Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csorna sport civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

"A Csornai Széchenyis Diákokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Némethné Fülöp Terézia
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány támogatja a nyelvtanulást, a külföldi kapcsolatok kiépítését, ezen belül pedig a tanulók utaztatásához történő hozzájárulást és a külföldi tanulók vendéglátását támogatja. Ezen kívül az alapfokú oktatás és nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítását, műszaki-technikai berendezések beszerzését is támogatja az alapítvány.
Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti az általános iskolai hagyományok ápolását, a kulturális örökség megóvását, valamint továbbfejlesztését.
Sport, - a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti a diák sportversenyek, szabadidős sport, táborozás, a rendszeres testmozgást, támogatásaival ezeket ösztönzi. ... >>

Csorna és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Nap u. 5.
képviselő: Varga Árpád
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére rentábilis, horgász célú halgazdálkodással a tagság mindenkori létszámától, az egyesület anyagi erejétől függően a lehető legkedvezőbb horgászati lehetőség biztosítása. A szabaidiő hasznos eltöltése, tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. Az egyesület kezelésében lévő vízterültek és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és szórakozás biztosítására. ... >>

Csorna Sportjáért Alapítvány

(sport)

9300 Csorna, Toldi u. 1.
képviselő: Nagy Gábor
Csorna ifjúsági és tömegsport fejlesztéséhez, a nevelés segítéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Csornai Ifjúsági Klub

(sport,természetvédelem,kulturális)

9300 Csorna, Soproni u. 71.
képviselő: Giczi Tibor, Michailov Mihály, Molnár Csaba
A csornai polgárok, különös tekintettel a fiatalság érdeklődésének felkeltése városuk iránt, a lakossági aktivitás növelése Csorna városában, közös szervezésű programok keretében megismertetni tagjait és az érdeklődő lakosságot a város értékeivel, a település multjának, jelenének és jövőjének aktuális kérdéseivel, nagyobb aktivitás megteremtése a lakosság körében a város közösségét érintő kérdésekben. (Kultura, tudomány, sport, közélet, mindennapi élet stb.). aktív részvétel a város hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében. Csorna város "lakhatóbbá tétele", az épített-, a társadalmi-, és a természeti környezet állapotának javítása a városban, a fiatalok érdekképviselete, érdekérvényesítése a városban, új értékek felfedezése és/vagy megteremtése a város életében, ami skeresen járulhat hozzá a városról alkotott kép pozitív irányú ... >>

Csornai Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

9300 Csorna, Kinizsi u. 10.
képviselő: Megyeri Zoltán
A postagalambsport hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, kiállításokon, versenyeken való részvétel és a tömegsport jellegének megőrzése. ... >>

Csornai Sportegyesület

(sport,oktatási)

9300 Csorna, Toldi u. 1.
képviselő: Családi János
A rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási- nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és testedzés lehetőségének megtermetése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítés és fejlesztése. ... >>

Csornai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport)

Csorna, Tátra u. 18.
képviselő: Berta Ferenc
Sportvadászat, vadgazdálkodás. ... >>

Csornai Teke Klub Sportegyesület

(sport)

9300 Csorna, Toldi út 1.
képviselő: Horváth László
Az egészséges életmód részeként a sporttevékenység, a rendszeres testedzés, a tekesport tömegsport jellegű és versenysport jellegű tevékenységének szervezése. A sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Kizárólag a tekesportban amatőr versenyzők versenyeztetése.
A nemzetközi és hazai versenyekre való felkészítés. ... >>

Csornai Teremkerékpár Sport Egyesület

(sport)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Varga Pál
A rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, illetve a nemzetközi és hazai versenyekre való felkészítés. ... >>

Csornai Vadásztársaság

(sport)

9300 Csorna, Kodály Zoltán u. 5.
képviselő: Horváth László
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra, vadászatra, fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával a társadalom, a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban szakszerű vadgazdálkodás és célszerű együttműködési formák kialakításával tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

CUM DEO PRO SCOLA RÁKÓCZIANA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Andrássy u. 27.
képviselő: Vadász Ernőné (szül. Galambosi Gyöngyi)
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tanulóinak tehetséggondozása, szaktárgyi versenyekre való felkészítésüknek és részvételüknek anyagi és dologi támogatása, a tanulmányi munka, sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek jutalmazása, esetlegesen ösztöndíjak odaítélése, adományozása. ... >>

Dtx United Sportegyesület

(sport)

9300 Csorna, Arany János út 53.
képviselő: elnök Rédecsi Tamás
Sporttevékenység szervezése, futball versenyeken, bajnokságokon, mérkőzéseken való részvétel. Versenyek, bajnokságok szervezése, megrendezése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Utánpótlásnevelés, sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Első Csornai Teniszklub

(sport)

9300 Csorna, Erzsébt királyné u. 57.
képviselő: Dr. Dávid József
A város teniszéletének fejlesztése, támogatása, a tenisz tömegsport beindítása. ... >>

FEKETE SAS BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem)

9300 Csorna, Petőfi ltp. 7. 1/3.
képviselő: Vitéz Péter
Vadászat, turisztika, természetvédelem, a szabadidő sportos eltöltése. ... >>

Gladiátor Akadémia Alapítvány

(sport)

9300 Csorna, Kismartoni u. 9.
képviselő: Bolla Szilárd, Horváth Péter, Weisz Gábor
Kiemelten részt kíván venni a magyar ökölvívó sport fejlesztésében.Győr város ökölvívó sportjában való részvétel. Az ökölvívók versenyzési feltételek biztosítása, nemzetközi rendezvényeken történő részvétel előkészítése és lebonyolítása. Edzőtáborok megszervezése. ... >>

"Hori Club" Horgász Egyesület

(sport)

Csorna, Petőfi tér 7.
képviselő: Kajtár Géza
sporthorgászat ... >>

Hungarovelo Biciklis és Sport Club

(sport,egyéb)

9300 Csorna, Széchenyi u. 15.
képviselő: Farkas László elnök ... >>

Magyar Postagalamb Sportegyesület Csorna

(sport)

képviselő: Jakab Sándor
sporttevékenység ... >>

MTTOSZ Területi Szövetség Csorna

(sport,érdekképviselet)

9300 Csorna, Botond u. 1.
képviselő: Maurer János
sport ... >>

Polgári Lövész Sportegyesület Csorna

(sport,oktatási)

9300 Csorna, Botond u. 1.
képviselő: Cseh János
Tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és testedzés lehetőségének megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése és a tömegsport jellegének fenntartása. ... >>

"Szivárvány" a Csornai Fogyatékosok Napközi Otthona Gondozottaiért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális,szociális)

9300 Csorna, Soproni u. 2/e.
képviselő: Boda Imre Istvánné
Az egyesület célja a fogyatékosok napközi otthonába járó gondozottak részére anyagi támogatást nyújtani, tanulmányi kirándulásokhoz, kulturális rendezvényekhez, színházlátogatás, kultúrszemlék, sport és egyéb, a sérültek részére szervezett szemlék, fesztiválokon való részvételhez és minden olyan eseményhez, amelyen a gondozottak részt vesznek és a fejlődésüket szolgálja. ... >>
1. oldal