Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Balatoni Zöld Híd Egyesület

(szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Kossuth L. utca 1.
képviselő: Kerékgyártó Miklós Tibor
Az egyesület célja Somogy megye fenntartható fejlődésének (fejlesztésének) segítése, a különböző alulról jövő kezdeményezések és a bennük rejlő szinergikus hatások kihasználása alapján, valamint az, hogy roma- nem roma közös szervezetként, segítse a Balatoni Zöld Híd Roma Komplex Program megvalósítását, a hátrányos helyzetű csoportok integrációját és felemelkedését. ... >>

Csurgó és Környéke Romanők Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 110.
képviselő: Kiss Tiborné
Az egyesület feladata, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelmét. Csurgó és környéke feladatainak összehangolása, a cigány etnikum nemzeti értékeinek ápolása és átörökítése a társadalom fejlődésének szolgálata. ... >>

CSURGÓI BAKSAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Szabó Sándor
Baksay Sándor református püspök, a Csurgói Református Gimnázium volt neves diákja gondolatainak és emlékének ápolása. Baksay Sándor emlékére és életének példája alapján szociális, karitatív, oktatási, közösségi, kommunikációs és művelődési feladatok megvalósítása. ... >>

Csurgói Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány

(egyéb)

8840 Csurgó, Basakúti utca 2.
képviselő: Korontos Sándor
Alapvető cél a Csurgói Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése,valamint azezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Csurgói Hegyigazdák Egyesülete

(egyéb)

8840 Csurgó, Zrínyi utca 28.
képviselő: Tóth István ... >>

Csurgói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8840 Csurgó, Petőfi tér 36.
képviselő: elnök Novákné Peterdi Tímea
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése.
b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása.
c./ a közösségi kapcsolatok erősítése,
d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása,
e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Móricz Zsigmond utca 44/a.
képviselő: elnök Pintér Endre
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan térségfejlesztési munka végzése, mely az ismeretterjesztés, kulturális, környezetvédelmi, ifjúsági, sport és turisztikai tevékenységek által hozzájárul a térség fejlődéséhez. ... >>

Dráva menti Borút Egyesület

(egyéb)

8840 Csurgó, Noszlopy G. utca 41.
képviselő: Ilia Csaba ... >>

DRÁVA MENTI Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Borsos József ... >>

Polgárőrség-Csurgói Közrendvédelmi Társaság

(közbiztonság,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 16.
képviselő: Pintér Ferenc ... >>

Reményi Samu Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Baksay Sándor utca 6/B.
képviselő: Varga Ferenc
Az egyesület fő célkitűzései: - tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, hagyományőrzés, - baráti kört építsen ki az ország, és a határon túli tűzoltó egyesületek között. Tevékenysége kiterjed a kulturális, szociális és közösségi programok szervezésére és a tűzoltó egyesületek életével kapcsolatos bármely tevékenységre, ifjúsági korosztályú tűzoltók képzésére, érdekképviseletére. ... >>

Sportbarátok Csurgói Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Csokonai utca 23. 1./10.
képviselő: Kovács Norbert Ferenc
Kulturális, hagyományőrző, természetvédelmi rendezvények szervezése. Sport rendezvények szervezése, sportolási lehetőség biztosítása. Turisztikai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Baráti kör kiépítése az ország egész területén. ... >>

ÚJMAJORI VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Híd utca 4.
képviselő: elnök Tóth István, vadászmester Göcsei Miklós
Annak szem előtt tartásával, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségének pótolhatatlan része, tudatában annak, hogy a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nemzetünk kincsét - természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni, a természet védelmének alárendelve a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében, valamennyi tagja számára biztosítsa a tervszerű vadgazdálkodással összhangban álló, kultúrált és a természetért és a vadért felelős vadászat lehetőségét. ... >>

VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG KÖZTESTÜLET

(tűzoltó,egyéb)

8840 Csurgó, Baksay utca 6/B.
képviselő: Ilia Csaba
Működési területén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentésnél, katasztrófa elhárításnál való segítségnyújtás, a tűzoltás és műszaki mentés hatékony és eredményes biztosítása. ... >>

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Füstös János
A 6/1989. IM. rendelet 4. számú mellékletének - 1. pontja szerinti kulturális tevékenység, - 4. pontja szerinti oktatási tevékenység, - 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység, - 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység, - 15. pontja szerinti egyéb tevékenység: - A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatás javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. - Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. - A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>
1. oldal