Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

200 éves Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Anyagi segítségnyújtás a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóinak, az oktatásnak és a 200. évforduló méltó megrendezéséhez. ... >>

Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8840 Csurgó, Petőfi Sándor tér 10.
képviselő: Németh Hajnalka
A térségben élők szabadidős és sporttevékenységét biztosítsa. A versenyeken való induláshoz a feltételek megteremtésében az igényelt segítséget megadja, valamint szakmai segítséget nyújtson a versenyekre való felkészülésben. Konkrét célok: Általános iskolás korú gyerekek úszásoktatásának a megszervezése és lebonyolítása. Gyermekek táboroztatásának a megszervezése és lebonyolítása. Tömegsport rendezvények megszervezése és lebonyolítása minden korosztály számára. Belső-somogyi kistérségek szabadidősport programjaiban való aktív részvétel. Kispályás labdarúgó tornák szervezése. Teremlabdarúgó tornák megszervezése. Úszó- és vízi játékos sportversenyek lebonyolítása. Az egyesület tagjainak számára a tömegsport rendezvényeken, versenyeken a részvétel biztosítása. Sportversenyeken való részvételhez, felkészüléshez segítségnyújtás. (úszásoktatás, edzés lehetőség biztosítása) Edzéslehetőség megteremtése az egyesület tagjainak a számára. Szabadidős sportversenyek szervezése, illetve tömegsport rendezvények lebonyolítása. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

Csurgói 1.sz.Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
képviselő: Dr.Dergez Mária
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök fejlesztése, játékok folyamatos fejlesztése, pótlása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai rendezvények támogatása, felmerülő szervezési-lebonyolítási költségekhez való hozzájárulás /gyermeknap, anyák napja, kirándulások, karácsony, húsvét/ ... >>

Csurgói Arany Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Arany János u.6.sz.
képviselő: Galambné Randnóti Enikő
A Csurgói 3.sz.Tagóvoda gyermekeinek támogatása, ezen belül: - az óvodai játékok,berendezési tárgyak bővítése,fejlesztése, - az óvodai neveléshez,oktatáshoz szük- séges eszközök bővítése, - óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Csurgói Gazdaképző Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Kovács István
A Közalapítvány a csurgói Nagyváthy János Középiskola keretében a mezőgazdasági szakemberek képzésének feltételeit szándékozik segíteni. A közalapítvány célja, hogy a mezőgazdasági termelésben kívánatos életmódhoz földterületet biztosítson, s a kisbirtok jellegű gazdálkodásban szükséges valamennyi praktikus ismeret elsajátításához megfelelő gyakorlóhelyet, alapot. Ezt a lehetőséget a farmerképzésben (gazdaképzés) és a mezőgazdasági szakmunkások képzésében résztvevők számára biztosítja. ... >>

Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: elnök Dolmány-Szabó Ágnes Olga
Az Eötvös József Általános Iskola /Csurgó, Kossuth u.3.sz./ oktató-nevelő munkájának segítése oly módon, hogy az iskolában tanuló gyermekek érdekében az alapítvány segítséget nyújt: -tehetséggondozás feltételeinek javításához, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az ezekhez szükséges tárgyi, személyi, működési feltételek biztosításának- és az iskolai programoknak a támogatásával. ... >>

Eötvös József Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Szabóné Kepler Gabriella
A Csurgói Eötvös József Általános Iskola Diáksportköre támogatása. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Rákóczi út 61.
képviselő: Dergecz Dezsőné
A II.RÁKÓCZI FERENC Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: - Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. - Kimagasló eredményeket elért tanulók díjazása. A fogyatékos tanulók fejlesztésének támogatása. ... >>

Informatikai és Könyvbarát Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Baksay utca 6.
képviselő: Polaneczki Ottó
A könyvtári szolgáltatások bővítésének segítése, a város közhasznú információs hálózatának és adatbázisának létrehozása és működtetése, valamint új módszerek, modern információ-technológiai eszközök felhasználásával aktuális ismeretek terjesztése, információk biztosítása az oktatás, a vállalkozás az önkormányzatok - és rajtuk keresztül - a lakosság széles rétegei számára. ... >>

"MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Kocsev Miklós
Alapvetően a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárának és gyűjteményének támogatása, fejlesztése, gyarapítása, megőrzése. ... >>

MESEVÁR Alapítvány a 2.sz. Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Táncsics tér 18.
képviselő: Németh Lászlóné
a Csurgói 2.sz.Tagóvodába járó gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséhez, illetve testi neveléséhez szükséges feltételek biztosítása, játékeszközök,foglalkozási eszközök, a gondolkodás fejlődését elősegítő eszközök folyamatos pótlása, bővítése, a testi neveléshez szükséges kiegészítő eszközök biztosítása, bővítése, a speciális fejlesztést elősegítő szakemberek zökkenőmentes munkájának biztosítása /logopédus fejlesztő pedagógus/ az óvodapedagógusok speciális szakterület megszerzéséhez szükséges képzések elősegítése, a gyermekek érzelmi életének, élményvilágának gazdagításához szükséges lehetőségek anyagi feltételeinek megteremtése. ... >>

Nagyváthy János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi u.2.
képviselő: Tóth Tihamér
A Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet keretében a mezőgazdasági szak- emberek képzésének feltételét szándéko- zik segíteni. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Oszeszky Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Fehér Zoltánné
Anyagi segítség nyújtása a matematika és fizika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elérő Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola Diákjainak. A célja az l995.július 4-én kelt 3.sorszámú végzés szerint akként módosul:"Az l995/96-os tanévtől kezdve az anyagi segítség a Református Egyházközség által visszaigényelt Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium néven működő egyházi intézmény/továbbiakban:református gimnázium/ diákjait illeti. Az anyagi segítség az l995/96-os tanévtől a református gimnázium tanulói közül fizika és matematika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elért 2-2 tanulót illeti." ... >>
1. oldal