktatási tevékenység, - 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység, - 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység, - 15. pontja szerinti egyéb tevékenység: - A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatás javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. - Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. - A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>
1. oldal