Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Csu-Fi Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Polgár Balázs ... >>

Csurgó-Óvárosi Művészeti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 61.
képviselő: Simon Mihály ... >>

"Csurgó-Székelykeresztúr" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, József A. utca 1/A.
képviselő: Szakály Béla
A határainkon kívül élő magyar közöségek megmaradásának segítése. Csurgó és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, az ezen célt szolgáló valamennyi intézményi, társadalmi /sport és más egyesületi/, illetve lakossági kezdeményezés támogatásával. Az országhatárokon kívüli magyar nyelvű oktatás, művelődés, magyar hagyományőrző tevékenység támogatása /elsősorban Székelykeresztúron/. Magyarországon tanuló - arra rászoruló és tehetséges - külföldi állampolgárságú, de magyar anyanyelvű /elsősorban székelykeresztúri illetőségű/ diákok tanulmányi segélyezése. Olyan sajtótermékek, kiadványok támoga- tása, melyek az alapítvány általános és konkrét céljaival összhangban álló, azok megvalósítását elősegítő információkat közvetítenek, az alapítvány megismertetését, népszerűsítését elősegítik. Az alapítvány saját anyagi forrásainak folyamatos gyarapítása támogatók szervezésével, a törzstőke hozamainak halmozásával, illetve jövedelmező befektetések segítségével. ... >>

Csurgói 1.sz.Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
képviselő: Dr.Dergez Mária
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök fejlesztése, játékok folyamatos fejlesztése, pótlása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai rendezvények támogatása, felmerülő szervezési-lebonyolítási költségekhez való hozzájárulás /gyermeknap, anyák napja, kirándulások, karácsony, húsvét/ ... >>

Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Móricz Zsigmond utca 44/a.
képviselő: elnök Pintér Endre
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan térségfejlesztési munka végzése, mely az ismeretterjesztés, kulturális, környezetvédelmi, ifjúsági, sport és turisztikai tevékenységek által hozzájárul a térség fejlődéséhez. ... >>

Fehérvári József Zenei Egyesület

(kulturális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 58.
képviselő: elnök Horváth Ferenc ... >>

HARMÓNIA ÉNEKEGYÜTTES KÓRUSEGYESÜLET

(kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Kulcsárné Olvasó Nikoletta ... >>

Informatikai és Könyvbarát Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Baksay utca 6.
képviselő: Polaneczki Ottó
A könyvtári szolgáltatások bővítésének segítése, a város közhasznú információs hálózatának és adatbázisának létrehozása és működtetése, valamint új módszerek, modern információ-technológiai eszközök felhasználásával aktuális ismeretek terjesztése, információk biztosítása az oktatás, a vállalkozás az önkormányzatok - és rajtuk keresztül - a lakosság széles rétegei számára. ... >>

"MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Kocsev Miklós
Alapvetően a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárának és gyűjteményének támogatása, fejlesztése, gyarapítása, megőrzése. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Reményi Samu Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Baksay Sándor utca 6/B.
képviselő: Varga Ferenc
Az egyesület fő célkitűzései: - tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, hagyományőrzés, - baráti kört építsen ki az ország, és a határon túli tűzoltó egyesületek között. Tevékenysége kiterjed a kulturális, szociális és közösségi programok szervezésére és a tűzoltó egyesületek életével kapcsolatos bármely tevékenységre, ifjúsági korosztályú tűzoltók képzésére, érdekképviseletére. ... >>

Sportbarátok Csurgói Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Csokonai utca 23. 1./10.
képviselő: Kovács Norbert Ferenc
Kulturális, hagyományőrző, természetvédelmi rendezvények szervezése. Sport rendezvények szervezése, sportolási lehetőség biztosítása. Turisztikai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Baráti kör kiépítése az ország egész területén. ... >>

ÚJMAJORI VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Híd utca 4.
képviselő: elnök Tóth István, vadászmester Göcsei Miklós
Annak szem előtt tartásával, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségének pótolhatatlan része, tudatában annak, hogy a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nemzetünk kincsét - természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni, a természet védelmének alárendelve a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében, valamennyi tagja számára biztosítsa a tervszerű vadgazdálkodással összhangban álló, kultúrált és a természetért és a vadért felelős vadászat lehetőségét. ... >>

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Füstös János
A 6/1989. IM. rendelet 4. számú mellékletének - 1. pontja szerinti kulturális tevékenység, - 4. pontja szerinti oktatási tevékenység, - 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység, - 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység, - 15. pontja szerinti egyéb tevékenység: - A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatás javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. - Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. - A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>
1. oldal